TKB Kentsel Koruma Eğitimleri 6-8 Şubat tarihinde “Kent Kimliği ve Kentlilik Bilinci” eğitimiyle devam etti.

DSC_0031 DSC_0018

Kentlerin özgün kimliklerinin devamlılığının sağlanmasında, kentlerde yaşanan sosyal, fiziksel ve kültürel erozyonun önlenmesinde, kendini yaşadığı kente ait hisseden bireylerin oluşmasında ve kültürel mirasın yeni nesillere aktarılmasında yerel yönetimlerin rolüne açıklık getirmek amacını taşıyan eğitime Eyüp, Selçuk, Bornova, Altındağ, Kırşehir, Yalova, Selçuklu ve Büyükçekmece belediyelerinden katılım sağlandı.

DSC_0125 DSC_0195

ÇEKÜL’den Yeşim Dizdaroğlu, Yonca Moralı, Handan Dedehayır ve Alp Arısoy’un eğitmenliğinde üç gün geçiren katılımcılar, son gün ÇELÜL ve Kadıköy Belediyesi’nin yürüttüğü Yeldeğirmeni Canlandırma Projesi’ni incelemek için İstanbul’un ilk apartmanlı mahallesi olarak bilinen Yeldeğirmeni’ni ziyaret etti.

Eğitimin kazandırdıkları: Kent kimliğinin doğal, tarihi ve kültürel miras ile ilişkisi, kent kimliğinin ayırt edici özelliklerini belirleme ve pekiştirme, küreselleşmenin tektipleştirici etkisine karşı kente kendine özgü farklılık kazandırma ilke ve yöntemleri, kentin ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirliğini sağlama doğrultusunda bilinç, bilgi ve vizyon geliştirme.

DSC_0215