Aşağıda eğitim tarihlerine göre listelenen programlar ile ilgili açıklama için  başlıklara tıklayabilir, eğitime kayıt olmak için  “Başvuru Formu”nu doldurarak 0 212 277 41 64 numaralı faksa gönderebilirsiniz. Katılımcı Rehberi için buraya tıklayınız.

Başvuru Formu Katılımcı Rehberi

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı
Adres: Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul Tel: 0 212 323 31 32
Bilgi için: Figen Tokgöz – akademi@cekulvakfi.org.tr   Tel: 0 534 540 28 20

 

KENT KİMLİĞİ VE KENTLİLİK BİLİNCİ / 17 – 19 Eylül 2014

Programın amacı: Kentlerin farlılıklarıyla öne çıktığı günümüzde, kentsel planlama ve koruma uygulamalarından sorumlu yerel yönetim kadrolarının, kentlerinin tarihsel, coğrafi, toplumsal ve ekonomik özelliklerini gözönüne alarak kent kimliğini okumalarını, bu veriler doğrultusunda programlar geliştirmelerini, gerek kentsel koruma gerekse çağdaş uygulamalarda kimlik öğelerinin devamlılığını, kentlilerin aidiyet duygularını ve yeni nesillerin kent kimliği algısını pekiştiren uygulamalar yapmalarını sağlamak.

 Katılımcıya kazandırdıkları: Kent kimliğinindoğal, tarihi ve kültürel miras ile ilişkisini belirleme, kent kimliğinin ayırt edici özelliklerini saptama, kente farklılık kazandırmanın ilke ve yöntemlerini kentsel planlama ve koruma uygulamalarına uyarlama, bu yönde bilgi ve vizyon geliştirme.

 İçerik:

–         Kent ve mekân-insan ilişkisi, aidiyet,

–         Kent kimliğinin bileşenleri, değişen ve değişmeyen öğeleri

–         21. yüzyıl kentleri ve kimlik: Marka kent, kimlikli kent

–         Kent kültürü, kültürel miras, kentlilik bilinci ve koruma

–         Kentsel planlama, kentsel tasarım ve kent kimliği

–         Türkiye ve dünyadan örnekler

Süre: 3 gün

Tarih:  17 – 19 Eylül 2014 // 09:30 – 16:30

Kimler katılmalı: Belediyelerin kentsel kültürel mirası koruma alanında çalışan uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.
Eğitim Koordinatörü: Handan DEDEHAYIR

Arnavutköy Amerikan Kız Koleji (bugünkü Robert Lisesi)’nden sonra İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nü bitirdi. Çeşitli dergi ve gazetelerde çeviri, derleme, makale ve inceleme yazıları yazdı. Dönemin lider ajansı Reklam Moran’da reklam yazarlığı yaptı. Bir süre iş hayatına ara verdikten sonra 1997 yılında ÇEKÜL Vakfı’nda genel koordinatör olarak çalışma hayatına döndü; vakfın eğitim ve koruma projelerinde aktif rol aldı. 2000 – 2007 yılları arasında BALTAŞ Eğitim, Yönetim, Danışmanlık şirketinde Araştırma ve Geliştirme Bölümünü yönetti. Yetişkin eğitimi ve insan kaynakları alanında çeşitli eğitim program içerikleri, eğitsel uygulamalar hazırladı. Kurumun üç ayda bir yayınlanan kurumsal dergisini yönetti, kitap ve makale yayınlarını kaleme aldı. ÇEKÜL Vakfı Yüksek Danışma Kurulu üyesi olan Handan Dedehayır, 2007’den sonra ÇEKÜL Vakfı’nda tekrar aktif olarak çalışmaya başladı. Halen doğal ve tarihi kültürel miras alanındaki yayınlardan ve kurumsal iletişimden sorumlu koordinatör olarak çalışmakta, Tarihi Kentler Birliği’nin üç ayda bir yayımlanan Geçmişten Geleceğe Yerel Kimlik dergisinin yazı işleri müdürlüğünü yürütmektedir. 2009 yılında kurulan ÇEKÜL Akademi’nin de eğitim danışmanlığını yapmaktadır.

 

RESTORASYON İŞLERİNDE BİRİM FİYATLAR VE YAKLAŞIK MALİYET / 24 – 26 Eylül 2014

Programın amacı: Restorasyon işlerinin vazgeçilmez öğelerinden olan yaklaşık maliyet ve birim fiyat uygulamalarında karşılaşılan zorluklar, yaklaşık maliyet hazırlanması ve iyi bir yaklaşık maliyette olması gereken özelliklerin katılımcılara aktarılması.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu program ile katılımcıların restorasyon uygulamalarında yapılan keşif ve yaklaşık maliyet işlerinde karşılaşılan zorluklar,  uygulama hataları ve doğru uygulama teknikleri ile ilgili kişisel yaklaşımlarını geliştirmek ve keşif, yaklaşık maliyet uygulamaları ve teknikleri hakkında bilgilerini arttırmak hedeflenir.

İçerik:

–          Restorasyonu yapılacak eserin tanımlanması

–          Birim fiyatlar ve yeni fiyat analizlerinin tespit edilmesi

–          Metrajların hazırlanması ve pratik metraj uygulamaları

–          Restorasyon uygulaması öncesi yaklaşık maliyetin hazırlanması

–          Yaklaşık maliyet örnekleri

–          Hazırlık aşamasında karşılaşılan sorunlar ve çözümler

–          Katılımcıların konu ile ilgili soruları ve cevaplar

 Süre: 3 gün

Tarih: 24 – 26 Eylül 2014 // 09:30 – 16:30

 Kimler katılmalı: Belediyelerin kentsel kültürel mirası koruma alanında çalışan uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

 Eğitmen: İsmail ÖNEL

1970 Silivri – İstanbul doğumlu olan İsmail ÖNEL, İstanbul Yapı Meslek Lisesi Restorasyon Bölümü  ve Trakya Üniversitesi E.M.Y.O. Restorasyon Bölümü mezunudur.  Şehzade Mehmet Camii, Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi, Rüstem Paşa Camii, Kılıç Ali Paşa Camii, Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii, Süleymaniye Camii, Bursa Ulu Cami, Nuruosmaniye Camii gibi 150 den fazla tarihi eserin restorasyon uygulamasında çalışmıştır. Halen birçok şantiyede uygulama işlerine devam etmektedir.

 

KORUMA PROJELERİNDE BİLGİSAYARLI 3D MODELLEME – TEMEL / 24 – 26 Eylül 2014

Programın amacı: Koruma çalışmalarının proje geliştirme aşamasında, bilgisayar ortamında çağdaş proje geliştirme yöntemlerinin kurgulanması ve uygulanmasının her ölçekteki önemini vurgulamak ve bu yöntemlerden birini temel kullanıcı düzeyinde aktarmak.

Katılımcıya kazandırdıkları: Her ölçekte uygulanabilir bir sanal model oluşturma yazılımını kullanabilir hale gelmek; projelerini sanal ortamda sınar ve sunar durumda olmak.

İçerik:
– Temel 2D çizim yöntemleri
– Diğer ilgili programlarla alış-veriş arayüzleri
– 3D modelleme ve görüntüler oluşturma
– Farklı formatlarda çıktılar alma (jpg, tif..) ve sanal kütüphane kullanma
– Sunum ve basit animasyon hazırlama
– Uygulama çalışmaları

Süre: 3 gün

Tarih: 24 – 26 Eylül 2014// 09:30 – 16:30

Kimler katılmalı: Belediyelerde koruma alanında çalışan ve temel autocad 2d kullanıcısı olan teknik uzmanlar (mimarlar, şehir ve bölge plancıları, teknikerler..)

Eğitime gelirken getirilmesi gerekenler: Sketch-up internet sitesinden indirilmiş temel program kurulu olan (http://sketchup.google.com/intl/tr/download/) dizüstü bilgisayar

Eğitmen: M. Gökhan KILINÇIRAN

Galatasaray Lisesi ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü mezunu olan M. Gökhan Kılınçkıran, 1996 – 2007 yılları arasında kendi mimarlık firması yanında kentsel planlama firmalarında projeler sorumlusu olarak görev yaptı ve kentsel ölçekte çeşitli projelerin geliştirilmesinde çalıştı. Yine aynı dönemde ÇEKÜL Vakfı’nın Gaziantep Kültür Yolu Projesi, Kadıköy Tarihi Çarşı Canlandırma Projesi vb. projelerinde koruma çalışmalarının içinde yer alarak proje koordinatörlüğü yapan Kılınçkıran Prof. Dr. Metin Sözen’in Anadolu Gezileri’nde asistanlığını yürüttü.

2007 – 2009 yılları arası yurtdışı deneyimi esnasında iş tanımı çok geniş olan proje koordinatörlüğü görevi sırasında, özellikle bilgisayarda sunum teknikleri ve modelleme yöntemleri ile ilgili çeşitli uygulamalar yapma fırsatı bulan ve bilgisayar teknolojileri konusunda uzmanlaşan Kılınçkıran halen kültürel mirasın korunması çalışmalarında bulunmakta ve kendi şirketi adına projeler yürütmektedir.

 

YAPI İNCELEMELERİ ÜZERİNDEN KORUMA PROJELERİNDE UYGULAMAYA YÖNELİK ÖNERİLER / 22 – 24 Ekim 2014

Programın amacı: Koruma uygulamalarında her yapının farklı özellikler ve sorunlar içermesi nedeniyle farklı çözümler geliştirilmesi ve farklı teknikler uygulanması gerekliliği gözönüne alınarak, katılımcıların beraberlerinde getirecekleri, kentlerinde ele alınması planlanan ya da yatırım programına alınmış olan yapıların, henüz uygulama aşamasına gelmemiş onarım projeleri üzerinden, genel esasların tartışıldığı ve projelerin değerlendirildiği vaka analiz programı ile yol göstericilik yapmak.

 Katılımcıya kazandırdıkları: Yerel yönetimler tarafından uygulanan restorasyon projelerinde karşılaşılan sorunları önceden saptamak ve önlem geliştirmek; olası hatalarla ilgili bilgi ve farkındalık kazanmak; uygulama aşamasında yüklenicinin ve ustaların yönlendirilmesinde dikkat edilecek konulara karşı donanımlı ve hazırlıklı olmak; eğitimcinin ülke genelinde üstlendiği çeşitli restorasyon projelerinden kazandığı deneyimin ışığında yapacağı değerlendirme ve danışmanlık katkılarından somut projeler ölçeğinde yararlanmak.

 İçerik:

Birebir proje üzerinden;

  • Restorasyon projelerinde sık karşılaşılan ya da gözden kaçan hatalar, sorunlar,
  • Uygulama aşamasında karşılaşılan, çözümü maliyeti artıran sorunlara karşı alınacak önlemler,
  • Restorasyonu belirleyen sivil mimarlık, anıtsal yapı, kamu yapısı, yöresel özellikler, malzeme özellikleri gibi etkenlerin analizi

Süre: 3 gün

Tarih: 22 – 24 Ekim 2014// 09:30 – 16:30

 Kimler katılmalı: Belediyelerde koruma alanında çalışan teknik uzmanlar (mimarlar, şehir ve bölge plancıları, teknikerler…)

Eğitime gelirken getirilmesi gerekenler: Kentte tek yapı ya da yapı topluluğu ile ilgili yapılması planlanan ancak henüz uygulanmamış restorasyon, sokak sağlıklaştırma vb. bakım onarım projeleriyle ilgili fotoğraf (eski-yeni), siluet, çizim, render, halihazır haritalar, proje, rölöve, restitüsyon, restorasyon raporları, diğer raporlar (tarih araştırması, işlevlendirme, malzeme analizi gibi), mevcut her türlü malzeme.

Dikkat!!! Uygulanmış projelerin getirilmemesi rica olunur.

