Aşağıda eğitim tarihlerine göre listelenen programlar ile ilgili açıklama için  başlıklara tıklayabilir, eğitime kayıt olmak için  “Başvuru Formu”nu doldurarak 0 212 277 41 64 numaralı faksa gönderebilirsiniz. Katılımcı Rehberi için buraya tıklayınız.

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı
Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul  Tel: 0 212 323 31 32
Bilgi için: Figen Tokgöz – akademikayit@cekulvakfi.org.tr  Tel: 0 212 323 31 32

KENTSEL ÇEVREDE CANLANDIRMA VE YENİLEME MÜDAHALELERİ / 11-13 Eylül 2013

Programın amacı: Program,  dönüşüm  sürecindeki  kent  merkezlerinde  koruma /  gelişim dengesini gözetecek doğru müdahale yöntemlerini tartışmaya açmayı amaçlamaktadır.

Katılımcıya kazandırdıkları: Katılımcıların  kentlerimizin  içinde  bulundukları  dönüşüm sürecine  bütüncül  bir  açıdan  yaklaşmalarını  sağlayacak  bir  vizyon  kazanmaları hedeflenmektedir.

İçerik: 

– Kentsel müdahaleler ve kent kimliği
– Kentsel canlandırma ve yenileme
– Kentsel dönüşüm
– Kamusal Alan/ Kamusal çıkar

Süre: 3 gün

Tarih: 11 – 13 Eylül 2013 // 09:30 – 16:30

Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma ve kentsel strateji alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları.

Eğitmen:  Alp ARISOY

2004 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun olan Alp Arısoy, Milano Teknik  Üniversitesi’nde  “Kent  ve  Kent  peyzajı”  üzerine  yüksek  lisans  yapmış,  Shanghai,  Kahire,  İstanbul  ve Milano’da  çeşitli  kentsel  araştırma  ve  tasarım  projelerinde  yer  almıştır.  Başta Turgut Cansever olmak üzere çeşitli mimarların proje ofislerinde çalışmış, Faruk Göksu  ile stratejik kentsel  tasarım projelerinde görevler almıştır. Halen İTÜ’de kentsel sosyoloji ile  ilgili doktora çalışması devam eden Arısoy, ÇEKÜL vakfı adına Tarihi Yeldeğirmeni Mahallesi  Yenileme Projesi’ni yürütmektedir.

 

KENT KİMLİĞİ VE KENTLİLİK BİLİNCİ / 18-20 Eylül 2013″ title_closed=”KENT KİMLİĞİ VE KENTLİLİK BİLİNCİ / 18-20 Eylül 2013

Programın amacı: Kentlerin özgün kimliklerinin devamlılığının sağlanmasında, kentlerde yaşanan sosyal, fiziksel ve kültürel erozyonun önlenmesinde, kendini yaşadığı kente ait hisseden bireylerin oluşmasında ve kültürel mirasın yeni nesillere aktarılmasında yerel yönetimlerin rolüne açıklık getirmek.

Katılımcıya kazandırdıkları: Kent kimliğinin doğal, tarihi ve kültürel miras ile ilişkisi, kent kimliğinin ayırt edici özelliklerini belirleme ve pekiştirme, küreselleşmenin tektipleştirici etkisine karşı kente kendine özgü farklılık kazandırma ilke ve yöntemleri, kentin ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirliğini sağlama doğrultusunda bilinç, bilgi ve vizyon geliştirme.

İçerik:
– Kent ve mekân -insan ilişkisi
– Aidiyet, kent kimliği ve bileşenleri
– 21. yüzyıl kentleri ve kimlik: Marka kent, kimlikli kent
– Kent kimliğinin değişen ve değişmeyen öğeleri
– Kent kültürü, kültürel miras, kentlilik bilinci ve koruma
– Kent kimliğinin bir bileşeni olarak somut olmayan kültürel miras
– Kentsel tasarım ve kent kimliği
– Türkiye ve dünyadan örnekler

