11. Dünya Tarihi Kentler Konferansı bu yıl Konya’da yapıldı. Konferansı, Kyoto, Nara, Prag, Paris, Roma, Viyana gibi kentlerden gelen yaklaşık altı yüz kişi takip etti.

Kültürel çeşitlilik, yaşayan miras, şehir kimliği, kültürlerin kesişim noktası başlıkları altında atölye çalışmalarının yapıldığı konferansta, tarihi kentlerin korunması, doğru yenileme ve geliştirme yöntemleri tartışıldı.

 

ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen konferansa açılış konuşmacısı olarak katılırken, ÇEKÜL Vakfı Eğitim Projeleri Koordinatörü Yeşim Dizdaroğlu da, “Seçilmiş örnek çalışmalarda somut olmayan mirası yorumlama ve teşvik araçları çeşitleri” konusunda ve “Anadolu’daki miras koruma yöntem ve stratejileri” konusunda iki sunum gerçekleştirdi. Konferansa TKB ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’de katılarak yapılan çalışmalarla ilgili bir sunum yaptı.

Üç gün,  sunumlar ve atölye çalışmalarıyla yoğun geçen konferansta, tarihi kentlerin belediye başkanları, yaşadıkları sorunları paylaşarak çözüm önerileri geliştirmek için fikir alışverişi yaptı. Cambridge Üniversitesi’nden Lon Hodder, Bilkent Üniversitesi’nden Prof. Halil İnalcık ve Harward Üniversitesi’nden Masood Khan gibi önemli akademisyenler de konferansa konuşmacı  olarak katıldı.