Uzunköprü, Kırklareli ve Tekirdağ’da yapılan toplantılar sonucunda taslak raporu hazırlanan Trakya Kültür Öncelikli Yol Haritası’nın ardından bu kez Muğla’daydık. “Altın Üçgen: Aydın-Denizli,-Muğla İşbirliği Planı” başlıklı çalıştayın ilki tüm kesimlerin katılımıyla yapıldı.

ÇEKÜL Vakfı tarafından Tarihi Kentler Birliği için hazırlanan Kültür Öncelikli Yol Haritaları’nın ikincisi, Güney Ege’nin üç güçlü kenti Aydın-Denizli-Muğla’yı kapsayan “Altın Üçgen” için hazırlanacak. Muğla Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ilk çalıştayda, Güney Ege Bölgesi’nin “Dün sahip olduğu değerler, bu değerlerin Bugüne kalan izleri ve bunların Yarın yaratacağı fırsatlar”, doğal ve kültürel mirasına dayalı gelişim stratejileri tartışıldı. Bundan sonraki süreçte, hazırlanacak taslak rapor değerlendirmeye açılacak ve Aydın’da yapılacak 2. çalıştayda alınacak önerilerle rapor son haline getirilecek.

Muğla sokaklarında inceleme

 Çalıştay öncesi ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, TKB Genel Sekreteri Sezer Cihan ve çalıştay ekibinin katıldığı inceleme gezisinde Yatağan’a bağlı bir Osmanlı yerleşimi olan Eskihisar Köyü ve aynı alandaki Stratonikya antik kenti, ardından da Muğla’nın tarihi dokusu incelendi.

Eskihisar köyü

Muğla

Altın Üçgen’in strateji ve eylem planı tartışıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan çalıştay, Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün, ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen ve Muğla Valisi Fatih Şahin’in açılış konuşmalarıyla başladı. Aynı zamanda TKB Encümen üyesi olan Osman Gürün, yapı ölçeğinde başlayan koruma çalışmalarının çarşı-mahalle-kent ölçeğinde devam ettiğini vurgulayarak, Muğla, Aydın ve Denizli’yi kapsayan ölçekte kültür öncelikli bir yol haritasının hazırlanacak olmasının bölge için önemine dikkat çekti. Metin Sözen ise çok uzun, emek ve özveriyle geçen yılların ardından bölgesel yol haritaları için önce Trakya’da şimdi ise Güney Ege’de, Muğla’da bütün kesimlerin bir araya geldiğinin altına çizdi. Türkiye’nin koruma çalışmalarının 1970’lerde Safranbolu’yla birlikte Muğla’da başladığını hatırlatarak, Muğla’nın kentlilerle birlikte koruma hareketini artık sahiplendiğini ve hızla yol aldığını söyledi; koruma tarihinin iyi bilinmesi gerektiğine dikkat çekti. Vali Fatih Şahin de yaptığı konuşmada, kentte yapılan çalışmaları anlattı. Bölgede gelişecek güçbirliği ve işbirliğini önemsediğini söyleyerek, kültür turizminin gelişmesi için yeni projeler ürettiklerini söyledi. Vali Şahin, özellikle Muğla’da Yörük kültürünün öne çıktığını, sivil toplum örgütlerinin düzenlediği şenlik ve festivallerle bu kültürün yaşatılması için gösterilen çabaya destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Sezer Cihan, Metin Sözen, Fatih Şahin, Osman Gürün (soldan sağa) 

Çalıştay yöneticisi, şehir planlamacısı A.Faruk Göksu, neden “Altın Üçgen” başlığı altında bir araya gelindiği, çalıştayın amaç ve hedefleri hakkında bilgi verdi: “Aydın, Denizli ve Muğla’ya bütüncül bakmamız gerekiyor. Bu bakışın adı da ‘Paylaşan Kentler’dir. Kentler paylaştıkça büyüyecek. Bölgenin tarihine baktığımızda da paylaşmışlar, bölge olarak büyümüşler. O nedenle bu paylaşan kentler hareketin adına ‘sınırsız sınırlar’ diyoruz. İdari sınırlarla kentleri yalnızlaştırmak yerine ekonomik, ekolojik, sosyal işbirlikleri yaparak bu üç kentin kültür öncelikli bölgesel yol haritasını hazırlayacağız. Ayrıca, yıl sonunda çalıştay sonuçlarını, koruma ve yerel liderler zirvesinde tartışarak, ulusal kültürel strateji planının hazırlanması için bir altlık oluşturmayı hedefliyoruz.’’

Aydın, Denizli ve Muğla kentlerinden gelen katılımcılarla çalıştay iki oturumda gerçekleşti.  Sabah oturumda“Dün: Değerler; Bugün: Beklentiler; Yarın: Vizyon, hedefler, program ve projeler” başlıklarıyla “Çarpan Etkileşim Stratejik Çerçeve” kapsamında BEK Analizi yapılarak, strateji ve eylemlerin çerçevesi çizildi.

Öğleden sonraki oturumda ise katılımcılar iki gruba ayrıldı. Yonca Morali tarafından yönetilen 6E grubu: Ekonomi, ekoloji, eşitlik, elde edilebilirlik, etkin olma ve entegrasyon. Esra Karataş tarafından yönetilen 6K grubu:  Kimlik, koruma, kapasite, kalkınma, katılım ve kurgu başlıklarında tartıştı.

Çalıştayın değerlendirme bölümünü yöneten şehir planlamacısı Sıla Akalp tarafından 10 temel ilkenin tartışılması ile “Altın Üçgen: Aydın-Denizli-Muğla İşbirliği Planı”nın Muğla çalıştayı sona erdi.

10 TEMEL İLKE

  1. YENİ BÖLGE SENARYOSU: BEREKET YUMAĞI
  2. SINIR AŞAN ETKİLEŞİM; STRATEJİK YÖN
  3. KÜLTÜREL TOPOĞRAFYA
  4. SUALTI KÜLTÜR MİRASI
  5. KATMANLAR COĞRAFYASI
  6. KÜLTÜR ÖNCELİKLİ BÖLGESEL TURİZM STRATEJİSİ (kültür rotaları; mavi, yeşil, antik tur, Beyaz Tur, Altın Rota)
  7. ENTEGRE EKONOMİK VE KÜLTÜREL KALKINMA (yaşayan-çalışan, kır-kent, kent-üniversite, deniz-kara-ova )
  8. BİLGİ VE GÜÇ ENTEGRASYONU / İNSAN BEREKETİ
  9. EKONOMİK DEĞER / YAŞAM DEĞERİ
  10. KUCAKLAYAN COĞRAFYA