Süre: 3 gün

Tarih: 18 – 20 Eylül 2013 // 09:30 – 16:30

Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma ve kültür alanında çalışan uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitim koordinatörü: S. Yeşim DİZDAROĞLU
1998 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun olan Yeşim Dizdaroğlu, çeşitli karma sergilere katıldı ve ilk kişisel sergisini 1999 yılında İstanbul’ da açtı. Resim çalışmalarının yanı sıra serbest tasarımcı olarak web ve grafik çalışmaları yaptı ve bilişim sektöründe görsel tasarım ve tanıtım alanında deneyim kazandı.
Yüksek lisans için 2004 yılında Almanya’da Brandenburg Teknik Üniversitesi Dünya Mirası Çalışmaları Lisans Programını katılan ve iki yıllık program kapsamında “Alan Yönetim Planlaması” konusunda uzmanlaşan Dizdaroğlu, yüksek lisans araştırması için Ürdün’de 4 ay geçirdi ve Ürdün Kültürel Mirası Politikaları ve Turizm konulu tezini 2006 yılında tamamladı. Yeşim Dizdaroğlu 2006 yılından beri ÇEKÜL Vakfı’nda eğitim koordinatörü olarak görev yapmakta ve ÇEKÜL’ün yerelde yürüttüğü kültürel miras eğitim, tanıtım ve bilinçlendirme çalışmalarında yer almaktadır.

TAŞINMAZ KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI VE RESTORASYON UYGULAMA ÖRNEKLERİ / 25-27 Eylül 2013

Programın amacı: Taşınmaz kültürel mirasımızın korunması için yapılan restorasyon uygulamaları ve bu uygulamalar sırasında karşılaşılan zorluklar, uygulama hataları ve iyi bir restorasyon için gereken öğeler.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu program ile katılımcıların restorasyon uygulamalarında karşılaşılan zorluklar, uygulama hataları ve doğru uygulama teknikleri ile ilgili kişisel yaklaşımlarını geliştirmek ve restorasyon uygulamaları ve teknikleri hakkında bilgilerini arttırmak hedeflenir.

İçerik
– Restorasyon şantiyeciliği
– Restorasyonda malzeme seçimi
– Türk el sanatlarına ait uygulama teknikleri (Kündekâri, sedefkâri, kalemişi, alçı vitray vb. uygulama teknikleri)
– Doğru uygulanmış restorasyon örnekleri
– Yaşanmış tecrübeler ve karşılıklı soru ve sohbetler
– Alan ziyareti

Süre: 3 gün

Tarih: 25 – 27 Eylül 2013 / 09:30 – 16:30

Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma ve kültür alanında çalışan uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: İsmail ÖNEL
1970 Silivri – İstanbul doğumlu olan İsmail ÖNEL, İstanbul Yapı Meslek Lisesi Restorasyon Bölümü ve Trakya Üniversitesi E.M.Y.O. Restorasyon Bölümü mezunudur. Şehzade Mehmet Camii, Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi, Rüstem Paşa Camii, Kılıç Ali Paşa Camii, Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii, Süleymaniye Camii, Bursa Ulu Camii gibi 150 den fazla tarihi eserin restorasyon uygulamasında çalışmıştır. Halen bir çok şantiyede uygulama işlerine devam etmektedir.

TARİHİ ÇEVRE KORUMA VE KENTSEL PEYZAJ TASARIMI İLİŞKİSİ / 23-25 Ekim 2013

Programın amacı: Sürdürülebilir kentleşmenin sağlandığı, yeşil alanların sisteme hakim olduğu, ekolojik mükemmelliğin hedeflendiği, eski şehirlerin çevresel, fiziksel ve estetik olarak çekiciliklerinin arttırıldığı, kentin hikayelerinin anlatıldığı kentsel tasarım yöntemlerinin irdelenmesidir.

Katılımcıya kazandırdıkları: Kentsel strateji geliştirirken, kültürel miras, doğal yapı ve çevre ilişkilerini belirleme, yaşanabilir kentler yaratma konularında vizyon geliştirme ve hedeflere ulaşmada işbirlikleri oluşturma.

İçerik
– Tarihi peyzaj okumaları
– Boğaziçi peyzajı
– Emirgan kent dokusu (tarihi binalar, meydan vb.)
– Tarihi aks (Beyoğlu)
– Hollanda Konsolosluğu Bahçesi (Peyzaj Tasarım: A. Kancı)
– Saray Bahçesi, Topkapı Sarayı avluları, Gülhane Parkı
– Avrupa – Tarihi Kent Tasarımı
– Paris örneği
– Katılımcı projelerinin değerlendirilmesi
– Tarihi kent meydanı düzenlemesi

Süre: 3 gün

Tarih: 23 – 25 Ekim 2013 // 09:30 – 16:30

Kimler katılmalı: Belediyelerde görev yapan peyzaj mimarları, kentsel tasarım uzmanları ve ilgili teknik ekip

Eğitmen: Aygen KANCI
Aygen Kancı, Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünden Peyzaj Yüksek Mimarı olarak mezun olmuş, devamında Mimar Sinan Üniversitesi’nde kentsel tasarım uzmanlığı alanında yüksek lisans yapmıştır. Her iki üniversitede öğretim görevlisi olarak belirli sürelerde çalışmıştır. İş hayatına serbest tasarımcı olarak devam etmektedir. Kentsel tasarım, peyzaj tasarımı ve planlaması üzerine mikro ve makro ölçeklerde projelerle devam eden meslek yaşamında alanında ödüller almıştır. Tarihi çevre koruma ve kentsel peyzaj tasarımı programında tasarımcısı olduğu Hollanda Konsolosluk Binası’nın peyzaj tasarımını katılımcılara sunacaktır.

RESTORASYON İŞLERİNDE KEŞİF VE HAKEDİŞ UYGULAMALARI / 20-22 Kasım 2013

Programın amacı: Restorasyon işlerinin vazgeçilmez öğelerinden olan keşif ve hakediş uygulamalarında karşılaşılan zorluklar, kullanılan birim fiyatlar ve fiyat analiz örneklerinin kullanıldığı işler ve iyi bir hakedişte olması gereken özelliklerin katılımcılara aktarılması.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu program ile katılımcıların restorasyon uygulamalarında yapılan keşif ve hakediş işlerinde karşılaşılan zorluklar, hakediş uygulama hataları ve doğru uygulama teknikleri ile ilgili kişisel yaklaşımlarını geliştirmek ve keşif, metraj, hakediş uygulamaları ve teknikleri hakkında bilgilerini arttırmak hedeflenir.

İçerik:
– Restorasyon uygulaması öncesi Yaklaşık Maliyet Keşifi hazırlanması
– Birim fiyatlar ve Yeni Fiyat Analizlerinin yapılması
– Metraj ve Ataşman krokilerinin yapılması
– Hakediş yapılması ve örnekleri
– Hakediş aşamasında karşılaşılan sorunlar ve çözümler
– Katılımcıların konu ile ilgili soruları ve cevaplar

Süre: 3 gün

Tarih: 20 – 22 Kasım 2013 // 09:30 – 16:30

Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma ve kültür alanında çalışan uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: İsmail ÖNEL
1970 Silivri – İstanbul doğumlu olan İsmail ÖNEL, İstanbul Yapı Meslek Lisesi Restorasyon Bölümü ve Trakya Üniversitesi E.M.Y.O. Restorasyon Bölümü mezunudur. Şehzade Mehmet Camii, Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi, Rüstem Paşa Camii, Kılıç Ali Paşa Camii, Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii, Süleymaniye Camii, Bursa Ulu Camii gibi 150 den fazla tarihi eserin restorasyon uygulamasında çalışmıştır. Halen bir çok şantiyede uygulama işlerine devam etmektedir.

 

TARİHİ ÇEVRE ÇALIŞMALARI İÇİN UYGULAMA HEDEFLİ PROJE HAZIRLAMA SÜREÇLERİ VE PROJE YÖNETİMİ TEKNİKLERİ / 27-29 Kasım 2013

Programın amacı: Yetkili kurumlarda yetki ve görevleri dahilinde kısa, orta ve uzun vadede uygulama eylem planlarının hazırlanması, mali kaynakların araştırılması, proje yönetimi ve uygulama konularında bilgi ve deneyimlerin paylaşılması.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu program sonunda katılımcıların Proje Yönetimi Nedir ? sorusuna cevap verecek şekilde tüm uygulama etapları hakkında bilgilenmeleri , kısa, orta ve uzun vadeli eylem planlarının hazırlanması süreçleri ile bütçe düzenlemelerinde, öz kaynakların dışında, ulusal ve uluslararası mali kaynaklara ulaşım konularına hakim olmaları hedeflenir.

