Programlar ile ilgili açıklamalar için  başlıklara  tıklayınız.

Kültürel Koruma Alanında Proje Yönetimi

Bu eğitim programı, özellikle kültürel ve kentsel koruma alanında Avrupa Birliği perspektifiyle proje yönetimi ve mali yardımlarına ilişkin bilgilendirme yanında söz konusu alanda başarı ile yürütülmüş bir model üzerinden bir projeyi zamanında, bütçesi içerisinde ve belirlenmiş kalite seviyesine ulaşacak şekilde yönetebilmek için gerekli olan araç ve tekniklerin tanınmasını sağlamayı amaçlar.

Eğitim sonunda katılımcıların Proje Döngüsü Yönetimi konusunda bilgi ve becerilerinin arttırılması ile çeşitli uluslararası kaynaklara nasıl ulaşabilecekleri konularında kazanımlar elde etmeleri hedeflenir.

İçerik:
• Koruma kavramı ve kültür öncelikli bakış açısı
• Proje yönetimi metodolojisi & proje izleme ve değerlendirme süreçleri
• Planlama becerisi ve kaynakların etkin kullanımı esasları
• Vaka analizi ve “Sokak sağlıklaştırma” uygulamalı proje çalışması
• Yasalar ve mevzuat, mülkiyet sorunu, finansman
• Alan ziyareti

Süre: 3 gün
Tarih: 5 – 7 Mayıs 2010 // 09:30 – 16:30
Kimler katılmalı?: Belediyelerin koruma alanında çalışan teknik uzmanları, KUDEB ekip üyeleri

Eğitmenler: Sezer Cihan – Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı
Ahmet ERTÜRK – Gaziantep Büyükşehir Belediyesi KUDEB Kültürel Değerler Programı Koordinatörü

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı bünyesindeki KUDEB (Koruma Uygulama Denetim Bürosu) birimi 2004 yılındaki kuruluş aşamasından bugüne korumacılığı bütün olarak ele alan bir anlayış içinde tarihi dokunun korunması ve canlandırılması için ulusal ve uluslar arası fonlu projeler yürütmektedir.

Avrupa Birliği fonlu GAP Kültürel Mirasın Korunması ve Yaşatılması Hibe Programı kapsamında projeler hayata geçirmiş olan birimin Kültür Yolu Projesi kapsamında gerçekleştirdiği çeşitli ölçekteki restorasyonlar Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne Tarihi Kentler Birliği Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü’nü kazandırmıştır.

Halen çeşitli il ve ilçe belediye çalışanları ile sivil toplum temsilcilerine eğitimler vermekte olan Ahmet Ertürk, eğitim programında proje yönetimi esaslarına yönelik bilgilendirmede bulunacak, Sezer Cihan ise ağırlıklı olarak Gaziantep modeli ve başarı etmenleri üzerine deneyim paylaşacaktır.

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı – Emirgan / İstanbul
Adres: Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul // tel: 0 212 323 31 32
Bilgi için: Sinem Doğan // sinem.dogan@cekulvakfi.org.tr // tel: 0 212 249 64 64

Restorasyon İlkeleri ve Bakım – Onarım Esasları

Bu eğitim programı, öncelikle tarihi yapıyı kavrama ve tespit etme esasları yanında tarihi yapıların restorasyon süreçlerinde izlenecek koruma ilkeleri öncelikli yolların belirlenmesine yardımcı olmayı amaçlar.

Eğitim sonunda katılımcıların kentlerindeki yapılara daha farklı gözle bakmaları ve restorasyonun “yenilemek” değil, “yapının yaşanmışlığını muhafaza ederek korumak” olduğu bakış açısını pekiştirmeleri hedeflenir.

İçerik:
• Koruma kavramına kültür öncelikli bakış açısı
• Restorasyon teknikleri
• Koruma projelerinde kullanılan malzeme bilgisi
• Restorasyon projesi hazırlama esasları
• Vaka analizi
• Katılımcıların kendi kentlerindeki örnekler üzerinden koruma ilkelerinin saptanması
• Uygulama çalışması
• Alan ziyareti

Süre: 3 gün
Tarih: 12 – 14 Mayıs 2010 // 09:30 – 16:30
Kimler katılmalı? : Belediyelerin koruma alanında çalışan teknik uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: A.Nüvit BAYAR
1957’de Ordu / Fatsa’da dünyaya gelen Nüvit Bayar, ilköğretim yıllarını Fatsa’da geçirdikten sonra İstanbul’da Saint Michel Fransız Lisesi’ni bitirdi. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu’nda mimarlığa ilk adımlarını atan Bayar, Yıldız Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Rölöve ve Restorasyon Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. ÇEKÜL Vakfı Yüksek Danışma Kurulu üyesi olarak tarih-kültür-doğa koruma bilinci ve duyarlılığıyla Vakfın kurulduğu ilk günlerden bu yana çalışmalarına destek veren Y. Mimar Nüvit Bayar, 2003 yılında Ağırnas’taki Sinan Müze Evi, 2004’te tarihi bir Harput evi, 2006 yılında Malatya İstanbulluoğlu Konağı, 2007’de Mardin Kent Müzesi, Sakarya’da Kaynarca Camisi, Trabzon’da Sümela Manastırı gibi birçok yapının projelendirme aşamalarına katkı sunmuştur. Bayar, Kültür Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü destekli birçok projede de görev almıştır ve halen Anadolu topraklarında yaşamış uygarlıkların günümüze ulaşmayı başaran yapıları arasında restore edilmeyi bekleyen çok sayıda eser için çalışmalarına devam etmektedir.

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı – Emirgan / İstanbul
Adres: Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul // tel: 0 212 323 31 32
Bilgi için: Sinem Doğan // sinem.dogan@cekulvakfi.org.tr // tel: 0 212 249 64 64

Kentsel Koruma ve Kentsel Gelişim Stratejileri

Bu eğitim programı, kentlerin planlanması sürecinde koruma ve gelişme dengesinin yeniden ele alınması ve kültürel mirasın kentsel gelişmede oynayacağı yeni rolü ortaya koyacak stratejiler ile proje geliştirmede işbirliği yaklaşımlarını ortaya koymayı amaçlar.

Eğitim sonunda katılımcıların kentsel koruma alanında stratejik düşünme, strateji geliştirme, fırsat yaratma ile işbirliği ve proje geliştirme becerilerini pekiştirmeleri hedeflenir.

İçerik:
Kent vizyonu ve farklılık yaratma
Strateji geliştirme
İşbirliği yaklaşımları
Proje geliştirme
Yol haritası uygulama çalışması
Alan ziyareti

Süre: 3 gün
Tarih: 2 – 4 Haziran 2010 // 09:30 – 16:30
Kimler katılmalı?: Belediye birim yöneticileri ve teknik uzmanlar

Eğitmen: A. Faruk GÖKSU
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 1984 yılı mezunu olan A. Faruk GÖKSU,1984 -1990 yılları arasında Batıkent Projesi’ni gerçekleştiren Kent-Koop’ta Şehir Plancısı ve Araştırma Değerlendirme Sekreteri olarak görev yaptı. 1990-1994 yılları arasında Portakal Çiçeği Vadisi Projesi’ni gerçekleştiren kamu, özel ve arsa sahiplerinin ortaklığı olan PORTAŞ A.Ş.’nin, 1994-1997 yılları arasında MG Strateji Planlama A.Ş. ve 1997-2000 yılları arasında ise Doğuş Grubu’na bağlı, Doğuşkent A.Ş.’nin Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1990-2000 yılları arasında Portakal Çiçeği Vadisi Projesi’ni gerçekleştiren kamu, özel ve arsa sahiplerinin ortaklığı olan PORTAŞ A.Ş.’de ve çeşitli özel şirketlerde Genel Müdürlük görevlerinde bulundu. 2000 yılından bu yana kurucu ortağı olduğu şirketi aracılığı ile belediye ve özel sektöre özellikle kentsel dönüşüm projeleri kapsamında danışmanlık yapmakta ve Mimar Sinan Üniversitesi’nde kentsel dönüşüm konusunda ders vermektedir. ÇEKÜL Vakfı Yüksek Danışma Kurulu üyesi olan Göksu yerel halk, belediye ve özel sektörün proje bazında biraraya getirilmesi konusunda uzmandır. Yenilikçi yaklaşımlar olan İmar Hakları Transferi, toplulaştırılması, halk katılımı, uzlaşma yönetimi konularında özelikle Anadolu kentlerine model ve yöntemler geliştiren Göksu’nun başta Ankara olmak üzere Bursa ve İstanbul’da uygulanmış ve devam eden bir çok projelerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası pek çok yayını bulunmaktadır.

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı – Emirgan / İstanbul
Adres: Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul // tel: 0 212 323 31 32
Bilgi için: Sinem Doğan // sinem.dogan@cekulvakfi.org.tr // tel: 0 212 249 64 64

Kültürel Koruma ve Alan Yönetimi

Bu eğitim programı koruma kavramı ve alan yönetim planlamasının temel ilkelerini ilgili mevzuat ve yönetmelik içeriğinin yanı sıra arkeolojik, kentsel ve doğal sitlerin yönetim planlamalarındaki aşamalar ve farklı yaklaşımları uluslararası örnekler, vaka analizleri ve alan ziyaretleri aracılığı ile aktarmayı amaçlar.

Eğitim sonunda katılımcıların alan yönetimi ve planlamasının temel amaç ve hedefleri ışığında yönetim planının hazırlanması ile planlama ve yönetim sürecinin tüm aşamaları hakkında bilgilerini pekiştirmeleri hedeflenir.

İçerik:
• Koruma kavramı ve kültür öncelikli bakış açısı
• “Alan Yönetim Planı” Nedir?
• Türkiye’de kültür varlıklarının yönetimi ve yönetmelikler
• Ulusal ve uluslararası örnekler
• Örnek yönetim planları analizleri
• Uygulama çalışması
• Alan ziyareti

Süre: 3 gün
Tarih: 9 – 11 Haziran 2010 // 09:30 – 16:30
Kimler katılmalı? : Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitim programı koordinatörü: Yeşim Dizdaroğlu
1998 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun olan Yeşim Dizdaroğlu, çeşitli karma sergilere katıldı ve ilk kişisel sergisini 1999 yılında İstanbul’ da açtı. Resim çalışmalarının yanı sıra serbest tasarımcı olarak web ve grafik çalışmaları yaptı ve bilişim sektöründe görsel tasarım ve tanıtım alanında deneyim kazandı. Yüksek lisans yapmak için 2004 yılında Almanya’da Brandenburg Teknik Üniversitesi Dünya Mirası Çalışmaları Lisans Programını katılan ve iki yıllık program kapsamında “Alan Yönetim Planlaması” konusunda uzmanlaşan Dizdaroğlu, yüksek lisans araştırması için Ürdün’de 4 ay geçirdi ve Ürdün Kültürel Mirası Politikaları ve Turizm konulu tezini 2006 yılında tamamladı. Yeşim Dizdaroğlu 2006 yılından beri ÇEKÜL Vakfı’nda eğitim koordinatörü olarak görev yapmakta ve ÇEKÜL’ün yerelde yürüttüğü kültürel miras eğitim, tanıtım ve bilinçlendirme çalışmalarında yer almaktadır.

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı – Emirgan / İstanbul
Adres: Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul // tel: 0 212 323 31 32
Bilgi için: Sinem Doğan // sinem.dogan@cekulvakfi.org.tr // tel: 0 212 249 64 64

Somut Olmayan Kültürel Mirası Koruma ve Sürdürülebilirlik

Bu eğitim programı, somut olmayan kültürel mirasın öğelerini, önemini, somut kültürel mirasla ilişkilerini tanımlamayı, bu mirası koruma ve yaşatma ilkeleri ile yöntemlerini ele alarak, yerel yönetimlerin rolüne açıklık getirmeyi amaçlar.

Eğitim sonunda katılımcıların, görev alanlarındaki somut olmayan kültürel miras ürünlerini değerlendirme, kent kimliğinin ayırt edici özelliklerini belirleme ve pekiştirme, kentte güçlü bir dayanışma ortamı yaratma ve kentin ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirliğini sağlama doğrultusunda bilinç, bilgi ve vizyon geliştirmeleri hedeflenir.

İçerik:
Somut olmayan kültürel miras kavramı tanımı, tarihsel gelişimi, kent kimliği/belleği ile ilişkisi
Somut olmayan kültürel mirasın ana başlıkları
Türkiye ve dünyadan örnekler
Koruma ve yaşatma ilkeleri
Belgeleme – Yaşatma (sürdürülebilirlik) amaçlı etkinlikler – İşbirlikleri
Yerel yönetimler için koruma uygulamaları
Kent müzeleri ve kent atölyeleri
Geleneksel el sanatları eğitim ve satış merkezleri
Şenlikler, panayırlar
Yayınlar (broşür, kitap, CD vb)
Somut olmayan kültürel miras ve kültür turizmi
Alan gezisi

Süre: 3 gün
Tarih: 23 – 25 Haziran 2010 // 09:30 – 16:30
Kimler katılmalı?: Belediyelerin koruma ve kültür alanında çalışan uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitim programı koordinatörü: Handan DEDEHAYIR
Arnavutköy Amerikan Kız Koleji (Robert Lisesi)’nden sonra İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nü bitirdi. Hayat dergisine çeviri ve derleme, Cumhuriyet gazetesine inceleme yazıları hazırladı, reklam yazarlığı yaptı. Bir süre iş hayatına ara verdikten sonra 1997 yılında ÇEKÜL Vakfı’nda genel koordinatör olarak çalışma hayatına döndü. 2000 – 2007 yılları arasında yetişkin eğitimi ve insan kaynakları alanında çeşitli eğitim programları ve yayınlar hazırladı, bir eğitim firmasının Araştırma ve Geliştirme Bölümünü yönetti. ÇEKÜL Vakfı Yüksek Danışma Kurulu üyesi olan Handan Dedehayır, 2007’den sonra ÇEKÜL Vakfı’nda tekrar aktif olarak çalışmaya başladı. Halen doğal ve tarihi kültürel miras alanındaki yayınlardan ve kurumsal iletişimden sorumlu koordinatör olarak çalışmakta, Tarihi Kentler Birliği’nin üç ayda bir yayımlanan Geçmişten Geleceğe Yerel Kimlik dergisinin yazı işleri müdürlüğünü yürütmektedir.

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı – Emirgan / İstanbul
Adres: Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul // tel: 0 212 323 31 32
Bilgi için: Sinem Doğan // sinem.dogan@cekulvakfi.org.tr // tel: 0 212 249 64 64