Aşağıda eğitim tarihlerine göre listelenen programlar ile ilgili açıklama için  başlıklara tıklayabilir, eğitime kayıt olmak için  “Başvuru Formu”nu doldurarak 0 212 277 41 64 numaralı faksa gönderebilirsiniz. Katılımcı Rehberi için buraya tıklayınız.

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı
Adres: Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul Tel: 0 212 323 31 32
Bilgi için: Figen Tokgöz – akademikayit@cekulvakfi.org.tr  Tel: 0 534 540 28 20

RESTORASYON İŞLERİNDE KEŞİF VE HAKEDİŞ UYGULAMALARI / 26–28 Şubat 2014

Programın amacı:

Restorasyon işlerinin vazgeçilmez öğelerinden olan keşif ve hakediş uygulamalarında karşılaşılan zorluklar, kullanılan birim fiyatlar ve fiyat analiz örneklerinin kullanıldığı işler ve iyi bir hakedişte olması gereken özelliklerin katılımcılara aktarılması. Katılımcıya kazandırdıkları: Bu program ile katılımcıların restorasyon uygulamalarında yapılan keşif ve hakediş işlerinde karşılaşılan zorluklar, hakediş uygulama hataları ve doğru uygulama teknikleri ile ilgili kişisel yaklaşımlarını geliştirmek ve keşif, metraj, hakkediş uygulamaları ve teknikleri hakkında bilgilerini arttırmak hedeflenir.

İçerik:

– Restorasyon uygulaması öncesi Yaklaşık Maliyet Keşfi hazırlanması
– Birim fiyatlar ve Yeni Fiyat Analizlerinin yapılması
– Metraj ve Ataşman krokilerinin yapılması
– Hakediş yapılması ve örnekleri
– Hakediş aşamasında karşılaşılan sorunlar ve çözümler
– Katılımcıların konu ile ilgili soruları ve cevaplar

Süre: 3 gün

Tarih: 26 – 28 Şubat 2014 // 09:30 – 16:30

Kimler katılmalı: Belediyelerin kentsel kültürel mirası koruma alanında çalışan uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: İsmail ÖNEL
1970 Silivri – İstanbul doğumlu olan İsmail ÖNEL, İstanbul Yapı Meslek Lisesi Restorasyon Bölümü ve Trakya Üniversitesi E.M.Y.O. Restorasyon Bölümü mezunudur. Şehzade Mehmet Camii, Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi, Rüstem Paşa Camii, Kılıç Ali Paşa Camii, Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii, Süleymaniye Camii, Bursa Ulu Cami gibi 150 den fazla tarihi eserin restorasyon uygulamasında çalışmıştır. Halen birçok şantiyede uygulama işlerine devam etmektedir.

 

VİZYONDAN UYGULAMAYA, KENTSEL YENİLEME / 5–7 Mart 2014

Programın amacı:

Program, dönüşüm sürecindeki kent merkezlerinde koruma/ gelişim dengesini gözetecek doğru müdahale yöntemlerini tartışmaya açmayı amaçlamaktadır. Katılımcıya kazandırdıkları: Eğitim kentte üst ölçek ile alt ölçek bağlantısının kurulabilmesi açısından katılımcılara katkıda bulunacaktır.

İçerik:

– Kentsel vizyon
– Kentsel yenileme
– Kamusal Alan/ Kamusal çıkar

Süre: 3 gün

Tarih: 5 – 7 Mart 2014 // 09:30 – 16:30

Kimler katılmalı: Belediyelerin kentsel strateji, koruma ve yenileme alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları.

Eğitmen: Alp ARISOY

2004 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun olan Alp Arısoy, Milano Teknik Üniversitesi’nde “Kent ve Kent peyzajı” üzerine yüksek lisans yapmış, Shanghai, Kahire, İstanbul ve Milano’da çeşitli kentsel araştırma ve tasarım projelerinde yer almıştır. Başta Turgut Cansever olmak üzere çeşitli mimarların proje ofislerinde çalışmış, Faruk Göksu ile stratejik kentsel tasarım projelerinde görevler almıştır. ÇEKÜL vakfı adına Tarihi Yeldeğirmeni Mahallesi Yenileme Projesi’ni yürütmüştür. Halen ÇEKÜL Vakfı’nda “Kent Çalışmaları ve Örgütlenmesi Koordinatörü” olarak çalışmaktadır.

 

KENT KİMLİĞİ VE KENTLİLİK BİLİNCİ / 12–14 Mart 2014

Programın amacı:

Kentlerin özgün kimliklerinin devamlılığının sağlanmasında, kentlerde yaşanan sosyal, fiziksel ve kültürel erozyonun önlenmesinde, kendini yaşadığı kente ait hisseden bireylerin oluşmasında ve kültürel mirasın yeni nesillere aktarılmasında yerel yönetimlerin rolüne açıklık getirmek. Katılımcıya kazandırdıkları: Kent kimliğinin doğal, tarihi ve kültürel miras ile ilişkisini belirleme, kent kimliğinin ayırt edici özelliklerini saptama, küreselleşmenin tektipleştirici etkisine karşı kente kendine özgü farklılık kazandırma ilke ve yöntemlerini tanıma ve kentin ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirliğini sağlama doğrultusunda bilinç, bilgi ve vizyon geliştirme.

İçerik:

– Kent ve mekân -insan ilişkisi
– Aidiyet, kent kimliği ve bileşenleri
– 21. yüzyıl kentleri ve kimlik: Marka kent, kimlikli kent
– Kent kimliğinin değişen ve değişmeyen öğeleri
– Kent kültürü, kültürel miras, kentlilik bilinci ve koruma
– Kent kimliğinin bir bileşeni olarak somut olmayan kültürel miras
– Kentsel tasarım ve kent kimliği
– Türkiye ve dünyadan örnekler

Süre: 3 gün

Tarih: 12 – 14 Mart 2014 // 09:30 – 16:30

Kimler katılmalı: Belediyelerin kentsel kültürel mirası koruma alanında çalışan uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitim Koordinatörü: S. Yeşim DİZDAROĞLU

1998 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun olan Yeşim Dizdaroğlu, çeşitli karma sergilere katıldı ve ilk kişisel sergisini 1999 yılında İstanbul’ da açtı. Resim çalışmalarının yanı sıra serbest tasarımcı olarak web ve grafik çalışmaları yaptı ve bilişim sektöründe görsel tasarım ve tanıtım alanında deneyim kazandı. Yüksek lisans için 2004 yılında Almanya’da Brandenburg Teknik Üniversitesi Dünya Mirası çalışmaları Lisans Programını katılan ve iki yıllık program kapsamında “Alan Yönetim Planlaması” konusunda uzmanlaşan Dizdaroğlu, yüksek lisans araştırması için Ürdün’de 4 ay geçirdi ve Ürdün’de Kültürel Miras Politikaları ve Turizm konulu tezini 2006 yılında tamamladı. 2006 yılından itibaren ÇEKÜL Vakfı’nda eğitim koordinatörü olarak görev yapan ve ÇEKÜL’ün yerelde yürüttüğü kültürel miras eğitim, tanıtım ve bilinçlendirme çalışmalarında yer alan Yeşim Dizdaroğlu ÇEKÜL Vakfı’nın Genel Müdürü’dür.

 

KENT MÜZELERİNDE İŞLETME ESASLARI / 9-11 Nisan 2014

Programın amacı:

Kentte yaşayanların kentlilik bilinci kazanmalarını, yaşadıkları kenti sahiplenmelerini sağlayan, kenti, tarihi perspektif içinde tüm farklılıklarıyla algılanır kılabilen kent müzesi uygulamalarını, çağdaş bir anlayış ve metodoloji doğrultusunda yaygınlaştırmak. Katılımcıya kazandırdıkları: Dünyada yeni bir müzecilik kavramı olan kent müzelerini tanımak; kentlilik bilincinin gelişmesinde kent müzelerinin öneminin farkına varmak; kent müzeciliğinin kuruluştan kurguya, projelendirmeden uygulamaya, obje toplamadan işletmeye, tüm aşamaları hakkında bilgi edinmek.

İçerik:

• Kent müzelerinin kent ve kentli için önemi
• Yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukları
• İşletme esasları: Kadro ve finansman
• Kent müzelerinde
• Kent yaşamının yaşayan bir parçası olarak kent müzesi
o Araştırma ve belgeleme
o İçerik ve koleksiyon geliştirme
o Kent sakinleriyle ilişkiler
o Çocuk ve gençler için eğitim uygulamaları
o Sosyal ve kültürel toplantı, söyleşi, sergiler, vb.
• Alan ziyareti

Süre: 3 gün

Tarih: 9 – 11 Nisan 2014 // 09:30 – 16:30

Kimler katılmalı: Belediyelerin kültür işleri ve/veya kentsel kültürel mirasın korunması alanında çalışan birimleri personeli ile diğer ilgili birimler çalışanları.

Eğitmen: Ahmet ERDÖNMEZ

Ahmet Erdönmez, Avrupa Müze Akademisi Türkiye Temsilcisi, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Genel Sekreteri, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Danışmanı, Bursa Kent Müzesi Koordinatörüdür. Ayrıca ÇEKÜL Vakfı müzeler birimi danışmanlığını yürütmektedir. 1949 Konya doğumlu olan Erdönmez, İstanbul İktisadi Siyasi Bilimler Fakültesi mezunudur.

 

GEÇMİŞTEN BUGÜNE MİMARİ SÜSLEME / 16-18 Nisan 2014

Programın amacı:

Mimarlık tarihi boyunca üslup krizi ve dönüm noktalarında ortaya çıkan, günümüz mimarisinde de yoğun talep gören mimari süslemenin; kullanım alanları, tarihi, modern mimarinin şekillenmesindeki rolü, bir tartışma sahası olarak kullanılış biçimi, 21. yüzyılda çağdaş mimariye başarıyla nasıl uygulanabileceği açısından ele alınması amaçlanmaktadır.

Katılımcıya kazandırdıkları: Farklı tercihler doğrultusunda bir iletişim aracı olarak da önem kazanan mimari süsleme konusunda bilgilenmek; son dönemde mimari süslemede dikkat çeken Selçuklu esintileri ve benzer eğilimler üzerinden güncel süsleme tasarımını örneklerle incelemek; teori, tasarım ve uygulama arasındaki ilişkileri ele almak; değişen imalat teknolojileri ve mimari proje süreçlerini tanımak; mimari süsleme içeren tarihi yapılarda kazanılan bilgileri sınamak.

İçerik:

– Süsleme nedir? Oluşumu ve tarihi
– Süsleme mimaride nerelerde bulunur?
– Anadolu’da süsleme kültürü: Selçuklu, Anadolu ve Osmanlı mimarisi
– Avrupa mimarisinde süsleme tarihi
– 20 inci yüzyıl İstanbul’unda bir mimar ve projeleri
– Günümüzün çağdaş mimarisinde süsleme örnekleri
– Proje ve tasarım süreci
– Günümüzün değişen imalat teknolojileri ve anlayışı
– İstanbul’da keşif seferleri

Süre: 3 gün

Tarih: 16 – 18 Nisan 2014 // 09:30 – 16:30

Kimler Katılmalı: Belediyelerin kentsel kültürel mirası koruma alanında çalışan uzmanları

Eğitim Koordinatörü: Derin ÖZKEN

1982 yılında İstanbul’da doğan Derin Özken, Kadıköy Anadolu Lisesi’nden sonra mimarlık öğrenimine University of Nottingham’da başladı ve Architectural Association School of Architecture’da devam etti. 2006’da öğrenimine ara vererek Foster & Partners’da bir yıl süre ile çalıştı. Ardından döndüğü AA’yi 2009 yılında Modern Ornament (Modern Süsleme) projesi ile bitirdi. Mezuniyetinin akabinde Londra’da Paritt Leng’de kısa bir süre çalıştı. Aynı yıl İstanbul’a döndü ve kariyerine Tabanlıoğlu Mimarlık Şirketi’nde devam etti. 2012 yılının ikinci yarısında kendi mimarlık şirketini kurdu. 2012 Şubat ayından beri Bahçeşehir Üniversitesi’nde mimari proje dersi vermektedir.

 

TARİHİ ÇEVRE KORUMA VE KENTSEL PEYZAJ TASARIMI İLİŞKİSİ / 7–9 Mayıs 2014

Programın amacı:

Sürdürülebilir kentleşmenin sağlandığı, yeşil alanların sisteme hakim olduğu, ekolojik mükemmelliğin hedeflendiği, eski şehirlerin çevresel, fiziksel ve estetik olarak çekiciliklerinin arttırıldığı, kentin hikayelerinin anlatıldığı kentsel tasarım yöntemlerinin irdelenmesidir.

Katılımcıya kazandırdıkları:

Kentsel strateji geliştirirken, kültürel miras, doğal yapı ve çevre ilişkilerini belirleme, yaşanabilir kentler yaratma konularında vizyon geliştirme ve hedeflere ulaşmada işbirlikleri oluşturma.

İçerik:

Tarihi Çevre ve Kentsel Peyzaj Okumaları

– Tarihi Kent Dokusu: Emirgan
– Tarihi Kent Kimliği: Süleymaniye Külliyesi
– Tarihi Kentte Mikro Tasarım: Hollanda Sarayı
– Tarihi Kent Parkı: Emirgan Parkı

Karşılaştırmalı Örnekler: Barselona- Park Güell

Süre: 3 gün

Tarih: 7 – 9 Mayıs 2014 // 09:30 – 16:30

Kimler katılmalı: Belediyelerde görev yapan peyzaj mimarları, kentsel tasarım uzmanları ve ilgili teknik ekip

Eğitmen: Aygen KANCI

Aygen Kancı, Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünden Peyzaj Yüksek Mimarı olarak mezun olmuş, devamında Mimar Sinan Üniversitesi’nde kentsel tasarım uzmanlığı alanında yüksek lisans yapmıştır. Her iki üniversitede öğretim görevlisi olarak belirli sürelerde çalışmıştır. İş hayatına serbest tasarımcı olarak devam etmektedir. Kentsel tasarım, peyzaj tasarımı ve planlaması üzerine mikro ve makro ölçeklerde projelerle devam eden meslek yaşamında alanında ödüller almıştır. Tarihi çevre koruma ve kentsel peyzaj tasarımı programında tasarımcısı olduğu Hollanda Konsolosluk Binası’nın peyzaj tasarımını katılımcılara sunacaktır.

 

KARGİR VE AHŞAP YAPILARDA ONARIM VE KORUMA İLKELERİ / 28–30 Mayıs 2014

Programın amacı:

Tarihi yapıyı kavrama ve durumunu tespit etme esaslarının yanı sıra restorasyon süreçlerinde izlenecek koruma ilkeleri ve öncelikli yolların belirlenmesine yardımcı olmak, restorasyon çalışmalarının niteliğini artırmak. Katılımcıya kazandırdıkları: Kentlerindeki yapılara farklı bir gözle bakmalarını sağlamak; restorasyonun “yenilemek” değil, “yapının yaşanmışlığını muhafaza ederek korumak” olduğu bakış açısını pekiştirmek; restorasyon çalışmasının çeşitli aşamalarını uygulamalı olarak görmek; restorasyon projelerini değerlendirme deneyimi kazanmak.

İçerik:

– Kargir yapıların onarımın temel ilkeleri
– Ahşap yapıların onarımın temel ilkeleri
– Koruma projelerinde kullanılan malzeme bilgisi
– Konu ile ilgili konuk konuşmacı
– Vaka analizi
– Katılımcıların kentlerinden örnekler üzerinden anlatımlar
– Koruma amaçlı malzeme sunumu
– Alan ziyareti

Süre: 3 gün

Tarih: 28 – 30 Mayıs 2014 // 09:30 – 16:30

Kimler katılmalı: Belediyelerin kentsel kültürel mirası koruma alanında çalışan teknik uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: Y. Mimar A. Nüvit BAYAR

Saint Michel Fransız Lisesi’nin ardından Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu’nu bitiren Nüvit Bayar, Yıldız Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Rölöve ve Restorasyon Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. Tarih-kültür-doğa koruma bilinci ve duyarlılığıyla çalışmalarını sürdüren Y. Mimar Bayar, 2003 yılında Ağırnas’taki Sinan Müze Evi, 2004’te tarihi bir Harput evi, 2006 yılında Malatya İstanbulluoğlu Konağı, 2007’de Mardin Kent Müzesi, Sakarya’da Kaynarca Camisi, Trabzon’da Sümela Manastırı, Sivas’ta Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası gibi birçok yapının projelendirme aşamalarına katkı sundu. Bayar, Kültür Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü destekli birçok projede de görev aldı. Halen Anadolu topraklarında yaşamış uygarlıkların günümüze ulaşmayı başaran yapıları arasında restore edilmeyi bekleyen çok sayıda eser için çalışmalarına devam etmekte ve Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nda üyelik görevini yürütmektedir.

 

DÜNYA MİRAS ALANLARI VE BERGAMA’NIN UNESCO DÜNYA MİRASI ADAYLIK SÜRECİ / 11–13 Haziran 2014

Programın amacı:

Kültür varlıklarının korunmasında ulusal ve uluslararası toplumun sorumluluklarını fark etmek; UNESCO Dünya Miras Listesi normları doğrultusunda, uluslararası koruma kurumlarıyla yerel yönetimler arasındaki işbirliklerini değerlendirmek; Dünya Mirası olma yolunda, uluslararası normların işlerliği için yerel yönetimlerin sorumluklarına açıklık getirmek.

Katılımcıya kazandırdıkları:

Kültürel miras kavramının uluslararası normlardaki yeri, UNESCO ve Dünya Miras Listesi’nin kapsamı hakkında bilgi edinmek; UNESCO ve alt komitelerinin kültürel zenginliklerin yaşatılması, korunması ve tanıtılmasına ilişkin normları ve Dünya Miras Listesi’nin önemi konularında bilinç kazanmak; bir eserin listeye yazdırılması sürecinin yerel yönetimler tarafından planlanmasına yönelik yöntem ve uygulamaları tanımak.

İçerik:

– Yenilir mi içilir mi? Unesco ve Dünya Miras Listesi
– Dünya Miras Listesi’nde Türkiye ve iç mevzuatımız
– Dünya Miras Listesi’ne giriş süreci
o Kültürel varlığı tanıma: Arkeolojik sit ve Kentsel sitten oluşan bir kent, Bergama
o Adaylık Dosyası Hazırlama (Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı adaylık dosyası)
o Adaylık ve Alan Yönetimi Planı birlikteliği (Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı)
o Alan Yönetimi Planı, katılım ve işbirlikleri (Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı)
o Adaylık başvurusu sonrasında uluslararası sürecin yönetimi; Bakanlıklar, yerel yönetimler,
– Vaka analizi (Önerilecek bir örnek üzerinden bilgilerin kullanılmasına yönelik denemeler)

Süre: 3 gün

Tarih: 11 – 13 Haziran 2014 // 09:30 – 16:30

Kimler katılmalı: Belediyelerin kültürel koruma, kültür ve sosyal işler, imar ve şehircilik personelleri, uluslararası ilişkiler, tanıtım ve turizm, proje ofisleri, KUDEB veya planlama ofisleri uzmanları.

Eğitmen: Yaşagül EKINCI DANIŞAN

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler ve Kamu Yönetimi’ni bitiren Ekinci, Londra Birbeck Kolejinde Ortadoğu kültürü, kültürel koruma ve uluslararası kurumlar konusunda çalıştı. Trakya Üniversitesi’nde kültürel korumada yerel yönetimlerin sorumluluğu üzerine yüksek lisans yaptı. Selimiye Camii ve Külliyesi Dünya Miras Listesi adaylık sürecinde Edirne Belediyesi’nde Alan Yönetimi Uzmanı olarak görev aldı. Halen Bergama Belediyesi’nde UNESCO Dünya Mirası ve Alan Yönetimi Birimi koordinatörü ve Bergama Alan Başkanı olarak çalışan Danışan, Aktüel Arkeoloji başta, çeşitli dergilerde çalışma alanıyla ilgili yazılar yazmakta, İstanbul Üniversitesi’nde gelişmekte olan ülkelerde dünya miraslarının kurullar ve UNESCO iletişimi (Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı) korunmasını inceleyen doktora tezini hazırlamaktadır.