İçerik
– Örnek Alan ziyareti
– Yapı Uygulama Süreçleri
– Mevcut durum analizi
– Uygulama Eylem Planlarının Hazırlanması
– Mali kaynak araştırmalarına yönelik çalışmalar
– Proje yönetimi
– Örnek analizi

Süre: 3 gün

Tarih: 27 – 29 Kasım 2013 // 09:30 – 16:30

Kimler katılmalı: Belediyeler bünyesinde çalışan birim yöneticileri, uzmanlar ve KUDEB personelleri

Eğitmen: Yrd. Doç. Dr. Burhan SATICI
İTÜ mimarlık Fakültesinde lisans öğrenimini tamamlayan Burhan Satıcı, 1983 yılında TSK’nde Mimar Mühendis Subay olarak göreve başlamıştır. Görevi süresince proje yöneticiliği ve kontrol amirliği yaparak çok sayıda üst ve alt yapı projeleri uygulamasında bulunmuştur. 1996 yılında yüksek lisans eğitimini “Afet Sonrası ve Yurt Savunması Esnasında Hizmet Verecek Sağlık Sistemi ve Modülü Araştırması” konulu çalışması ile tamamlamıştır. TSK bünyesinde 2004 yılında “Türkiye’de Kamu Yatırımlarının Geliştirilmesi ve Kamusal İnşaat Yönetim Modeli Araştırması” konulu çalışması ile doktora çalışması yapılmıştır. 2006 – 2008 yılları arasında İstanbul Metropolitan Planlama ve BİMTAŞ bünyesinde çalışmış, 2006 – 2010 yılları arasında İKSV bünyesinde Teknik Direktör olarak bulunmuş ve İKSV Merkez Binası restorasyonunu tamamlattırmıştır. 2004- 2008 yıllarında YTÜ Mimarlık Fakültesinde, 2011 yılında İstanbul Aydın Üniveristesinde Mimari Uygulama ve Tasarım dersleri vermiştir. Halen İstanbul Gedik Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümünde ders vermektedir.

KORUMA PROJELERİNDE BİLGİSAYARLI 3D MODELLEME – TEMEL / 4-6 Aralık 2013

Programın amacı: Koruma çalışmalarının proje geliştirme aşamasında, bilgisayar ortamında çağdaş proje geliştirme yöntemlerinin kurgulanması ve uygulanmasının her ölçekteki önemini vurgulamak ve bu yöntemlerden birini temel kullanıcı düzeyinde aktarmak.

Katılımcıya kazandırdıkları: Her ölçekte uygulanabilir bir sanal model oluşturma yazılımını kullanabilir hale gelmek; projelerini sanal ortamda sınar ve sunar durumda olmak.

İçerik:
– Temel 2D çizim yöntemleri
– Diğer ilgili programlarla alış-veriş arayüzleri
– 3D modelleme ve görüntüler oluşturma
– Farklı formatlarda çıktılar alma (jpg, tif..) ve sanal kütüphane kullanma
– Sunum ve basit animasyon hazırlama
– Uygulama çalışmaları

Süre: 3 gün

Tarih: 4 – 6 Aralık 2013// 09:30 – 16:30

Kimler katılmalı: Belediyelerde koruma alanında çalışan ve temel autocad 2d kullanıcısı olan teknik uzmanlar (mimarlar, şehir ve bölge plancıları, teknikerler..)
Eğitime gelirken getirilmesi gerekenler: Sketch-up internet sitesinden indirilmiş temel program kurulu olan (http://sketchup.google.com/intl/tr/download/) dizüstü bilgisayar

Eğitmen: M. Gökhan KILINÇIRAN
Galatasaray Lisesi ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü mezunu olan M. Gökhan Kılınçkıran, 1996 – 2007 yılları arasında kendi mimarlık firması yanında kentsel planlama firmalarında projeler sorumlusu olarak görev yaptı ve kentsel ölçekte çeşitli projelerin geliştirilmesinde çalıştı. Yine aynı dönemde ÇEKÜL Vakfı’nın Gaziantep Kültür Yolu Projesi, Kadıköy Tarihi Çarşı Canlandırma Projesi vb. projelerinde koruma çalışmalarının içinde yer alarak proje koordinatörlüğü yapan Kılınçkıran Prof. Dr. Metin Sözen’in Anadolu Gezileri’nde asistanlığını yürüttü.

2007 – 2009 yılları arası yurtdışı deneyimi esnasında iş tanımı çok geniş olan proje koordinatörlüğü görevi sırasında, özellikle bilgisayarda sunum teknikleri ve modelleme yöntemleri ile ilgili çeşitli uygulamalar yapma fırsatı bulan ve bilgisayar teknolojileri konusunda uzmanlaşan Kılınçkıran halen kültürel mirasın korunması çalışmalarında bulunmakta ve kendi şirketi adına projeler yürütmektedir.

YAPI ÖZELLİKLERİNE GÖRE MÜDAHALE TEKNİKLERİ VE BAKIM-ONARIM ESASLARI / 11-13 Aralık 2013

Programın amacı: Tarihi yapıyı kavrama ve durumunu tespit etme esaslarının yanı sıra restorasyon süreçlerinde izlenecek koruma ilkeleri öncelikli yolların belirlenmesine yardımcı olmak, restorasyon çalışmalarının niteliğini artırmak.

Katılımcıya kazandırdıkları: Kentlerindeki yapılara farklı bir gözle bakmalarını sağlamak; restorasyonun “yenilemek” değil, “yapının yaşanmışlığını muhafaza ederek korumak” olduğu bakış açısını pekiştirmek; restorasyon çalışmasının çeşitli aşamalarını uygulamalı olarak görmek; restorasyon projelerini değerlendirme deneyimi kazanmak.

İçerik
– Restorasyon teknikleri
– Koruma projelerinde kullanılan malzeme bilgisi
– Restorasyon projesi hazırlama esasları
– Vaka analizi
– Katılımcıların kentlerinden örnekler üzerinden koruma ilkelerinin saptanması
– Uygulama çalışması
– Alan ziyareti

Süre: 3 gün

Tarih: 11 – 13 Aralık 2013 // 09:30 – 16:30

Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma alanında çalışan teknik uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: Y. Mimar A. Nüvit BAYAR
Saint Michel Fransız Lisesi’ni bitiren Nüvit Bayar, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu’nda mimarlığa adım attı ve ardından Yıldız Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Rölöve ve Restorasyon Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı.

Tarih-kültür-doğa koruma bilinci ve duyarlılığıyla çalışmalarını sürdüren Y. Mimar Nüvit Bayar, 2003 yılında Ağırnas’taki Sinan Müze Evi, 2004’te tarihi bir Harput evi, 2006 yılında Malatya İstanbulluoğlu Konağı, 2007’de Mardin Kent Müzesi, Sakarya’da Kaynarca Camisi, Trabzon’da Sümela Manastırı gibi birçok yapının projelendirme aşamalarına katkı sundu.

Bayar, Kültür Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü destekli birçok projede de görev aldı. Halen Anadolu topraklarında yaşamış uygarlıkların günümüze ulaşmayı başaran yapıları arasında restore edilmeyi bekleyen çok sayıda eser için çalışmalarına devam etmekte ve Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nda üyelik görevini yürütmektedir.

TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRAS PROJE VE UYGULAMALARINDA İŞLEVLENDİRME / 18-20 Aralık 2013

Programın amacı: Kültürel miras niteliği taşıyan farklı ölçeklerdeki yapıların günümüz koşullarına göre yeniden değerlendirilmesini, işlevlendirilmesini, tarihsel çevrenin koruma/kullanım dengesi gözetilerek güncel kent yaşamına katılmasını sağlayacak yeni yaklaşımları belirlemek.

Katılımcıya kazandırdıkları: Tarihsel – kültürel mirasın korunmasında ve geleceğe aktarılmasında yapıların işlevlendirilerek yaşatılmasının önemini kavramak; kentlerindeki koruma projelerini işlevlendirme ilke ve yöntemleri doğrultusunda değerlendirebilmek ve uygulayabilmek; tarihi çevrede eski ve yeni yapıların birlikteliğine dair tasarım anlayışı geliştirmek.

İçerik:
– Örnek yapıların mevcut durum analizini oluşturma yöntemleri
– Kültürel miras kapsamındaki yapıların ve çevrenin yeniden işlevlendirilmesi
– Doğru işleve yönelik yöntem belirleme
– Kültürel miras kapsamındaki yapıların yeni yapılarla veya yapısal eklemelerle ilişkisine yönelik tasarım yöntemleri
– Türkiye ve dünyadan örnekler üzerinden değerlendirme
– Koruma amaçlı imar planlarıyla uyumlu koruma ve işlevlendirme projeleri geliştirmek
– Alan ziyareti

Süre: 3 gün

Tarih: 18 – 20 Aralık 2013 // 09:30 – 16:30

Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: Y. Mimar Metin KESKİN
1958 yılında İstanbul’da doğan Y. Metin Keskin, İstanbul Erkek Lisesi’ndeki ortaöğretiminin ardından Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu’nda lisans ve Yıldız Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Rölöve ve Restorasyon Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı.

ÇEKÜL önderliğinde Sivas’ta yürütülen çalışmalarda, Selçuklu Parkı Projesi, Buruciye Medresesi, İzzeddin Keykavus Şifahiye Medresesi, Sivas Hükümet Konağı, Ziya Bey Kütüphanesi projelerini gerçekleştirdi, bu kapsamda Sanat Okulu, Sivas Arkeoloji Müzesi’ne dönüştürüldü. Uygulamaya geçen projeleri arasında bulunan Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi Projesi (Eski Süvari Kışlası Binası), Topkapı Sarayı Eski Karakol, Kars Aynalı Köşk gibi yapılarla birlikte, değişik ölçeklerde çok sayıda yeni yapı ve restorasyon projesini tamamladı.

ÇEKÜL Vakfı Yüksek Danışma Kurulu üyesi olan Keskin, kendi atölyesinde serbest mimar olarak çalışmalarını sürdürürken, mimarlıkla ilgili kitap ve dergiler için suluboya ve desenleriyle Anadolu kentlerinin kültürel mirasını resimlemekte ve fotoğraflamaktadır.

KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARININ HAZIRLANIŞI VE AMAÇLARININ TARTIŞILMASI / 25-27 Aralık 2013

Programın amacı: Taşınmaz kültürel mirasımızın korunması için kentsel sit alanı olan bölgelerde yapılacak olan kentsel planlama çalışmalarının değerlendirilmesi ve ana kriterlerinin öğrenilmesi.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu program ile katılımcıların bulundukları bölgelerdeki çalışma alanlarında yer alan kültürel mirasın korunmasında ve uygun kent planlamalarının yapılmasında bilgi ve birikim sahibi olmaları hedeflenmektedir.

İçerik:

– Koruma amaçlı imar planının ne olduğu
– Koruma amaçlı imar planı hangi alanlar için gereklidir.
– Koruma amaçlı imar palanının bileşenleri
– Alan çalışmaları
– Dünyadan ve ülkemizden örnekler

Süre: 3 gün

Tarih: 25 – 27 Aralık 2013 // 09:30 – 16:30

Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma ve kültür alanında çalışan uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: Timur ÇELİK
1974 Fatih – İstanbul doğumlu olan Timur ÇELİK, İstanbul Pertevniyal Lisesi, Yıldız Teknik Üniversitesi M.Y.O. Restorasyon Bölümü ve Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunudur. 1994 yılından bu yana Mimari Projeler, Restorasyon Projeleri ve Uygulamaları ile ilgilenmektedir.

 

 

 

Taşınma sürecinde olduğumuz için 24 Ekim 2023 tarihinden başlayarak Tarihi Kentler Birliği Eğitimleri hakkında bilgi almak, eğitimlere kayıt olmak için 0 542 298 90 91 numaralı telefonu ve akademi@cekulvakfi.org.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz