Tarihi Kentler Birliği üyesi belediyeler olarak bizler, yönetiminde bulunduğumuz kentlerin doğasına ve kültürel mirasına sahip çıkmanın, toplumsal sorumluluğumuz olduğunun bilincindeyiz. Kent kültürü ve toplumsal mirasın geliştirilmesi adına, çevreye duyarlı ve bilinçli yöneticiler olarak, sizlerle karşılıklı işbirliği oluşturmak konusunda kararlıyız.

Yaşadığımız bu özgün coğrafyanın bize sunduğu güzelliklere hep birlikte sahip çıkmalıyız. Çünkü biliyoruz ki, doğa biz insanların temel varlığıdır. Çünkü biliyoruz ki, doğal kaynaklardan faydalanmak, bizim olduğu kadar çocuklarımızın, torunlarımızın da hakkıdır. Eğer elbirliğiyle kalıcı çözümler üretemezsek; çevre kirliliği gittikçe artacak, buna bağlı olarak çözümü zor sorunlar gündeme gelecektir.

Artık günümüzde, nüfusun büyük çoğunluğu kentlerde yaşamaktadır. Bununla birlikte ülkemizde süregelen“kırdan kente göç” hareketi, kentlerimizde yeni çevresel sorunlar yaratmaya devam etmektedir. Kentsel nüfusun hızla artmasıyla birlikte su kaynakları kirlenmekte, iklim değişmekte, topraklarımız verimsizleşmektedir. Bu tür doğal kaynakların zayıflaması veya kaybedilmesi, doğal afet oluşma riskini arttırmakta, sosyal, ekonomik, kültürel gelişmemizi tehdit etmektedir. Tüm bu doğal bozulmayla başa çıkabilmek için, öncelikle kamu duyarlılığını güçlendirmemiz gerekmektedir.

Aşağıda imzası bulunan biz belediye başkanları, kültürel ve ekonomik uygunluğu olan, gelişime açık, sürdürülebilir uygulamalar gerektiğinin bilincindeyiz. Bu nedenle kentlerimizin yönetiminde çevre dostu  olacağımızı ülkemize ve dünyaya açıklamayı, kaçınılmaz görev biliyoruz.