Oturum Başkanı : Mithat KIRAYOĞLU Mimar/ T.K.B. Danışma Kurulu Üyesi
Raportör: Y.Mimar Selim LÜMALI TKB Meclisi Mimarlar Odası Temsilcisi 

Mithat Kırayoğlu, “yönetişim ile dikey hiyerarşinin giderek yatay hale geldiğini” söyleyerek ve “yönetişim” kavramının olumlu yanlarının altını çizerek oturumu açıyor.

Image

“Bu yönetişim lafını ben pek benimseyemiyorum”

“Kamu Yönetimi Açısından” – Prof. Dr. Cevat GERAY, TKB Danışma Kurulu Üyesi
Prof. Geray, “Bu yönetişim lafını ben pek benimseyemiyorum” diye başlıyor. “Yönetim sistemi Türkiye’de iyi işlemiyor. İyi işlemeyeni işler hale getirmek için yeniden yapılandırma konusunda reform yapmak gerekir. Ama bu ilişkileri düzenlerken ülkenin siyasal yapısını da göz önünde bulundurmak gerekir. Yerel yönetimlerin kentsel işlevlerini yerine getirmeleri bunu yaparken de kültürel değerleri korumaları gerekir. İşte tüm bunlar gerçekleştirilirken iyi yönetim ilkelerini yaşama geçirecek düzenlemeler yapılmalı. Burada, merkez ve yerel arasında iyi bir görev bölüşümü olmalı. TKB bu konuda yeni bir model oluşturmaktadır. İyi işleyemeyen yerel yönetimlerin yeniden yapılanması sırasında merkezle özeksizleştirme, (=desantralizasyon”) bağlamında ortaya çıkan bu kavram da iyi yönetim arayışının bir sonucudur”.
Prof. Geray, “Yerinden yönetim, özeksel yönetim, yurttaşın hesap sorma hakkı, saydamlık ve bilgiye erişim haklarının gözetilmesinin” önemini vurguluyor…

Yerel Yönetimler Açısından” – Ahmet BAHÇIVAN, Şanlıurfa Belediye Başkanı, TKB Encümen Üyesi
Bahçıvan, Şanlıurfa´da valilik, belediye ve halk katılımı ile kurdukları “ŞURKAV”ın işlerliğinden örnek veriyor: “TKB toplantılarından çok şeyler öğrendik. Anadolu övünç kaynağı ama biz bu mirasa sahip çıkamadık. Şanlıurfa’da korumacılık adına ŞURKAV ile 7 yıldır bir şeyler yapılıyor. Tarihi çevreyi korumak turist gelsin diye değil, geleceğimiz içindir.Sıra gecelerimiz yalnız bir müzik türü sanılıyor, oysa öyle değil, bir iletişim biçimidir onlar…”

Ailede ne kadar katılımcıyız?”

“Katılımcı Politikalar Açısından” – Fikret TOKSÖZ, TKB Danışma Kurulu Üyesi
Toksöz, yönetim”´in de evrim geçirdiğini, ´sivil´in farklı algılanmalarını anlatıyor ve “Erki paylaşmaya ne kadar hazırız?” sorusunu atıyor… Toksöz, çağdaş toplum kavramlarının farklı kültürlerde farklı algılandığını, bunun da bir “yaşam kültürü meselesi” olduğunu vurguluyor: “Uluslararası alanda alınmış kararları TKB’ye aktarmalıyız. Demokratik bir kültür politikası olmalı. Elitin yarattığı, tepeden inme bir kültür politikası olmamalı. Karar mekanizmasında ortaklık yani erki paylaşma gerçekleşmeli. Türkiye’de kararları onaylayacaksanız size danışılıyor.”…

“Planlama Açısından” – Prof. Dr. Zekai GÖRGÜLÜ, TKB Danışma Kurulu Üyesi
“Türkiye´de yerel yönetimlerde kurum ve yapılanma ´80 öncesinde ortaya çıkar.´80 sonrasında ise kentlerin çoğukcu kimliği öne çıkmaya başlamıştır. Artık önümüzdeki tek aktörlü, tek özneye mahkum olmayan bir yerel yönetim biçimidir. Ne var ki, planlamanın içine bu kavramları sokmak çok zor. Çünkü Türkiye´de plandan vazgeçmeksizin çok yanlışlar yapıldı. Bu yanlışlardan vazgeçmeden bu yeni kavramlara ısınmak çok zor. Elbette bu kavramların çok konuşulablir olmasının arkasında sivilleşmenin önemli bir katkısı var. Peki devletin rolü ne olmalı? Aslında bu kavramların arkasında olduğunu söylemesi lazım. Ama malesef devlet tercihini şimdilik bu fikirden yana kullanmıyor. O zaman sivil örgütler ve yerel yönetimler gündem belirlemek ve daha fazla sorumluluk almak zorundalar.”