Aşağıda eğitim tarihlerine göre listelenen programlar ile ilgili açıklama için başlıklara tıklayabilir, eğitime kayıt olmak için “Başvuru Formu”nu doldurarak 0 212 277 41 64 numaralı faksa gönderebilirsiniz.

Başvuru Formu Katılım Rehberi

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı
Adres: Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul
Tel: 0 212 323 31 32 / Fax: 0212 277 41 64
Bilgi için (mesai saatleri içerisinde):
Figen Tokgöz – akademi@cekulvakfi.org.tr Tel: 0542 298 90 91

[toggle title_open=”Yerel Yönetimler için Proje Döngüsü Yönetimi // Betül BOZKURT / 23 – 25 Eylül 2020″ title_closed=”Yerel Yönetimler için Proje Döngüsü Yönetimi // Betül BOZKURT / 23 – 25 Eylül 2020″ hide=”yes” border=”yes” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]

Programın amacı: Bu eğitim programı, kültürel mirasımızın korunması yönünde gerçekleştirilen çalışmaları bütüncül bir bakış açısı ile projelendirebilmeyi ve projelerin başarıyla yönetimi için gereken öğeleri aktarmayı amaçlar.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu program ile katılımcılar;  proje tanımı yapabilecek, başarılı projelerin özelliklerini ve proje yönetimi adımlarını tanımlayabilecek, sorun analizi yapabilecek, ihtiyaç temelli proje fikirleri geliştirebilecek, hedef odaklı ve kaynakların etkin kullanıldığı proje faaliyetleri tasarlayabilecek, sürdürülebilirlik ve izleme değerlendirme yöntemleri üzerine bilgi sahibi olacak,  uygulamalı çalışmalar sayesinde proje yönetimi deneyimi kazanacaklardır.

 İçerik:

 • Yerelde Gelişim ve Projeler
 • Proje Yönetimi Adımları
 • Proje Fikrinin Belirlenmesi ve Analizi
 • Projenin Planlanması
 • Projenin Finansmanı
 • Projenin Uygulanması
 • Projenin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

*Eğitim uygulamalı yöntemlerle yürütülecek, katılımcılar eğitim boyunca proje geliştirme çalışması yapacaklardır

Süre: 3 gün

Tarih: 23 – 25 Eylül 2020 / 10.00 – 16.00

Kimler katılmalı: Yerel yönetimlerin proje geliştiren ve/veya projelerin uygulanması, izlenmesi, değerlendirilmesi süreçlerinde ve strateji oluşturma üzerine çalışan uzmanları, KUDEB ekip üyeleri ile özellikle küçük ölçekli belediyelerin birim yöneticileri ve teknik uzmanları.

Eğitmen: Betül BOZKURT, Eğitim Danışmanı

Betül Bozkurt, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde tamamladığı psikoloji öğreniminin ardından pek çok uluslararası eğitim ve liderlik programına katılmıştır. Halen, bir yandan  İstanbul  Uluslararası  Zerka  Moreno  Enstitüsü’nde  psikodrama  eğitimine devam ederken, diğer yandan kişisel, kurumsal ve toplumsal gelişim alanlarında çalışmaktadır. Bozkurt, gerek kurumsal gerekse toplumsal gelişimin ancak bireyin gelişimiyle mümkün  olabileceği  inancıyla  tüm  çalışmalarında  eğitime  özel  önem vermektedir.  Motivasyondan  eğiticinin  eğitimine,  gönüllülükten  proje  yönetimine kadar farklı konularda; kuruma, ekibe ve ihtiyaca özel, interaktif ve yenilikçi eğitim içerikleri geliştirip ve uygulamaktadır.

Eğitmenliğin yanı sıra özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşlarına, UNDP ve IFC gibi   uluslararası   örgütlere   danışmanlık   yapan   Bozkurt,   toplumsal   yatırım   ve gönüllülük projeleri geliştirmektedir. Şimdilerde, kurucularından olduğu “Sürdürülebilir Kalkınma için Yenilikçi Çözümler” ve “Birey İnsan ve Ruh Sağlığında İz” dernekleri ile toplumsal dönüşüme hizmet etmeyi sürdürmektedir.

[/toggle]

[toggle title_open=”Kentsel Miras Kapsamında İstanbul’un Su Yapılarına Bakış ve Koruma Süreci // 12 – 14 Ekim 2020″ title_closed=”Kentsel Miras Kapsamında İstanbul’un Su Yapılarına Bakış ve Koruma Süreci // 12 – 14 Ekim 2020″ hide=”yes” border=”yes” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]

Programın amacı: Ait olduğu toplumun mimarlık, mühendislik, teknolojik bilgileri ile sosyal ve kültürel yaşamlarını anlatması bakımından insanlık tarihinin mirası olan su yapılarının kentsel peyzaj unsuru olarak bütüncül bir çerçevede ele alınması ve koruma süreçlerinin katılımcılarla paylaşılması hedeflenmektedir.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu program ile katılımcıların; tarihi ve kültürel mirasın en önemli öğelerinden biri olan su yapılarının ve bu yapıların korunmasına yönelik yapılan restorasyon çalışmaları süreçlerinin (proje, ihale ve uygulama) incelenmesi, yapıların teknik özelliklerine göre malzeme ve uygulama yöntemleri hakkında bilgi paylaşımı hedeflenir.

İçerik:

 • Antikçağlardan günümüze su yapıları tarihçesi İstanbul’daki su yapılarının tarihçesi
 • Su yapıları çeşitleri; su kemerleri, bentler, sarnıçlar ve çeşmeler
 • İSKİ Restorasyon Projeleri; Valens (Bozdoğan) Kemeri, Eğri Kemer ve Uzun Kemerin Restorasyon Süreçleri
 • Alan ziyaretleri

Süre: 3 gün

Tarih: 12 – 14 Ekim 2020 / 10.00 – 16.00

Kimler katılmalı: Belediyelerin kültür ve/veya kültürel mirasın korunması alanında çalışan birimleri, su ve kanalizasyon idareleri personeli ile diğer ilgili birimler çalışanları. Belediyelerin kültür ve/veya kültürel mirasın korunması alanında çalışan birimleri, su ve kanalizasyon idareleri personeli ile diğer ilgili birimler çalışanları.

Destek veren kurum: İSKİ

[/toggle]

[toggle title_open=”Tarihi Yapılarda Koruma İlkeleri, Teknikleri ve Uygulama Örnekleri // A. Nüvit BAYAR / 14 – 16 Ekim 2020″ title_closed=”3. Tarihi Yapılarda Koruma İlkeleri, Teknikleri ve Uygulama Örnekleri // A. Nüvit BAYAR / 14 – 16 Ekim 2020″ hide=”yes” border=”yes” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]

Programın amacı: Tarihi yapıyı kavrama ve durumunu tespit etme esaslarının yanı sıra restorasyon süreçlerinde izlenecek koruma ilke ve yöntemleri ile malzeme bilgilerini pekiştirmek, restorasyon çalışmalarının niteliğini artırmak.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu program ile katılımcıların; tarihi yapılara farklı bir gözle bakmaları; restorasyonda “yenileme” değil, “yapının yaşanmışlığını muhafaza ederek koruma” yaklaşımını geliştirmeleri; restorasyon çalışmasının aşamalarını uygulamalı olarak değerlendirmeleri; yapının özelliklerine göre malzeme ve uygulama yöntemlerini görmeleri hedeflenir.

İçerik:

 • Onarımda temel ilkeler
 • Koruma projelerinde malzeme bilgisi
 • Vaka analizi
 • Alan ziyareti
 • Katılımcıların kentlerinden örnekler üzerinden tartışma

Süre: 3 gün

Tarih:  14 – 16 Ekim 2020 / 10.00 – 16.00

Kimler katılmalı: Belediyelerin kentsel kültürel mirası koruma alanında çalışan teknik uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: A. Nüvit BAYAR, Y. Mimar, Restorasyon Uzmanı

Ağırnas Sinan Müze Evi, Harput evi, Malatya İstanbulluoğlu Konağı, Mardin Kent Müzesi, Sakarya Kaynarca Camisi, Sümela Manastırı, Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası gibi birçok yapının projelendirmesinde çalıştı. Kültür Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü destekli projelerde görev aldı. ÇEKÜL Akademi’de “Yapı Özelliklerine Göre Müdahale Teknikleri”, “Tarihi Yapılarda Koruma, Onarım”, “Kâgir Yapılarda Onarım ve Koruma”, “Koruma Projelerinde Uygulama Önerileri: Vaka Analizleri” ve “Restorasyon İlkeleri ve Mimari Mirasta Yapı Malzemeleri” programlarını yönetmektedir. Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve ÇEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu Üyesidir.

[/toggle]

[toggle title_open=”Restorasyon İşlerinde İmalat ve Uygulama Detayları // İsmail ÖNEL / 4-6 Kasım 2020″ title_closed=”Restorasyon İşlerinde İmalat ve Uygulama Detayları // İsmail ÖNEL / 4-6 Kasım 2020″ hide=”yes” border=”yes” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]

Programın amacı: Taşınmaz kültürel mirasımızın korunması için yapılan restorasyon uygulamaları ve bu uygulamalar sırasında karşılaşılan zorluklar, uygulama hataları ve iyi bir restorasyon için gereken öğeleri aktarmayı amaçlar.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu program ile katılımcıların restorasyon uygulamalarında karşılaşılan zorluklar, uygulama hataları ve doğru uygulama teknikleri ile ilgili kişisel yaklaşımlarını geliştirmek ve restorasyon uygulamaları ve teknikleri hakkında bilgilerini arttırmak hedeflenir.

İçerik

 • Restorasyon şantiyeciliği
 • Restorasyonda malzeme seçimi
 • Türk el sanatlarına ait uygulama teknikleri (Kündekâri, sedefkâri, kalemişi, alçı vitray vb. uygulama teknikleri)
 • Doğru uygulanmış restorasyon örnekleri
 • Yaşanmış tecrübeler ve karşılıklı soru ve sohbetler
 • Alan ziyareti

Süre: 3 gün

Tarih: 4-6 Kasım 2020 / 10.00 – 16.00

Kimler katılmalı: Belediyelerin eski eser koruma restorasyon proje ve uygulama alanlarında çalışan uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: İsmail ÖNEL, Restorasyon Uzmanı

1970 Silivri – İstanbul doğumlu olan İsmail ÖNEL, İstanbul Yapı Meslek Lisesi Restorasyon Bölümü  ve Trakya Üniversitesi E.M.Y.O. Restorasyon Bölümü mezunudur.  Şehzade Mehmet Camii, Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi, Rüstem Paşa Camii, Kılıç Ali Paşa Camii, Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii, Süleymaniye Camii, Bursa Ulu Cami, Nuruosmaniye Camii, Mısır Çarşısı gibi 150 den fazla tarihi eserin restorasyon uygulamasında çalışmıştır. Halen Eminönü Yeni Camii başta olmak üzere birçok şantiyede uygulama işlerine devam etmektedir.

[/toggle]

[toggle title_open=”Restorasyon İşlerinde İhale Süreci ve Hakediş Uygulamaları // İsmail ÖNEL / 26-28 Kasım 2020″ title_closed=”Restorasyon İşlerinde İhale Süreci ve Hakediş Uygulamaları // İsmail ÖNEL / 26-28 Kasım 2020″ hide=”yes” border=”yes” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]

Programın amacı: Restorasyon işlerinin vazgeçilmez öğelerinden olan hakediş uygulamalarında hazırlanma süreci ve karşılaşılan zorluklar ile iyi bir hakedişte olması gereken özelliklerin katılımcılara aktarılması.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu program ile; katılımcıların restorasyon uygulama sürecinde yaptıkları hakedişlerde karşılaştıkları zorluklar, uygulama teknikleri ile ilgili kişisel yaklaşımlarını geliştirmek ve hakediş uygulamaları hakkında bilgilerini arttırmaları hedeflenir.

İçerik

 • Yapılan işe göre birim fiyatların ve yeni fiyat analizlerinin tespit edilmesi
 • Metrajların hazırlanması ve pratik metraj uygulamaları
 • Hakediş yapılması
 • Hakediş örnekleri
 • Hakediş hazırlığında karşılaşılan sorunlar ve çözümler

Süre: 3 gün
Tarih: 26 – 28 Kasım 2020 / 09:30 – 16:00

Kimler katılmalı: Belediyelerin eski eser koruma restorasyon proje ve uygulama alanlarında çalışan uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: İsmail ÖNEL, Restorasyon Uzmanı

1970 Silivri – İstanbul doğumlu olan İsmail ÖNEL, İstanbul Yapı Meslek Lisesi Restorasyon Bölümü ve Trakya Üniversitesi E.M.Y.O. Restorasyon Bölümü mezunudur.  Şehzade Mehmet Camii, Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi, Rüstem Paşa Camii, Kılıç Ali Paşa Camii, Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii, Süleymaniye Camii, Bursa Ulu Cami, Nuruosmaniye Camii, Mısır Çarşısı gibi 150’den fazla tarihi eserin restorasyon uygulamasında çalışmıştır. Halen Eminönü Yeni Camii başta olmak üzere birçok şantiyede uygulama işlerine devam etmektedir.

[/toggle]

 

Taşınma sürecinde olduğumuz için 24 Ekim 2023 tarihinden başlayarak Tarihi Kentler Birliği Eğitimleri hakkında bilgi almak, eğitimlere kayıt olmak için 0 542 298 90 91 numaralı telefonu ve akademi@cekulvakfi.org.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz