31 Ekim-3 Kasım 2013 tarihlerinde Restorasyon, Renovasyon ve Kültür Mirasını Koruma teması ile düzenlenecek olan Yapex Tadilat Fuarı’nın bu yılki teması Kültür Mirasında Müzecilik ve Kent Müzeleri. ÇEKÜL Vakfı işbirliği ve Tarihi Kentler Birliği desteği ile Akdeniz Tanıtım tarafından düzenlenen fuara Avrupa Tarihi Kentler Birliği (Heritage Europe) da destek veriyor.

Fuar, kentsel koruma ve restorasyon projelerini, restorasyon uygulamaları için doğru malzemeler ve teknikler ile buluşturmayı hedefliyor.

Yapı restorasyon ve tadilatları ile renovatif uygulamaların yanı sıra, kültür mirasını oluşturan eski ve yakın dönem mimari ve arkeolojik eserlerin restorasyonu, korunması, işlevlendirilmesi ve geleceğe aktarılması için çalışmalar yapan tüm yatırımcı, projeci ve üretici unsurlar, ulusal ve uluslararası kurumlar Antalya Expo Center’da biraraya gelecek.

Fuarın 2013 özel teması:“Kültür Mirasında Müzecilik ve Kent Müzeleri

Müzeler; insanlık tarihine tanıklık eden, tarihsel, sanatsal ve bilimsel değerde objelerin sergilendiği, korunduğu ve incelendiği mekânlardır. Kent müzeleri ise yalnızca geçmişin izlerini derleyip biriktirmekle kalmayıp, kentlilerin yaşadıkları kente dokundukları, içinde çok boyutlu deneyimler yaşadıkları, kent kimliğini temsil eden, sosyal dayanışmayı ve kentlilik bilincini pekiştiren yerlerdir. İnsanların ortak anılara, kentlerin de müzelere ihtiyacı vardır.

Birer sosyal proje olarak tüm tarihi kentlerimizin gündeminde yer alan Kent Müzeleri için gereken; tarihi yapıları müzeye dönüştürme projeleri, renovasyon malzemeleri, müze altyapısı ürünleri, sergileme donanımları, aydınlatma teknikleri, dijital sunum teknolojileri ve benzeri uygulamalar, araç ve gereçler, Yapex RESTORASYON Fuarı’nın 2013 özel temasını oluşturuyor. Konuya ilişkin çeşitli toplantı ve sunumlar da fuar kapsamında bulunuyor.

Fuar kapsamındaki  “Kültür Mirasında Müzecilik ve Kent Müzeleri” özel teması ve etkinlikleri, EMA (European Museum Academy) tarafından destekleniyor.

Hedef gruplar:

Müze yönetimleri, yatırımcıları, uzmanları, müzecilik kurumları, yerel yönetimler, mimarlık büroları, iletişimciler, tasarımcılar, kent sosyologları, kültür merkezleri, malzeme üreticileri ve tedarikçileri.

Detaylı bilgi: http://www.yapextadilat.com/

Bursa Kent Müzesi’nden 

Ödemiş Kent Müzesi’nden