ÇEKÜL Akademinin Tarihi Kentler Birliği için hazırladığı eğitimlere bir yenisi daha eklendi. 2015-2016 programı kapsamında “Dünya Mirası Başvuru Süreci ve Alan Yönetiminde Deneyim ve Paylaşımlar” eğitim programının ilk modülü 4-6 Mart arasında Emirgan Şerifler Yalısında gerçekleştirildi.

Eğitim programın fark yaratan özelliği, Türkiye’de yerel yönetimlerin deneyim paylaşımından kaynaklı kazanımlarının arttırılması. UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alma ve alan yönetimi sürecinde karşılaşılan sorunlara çözümler üreten kentlerin ziyaret edildiği ve vaka çalışmaları ile analizlerinin yerel ekiplerle birlikte yapılacağı programda, katılımcıların donanım ve becerilerinin arttırılması hedefleniyor.

Eskişehir, Şanlıurfa, Amasya, Tokat, İzmir gibi kentlerden ve ilçe belediyelerinden toplam 22 katılımcının yer aldığı eğitim modülü, alan yönetiminde teori, yaklaşım ve kriterler başlıkları üzerinden kurgulandı.

dsc_0655_0Eğitimin ilk gününde programın amaçları ve kapsamını anlatmak amacıyla konuk uzmanlar tarafından sunumlar gerçekleştirildi. İlk olarak “Alan Yönetimi: Doğal ve kültürel varlıkları korumak ve yaşatmak mı, Dünya Miras Listesi’ne girmek mi?” adlı sunumuyla, ÇEKÜL Akademi AYEP Danışmanı, Edirne Selimiye Camisi ve Külliyesi eski Alan Yönetimi Başkanı Namık Kemal Döleneken söz aldı. Ardından, YTÜ öğretim üyesi ve ICOMOS Türkiye Milli Komitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. İclal Dinçer, “Türkiye kentleri için yeni bir kavram: Alan Yönetimi ve Alan Yönetim Planının felsefesi ve ilkeleri” sunumuyla mirasın korunmasında yeni bir yaklaşım olarak alan yönetimi kavramı üzerinde durdu. Son olarak, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden uzman Evrim Ulusan, kriterler, temel kavramlar ve yasal çerçeve gibi başlıklar üzerinden Dünya Miras Listesi başvuru sürecinden bahsetti.

img_2810_0

Eğitimin ikinci ve üçüncü günlerinde ise Namık Kemal Döleneken’in yürütücülüğünde, alan yönetiminde sorumluluklar, çalışma birimleri, eşgüdüm, plan hazırlama konuları katılımcıların kendi kentleri üzerinden tartışıldı.

Eğitimin ikinci modülü, aynı katılımcılar ile analiz, planlama ve yönetim konularına odaklanarak Nisan ayında devam edecek.

Alan Yönetimi Eğitim Programları, Alan Yönetim Planı hazırlama süreci ile ilgili ilkeleri, uygulamaları, sonuçları ve sorunları ortaya çıkarmaya yönelik profesyonel bir gelişim programı. Program; kültürel miras kavramı ve yönetimine ilişkin evrensel normlar, UNESCO Dünya Miras Listesinin kapsamı ve önemi, kültür varlıklarının korunması, yaşatılması ve tanıtılması amacıyla Listeye yazdırılması sürecinin, yerel yönetimler tarafından planlanmasına yönelik yöntem ve uygulamaları içermeyi hedefliyor.

dsc_0619 img_2810 dsc_0655 dsc_0645_0 dsc_0640_0 dsc_0635_0 dsc_0655_0

 

 

Taşınma sürecinde olduğumuz için 24 Ekim 2023 tarihinden başlayarak Tarihi Kentler Birliği Eğitimleri hakkında bilgi almak, eğitimlere kayıt olmak için 0 542 298 90 91 numaralı telefonu ve akademi@cekulvakfi.org.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz