Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren, 100 yıllık süreç içinde elde ettiği kurumsal ve bireysel
birikim ve beceriyi kaynak alarak doğal ve kültürel mirasımızı gelecek yüzyıllara taşımayı hedefleyen
Fırat 2023 / Vizyon ve Eylem Planı, yayımlandı. Yeni nesil yaklaşımlar ve projelere odaklanan kitap,
Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL Vakfı işbirliğiyle, Kentsel Strateji tarafından hazırlandı. Aşağı ve Yukarı
Fırat Havzasını bütüncül olarak ele alan; havza ile etkileşim içinde bulunan Tunceli, Elazığ, Malatya,
Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay kentlerini de kapsayan
Fırat 2023, etkileşim ve paylaşım ana temalarını ağ ve yönetim, keşfetme ve tasarım, bellek ve
buluşma, üretim ve pazarlama, yaşam ve miras alt temalarıyla ele alıyor. Kitap, Fırat’ı Anlamak,
Planlamak ve Tasarlamak olmak üzere üç bölümde hazırlandı. Her bölümün, yerel katılımcıların
beklentilerini ve genç tasarımcıların yaratıcılıklarını içermesine özen gösterildi.

Kitaba bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.