Aşağıda eğitim tarihlerine göre listelenen programlar ile ilgili açıklama için başlıklara tıklayabilir, eğitime kayıt olmak için “Başvuru Formu”nu doldurarak 0 212 277 41 64 numaralı faksa gönderebilirsiniz.

Başvuru Formu

Katılımcı Rehberine ulaşmak için tıklayın.

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı
Adres: Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul
Tel: 0 212 323 31 32 / Fax: 0212 277 41 64
Bilgi için (mesai saatleri içerisinde):
Figen Tokgöz – akademi@cekulvakfi.org.tr Tel: 0542 298 90 91

*4. Eğitim hariç tüm eğitimler Tarihi Kentler Birliği Merkezi’nde; Emirgan Mahallesi Emirgan Mektebi Sokak No:7 Sarıyer/İstanbul adresinde yapılacaktır.

[toggle title_open=”Kültür Rotaları ve Planlama Süreci // Esra KARATAŞ / 16 – 18 Eylül 2019″ title_closed=”Kültür Rotaları ve Planlama Süreci // Esra KARATAŞ / 16 – 18 Eylül 2019″ hide=”yes” border=”yes” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]

Programın amacı: Türkiye’de yeni gelişen bir kavram olarak kültür rotalarının planlama yöntemini geliştirmek, yerele özgü araştırma ve değerlendirme tekniklerinin uygulanmasını sağlamak, yerel yönetimlerin “işbirliklerine dayalı bölgesel koruma yaklaşımı”nı kültür rotaları aracılığıyla yaygınlaştırmak; bu doğrultuda koruma ve planlama çalışmalarından sorumlu kadroların, bölgesel özellikler üzerinden kültürel rota çerçevesi geliştirmelerini sağlamak.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu program ile; bölgesel planlamada miras temelli yaklaşım geliştirmek; kültür rotası programı oluşturmak; uygulama süreci tasarlamak ve işbirliği modelleri geliştirmek hedeflenir.

İçerik

 • Bir kavram olarak “kültür rotası”
 • Kültürel rota planlaması
 • Türkiye’de kültür rotaları ve yaklaşım örnekleri
 • Planlama modeli: araçlar, başlıklar ve sonuçlar
 • Dünyadan örnekler
 • Kültür rotası planlama atölyesi

Süre: 3 gün

Tarih:  16 – 18 Eylül 2019 // 09.30 – 16.30

Kimler katılmalı: Belediyelerin kentsel kültürel mirası koruma, tanıtma, kültür ve turizm alanında çalışan teknik uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: Esra KARATAŞ, Şehir Plancısı

2008 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun olan Esra Karataş, lisans döneminde Koruma Yandal Programı’nı tamamladı. 2011 yılında aynı üniversitenin Restorasyon ve Tarihi Çevre Koruma Ana Bilim Dalı’nda sürdürdüğü yüksek lisansını, “kültür rotaları planlaması” konusunda çalışarak, tamamladı. Burgaz ve Gordion arkeolojik kazılarının alan yönetim çalışmalarında saha görevleri yürüttü; sonrasında ise özel çevre koruma alanlarında kırsal mimari envanter çalışmalarında yer aldı. 2012-15 yılları arasında ÇEKÜL Vakfı’nda Bölgesel Yol Haritaları ve ROTA Programları Koordinatörü olarak çalıştı. Halen ÇEKÜL Akademi Eğitimlerine destek vermektedir.

[/toggle]

[toggle title_open=”Koruma Alanları için Kentsel Tasarım Rehberi // Dr. Alp ARISOY / 30 Eylül – 2 Ekim 2019″ title_closed=”Koruma Alanları için Kentsel Tasarım Rehberi // Dr. Alp ARISOY / 30 Eylül – 2 Ekim 2019″ hide=”yes” border=”yes” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]

Programın amacı: Kentsel tasarım rehberleri, koruma alanlarının kullanım ve tasarım ilkelerini hazırlayarak, süreç odaklı bir koruma yaklaşımı getirmeyi amaçlayan kaynak planlardır. Ülkemizde de yakın zamanda koruma imar planlarını tamamlayan ve hukuki bağlayıcılığı olacak metinler haline getirilmesi gündemde olan tasarım rehberleri, yerel yönetimler için yeni bir çalışma alanı açmaktadır. Eğitimde koruma alanları için tasarım rehberlerinin hazırlanma sürecine altlık oluşturacak, yaklaşım, uygulama ve teorik arka planın tartışılması amaçlanmaktadır.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu program ile katılımcıların; koruma alanlarında ilkesel/ normatif süreç planlama disiplinlerini tanımaları ve tasarım rehberlerinin stratejik, mekansal ve teorik hazırlanma aşamalarını incelemeleri hedeflenmektedir. Eğitimde, tasarım rehberleri hazırlayacak ekiplere kavramsal alt yapı ve uygulama örnekleri gösterilerek, bu konudaki yetkinlikleri arttırılacaktır.

İçerik:

 • Tasarım rehberi nedir?
 • Planlamada ilkesel yaklaşımlar ve örnekleri
 • Tasarım rehberlerinin içeriği
 • Tasarım rehberlerinin hazırlanma aşamaları
 • Dünya’dan ve Türkiye’den tasarım rehberi örneklerinin incelenmesi
 • Tasarım rehberi hazırlanması sürecinde kullanılacak yöntemler
 • Grup çalışması

Süre: 3 gün

Tarih:  30 Eylül – 2 Ekim 2019 / 09.30 – 16.30

Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, tasarım rehberi hazırlamakla yükümlü teknik personel, imar müdürlüğü uzmanları, kentsel tasarım müdürlüğü uzmanları.

Eğitmen:  Dr. Alp ARISOY, ÇEKÜL Kent Çalışmaları Koordinatörü,Mimar

2004 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun olan Alp Arısoy, Milano Teknik Üniversitesi’nde “Kent ve Kent peyzajı” üzerine yüksek lisans yapmış, Şanghay, Kahire, İstanbul ve Milano’da çeşitli kentsel araştırma ve tasarım projelerinde yer almıştır. Başta Turgut Cansever olmak üzere çeşitli mimarların proje ofislerinde stratejik kentsel tasarım projelerinde görevler almıştır. İTÜ’de kentsel sosyoloji ile ilgili doktorasını tamamlayan Arısoy, ÇEKÜL Vakfı Kent Çalışmaları Biriminin ve vakfın Anadolu’daki uygulama projelerinin Koordinatörlüğünü yürütmektedir.

[/toggle]

[toggle title_open=”Çevre Dostu Kentler: Stratejiler ve Uygulama Örnekleri // Dr. Deniz DİNÇEL / 2 – 4 Ekim 2019″ title_closed=”Çevre Dostu Kentler: Stratejiler ve Uygulama Örnekleri // Dr. Deniz DİNÇEL / 2 – 4 Ekim 2019″ hide=”yes” border=”yes” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]

Programın amacı: İklim değişikliği, fosil yakıtlara olan bağlılık, gıda güvenliği gibi konuları merkeze alarak kent yönetimi ve planlamasında doğal varlıklarımızı koruyan, kentlerin dayanıklılığını artıran politika uygulamaları için gerekli olan politika araçları, prensipler ve uygulama örnekleri hakkında bilgi kazandırmak.

Katılımcıya kazandırdıkları: İklim değişikliği, enerji, arazi kullanımı gibi meselelerle tanışma; insan çağında kentlerin ve kentlerdeki uygulamaların önemini kavrama; doğa dostu kent yaklaşımlarıyla tanışma; kent yönetiminde ekoloji ve sürdürülebilirlik odaklı bir bakış açısı kazanma; kır ve kent ölçekli uygulamaları inceleme; dayanıklı kentlere geçiş önerileri geliştirme.

İçerik:

 • Gezegenin eşikleri ve iklim değişikliği
 • Doğa dostu kent yaklaşımları
 • Doğa dostu kentlere geçiş prensipleri
 • Döngüsel yönetim
 • Ekolojik Ayak İzi
 • Ekolojik Yerleşkeler (farklı ölçeklerde)
 • Vaka çalışmaları

Süre: 3 gün

Tarih: 2 – 4 Ekim 2019// 09.30 – 17.00

Kimler katılmalı: Belediyelerin planlama, proje ve etüd, çevre, kültür, fen ve sosyal işler birimlerinde görev yapan personeli ile diğer ilgili birimler çalışanları.