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR PLANLAMADA EKOLOJİ: YENİ BİR PLANLAMA ANLAYIŞINA GİRİŞ / 18–20 Haziran 2014

Programın amacı:

Küresel kentlerin planlama sürecinde temel gelişim stratejilerinden biri olan ve sürdürülebilir bir kent markasının yaratılmasında etkin bir rol üstlenen ekoloji kavramının mimari, hukuksal ve sosyo-ekonomik boyutlarıyla değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Katılımcıya kazandıracakları:

Ekolojik yaklaşımlı planların oluşumunda, ekonomik ve sosyal vb. ara yüzlerle birleştirilmesini ve sürdürülebilirliğin güvence altına alınmasını irdelemek; mimarlık, kentsel tasarım ve stratejik bölgesel yaklaşımlarda mevcut yasal düzen ile olması gereken yasal uygulamalar arasındaki boşluğu ele almak; uygulama araçlarında çağdaş ve anlaşılabilir formatların gerekliliğini saptamak; bilinç ve vizyon geliştirmek.

İçerik;

• Planlarda ekolojik yaklaşımın gerekliliği, sebepleri ve eksikliğinin sonuçları
• Sürdürülebilir planlamanın mimari, mekânsal, kentsel ve bölgesel ölçekte ekonomik ve sosyal kazanımları
• Kent kültürü, kültürel miras, kentlilik bilinci ve korumaya ekolojik ve sürdürülebilir yaklaşımların katkısı
• Ekolojik yaklaşımlı kentsel planlarda bir uygulama aracı olarak Kentsel Tasarım Rehberleri, Gaziantep örneği
• İmar planlarında ekolojik yaklaşımları kolaylaştıran ve zorlaştıran yasal düzenlemeler
• Mimari ölçekte yeşil bina sertifikaları, Türkiye’deki uygulamalar ve yasal düzenekler
• Ekolojinin bir kent marka stratejisi olması ve katılımcı planlamadaki rolü

Süre: 3 gün

Tarih: 18 – 20 Haziran 2014 // 09:30 – 16:30

Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma alanında çalışan şehir plancılar ve diğer teknik uzmanlar

Eğitmen: Erden GÜVEN

Gaziantep’te doğup büyüdükten sonra 1982 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun olan Güven, mesleki yaşamına önce projecilikle başladı. Daha sonra projecilik yaşamını bırakarak hatırı sayılır bir zaman dilimini şantiyelerde şantiye şefliği, taşeronluk, müteahhitlik vb. faaliyetlerle “geçiştirdikten” sonra tekrar mimarlık yaşamına döndü. Türkiye’deki önemli anıtsal yapılardan Cizre Kalesi, İstanbul Rumeli Hisarı, Nizip Fevkani Kilisesi, Gaziantep Aziz Bedros Kilisesi, Gaziantep Şıh Fetullah Külliyesi gibi bir dizi kültür varlığı eserin rölöve ve restorasyon projelerini hazırladı. Bey mahallesi sokak sağlıklaştırma projesinin de mimarı olan Erden Güven, onlarca Antep evinden İstanbul Boğaziçi’ndeki yalılara uzanan farklı yapı tarzlarının farklı fonksiyonlarla restorasyon projelerinin hazırlanması işleri ve bunların yanı sıra dört ve beş yıldızlı otel projeleri, iş merkezleri, plazalar, sağlık yapıları, çeşitli konut projeleri ve çeşitli kamu kuruluşlarından aldığı davetlerle kentsel dönüşüm kapsamında da kentsel tasarım projeleri üretti ve üretmeye de devam etmektedir. Kendisi aynı zamanda Türkiye’nin ilk ekolojik yaklaşımlı yerleşme projesinin fikir sahibidir. 4 yıldır projenin yazım, yapım ve uygulama aşamalarında da bilfiil bulunmaktadır. Bu alanda ki Türkiye’nin ve dünyanın alan olarak en büyük (3200ha) ve kapsamlı ekolojik projesinin uygulama imar planları da yapılmış ve yine bir ilk olan Ekolojik Tasarım Rehberi ile birlikte yürürlüğe girmiştir. Erden Güven, halen ÇEKÜL Vakfı’nın Yüksek Danışma Kurulu üyesidir.

 

KÜLTÜR TURİZMİ / 25–27 Haziran 2014

Programın amacı:

Program; bir tatil ülkesi olarak Türkiye’nin ayırt edici özelliğini oluşturan tarih ve kültür zenginliği bağlamında, kültür turizmine yönelik koruma-kullanma dengesini, ekonomik yararın yanı sıra koruma bilincinin oluşmasını, bütüncül ve sürdürülebilir bir turizm planlaması ve koruma politikaları ışığında somut örnekleri irdelemeyi amaçlar. Katılımcıya kazandırdıkları: Eğitim sonunda katılımcıların tarihi merkezlerin kitle turizmi ile birlikte karşı karşıya oldukları riskleri tanımlamaları ve ilgili koruma çalışmaları sırasında turizmin getireceği ekonomik fayda yanında çevre değerleri ve konunun toplumsal boyutlarını da dikkate almaları hedeflenir.

İçerik:

– Tarihsel / kültürel miras niçin korunmalıdır?
– Tarih bilinci – kültürel kimlik – aidiyet sorunsalı
– Kültür turizminde koruma – kullanım dengesi
– Koruma alanlarında sürdürülebilir turizm
– Kültür turizminde ürün – marka – pazarlama sorunsalı
– Köylerin kültür turizmi ile yaşatılması
– Vaka analizleri ve alan ziyaretleri

Süre: 3 gün

Tarih: 25 – 27 Haziran 2014 // 09:30 – 16:30

Kimler katılmalı: Belediyelerin kentsel koruma, kültür ve sosyal işler, tanıtım ve turizm, uluslararası ilişkiler, planlama ve proje birimleri teknik kadroları, KUDEB çalışanları.

Eğitmen: Dr. Yusuf ÖRNEK

Hacettepe Üniversitesi’nde sosyoloji lisans eğitiminin ardından Almanya’da felsefe doktorasını tamamlayan Yusuf Örnek, çeşitli üniversitelerde verdiği felsefe derslerinin yanı sıra, 30 yılı aşkın bir süredir turizm alanında yaptığı çalışmalarla aldığı ödüllere ek olarak çevrenin ve tarihi yapıların korunmasına yönelik çabaları için de çeşitli ödüller aldı. 2006 yılında Kapadokya’da bulunan Sarıca Kilise restorasyon çalışması ile Avrupa genelinde 32 ülkeden 158 proje arasından seçilerek, Europa Nostra platformu tarafından Mimari Mirasın Korunması dalında Kültürel Miras Büyük Ödülü’ne layık görüldü. Avrupa genelinde 230’u aşkın sivil toplum örgütünü temsil etmekte Europa Nostra, kültürel mirasla ilgili belli başlı uluslararası örgütlere Avrupa sivil toplum hareketinin sesini duyurmakta, kültürel mirasla ile ilgili bilinç yaratmak ve kamu politikalarında korumayı bir öncelik haline getirmek için çalışmaktadır. ÇEKÜL Vakfı Yüksek Danışma Kurulu üyesi olan Dr. Yusuf Örnek, halen tarih- kültür-doğa bilinci ve duyarlılığıyla çalışmalarına devam etmekte, turizm aracılığıyla kültürel varlıklarımızın korunabileceğini göstermektedir.

 

 

 

 

Taşınma sürecinde olduğumuz için 24 Ekim 2023 tarihinden başlayarak Tarihi Kentler Birliği Eğitimleri hakkında bilgi almak, eğitimlere kayıt olmak için 0 542 298 90 91 numaralı telefonu ve akademi@cekulvakfi.org.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz