Uluslararası YAPEX Fuarları kapsamında gerçekleştirilen Yapex Tadilat Fuarı,18-21 Ekim 2012 tarihlerinde RESTORASYON, RENOVASYON VE KÜLTÜR MİRASININ KORUNMASI teması ile Antalya Expo Center fuar alanında düzenlenecek.

ÇEKÜL – Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı işbirliği ve Tarihi Kentler Birliği ile Avrupa Tarihi Kentler Birliği (HERITAGE EUROPE) destekleri ile düzenlenen Fuar, kültür mirasını oluşturan eski ve yakın dönem mimari ile arkeolojik eserlerin restorasyonu, korunması, işlevlendirilmesi ve geleceğe aktarılması için çalışmalar yapan tüm yatırımcı, projeci ve üretici unsurları 18-21 Ekim 2012 tarihlerinde Antalya’da bir araya getirecek.

Yapex TadilatRestorasyon, Renovasyon ve Kültür Mirasını Koruma Fuarı,  restorasyon alanındaki bilgi birikimlerini, deneyimleri ve projeleri,  malzeme ve üretim teknolojilerini buluşturmak için düzenleniyor. Tarihsel yapıların, yerelden ulusala, ulusaldan evrensele aktarılması için çağdaş ilkelerle onarılması, yenilenmesi ve yeni işlevlerle kullanılmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

ÇEKÜL Vakfı ve TKB Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, koruma alanında ilk defa bu ölçekte bir organizasyon yapılacağını söyleyerek, “Kültürel mirasın korunmasında öncü rol üstlenen ÇEKÜL Vakfı ve Tarihi Kentler Birliği tarafından sahiplenilen, ülkemizde ulusal ve uluslar arası ilgili tarafların katılacağı bu organizasyon, son derece sevindirici bir gelişme olarak görülmelidir. Korumada geleneksel becerilerle çağdaş teknolojileri buluşturup bütünleştirecek, restorasyon ve yenileme alanlarında bir dil ve ilke birliğini özendirecek böyle bir oluşumun başarısı, ülkemiz kültürü ve tarihi çevresi için paha biçilmez bir kazanç olacaktır,”dedi.

Tarihi Kentler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Asım Güzelbey ise kentsel, kültürel ve doğal mirasını bir ortak miras anlayışıyla korumak ve yaşatmak amacıyla projeler üreten TKB üyesi belediyelerin fuara katılarak katkı sağlayacaklarını söyledi. Güzelbey, “Bilinçli koruma çalışmaları yürüten tarihi kentlerimiz, koruma vizyonlarını, proje ve uygulamalarını, fuarda yer alan sektör uzmanları, restoratörler, yatırımcılar, yükleniciler ve endüstri kuruluşları ile paylaşacak; tecrübelerini sunumlar ve etkinliklerle aktaracak,”dedi.

Fuar ziyaretçileri ve uzmanlar için düzenlenecek olan restorasyon-renovasyon konulu toplantılar ve seminerler, sergiler, sunumlar, geleneksel yapı malzemelerinde uygulamalı örneklerin olacağı bölümler fuarın programı içinde yer alacak.

Katılım bilgileri ve broşür için lütfen tıklayınız