Eğitmen: Dr. Deniz DİNÇEL

Deniz DİNÇEL, Biyolog, Eğitmen

Deniz Dinçel, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümünden mezun olduktan sonra Türkiye’de doğa koruma ve sürdürülebilir kalkınma için çalışan çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında proje koordinatörü ve eğitmen olarak çalışmıştır. 2004-2006 yılları arasında İngiltere’de sürdürülebilir yaşam, sürdürülebilirlik için eğitim, bütünsel tasarım, ekolojik ayak izi gibi konularda eğitim almış ve Findhorn Ekoköyü’nün Ekolojik Ayak İzi Analizi çalışmasında proje koordinatörlüğü yapmıştır. 2007-2014 yılları arasında Türkiye’de, farklı kamu, sivil toplum, özel sektör ve uluslararası organizasyonlarla işbirliği içerisinde bağımsız eğitmen ve danışman olarak çalışmış, yetişkinlere yönelik eğitim programları geliştirerek, uygulamıştır. Dinçel, 2008-2012 yılları arasında Küresel Ekoköyler Ağı-Avrupa’nın konsey üyesi olarak görev yapmıştır. Ankara Üniversitesi, Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi bölümünde doktora çalışmasını bitiren Dinçel, ÇEKÜL Vakfı’nda Bilgi Ağacı Eğitim Birimi Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.

[/toggle]

[toggle title_open=”İstanbul’da Kültürel, Doğal ve Tarihi Mirasın Korunması; Adalar Örneği // 9 – 11 Ekim 2019″ title_closed=”İstanbul’da Kültürel, Doğal ve Tarihi Mirasın Korunması; Adalar Örneği // 9 – 11 Ekim 2019″ hide=”yes” border=”yes” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]

Programın amacı: Bizans ve Osmanlının son dönemine kadar balıkçı köyleri ve sürgün-inziva yaşamına mekan oluşturan manastırlar dışında belirgin bir yerleşime sahip olmayan İstanbul Adalar’ı Tanzimat’ın ilanı ile ve batılılaşmanın kurumsallaşması ile birlikte Osmanlının yeni ulus sisteminin tüm mimari ayak izini taşıyan ve yeni mimari arayışlara mekan oluşturan bir deniz aşırı sayfiye yerleşimini tanıma, sorunlarını algılama imkanı sağlayacaktır.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu programda tek yapı ölçeğinde koruma örneklerinden daha çok korunmuş bir alanın günlük yaşam aktiviteleri; ziyaretçi baskısı yarattığı sorunlar ve çözüme dair öneriler; yapılaşma baskısı ve çözüm önerileri gibi örnekleri görme ve tecrübe paylaşımları yapma olanağı sağlayacaktır.   

İçerik:

 • Adaların kültürel ve ekonomik olarak tarihi
 • Adalarda taşınır ve taşınmaz kültürel varlıklarını tanıma imkanı
 • Alan gezisi- Tarihi mekanların sergi mekanı olarak kullanılması (İstanbul Bienali)
 • Yaşanmış tecrübeler ve karşılıklı soru ve cevaplar.

Süre: 3 gün

Tarih: 9 – 11 Ekim 2019// 09.30 – 16.00

Kimler katılmalı: Belediyelerin planlama, proje ve etüd, çevre, kültür, fen ve sosyal işler birimlerinde görev yapan personeli ile eski eser koruma restorasyon proje ve uygulama alanlarında çalışan uzmanları, KUDEB ekip üyeleri, ilgili diğer ilgili birimler çalışanları

Destek veren kurum: Adalar Belediyesi http://www.adalar.bel.tr/

[/toggle]

[toggle title_open=”Tarihi Yapılarda Koruma İlkeleri ve Korumaya Yönelik Proje Yöntemleri // A. Nüvit BAYAR / 14-16 Ekim 2019″ title_closed=”Tarihi Yapılarda Koruma İlkeleri ve Korumaya Yönelik Proje Yöntemleri // A. Nüvit BAYAR / 14-16 Ekim 2019″ hide=”yes” border=”yes” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]

Programın amacı: Koruma uygulamalarında her yapının farklı özellikler ve sorunlar içermesi nedeniyle  farklı  çözümler  geliştirilmesi  ve  farklı  teknikler  uygulanması  gerekliliği  göz önüne alınarak, katılımcıların beraberlerinde getirecekleri, kentlerinde ele alınması planlanan ya da yatırım programına alınmış olan yapıların, henüz uygulama aşamasına gelmemiş onarım projeleri üzerinden, genel esasların tartışıldığı ve projelerin değerlendirildiği vaka analiz programı ile destek verilmesi amaçlanmaktadır.

