MED-PACT Programı (Akdeniz’de Yerel Yönetimler İşbirliği Programı) Avrupa Komisyonu tarafından Akdeniz Havzasının iki tarafı arasında işbirliğini ve kültürler arası diyaloğu artırmak amacıyla geliştirilmiştir.

Söz konusu program kapsamında Avrupa Birliği ve Akdeniz şehirleri ile sivil toplumlar arasında sürekli işbirliği sağlamak veya mevcut yürüyen işbirliklerinin güçlendirilmesine destek olmak amacıyla bir hibe programı oluşturulmuştur.

Hibe Programı çerçevesinde:

1. Belediyelerin işbirliği ağlarının güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması; uygun teknolojik ve yöntemsel bilgi ve araçlara ulaşımlarının geliştirmesi

2 . Akdeniz Belediyeleri’nin planlama ve yönetim kapasitelerinin geliştirmesi

3. AB şehirlerinin oluşturdukları işbirliklerinde, uzmanlık geliştirdikleri ve ortaklıklara katma değer ekleyebilecekleri konulara ağırlık vermeleri için desteklenmesi hedeflenmektedir.

Programın toplam bütçesi 4.800.000 Euro’dur.

Program kapsamında kuruluşlar tarafından sunulacak projelere sağlanacak en yüksek ve en düşük hibe desteği şöyledir:

• En düşük destek: 300.000 Euro

• En yüksek destek: 700.000 Euro

Ancak verilen destek proje bütçesinin % 80’ini kadardır. Dolayısıyla, başvuru sahiplerinin geriye kalan % 20’lik bölümü özkaynaklarından sağlamaları gerekecektir.

Hibe programına proje başvurusu yapabilecek kuruluşlar için şu şartlar aranmaktadır:

• Tüzel kişi olmak
• Kar amacı gütmeyen kuruluş olmak
• Belediyeler, İl Özel İdareleri veya benzeri Yerel yönetimler; yerel yönetim birlikleri veya yerel yönetimlerin oluşturdukları birlikleri temsil eden kuruluşlar
• Aşağıda belirtilen ülkelerin birisinde kurulmuş olmak:
– Avrupa Birliği ülkeleri;
– MEDA Ülkeleri (Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Fas, Tunus, Suriye, Türkiye ve Filistin) veya OECD/DAC listesinde gelişmiş ülkelerden birisi olmak
– AB’ye aday ülkeler (Bulgaristan, Romanya, Türkiye, Hırvatistan ve Makedonya)
– Avrupa Ekonomik Alanı Ülkeleri

Program kapsamında hibe desteği alacak projelerin en az iki MEDA ülkesinde uygulanma şartı bulunmaktadır. Hibe programı için yapılacak başvurular için son tarih 2 Haziran 2006’dır.

Avrupa Komisyonu tarafından yürütülecek MED-PACT Programı Ülkemizdeki yerel yönetimlerin Avrupa Birliği ve Akdeniz Ülkelerindeki yerel yönetimler ile ilişkilerini güçlendirmeleri ve deneyimleri paylaşmaları açısından önemli bir imkân sağlamaktadır. Dolayısıyla, Ülkemizdeki yerel yönetimlerin ve yerel yönetimler ile ilgili kurulan birliklerin kuracakları ortaklıklar ile söz konusu programdan azami ölçüde faydalanmaları önem arz etmektedir. Bu çerçevede, program her ne kadar Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen bir program olsa da ABGS söz konusu hibe programından ülkemizin en yüksek derecede faydalanabilmesi için yerel yönetimlere destek olacaktır.

Bu amaçla, MED-PACT hibe programının başvuru rehberinin gayriresmi tercümesini Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’nin web sayfasında bulabilirsiniz. Bu gayriresmi tercüme başvuru yapacak yerel yönetimlerimize bilgi sağlamak üzere hazırlanmıştır. Dolayısıyla, gayriresmi tercümenin resmi hükümlüğü bulunmamaktadır. Başvurular İngilizce veya Fransızca olarak yapılacağı için başvuru yapacak kurumların projelerini hazırlarken İngilizce veya Fransızca başvuru rehberini dikkate almaları gerekmektedir.

MED-PACT Programı ile ilgili sorularınız için:
www.abgs.gov.tr
info@abgs.gov.tr