Güncel Eğitim Programları
Güncel Eğitim Programları

ÇEKÜL AKADEMİ EĞİTİMLERİ

ÇEKÜL Vakfı bünyesinde yer alan ÇEKÜL Akademi; ülkemizin tarihsel, kültürel ve kentsel miras zenginliğinin korunması için yerelde yürütülen çalışmalara ÇEKÜL Vakfı’nın bütüncül koruma anlayışını ve uzman kadrosunun deneyimlerini aktarmak üzere 2009 yılında kurulmuştur.

ÇEKÜL Akademi’nin hedef kitlesi; yerel yönetimler ve korumadan sorumlu ‘kamu-yerel-sivil-özel’ tüm kesimlerdir.

Eğitim programları, Tarihi Kentler Birliği üyesi belediyelerde, koruma alanlarında görev yapan teknik uzmanların ihtiyaçlarına göre belirlenmekte ve geliştirilmektedir.

Vaka analizleri, pratik uygulamalar, seminer, atölye çalışmaları ve alan ziyaretlerini de içeren eğitimler; Akademi’nin uzmanları tarafından bütüncül koruma anlayışı vurgulanarak aktarılmaktadır.