Katılımcıya kazandırdıkları: Yerel yönetimler tarafından hazırlanan restorasyon projelerinde karşılaşılan sorunların önceden saptanması ve önlem geliştirilmesi; olası hatalarla ilgili bilgi ve farkındalık kazanılması; uygulama aşamasında yüklenicinin ve ustaların yönlendirilmesinde dikkat edilecek konulara karşı donanımlı ve hazırlıklı olunması; eğitimcinin ülke genelinde üstlendiği çeşitli restorasyon projelerinden kazandığı deneyimin ışığında yapacağı değerlendirme ve danışmanlık katkılarından somut projeler ölçeğinde yararlanılması hedeflenmektedir.

İçerik:

 • Birebir proje üzerinden;
 • Proje hazırlama sürecinde göz ününde bulundurulması gereken ilkeler, kriterler,
 • Restorasyon projelerinde sık karşılaşılan ya da gözden kaçan hatalar, sorunlar,
 • Uygulama aşamasında karşılaşılan, çözümü maliyeti artıran sorunlara karşı alınacak önlemler,
 • Restorasyonu belirleyen sivil mimarlık, anıtsal yapı, kamu yapısı, yöresel özellikler, malzeme

özellikleri gibi etkenlerin analizi.

Süre: 3 gün

Tarih:  14-16 Ekim 2019// 09.30 – 16.30

Kimler katılmalı: Belediyelerin kentsel kültürel mirası koruma alanında çalışan teknik uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: A. Nüvit BAYAR, Y. Mimar, Restorasyon Uzmanı

Ağırnas Sinan Müze Evi, Harput evi, Malatya İstanbulluoğlu Konağı, Mardin Kent Müzesi, Sakarya Kaynarca Camisi, Sümela Manastırı, Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası gibi birçok yapının projelendirmesinde çalıştı. Kültür Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü destekli projelerde görev aldı. ÇEKÜL Akademi’de “Yapı Özelliklerine Göre Müdahale Teknikleri”, “Tarihi Yapılarda Koruma, Onarım”, “Kâgir Yapılarda Onarım ve Koruma”, “Koruma Projelerinde Uygulama Önerileri: Vaka Analizleri” ve “Restorasyon İlkeleri ve Mimari Mirasta Yapı Malzemeleri” programlarını yönetmektedir. Balıkesir ve Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyesidir.

[/toggle]

[toggle title_open=”Yapı Özelliklerine Göre MüdahaleTeknikleri // A. Nüvit BAYAR / 13-15 Kasım 2019″ title_closed=”Yapı Özelliklerine Göre MüdahaleTeknikleri // A. Nüvit BAYAR / 13-15 Kasım 2019″ hide=”yes” border=”yes” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]

Programın amacı: Tarihi yapıyı kavrama ve durumunu tespit etme esaslarının yanı sıra restorasyon süreçlerinde izlenecek koruma ilkeleri öncelikli yolların belirlenmesine yardımcı olmak, restorasyon çalışmalarının niteliğini artırmak.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu program ile katılımcıların; tarihi yapılara farklı bir gözle bakmaları; restorasyonda “yenileme” değil, “yapının yaşanmışlığını muhafaza ederek koruma” yaklaşımını geliştirmeleri; restorasyon çalışmasının aşamalarını uygulamalı olarak değerlendirmeleri; yapının özelliklerine göre malzeme ve uygulama yöntemlerini görmeleri hedeflenir.

İçerik:

 • Kâgir yapıların onarımında temel ilkeler
 • Ahşap yapıların onarımında temel ilkeler
 • Koruma projelerinde malzeme bilgisi
 • Vaka analizi
 • Alan ziyareti
 • Katılımcıların kentlerinden örnekler üzerinden tartışma

 Süre: 3 gün

 

Tarih:  13-15 Kasım 2019// 09.30 – 16.30

Kimler katılmalı: Belediyelerin kentsel kültürel mirası koruma alanında çalışan teknik uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: A. Nüvit BAYAR, Y. Mimar, Restorasyon Uzmanı

