YAPEX Yapı, İnşaat ve Restorasyon Fuarının 24.’sü bu yıl 16 – 19 Kasım tarihlerinde Antalya Expo Centerda gerçekleştirildi. ÇEKÜL Akademi, TKB Alan Yönetimi Eğitimlerinin 6. modülünü “Dünyadan Örnekler Vaka Çalışması” konu başlığıyla fuar kapsamında verdi. Eğitime İzmir, Mardin, Kayseri, Denizli, Mersin,  Gaziantep ve Samsun Büyükşehir Belediyeleri ile Niksar, Ünye, Eyüp, Sivas, Ayvalık, İzmit, Yalova, Foça, Taraklı ve Edirne Belediyelerinin alan yönetim kadroları ve UNESCO birimlerinden gelen 22 uzman katıldı.

Kültürel ve kentsel varlıkların korunması amacıyla alan yönetimi üzerine çalışan farklı ülkelerin model ve işbirliklerinin incelendiği program kapsamında katılımcılar, yıl içinde almış oldukları eğitimlerin sonuçlarını sunma fırsatını buldu. Eğitimin son halkası olan 6. modül, katılımcı sunumlarının akademi uzmanlarınca değerlendirilmesi amacıyla hazırlandı. Belediyeler, bu kapsamda bölgesel olarak 4 gruba ayrıldı ve her bölge kendi sunumunu gerçekleştirdi.

Alan yönetim planı hazırlama süreci ile ilgili ilkeleri, uygulamaları, sonuçları ve sorunları ortaya çıkarmaya yönelik profesyonel bir gelişim programı olan Alan Yönetimi Eğitim Programının (AYEP) sonuncusu, ÇEKÜL Akademi eğitimcileri Namık Kemal Döleneken ve Yaşagül Ekinci Danışan’ın alan yönetimine ilişkin güncel yasal düzenlemeleri aktarmalarıyla başladı. Yaşagül Ekinci Danışan dünyadaki alan yönetimi uygulamalarından örnekler verdiği bir konuşma yaptı. Konuşmasında ülkelerin birbirinden farklı alan yönetim sistemleri olabildiğini ve birçok ülkede alan yönetim sistemlerinin kalkınma ajansları üzerinden yürütüldüğünü vurguladı.

 

Alan Yönetimi Eğitimlerinde Uygulamalı Örnekler

YAPEX Fuar Alanında gerçekleştirilen sunumlar için belediyeler bölgesel tabanlı 4 gruba ayrıldı: Birinci bölge Marmara; ikinci bölge Ege; Mersin, Mardin, Kayseri, Sivas ve Gaziantep’ten oluşan üçüncü bölge ile Karadeniz Bölgesi.

ÇEKÜL Akademi’nin iki yıldır sürdürdüğü Alan Yönetimi: Deneyim ve Paylaşımlar Eğitim Programı, kültürel ve doğal mirasın korunmasında bir uzlaşı modeli olarak benimseniyor. YAPEX Fuarında gerçekleştirilen son eğitimde de bu model tekrar hatırlatıldı. Keza yönetilen alanın korunarak sürdürülebilir hale getirilmesi temel hedef olsa da, süreç çeşitli zorluklar içerebiliyor. ÇEKÜL Akademi’nin çözüm önerileri sunan eğitim modülleri, bu noktada bütüncül bir yaklaşımı ve uzlaşıyı önerirken, diğer yandan alanda uygulamanın da altını çiziyor. Belediyeler, kendi sunumlarında tam da bu nedenle çalışma programlarını oluştururken eylem planlarına da odaklandı.

Bölgeler ve projeler

Yalova, İzmit, Edirne ve Eyüp Belediyelerinden oluşan Marmara grubu, mültecilik konusuna odaklandığı çalışmasında mültecilerin sağlık, barınma, eğitim ve istihdam sorunlarını ifade etti. UNESCO’nun “Birlikte Yaşamayı Öğrenmek” başlıklı faaliyet temasından ve “Kültürlerarası Diyalog” hedefinden yola çıkan Marmara Bölgesi, mültecilerin mutfak kültürünü odağa alarak “Aynı Sofrada Buluşalım” isimli projeyi hazırladı. Bu proje ile bölgedeki Suriyeli mülteci kadınların sosyal entegrasyon ve ekonomik kalkınmalarını sağlayabilmeyi hedefleyen Marmara Bölgesi, pilot bölge olarak Kocaeli ilini belirledi.

Ege grubu İzmir, Ayvalık, Denizli ve Foça Belediyelerini buluşturdu. UNESCO’nun “Birlikte Yaşamayı Öğrenmek” faaliyet temasından yola çıkan Ege Bölgesi, “Mirasımızı Korumak ve Yaratıcılığı Teşvik Etmek / Birlikte Yaşamayı Öğrenmek” isimli bir proje hazırladı.

İzmir’in Agora ve Kadifekale bölgeleri arasında kalan konut dokusunun alan sakinleri ve ziyaretçiler için olumlu bir deneyim alanı niteliği edinmesi, projenin başlıca amacı olarak belirlendi. Bu amaç doğrultusunda sürdürülebilir, yenilikçi ve yaratıcı bir inşa süreci tasarlandı. Eylem planı olarak “Bizim Ev, Bizim Avlu”; “Bizim Sokak, Bizim Park”; “Bizim Mutfak, Bizim Pazar” başlıkları öngörüldü.

UNESCO’nun “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması” temasından yola çıkan Mersin, Mardin, Kayseri, Sivas, Gaziantep grubu, taş ustalarının ve geleneksel yapıların azalmasını ortak sorun olarak tespit etti ve bu amaçla eylem planı olarak farkındalık çalışmaları, eğitim faaliyetleri ve taş ustalarının istihdamını belirledi.

Ünye, Samsun ve Niksar Belediyelerinden oluşan Karadeniz grubu, UNESCO’nun “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması” temasından yola çıktı. “Ortak Kültürel Mirasın Yaşatılmasında Müzeleşmeye Doğru” başlıklı bir proje hazırlayan grup, projenin amacını; bölge içindeki kentlerin işbirliği yaparak geleneksel kültür unsurlarını yaşatmak; somut ve somut olmayan kültürel mirası işleyerek müzeciliği geliştirmek ve proje bölgesindeki müzeler arasında entegrasyonu sağlamak olarak belirledi.

AYEP’in 6. modülü, sunumların ardından Yaşagül Ekinci Danışan ve Namık Kemal Döleneken’ın yaptığı değerlendirmelerle son buldu. Her bir projenin tüm parametreleriyle ilgili pilot yerlerde uygulanabilir olduğunu söyleyen uzmanlar, katılımcıları tebrik etti.

Program, ÇEKÜL Vakfı standında gerçekleştirilen sertifika töreni ile son buldu.

Alan Yönetimi Eğitim Programı 2017’de, farklı kentlerden gelen katılımcılarla birlikte Mart ayında yeniden başlayacak.