Buluşmalar Listesi
Buluşmalar Listesi

10 Haziran 2023
İstanbul Buluşması: Deprem Sonrası Kültürel Mirasın Korunması Kültürel Mirasıyla Yapılanma Eylem Planı

13-14 Ekim 2023
Kahramanmaraş-Gaziantep Buluşması: Kültürel Mirasıyla Yapılanma Eylem Planı

30 Eylül-1 Ekim 2022
Fatih Buluşması: Sivil Mimari Kültür Mirasımızın Korunması

10-11 Mayıs 2022
Kahramanmaraş Buluşması: Tarihi Kentlerde Korumanın Geleceği

9 Eylül 2021
İstanbul Buluşması:  Kırsalı Birlikte Korumak: Afetler Sonrası Bilgi ve Deneyim Paylaşımı

9 Mayıs 2021
İstanbul Buluşması: Pandemi Koşullarında Koruma ve Müzeler

28 Eylül 2020
İstanbul Buluşması: TKB’nin 20. Yılında Ülke Bütününde Havza Çalışmaları ve Fırat Havzası

24 Temmuz 2020
İstanbul Buluşması: Tarihi Kentler Birliğinde bir Başarı Örneği: Müzeler

23 Eylül 2019
İstanbul Buluşması: 20. Yıla Girerken Tarihi Kentler Birliğinin Geçmişine Yeniden Bakmak

18 Haziran 2019
İstanbul Buluşması: 20. Yıla Doğru Tarihi Kentler Birliği,

21-23 Eylül 2018
Şanlıurfa Buluşması: Meclis Toplantısı. Uygarlık Tarihinin Aydınlanması Yolunda Şanlıurfa

11-12 Mayıs 2018
Kastamonu Buluşması: Tarihi Kentler Birliğinin Kuruluşu ve Gelişme Süreci

06 Mayıs 2018
İstanbul Buluşması: Olağanüstü Meclis Toplantısı

22-23 Eylül 2017
Mersin Buluşması:
 ‘’2018’e Doğru Kültürel Mirasa Bütüncül Bakış ve Mersin Örneği’’

12 – 14 Mayıs 2017
Sivas Buluşması:
 “Sivas’ın Doğal-Kültürel Mirasının Korunmasına Yönelik Son Gelişmeler”

23-24 EYLÜL 2016
Gaziantep Buluşması: “Doğal-Kültürel Mirasın Korunmasında Başarı Örneği: Gaziantep”

6-8 NİSAN 2016
Konya  Buluşması: “Büyükşehir Olarak Selçuklu Başkenti Konya’da Yeni Yaklaşımlar ve Yeni Uygulamalar”

11-13 EYLÜL 2015
Çanakkale Buluşması: “Kültürel Mirasın Korunmasında Öncelikli Değer: Barış”

15-17 MAYIS 2015
Malatya Buluşması: “TKB’nin 15. Yılında Geçmişe Ve Geleceğe Bakmak”

26-28 EYLÜL 2014
Kayseri Buluşması: “Geçmişin Gücüyle Geleceğini Tasarlayan Tarihi Kentler Birliği”

23-24 MAYIS 2014
İstanbul Buluşması: “TKB Başkanlık Seçimi”

06-08.09.2013
Samsun Buluşması: “TKB 2013 Uygulamalarının Tartışılması Ve Yeni Hedefler”

10-12.05.2013
Adana Buluşması: “Gelişen Dünyada Çukurova Bütünündeki Doğal ve Kültürel Varlıkların Önemi ve Kültürel Öncelikli Değerlendirme Yöntemleri”

06 Eylül 2012
Bursa Buluşması: “Kırsal Yaşam – Kırsal Mimari”
“Anadolu’da Kırsal Mimarlık, Kırsal Yaşam”

25 Mayıs 2012
Aksaray Buluşması: “Doğal ve Kültürel Mirasın Bütünlüğünde Kapadokya’nın Evrensel Değeri”

23 Eylül 2011
Şanlıurfa Buluşması: “Yeni Bir 10 Yıla Girerken”
“Şanlıurfa’da Kültürel Mirası Koruma ve Yaşatma Çalışmaları”

13 Mayıs 2011
Samsun Buluşması: “Kentler Kimliğini Unutmamalı: Her Kente Kent Müzesi”

01 Ekim 2010
Uluslar Arası Kayseri Buluşması – 10. Yıl: “Tarihi Kentlerde Yönetim Planları ve Yerel Katılım”
Türkiye’den Alan Yönetim Planı Örnekleri
Tarihi Kentlerde Bütünleşik Yönetim Planları ve Yerel Katılım- Avrupa Tarihi Kentler Birliği’nden Örnekler

21 Mayıs 2010
Alanya Buluşması: “Alaiye’den Alanya’ya: Doğal-Kültürel Mirasın Evrensel Boyuta Taşınması”

25 Eylül 2009
Konya Buluşması: “Kültürel Koruma Ve Yol Haritası”

22 Mayıs 2009
Beşiktaş Buluşması: “TKB: Damladan Denize”
“Birikimleri ve Yeni Dönem Hedefleriyle Tarihi Kentler Birliği”

03 Ekim 2008
Kars Buluşması: “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Önemi Ve Yerel Yönetimlerin Sorumluluğu”

09 Mayıs 2008
Bursa Buluşması: “Kentsel Kimliğin Yaşatılmasında Yeni Açılımlar: Bursa Örneği”

31 Ağustos 2007
Şanlıurfa Buluşması: “Korumada Şanlıurfa Örneği”

25 Mayıs 2007
Kadıköy Buluşması: “Geleceğe Miras: Kent Çarşıları”

07 Eylül 2006
Mardin – Midyat Buluşması: “Uygarlıkların Buluştuğu Coğrafyada Yerel Kalkınma”

12 Mayıs 2006
Trabzon Buluşması: “Doğu Karadeniz Bütününde Bir Doğa ve Kültür Odağı Olarak Kent-Su-Yayla İlişkisi”

02 Aralık 2005
Uluslararası Beşiktaş-İstanbul Buluşması: “Tarihsel Ve Kültürel Mirasın Korunmasında Yeni Yaklaşımlar ve Avrupa”

02 Eylül 2005
Çanakkale Buluşması: “Barışın Güvencesi Tarih ve Çanakkale”

29 Nisan 2005
Muğla-Milas Buluşması: “Turizmde Bölgesel Planlama ve Kimlikli Ev Sahibi Olmak”
“Muğla Turizm Havzasında Yeni Turizm Elemanları ve Kültür Turizmi Dinamikleri”

03 Aralık 2004
Gaziantep Buluşması: “Tarihi Miras İçin Avrupa Fonlarından Yararlanma”
“Yerel Kültürümüzün Evrenselleştirilmesi”

17 Eylül 2004
Kayseri Buluşması: “İpek Yolu Kültür Yolu”
“Yerel Yönetim ve Koruma Yasaları, Uluslararası Fonlar”

05 Haziran 2004
Bursa Buluşması: 9. Meclis toplantısında yeni TKB Meclis ve yeni yönetim için seçim

29 Nisan 2004
Sivas Buluşması: “Tarihi Kentlerde Birikimlerden Sürekliliğe”
“Sivas Kararları / TKB Sivas Forumu” “TKB’de Birikimlerden Sürekliliğe”

21 Ocak 2004
Safranbolu Buluşması: “Safranbolu’da 25 Yıl: 1975’ten 2000’lere”
“Taraklı’dan Amasra’ya Kültür Kuşağı” “Cumhuriyet Kenti Karabük”

23 Ekim 2003
Yalvaç Buluşması: “Kamu – Yerel – Sivil – Özel Birlikteliğinde Ortak Geleceğimiz”

24 Eylül 2003
İzmir Buluşması: “Metropoliten Planlamada Koruma”
“Planlamada Tarihsel ve Doğal Karakterin Temel Alınması”
“Kent İçindeki Ören Yerleri Ve Kentsel Arkeoloji” “Kuşadası Kimliğini Yeniden Kazanıyor”

10 Temmuz 2003
Van Buluşması: “Kültür Havzası ve Tarihi Kentlerde Yaşamın Değeri”

30 Mayıs 2003
Uluslararası Bursa Buluşması: “Kültürel Mirasın Korunması ve Genişletilmesi için Yerel Yönetişim”
“Günümüzde Kültür Politikaları ve Kentsel Miras”
“Kültürel Mirasın Korunmasına Yönelik Politikalar – Yerel Yönetişim” “Kültürel Miras ve Kentsel Yaşam”

16 Nisan 2003
Kastamonu ve Bartın-Amasra Buluşması: “Dünya Günü ve Tarihi Kentlerde Kültür, Çevre”
“Koruma Hedeflerinde Havza Ölçeği ve Planlama”

01 Şubat 2003
Ankara Buluşması: “TKB ve Kurumlar arası İşbirlikleri” ve Beypazarı “Başkent Forumu”
“Korumanın 5 Yılı” kampanyası

13 Eylül 2002
Edirne Buluşması: “TKB Hedefleri ve Kent Müzeleri” ve “Anadolu / Balkanlar Kültür Akışında Edirne”

19 Temmuz 2002
Talas Buluşması: “Kayseri ve Talas’da Koruma” ve “Yerel Yönetim Hukukunda Çevre ve Kültür Değerleri”

23 Mayıs 2002
Şanlıurfa Buluşması: “Yöresel Kültürün Yerel Yönetimleri Ve Kent Kimliği Eğitimi” ve “Hasankeyf’te Mağara Forumu”

23 Mart 2002
Tokat Buluşması: “Selçukludan Günümüze Akan Uzun Yolda Tokat”

26 Ocak 2002
Antakya Buluşması: “Antakya’da Koruma Öncelikli İmar ve Planlama Hedefleri”

21 Eylül 2001
Kars Buluşması: “Tarihi Kentlerde İmar Düzeni Nasıl Olmalı?”

24 Mayıs 2001
Antalya Kolokyumu: “Belediyeler ve Kentsel-Kültürel Miras Projeleri”

05 Mayıs 2001
Tarihi Kentler Birliği Bursa Toplantısı (3. Meclis)
Katılımcılar: 77 üye belediye

20 Kasım 2000
Tarihi Kentler Birliği Bursa Toplantısı (2. Meclis)
Katılımcılar: 64 üye belediye

22 Temmuz 2000
Tarihi Kentler Birliği Bursa Kuruluş Toplantısı (1. Meclis)
Katılımcılar: 52 kurucu üye belediye