Ağırnas Sinan Müze Evi, Harput evi, Malatya İstanbulluoğlu Konağı, Mardin Kent Müzesi, Sakarya Kaynarca Camisi, Sümela Manastırı, Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası gibi birçok yapının projelendirmesinde çalıştı. Kültür Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü destekli projelerde görev aldı. ÇEKÜL Akademi’de “Yapı Özelliklerine Göre Müdahale Teknikleri”, “Tarihi Yapılarda Koruma, Onarım”, “Kâgir Yapılarda Onarım ve Koruma”, “Koruma Projelerinde Uygulama Önerileri: Vaka Analizleri” ve “Restorasyon İlkeleri ve Mimari Mirasta Yapı Malzemeleri” programlarını yönetmektedir. Balıkesir ve Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyesidir.

[/toggle]

[toggle title_open=”Kentsel Miras Kapsamında Su Yapılarına Bakış ve Koruma Süreci //  25 – 27 Kasım 2019″ title_closed=”Kentsel Miras Kapsamında Su Yapılarına Bakış ve Koruma Süreci //  25 – 27 Kasım 2019″ hide=”yes” border=”yes” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]

Programın amacı:

Ait olduğu toplumun mimarlık, mühendislik, teknolojik bilgileri ile sosyal ve kültürel yaşamlarını anlatması bakımından insanlık tarihinin mirası olan su yapılarının kentsel peyzaj unsuru olarak bütüncül bir çerçevede ele alınması ve koruma süreçlerinin katılımcılarla paylaşılması hedeflenmektedir.

Katılımcıya kazandırdıkları:

Bu program ile katılımcıların; tarihi ve kültürel mirasın en önemli öğelerinden biri olan su yapılarının ve bu yapıların korunmasına yönelik yapılan restorasyon çalışmaları süreçlerinin (proje, ihale ve uygulama) incelenmesi, yapıların teknik özelliklerine göre malzeme ve uygulama yöntemleri hakkında bilgi paylaşımı hedeflenir.

İçerik:

 • İstanbul’daki su yapılarının tarihçesi
 • İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) Projeleri
 • Anadolu’dan Farklı Bir Su Sistemi; Gaziantep Yeraltı Su Sistemleri: Kasteller ve Livaslar
 • Alan ziyaretleri

Süre: 3 gün

Tarih:  25 – 27 Kaşım 2019 // 09.30 – 16.30

Kimler katılmalı: Belediyelerin kültür ve/veya kültürel mirasın korunması alanında çalışan birimleri, su ve kanalizasyon idareleri personeli ile diğer ilgili birimler çalışanları. Belediyelerin kültür ve/veya kültürel mirasın korunması alanında çalışan birimleri, su ve kanalizasyon idareleri personeli ile diğer ilgili birimler çalışanları.

Destek veren kurum: İSKİ

[/toggle]

[toggle title_open=”Restorasyon İşlerinde İmalat, Örnekler ve Detaylar // İsmail ÖNEL / 27 – 29 Kasım 2019″ title_closed=”Restorasyon İşlerinde İmalat, Örnekler ve Detaylar // İsmail ÖNEL / 27 – 29 Kasım 2019″ hide=”yes” border=”yes” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]

Programın amacı: Taşınmaz kültürel mirasımızın korunması için yapılan restorasyon uygulamaları ve bu uygulamalar sırasında karşılaşılan zorluklar, uygulama hataları ve iyi bir restorasyon için gereken öğeleri aktarmayı amaçlar.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu program ile katılımcıların restorasyon uygulamalarında karşılaşılan zorluklar, uygulama hataları ve doğru uygulama teknikleri ile ilgili kişisel yaklaşımlarını geliştirmek ve restorasyon uygulamaları ve teknikleri hakkında bilgilerini arttırmak hedeflenir.

İçerik:

 • Restorasyon şantiyeciliği
 • Restorasyonda malzeme seçimi
 • Türk el sanatlarına ait uygulama teknikleri (Kündekâri, sedefkâri, kalemişi, alçı vitray vb. uygulama teknikleri)
 • Doğru uygulanmış restorasyon örnekleri
 • Yaşanmış tecrübeler ve karşılıklı soru ve sohbetler
 • Alan ziyareti

Süre: 3 gün
Tarih: 27 – 29 Kasım 2019 / 09.30 – 16.00

Kimler katılmalı: Belediyelerin eski eser koruma restorasyon proje ve uygulama alanlarında çalışan uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: İsmail ÖNEL, Restorasyon Uzmanı

1970 Silivri – İstanbul doğumlu olan İsmail ÖNEL, İstanbul Yapı Meslek Lisesi Restorasyon Bölümü  ve Trakya Üniversitesi E.M.Y.O. Restorasyon Bölümü mezunudur.  Şehzade Mehmet Camii, Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi, Rüstem Paşa Camii, Kılıç Ali Paşa Camii, Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii, Süleymaniye Camii, Bursa Ulu Cami, Nuruosmaniye Camii, Mısır Çarşısı gibi 150 den fazla tarihi eserin restorasyon uygulamasında çalışmıştır. Halen Eminönü Yeni Camii başta olmak üzere birçok şantiyede uygulama işlerine devam etmektedir.

[/toggle]

[toggle title_open=”KUDEB’ler, Koruma Kurulları ve Koruma Mevzuatı//  Bülent BAYKAL / 9 – 11 Aralık 2019″ title_closed=”KUDEB’ler, Koruma Kurulları ve Koruma Mevzuatı//  Bülent BAYKAL / 9 – 11 Aralık 2019″ hide=”yes” border=”yes” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]

Programın amacı: Tarihi çevrede yapılan bakım, onarım ve restorasyon proje ve uygulamalarında, kentsel kültürel korumadan sorumlu belediye ekiplerinin koruma kurulları ile ilişkilerde etkili sonuç alma yetkinliğini geliştirmek.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu program ile katılımcıların; koruma mevzuatı hakkında bilgilenmelerini ve koruma kuruluna sunulan projelerde aranan nitelikleri öğrenmelerini sağlamak; koruma uygulamalarında ilke ve standartları gözden geçirmek; koruma kurullarıyla iletişim kurma ve işbirliği geliştirme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak; kurul onay sürecini tanıma ve anlamalarını kolaylaştırmak hedeflenmektedir.

İçerik:

 • Tarihi çevrede koruma mevzuatı
 • Mevzuatla ilgili yaşanan sorunlar ve çözümler
 • Yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukları
 • Koruma kurullarına sunulan projelerde aranan nitelikler
 • Koruma kuruluyla iletişim ve işbirliği
 • Uygulama/vaka çalışması

Süre: 3 gün

Tarih:  9 – 11 Aralık 2019   // 09.30 – 16.30

Kimler katılmalı: Belediyelerin kentsel kültürel mirasın korunmasında görevli birimler ve KUDEB çalışanları

Eğitmen:  Bülent BAYKAL, Mimar

Türkiye’de kuruluş günlerinden bu yana kurullarda yer alan Mimar Bülent Baykal,  Antalya Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Başkanlığı yapmıştır. Halen Gaziantep Kurulu ve Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı Komisyon üyesidir. Koruma mevzuatı ile ilgili birikimi ve alandaki engin deneyimini ÇEKÜL Akademi katılımcılarıyla paylaşacaktır.

[/toggle]

[toggle title_open=”Tarihi Yapı – Yeni Yapı İlişkisi; İşlevlendirme // Y. Metin KESKİN / 11 – 13 Aralık 2019″ title_closed=”Tarihi Yapı – Yeni Yapı İlişkisi; İşlevlendirme // Y. Metin KESKİN / 11 – 13 Aralık 2019″ hide=”yes” border=”yes” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]

Programın amacı: Kültürel miras niteliği taşıyan farklı ölçeklerdeki yapıların günümüz koşullarına göre yeniden değerlendirilmesini, işlevlendirilmesini ve tarihsel çevrenin koruma/kullanım dengesi gözetilerek güncel kent yaşamına katılmasını sağlayacak yeni yaklaşımları belirlemek. Bu çerçevede tarihi yapıların yanında yapılacak yeni yapıların niteliklerini, tasarım sürecini ve çevresel etkilerini tartışmak.

Katılımcıya kazandırdıkları:  Bu program ile katılımcıların; tarihsel – kültürel mirasın korunmasında ve geleceğe aktarılmasında yapıların işlevlendirilerek yaşatılmasının önemini kavramaları; kentlerindeki koruma projelerini işlevlendirme ilke ve yöntemleri doğrultusunda değerlendirebilmeleri ve uygulayabilmeleri; tarihi çevrede eski ve yeni yapıların birlikteliğine dair tasarım anlayışı geliştirebilmeleri hedeflenir.

İçerik:

 • Örnek yapıların mevcut durum analizini oluşturma yöntemleri
 • Kültürel miras kapsamındaki yapıların ve çevrenin yeniden işlevlendirilmesi
 • Doğru işleve yönelik yöntemlerin belirlenmesi
 • Kültürel miras kapsamındaki yapıların yeni yapılarla veya yapısal eklemelerle ilişkisine yönelik tasarım yöntemleri
 • Türkiye ve dünyadan örnekler üzerinden değerlendirme
 • Koruma amaçlı imar planlarıyla uyumlu koruma ve işlevlendirme projeleri geliştirmek
 • Alan ziyareti

Süre: 3 gün

Tarih:  11 – 13 Aralık 2019 // 09.30 – 16.30

Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen:  Y. Metin KESKİN, Y. Mimar

1958 yılında İstanbul’da doğan Y. Metin Keskin, İstanbul Erkek Lisesi’ndeki ortaöğretiminin ardından Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu’nda lisans ve Yıldız Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Rölöve ve Restorasyon Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı.

ÇEKÜL önderliğinde Sivas’ta yürütülen çalışmalarda, Selçuklu Parkı Projesi, Buruciye Medresesi, İzzeddin Keykavus Şifahiye Medresesi, Sivas Hükümet Konağı, Ziya Bey Kütüphanesi projelerini gerçekleştirdi, bu kapsamda Sanat Okulu, Sivas Arkeoloji Müzesi’ne dönüştürüldü. Uygulamaya geçen projeleri arasında bulunan Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi Projesi (Eski Süvari Kışlası Binası), Topkapı Sarayı Eski Karakol, Kars Aynalı Köşk, gibi yapılarla birlikte, değişik ölçeklerde çok sayıda yeni yapı ve restorasyon projesini tamamladı.

ÇEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu üyesi olan Keskin, kendi atölyesinde serbest mimar olarak çalışmalarını sürdürürken, mimarlıkla ilgili kitap ve dergiler için suluboya ve desenleriyle Anadolu kentlerinin kültürel mirasını resimlemekte ve fotoğraflamaktadır.

[/toggle]

[toggle title_open=”Restorasyon İşlerinde İhale Süreci ve Hakediş Uygulamaları // İsmail ÖNEL/ 16 – 18 Aralık 2019″ title_closed=”Restorasyon İşlerinde İhale Süreci ve Hakediş Uygulamaları // İsmail ÖNEL/ 16 – 18 Aralık 2019″ hide=”yes” border=”yes” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]

Programın amacı: Restorasyon işlerinin vazgeçilmez öğelerinden olan hakediş uygulamalarında hazırlanma süreci ve karşılaşılan zorluklar ile iyi bir hakedişte olması gereken özelliklerin katılımcılara aktarılması.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu program ile; katılımcıların restorasyon uygulaması sırasında yapılan hakedişlerde karşılaşılan zorluklar, uygulama hataları ve doğru uygulama teknikleri ile ilgili kişisel yaklaşımlarını geliştirmek ve hakediş uygulamaları hakkında bilgilerini arttırmak hedeflenir.

İçerik:

 • Yapılan işe göre birim fiyatların ve yeni fiyat analizlerinin tespit edilmesi
 • Metrajların hazırlanması ve pratik metraj uygulamaları
 • Hakediş yapılması
 • Hakediş örnekleri
 • Hakediş hazırlığında karşılaşılan sorunlar ve çözümler
 • Katılımcıların konu ile ilgili soruları ve cevaplar

Süre: 3 gün

Tarih:  16 – 18 Aralık 2019 // 09.30 – 16.30

Kimler katılmalı: Belediyelerin kentsel kültürel mirası koruma alanında çalışan uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: İsmail ÖNEL, Restorasyon Uzmanı

1970 Silivri – İstanbul doğumlu olan İsmail ÖNEL, İstanbul Yapı Meslek Lisesi Restorasyon Bölümü  ve Trakya Üniversitesi E.M.Y.O. Restorasyon Bölümü mezunudur.  Şehzade Mehmet Camii, Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi, Rüstem Paşa Camii, Kılıç Ali Paşa Camii, Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii, Süleymaniye Camii, Bursa Ulu Cami, Nuruosmaniye Camii, Mısır Çarşısı gibi 150 den fazla tarihi eserin restorasyon uygulamasında çalışmıştır. Halen Eminönü Yeni Camii başta olmak üzere birçok şantiyede uygulama işlerine devam etmektedir.

[/toggle]

[toggle title_open=”Arkeopark Uygulamaları ve Sürdürülebilirlik // Prof. Dr. Necmi KARUL / 18 – 20 Aralık 2019″ title_closed=”Arkeopark Uygulamaları ve Sürdürülebilirlik // Prof. Dr. Necmi KARUL / 18 – 20 Aralık 2019″ hide=”yes” border=”yes” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]

Programın amacı: Kültürel mirasın toplumsal kimliğe katacağı zenginliği vurgulayarak, arkeolojik ve tarihi alanların korunmasını teşvik etmek, bu alanların çevresinde yaşayan insanlara koruma bilincinin kazandırılması konusunda yerel yönetimlerin üstlenebileceği role açıklık getirmek.

Katılımcıya kazandırdıkları: Görev alanlarındaki arkeolojik ve tarihi kültürel miras ürünlerini değerlendirme; yerel ve toplumsal kimliğe yapacağı katkıyı belirleme ve pekiştirme; yerel yönetimler olarak kentlilere ve ziyaretçilere arkeolojik alanlarla ilgili bilgi ve bilinç kazandırmak üzere çeşitli uygulama ve yöntemler hakkında görüşler aktarılacaktır.

İçerik:

 • Arkeolojiyle ilgili genel bilgiler
 • Türkiye’de Arkeolojik Sit ve Mevzuat
 • Arkeolojik sitler ve yönetimi
 • Türkiye’deki arkopark uygulamaları/Bursa Aktopraklık Arkeopark Örneği
 • Dünyadan arkeopark uygulamaları
 • Koruma sürecinde toplumsal katılım ve sürdürülebilirlik
 • Alan ziyareti

Süre: 3 gün
Tarih: 18 – 20 Aralık 2019 / 09.30 – 16.00

Kimler katılmalı: Belediyelerinde arkeopark uygulamaları olan, proje hazırlığında olan koruma ve kültür alanında çalışan uzmanlar, KUDEB ekip üyeleri.

Katılımcılar beraberlerinde arkeopark projelerini getirebilirler.

Eğitmen: Prof. Dr. Necmi KARUL

İstanbul Üniversitesi Prehistorya Anabilim Dalı’nda lisan ve yüksek lisansını tamamlayan Karul, DAAD bursu ile doktorasını 2000 yılında Berlin Frei Universität’de tamamladı. Doktoranın ardından Atlas Dergisi arkeoloji editörlüğü yapan Karul 2002 yılında Prehistorya Anabilim Dalı’nda asistan olarak göreve başladı; 2006 yılında doçent unvanı aldı. 2005 yılında Harvard Üniversitesi’nde araştırma bursu alan Karul, 2009-2012 yılları arasında Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi (TÜBA-AR) Editörler Kurulu üyeliği yaptı. 2013-2016 yılları arasında EJA (Journal of European Archaeology) Dergisi, ve 2014 yılından bu yana Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Colloquium Anatolicum ve Studia Prrehistorica Dergisi  Editörler Kurulu üyeliklerini ile Magma Dergisi arkeoloji editörlüğünü sürdüren Karul aynı zamanda Alman Arkeoloji Enstitüsü, Avusturya Arkeoloji Enstitüsü, Türk Eskiçağ Enstitülerinin muhabir üyesi ve ICOMOS Türkiye Milli Komitesi üyesi Karul 2007-2015 yılları arasında Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi’nin başkanlığını yaptı. Karul, 2004 yılından itibaren Bursa Aktopraklık Höyük kazı başkanlığı ve 2010 yılında başlayan Siirt Gusir Höyük kazılarının bilimsel danışmanlığını yürütmektedir.

[/toggle]

 

 

 

Taşınma sürecinde olduğumuz için 24 Ekim 2023 tarihinden başlayarak Tarihi Kentler Birliği Eğitimleri hakkında bilgi almak, eğitimlere kayıt olmak için 0 542 298 90 91 numaralı telefonu ve akademi@cekulvakfi.org.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz