Tarihi Kentler Birliği, son yıllarda havza boyutunda koruma yaklaşımını gündemde tutarak, bütüncül bir anlayışa yön vermeye çalışıyor. 20 yıldır farklı bölgelerdeki tarihi kentlerin ittifak geliştirmesi için yapılan yol haritası toplantıları ve hazırlanan stratejik planlamalarda elde edilen bilgi ve deneyim, Fırat Havzası Vizyon ve Eylem Planının yayınlanmasıyla, herkese açık bir kaynağa dönüştü.

Yerel Kimlik, A. Faruk Göksu’nun, Fırat: Geleceği Birlikte Tasarlamak inceleme yazısıyla başlıyor. Yeni nesil yönetim modellerinden tasarım ilkelerine pek çok önermede bulunuyor.

Tarihi kent çekirdeklerinin kalbi çarşılar, mahallelerdeki canlanma, son 20 yıldaki koruma politikalarını yerel yönetimler ve kentlilerin sahiplenmesiyle gerçekleştirdi. Mithat Kırayoğlu, TKB ile ivme kazanan bu yolculuğu kale-çarşı-mahalle bütününde anlattı. Sayfa 12’de başlayan inceleme yazısında kimlikli kentlerin yaşama nasıl tutunduğunun kısa bir kesiti yer alıyor.

Anadolu’nun kapıları tasarıma açılıyor. Korumanın baş kahramanı olan ilkeli restorasyon uygulamalarının ardından, ilkeli kentsel tasarım rehberleri hazırlamak da tarihi bir sorumluluk olarak yerel yönetimlerde kabul görmeye başladı. TKB Mudanya Bölge Toplantısı, bu örnek sorumluğun paylaşıldığı tarihi toplantılardan biri oldu. Mudanya Kentsel Tasarım Rehberi hazırlama süreci, Marmara kentlerinin temsilcileriyle paylaşıldı; Tirilye’de yapılan çalıştayda beklentiler vurgulandı. Sunumların özetleri, değerlendirme ve kent rehberiyle birlikte doyurucu bu dosya, okumanızı bekliyor.

Eylül ayının ikinci toplantısı İstanbul Buluşması, pandemiye rağmen katılımı ve heyecanı yüksek, dolu dolu geçti. Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın da katılarak mesajlar verdiği buluşma kapsamında meclis toplantısı yapıldı. Fırat Havzasında yürütülen çalışmalar aktarıldı ve TKB Koruma Özendirme Yarışması Ödül Töreni düzenlendi. Buluşma dosyası sayfa 32’de.

ÇEKÜL Akademinin farklı başlıklardaki eğitimlerinden bir derleme ile Anadolu’dan haberler ve sizlerden gelen olumlu yorumlarla hazırlamaktan mutlu olduğumuz kitap tanıtımları 63’üncü sayımızın emek verilen diğer başlıkları.

İyi okumalar.

 

E-Dergi formatında erişmek için tıklayın.

Dergiyi PDF formatında indirmek için tıklayın.