 Eğitmen: Y. Mimar A. Nüvit BAYAR

Saint Michel Fransız Lisesi’nin ardından Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu’nu bitiren Nüvit Bayar, Yıldız Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Rölöve ve Restorasyon Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. Tarih-kültür-doğa koruma bilinci ve duyarlılığıyla çalışmalarını sürdüren Y. Mimar Bayar, 2003 yılında Ağırnas’taki Sinan Müze Evi, 2004’te tarihi bir Harput evi, 2006 yılında Malatya İstanbulluoğlu Konağı, 2007’de Mardin Kent Müzesi, Sakarya’da Kaynarca Camisi, Trabzon’da Sümela Manastırı, Sivas’ta Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası gibi birçok yapının projelendirme aşamalarına katkı sundu.  Bayar, Kültür Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü destekli birçok projede de görev aldı. Halen Anadolu topraklarında yaşamış uygarlıkların günümüze ulaşmayı başaran yapıları arasında restore edilmeyi bekleyen çok sayıda eser için çalışmalarına devam etmekte ve Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nda üyelik görevini yürütmektedir.

DÜNYA MİRAS ALANLARI VE BERGAMA’NIN UNESCO DÜNYA MİRASI ADAYLIK SÜRECİ / 5 – 7 Kasım 2014

Programın amacı: Kültür varlıklarının korunmasında ulusal ve uluslararası toplumun sorumluluklarını fark etmek; UNESCO Dünya Miras Listesi normları doğrultusunda, uluslararası koruma kurumlarıyla yerel yönetimler arasındaki işbirliklerini değerlendirmek; Dünya Mirası olma yolunda, uluslararası normların işlerliği için yerel yönetimlerin sorumluluklarına açıklık getirmek.

Katılımcıya kazandırdıkları: Kültürel miras kavramının uluslararası normlardaki yeri, UNESCO ve Dünya Miras Listesi’nin kapsamı hakkında bilgi edinmek; UNESCO ve alt komitelerinin kültürel zenginliklerin yaşatılması, korunması ve tanıtılmasına ilişkin normları ve Dünya Miras Listesi’nin önemi konularında bilinç kazanmak; bir eserin listeye yazdırılması sürecinin yerel yönetimler tarafından planlanmasına yönelik yöntem ve uygulamaları tanımak.

İçerik

– Yenilir mi içilir mi? Unesco ve Dünya Miras Listesi

– Dünya Miras Listesi’nde Türkiye ve iç mevzuatımız

– Dünya Miras Listesi’ne giriş süreci

o   Kültürel varlığı tanıma: Arkeolojik sit ve Kentsel sitten oluşan bir kent, Bergama

o   Adaylık Dosyası Hazırlama (Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı adaylık dosyası)

o   Adaylık Dosyası ve Alan Yönetimi Planı birlikteliği (Bergama Örneği)

o   Alan Yönetimi Planı, katılım ve işbirlikleri (Bergama Örneği)

o   Dünya Miras Komite toplantıları, adaylık başvurularının değerlendirilmesi ve listeye giriş sonrasında uluslararası sürecin yönetimi; Bakanlıklar, yerel yönetimler, kurullar ve UNESCO ile iletişim (Bergama Örneği)

– Vaka analizi (Önerilecek bir örnek üzerinden bilgilerin kullanılmasına yönelik denemeler- daha önceki yıllarda yapılan eğitimlerde vaka analizi olarak Diyarbakır Kalesi ve Yasemek Antik Heykel Atölyesi ele alınmıştı. Bu alanlardan Diyarbakır Kalesinin adaylık dosyası eğitime bizzat katılan ekip tarafından hazırlanarak 2014 başında UNESCO’ya iletilmiştir. )

 Süre:3 gün

Tarih: 5– 7 Kasım 2014 // 09:30 – 16:30

Kimler katılmalı: Belediyelerin kültürel koruma, kültür ve sosyal işler, imar ve şehircilik personelleri, uluslararası ilişkiler, tanıtım ve turizm, proje ofisleri, KUDEB veya planlama ofisleri uzmanları.

 Eğitmen: Yaşagül Ekinci DANIŞAN

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler ve Kamu Yönetimi’ni bitiren Ekinci, Londra Birbeck Kolejinde Ortadoğu kültürü, kültürel koruma ve uluslararası kurumlar konusunda çalıştı. Trakya Üniversitesi’nde kültürel korumada yerel yönetimlerin sorumluluğu üzerine yüksek lisans yaptı. Selimiye Camii ve Külliyesi Dünya Miras Listesi adaylık sürecinde Edirne Belediyesi’nde Alan Yönetimi Uzmanı olarak görev aldı. Halen Bergama Belediyesi’nde UNESCO Dünya Mirası ve Alan Yönetimi Birimi koordinatörü ve Bergama Alan Başkanı olarak çalışan Danışan, Aktüel Arkeoloji başta, çeşitli dergilerde çalışma alanıyla ilgili yazılar yazmakta, İstanbul Üniversitesi’nde gelişmekte olan ülkelerde dünya miraslarının korunmasını inceleyen doktora tezini hazırlamaktadır.

 

RESTORASYON İŞLERİNDE HAKEDİŞ UYGULAMALARI / 12 – 14 Kasım 2014

Programın amacı: Restorasyon işlerinin vazgeçilmez öğelerinden olan hakediş uygulamalarında karşılaşılan zorluklar, hakediş hazırlanması ve iyi bir hakedişte olması gereken özelliklerin katılımcılara aktarılması.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu program ile katılımcıların restorasyon uygulaması sırasında yapılan hakedişlerde karşılaşılan zorluklar,  uygulama hataları ve doğru uygulama teknikleri ile ilgili kişisel yaklaşımlarını geliştirmek ve hakediş uygulamaları hakkında bilgilerini arttırmak hedeflenir.

İçerik:

–          Yapılan işe göre birim fiyatların ve yeni fiyat analizlerinin tespit edilmesi

–          Metrajların hazırlanması ve pratik metraj uygulamaları

–          Hakediş yapılması

–          Hakediş örnekleri

–          Hakediş hazırlığında karşılaşılan sorunlar ve çözümler

–          Katılımcıların konu ile ilgili soruları ve cevaplar

 Süre: 3 gün

Tarih: 12 – 14 Kasım 2014 // 09:30 – 16:30

 Kimler katılmalı: Belediyelerin kentsel kültürel mirası koruma alanında çalışan uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

 Eğitmen: İsmail ÖNEL

1970 Silivri – İstanbul doğumlu olan İsmail ÖNEL, İstanbul Yapı Meslek Lisesi Restorasyon Bölümü  ve Trakya Üniversitesi E.M.Y.O. Restorasyon Bölümü mezunudur.  Şehzade Mehmet Camii, Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi, Rüstem Paşa Camii, Kılıç Ali Paşa Camii, Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii, Süleymaniye Camii, Bursa Ulu Cami, Nuruosmaniye Camii gibi 150 den fazla tarihi eserin restorasyon uygulamasında çalışmıştır. Halen birçok şantiyede uygulama işlerine devam etmektedir. 

 

KORUMAYA YÖNELİK KENTSEL CANLANDIRMA / 26 – 28 Kasım 2014

Programın amacı: Program, dönüşüm sürecindeki kent merkezlerinde koruma/ gelişim dengesini gözetecek doğru müdahale yöntemlerini tartışmaya açmayı amaçlamaktadır.

Katılımcıya kazandırdıkları: Eğitim kentte üst ölçek ile alt ölçek bağlantısının kurulabilmesi açısından katılımcılara katkıda bulunacaktır.

 İçerik

–         Kentsel vizyon

–         Kentsel yenileme

–         Kamusal Alan/ Kamusal çıkar

–         Dünyadan örnekler ve vaka analizleri

–         Alan gezisi

 Süre: 3 gün

Tarih: 26 – 28 Kasım 2014 // 09:30 – 16:30

Kimler katılmalı: Belediyelerin kentsel strateji, koruma ve yenileme alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları.

Eğitmen:  Alp ARISOY

2004 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun olan Alp Arısoy, Milano Teknik Üniversitesi’nde “Kent ve Kent peyzajı” üzerine yüksek lisans yapmış, Shanghai, Kahire, İstanbul ve Milano’da çeşitli kentsel araştırma ve tasarım projelerinde yer almıştır. Başta Turgut Cansever olmak üzere çeşitli mimarların proje ofislerinde çalışmış, Faruk Göksu ile stratejik kentsel tasarım projelerinde görevler almıştır. ÇEKÜL vakfı adına Tarihi Yeldeğirmeni Mahallesi Yenileme Projesi’ni yürütmüştür. Halen ÇEKÜL Vakfı’nda “Kent Çalışmaları ve Örgütlenmesi Koordinatörü” olarak çalışmaktadır

 

TARİHİ ÇEVRE ÇALIŞMALARI İÇİN UYGULAMA HEDEFLİ PROJE HAZIRLAMA SÜREÇLERİ VE PROJE YÖNETİMİ TEKNİKLERİ / 3 – 5 Aralık 2013

Programın amacı: Yetkili kurumlarda  yetki ve görevleri dahilinde kısa, orta ve uzun vadede uygulama eylem planlarının hazırlanması, mali kaynakların araştırılması, proje yönetimi ve uygulama konularında bilgi ve deneyimlerin paylaşılması.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu program sonunda katılımcıların Proje Yönetimi Nedir ? sorusuna cevap verecek şekilde tüm uygulama etapları  hakkında bilgilenmeleri , kısa, orta ve uzun vadeli eylem planlarının hazırlanması süreçleri ile  bütçe düzenlemelerinde, öz kaynakların dışında, ulusal ve uluslararası mali kaynaklara ulaşım konularına hakim olmaları hedeflenir.

İçerik:

–       Örnek alan ziyareti

–       Yapı uygulama süreçleri

–        Mevcut durum analizi

–       Uygulama eylem planlarının hazırlanması

–       Mali kaynak araştırmalarına yönelik çalışmalar

–       Proje yönetimi

–       Örnek analizi

Süre: 3 gün
Tarih: 3 – 5 Aralık 2013// 09:30 – 16:30
Kimler katılmalı: Belediyeler bünyesinde çalışan birim yöneticileri, uzmanlar ve KUDEB personelleri

Eğitmen: Yrd. Doç. Dr. Burhan SATICI

İTÜ mimarlık Fakültesinde lisans öğrenimini tamamlayan Burhan Satıcı, 1983 yılında TSK’nde Mimar Mühendis Subay olarak göreve başlamıştır. Görevi süresince proje yöneticiliği ve kontrol amirliği yaparak çok sayıda üst ve alt yapı projeleri uygulamasında bulunmuştur. 1996 yılında yüksek lisans eğitimini “Afet Sonrası ve Yurt Savunması Esnasında Hizmet Verecek Sağlık Sistemi ve Modülü Araştırması” konulu çalışması ile tamamlamıştır. TSK bünyesinde 2004 yılında “Türkiye’de Kamu Yatırımlarının Geliştirilmesi ve Kamusal İnşaat Yönetim Modeli Araştırması” konulu çalışması ile doktora çalışması yapılmıştır. 2006 – 2008 yılları arasında İstanbul Metropolitan Planlama ve BİMTAŞ bünyesinde çalışmış, 2006 – 2010 yılları arasında İKSV bünyesinde Teknik Direktör olarak bulunmuş ve İKSV Merkez Binası restorasyonunu tamamlattırmıştır. 2004- 2008 yıllarında YTÜ Mimarlık Fakültesinde, 2011 yılında İstanbul Aydın Üniveristesinde Mimari Uygulama ve Tasarım ; 2012,2013 yıllarında İstanbul Gedik Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümünde Mimari Proje dersleri vermiştir. 2014 güz döneminde İstanbul Aydın ve Yeni Yüzyıl Üniversitelerinde ders verecektir.

 

GEÇMİŞTEN BUGÜNE MİMARİ SÜSLEME / 10 – 12 Aralık 2014

Programın amacı: Mimarlık tarihi boyunca üslup krizi ve dönüm noktalarında ortaya çıkan, günümüz mimarisinde de yoğun talep gören mimari süslemenin; kullanım alanları, tarihi, modern mimarinin şekillenmesindeki rolü, bir tartışma sahası olarak kullanılış biçimi, 21. yüzyılda çağdaş mimariye başarıyla nasıl uygulanabileceği açısından ele alınması amaçlanmaktadır.

Katılımcıya kazandırdıkları:Farklı tercihler doğrultusunda bir iletişim aracı olarak da önem kazanan mimari süsleme konusunda bilgilenmek; son dönemde mimari süslemede dikkat çeken Selçuklu esintileri ve benzer eğilimler üzerinden güncel süsleme tasarımını örneklerle incelemek; teori, tasarım ve uygulama arasındaki ilişkileri ele almak; değişen imalat teknolojileri ve mimari proje süreçlerini tanımak; mimari süsleme içeren tarihi yapılarda kazanılan bilgileri sınamak.

İçerik

– Süsleme nedir? Oluşumu ve tarihi

– Süsleme mimaride nerelerde bulunur?

– Anadolu’da süsleme kültürü: Selçuklu, Anadolu ve Osmanlı mimarisi

– Avrupa mimarisinde süsleme tarihi

– 20 inci yüzyıl İstanbul’unda bir mimar ve projeleri

– Günümüzün çağdaş mimarisinde süsleme örnekleri

– Proje ve tasarım süreci

– Günümüzün değişen imalat teknolojileri ve anlayışı

– İstanbul’da keşif seferleri

Süre: 3 gün

Tarih: 10 – 12 Aralık 2014 // 09:30 – 16:30

 Kimler Katılmalı: Belediyelerin kentsel kültürel mirası koruma alanında çalışan uzmanları

Eğitim Koordinatörü: Derin ÖZKEN

1982 yılında İstanbul’da doğan Derin Özken, Kadıköy Anadolu Lisesi’nden sonra mimarlık öğrenimine University of Nottingham’da başladı ve Architectural Association School of Architecture’da devam etti. 2006’da öğrenimine ara vererek Foster & Partners’da bir yıl süre ile çalıştı. Ardından döndüğü AA’yi 2009 yılında Modern Ornament (Modern Süsleme) projesi ile bitirdi. Mezuniyetinin akabinde Londra’da Paritt Leng’de kısa bir süre çalıştı. Aynı yıl İstanbul’a döndü ve kariyerine Tabanlıoğlu Mimarlık Şirketi’nde devam etti. 2012 yılının ikinci yarısında kendi mimarlık şirketini kurdu. 2012 Şubat ayından beri Bahçeşehir Üniversitesi’nde mimari proje dersi vermektedir.

 

TARİHİ YAPILARDA İŞLEVLENDİRME SORUNLARI VE YÖNTEMLERİ TARİHİ YAPI – YENİ YAPI İLİŞKİSİ / 17 – 19 Aralık 2014

Programın amacı: Kültürel miras niteliği taşıyan farklı ölçeklerdeki yapıların günümüz koşullarına göre yeniden değerlendirilmesini, işlevlendirilmesini, tarihsel çevrenin koruma/kullanım dengesi gözetilerek güncel kent yaşamına katılmasını sağlayacak yeni yaklaşımları belirlemek. Bu çerçevede tarihi yapılar yanında yapılacak yeni yapıların niteliklerini, tasarım sürecini ve çevresel etkilerini tartışmak.

 Katılımcıya kazandırdıkları: Tarihsel – kültürel mirasın korunmasında ve geleceğe aktarılmasında yapıların işlevlendirilerek yaşatılmasının önemini kavramak; kentlerindeki koruma projelerini işlevlendirme ilke ve yöntemleri doğrultusunda değerlendirebilmek ve uygulayabilmek; tarihi çevrede eski ve yeni yapıların birlikteliğine dair tasarım anlayışı geliştirmek.

 İçerik:

–          Örnek yapıların mevcut durum analizini oluşturma yöntemleri

–          Kültürel miras kapsamındaki yapıların ve çevrenin yeniden işlevlendirilmesi

–          Doğru işleve yönelik yöntemlerin belirlenmesi

–          Kültürel miras kapsamındaki yapıların yeni yapılarla veya yapısal eklemelerle ilişkisine yönelik tasarım yöntemleri

–          Türkiye ve dünyadan örnekler üzerinden değerlendirme

–          Koruma amaçlı imar planlarıyla uyumlu koruma ve işlevlendirme projeleri geliştirmek

–          Alan ziyareti

 Süre: 3 gün

Tarih: 17 – 19 Aralık 2014 // 09:30 – 16:30

Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

 EğitmenY. Mimar Y. Metin KESKİN

1958 yılında İstanbul’da doğan Y. Metin Keskin, İstanbul Erkek Lisesi’ndeki ortaöğretiminin ardından Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu’nda lisans ve Yıldız Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Rölöve ve Restorasyon Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı.

ÇEKÜL önderliğinde Sivas’ta yürütülen çalışmalarda, Selçuklu Parkı Projesi, Buruciye Medresesi, İzzeddin Keykavus Şifahiye Medresesi, Sivas Hükümet Konağı, Ziya Bey Kütüphanesi projelerini gerçekleştirdi, bu kapsamda Sanat Okulu, Sivas Arkeoloji Müzesi’ne dönüştürüldü. Uygulamaya geçen projeleri arasında bulunan Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi Projesi (Eski Süvari Kışlası Binası), Topkapı Sarayı Eski Karakol, Kars Aynalı Köşk, gibi yapılarla birlikte, değişik ölçeklerde çok sayıda yeni yapı ve restorasyon projesini tamamladı.

ÇEKÜL Vakfı Yüksek Danışma Kurulu üyesi olan Keskin, kendi atölyesinde serbest mimar olarak çalışmalarını sürdürürken, mimarlıkla ilgili kitap ve dergiler için suluboya ve desenleriyle Anadolu kentlerinin kültürel mirasını resimlemekte ve fotoğraflamaktadır.

 

KARGİR VE AHŞAP YAPILARDA ONARIM VE KORUMA İLKELERİ / 24 – 26 Aralık 2014

Programın amacı: Tarihi yapıyı kavrama ve durumunu tespit etme esaslarının yanı sıra restorasyon süreçlerinde izlenecek koruma ilkeleri ve öncelikli yolların belirlenmesine yardımcı olmak, restorasyon çalışmalarının niteliğini artırmak.

Katılımcıya kazandırdıkları: Kentlerindeki yapılara farklı bir gözle bakmalarını sağlamak; restorasyonun “yenilemek” değil, “yapının yaşanmışlığını muhafaza ederek korumak” olduğu bakış açısını pekiştirmek; restorasyon çalışmasının çeşitli aşamalarını uygulamalı olarak görmek; restorasyon projelerini değerlendirme deneyimi kazanmak.

İçerik

–          Kargir yapıların onarımın temel ilkeleri

–          Ahşap yapıların onarımın temel ilkeleri

–          Koruma projelerinde kullanılan malzeme bilgisi

–          Konu ile ilgili konuk konuşmacı

–          Vaka analizi

–          Katılımcıların kentlerinden örnekler üzerinden anlatımlar

–          Koruma amaçlı malzeme sunumu

–          Alan ziyareti

 Süre: 3 gün

 Tarih: 24 – 26 Aralık 2014 // 09:30 – 16:30

Kimler katılmalı: Belediyelerin kentsel kültürel mirası koruma alanında çalışan teknik uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: Y. Mimar A. Nüvit BAYAR

Saint Michel Fransız Lisesi’nin ardından Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu’nu bitiren Nüvit Bayar, Yıldız Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Rölöve ve Restorasyon Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. Tarih-kültür-doğa koruma bilinci ve duyarlılığıyla çalışmalarını sürdüren Y. Mimar Bayar, 2003 yılında Ağırnas’taki Sinan Müze Evi, 2004’te tarihi bir Harput evi, 2006 yılında Malatya İstanbulluoğlu Konağı, 2007’de Mardin Kent Müzesi, Sakarya’da Kaynarca Camisi, Trabzon’da Sümela Manastırı, Sivas’ta Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası gibi birçok yapının projelendirme aşamalarına katkı sundu.  Bayar, Kültür Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü destekli birçok projede de görev aldı. Halen Anadolu topraklarında yaşamış uygarlıkların günümüze ulaşmayı başaran yapıları arasında restore edilmeyi bekleyen çok sayıda eser için çalışmalarına devam etmekte ve Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nda üyelik görevini yürütmektedir.

 

 

 

Taşınma sürecinde olduğumuz için 24 Ekim 2023 tarihinden başlayarak Tarihi Kentler Birliği Eğitimleri hakkında bilgi almak, eğitimlere kayıt olmak için 0 542 298 90 91 numaralı telefonu ve akademi@cekulvakfi.org.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz