Anadolu’daki kültürel mirasın korunması bilincinin artması için uzmanlar ve yerel yönetimleri biraraya getirmek amacıyla 2000 yılında kurulan Tarihi Kentler Birliğinin yeni kitabı Geleceğe Taşınan Yazılar yayımlandı.

Birliğin yayın organı olan Geçmişten Geleceğe Yerel Kimlik dergisinin 2001-2022 yılları arasındaki sayılarından seçilen 26 inceleme yazısı kitapta biraraya getirildi.

Tarihi Kentler Birliğinin henüz kurulduğu ilk günlerde programına aldığı, bugüne kadar da temel meselesi olarak gördüğü “koruma gündemi”ne odaklanan kitapta sivil mimariden Cumhuriyet’in mimari mirasına, arkeolojik mirastan endüstri mirasına, somut olmayan kültürel mirasa; yıllar boyu tarihi kent yönetimlerinin literatürüne kazandırılan kavramlar, uzmanların anlatımıyla kronolojik olarak gözler önüne seriliyor.

Seçilen makaleler birbirinden bağımsız olsa da kimlikli kentlerin korunması çalışmalarında çok yönlü ve disiplinlerarası bir yaklaşımın nasıl yürütüleceğine ışık tutuyor.

Prof. Dr. Metin Sözen, Prof. Dr. Ruşen Keleş, Prof. Dr. Cevat Erder gibi sahada çalışan duayen akademisyenler ile farklı alanlardan uzmanlar ve araştırmacılar arşiv değerindeki bu kitapta; bilimsel bilginin, alanda kazanılan tecrübenin, örgütlenmenin, dayanışmanın, sürekliliğinin geleceğe taşınması gereken bir miras olduğu çağrısını yapıyor.

ÇEKÜL Vakfının yayıma hazırladığı Geleceğe Taşınan Yazılar kitabında sırasıyla imzası olan diğer yazarlar ise şöyle; Erdoğan Bilenser, Oktay Ekinci, Necdet Sakaoğlu, Handan Dedehayır, Sinan Polvan, Yusuf Örnek, İsmail Erten, Hasan Özgen, Erden Güven, Osman Özsoy, Nevra Ertürk, Alp Arısoy, Ayşen Kılıç Özarslantürk, Ayfer Yavi, Hasan Tuluk, Aygül Dumanoğlu, Ufuk Kocabaş, Mithat Kırayoğlu, A. Faruk Göksu, Ahmet Onur Altun, Deniz Dinçel, Metin Keskin, Namık Kemal Döleneken, Zafer Okuducu, Ceyda Bakbaşa Bosson.

Geleceğe Taşınan Yazılar: Yerel Kimlik Dergisi İnceleme Yazıları
E-Kitap formatında oku
PDF olarak oku ve indir