Aşağıda eğitim tarihlerine göre listelenen programlar ile ilgili açıklama için başlıklara tıklayabilir, eğitime kayıt olmak için “Başvuru Formu”nu doldurarak 0 212 277 41 64 numaralı faksa gönderebilirsiniz.

Başvuru Formu

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı
Adres: Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul Tel: 0 212 323 31 32
Bilgi için: Figen Tokgöz – akademi@cekulvakfi.org.tr Tel: 0 534 540 28 20

2017 GÜZ DÖNEMİ İSTANBUL EĞİTİM PROGRAMLARI TAKVİMİ

KENT BELLEKLERİ: KENT ARŞİVİ OLUŞTURMA, DİJİTALLEŞTİRME VE BELGELEME // Ayşen KILIÇ ÖZARSLANTÜRK 27 – 29 Eylül 2017

Programın amacı: ‘Kentsel ve Kültürel Koruma’ kapsamında kentlerin kültürel belleklerini oluşturulan merkezlerin günümüzün değişen dinamiklerine uygun hale getirilmesi için yöntem ve teknolojilerin katılımcılara aktarılmasını amaçlanmaktadır.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu program ile katılımcıların; kent arşivlerinin kent ve kentli için önemi, nasıl bir arşiv oluşturacaklarına dair bilgiler ve günümüzde yaygınlaşan dijitalleştirme süreci, hakkında bilgilerini arttırmak hedeflenmektedir.

İçerik:

 • Kent arşivlerinin ortaya çıkış süreci ve gelişimi
 • Temel kavramlar
 • Kent arşivlerinin kent kültürü için önemi
 • Dijitalleştirme süreci
 • Arşivin fiziksel saklama koşulları (binalar, mekanlar)
 • Uygulama örnekleri

Süre: 3 gün

Tarih: 27 – 29 Eylül 2017 // 09.30 – 16.30

Kimler katılmalı: Belediyelerin kentsel kültürel mirası koruma alanında çalışan uzmanları, Kültür Biriminde, Kent Belleği ve Müzesi’nde çalışan uzmanları

Eğitmen:  Ayşen KILIÇ ÖZARSLANTÜRK, ÇEKÜL Bilgi ve Belge Merkezi Koordinatörü

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ve yan dal olarak da Tarih Bölümünden mezundur.  Aynı üniversitenin Siyasal Bilgiler Fakültesi Kütüphanesi’nde çalışmıştır. 2011 yılında ÇEKÜL Vakfı’nda göreve başlayan Özarslantürk; Vakfın Kent Arşivi’nin dijitalleştirilmesini sağlamıştır. Bilgi ve Belge Merkezi Koordinatörü olarak çalışmalarına devam etmektedir.

 

RESTORASYON İŞLERİNDE BİRİM FİYATLAR VE YAKLAŞIK MALİYET // İsmail ÖNEL 27 – 29 Eylül 2017

Programın amacı: Restorasyon işlerinin vazgeçilmez öğelerinden olan yaklaşık maliyet ve birim fiyat uygulamalarında karşılaşılan zorlukların, yaklaşık maliyet hazırlanması ve iyi bir yaklaşık maliyette olması gereken özelliklerin katılımcılara aktarılması amaçlanmaktadır.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu program ile; katılımcıların restorasyon uygulamalarında yapılan keşif ve yaklaşık maliyet işlerinde karşılaşılan zorlukları tanımalarını sağlamak, uygulama hataları ve doğru uygulama teknikleri ile ilgili kişisel yaklaşımlarını geliştirmek, keşif, yaklaşık maliyet uygulamaları ve teknikleri hakkında bilgilerinin arttırılması hedeflenmektedir.

İçerik:

 • Restorasyonu yapılacak eserin tanımlanması
 • Birim fiyatlar ve yeni fiyat analizlerinin tespit edilmesi
 • Metrajların hazırlanması ve pratik metraj uygulamaları
 • Restorasyon uygulaması öncesi yaklaşık maliyetin hazırlanması
 • Yaklaşık maliyet örnekleri
 • Hazırlık aşamasında karşılaşılan sorunlar ve çözümler

Süre: 3 gün

Tarih: 27 – 29 Eylül 2017 // 09.30 – 16.30

Kimler katılmalı: Belediyelerin kentsel kültürel mirası koruma alanında çalışan uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: İsmail ÖNEL, Restorasyon Uzmanı

1970 Silivri – İstanbul doğumlu olan İsmail ÖNEL, İstanbul Yapı Meslek Lisesi Restorasyon Bölümü  ve Trakya Üniversitesi E.M.Y.O. Restorasyon Bölümü mezunudur.  Şehzade Mehmet Camii, Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi, Rüstem Paşa Camii, Kılıç Ali Paşa Camii, Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii, Süleymaniye Camii, Bursa Ulu Cami, Nuruosmaniye Camii, Mısır Çarşısı gibi 150 den fazla tarihi eserin restorasyon uygulamasında çalışmıştır. Halen Eminönü Yeni Cami başta olmak üzere birçok şantiyede uygulama işlerine devam etmektedir.

 

 

KENT MÜZELERİ;  MÜZE YÖNETİMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK // Hakan ERBİL – Mine KÜÇÜK 25 – 27 Ekim 2017

Programın amacı:  Kentte yaşayanların kentlilik bilinci kazanmalarını, yaşadıkları kenti sahiplenmelerini sağlayan, kenti, tarihi perspektif içinde tüm farklılıklarıyla algılanır kılabilen kent müzelerinin, çağdaş bir anlayış, metodoloji ve teknoloji doğrultusunda kültürel ve ekonomik açıdan sürdürülebilirliğini sağlamak.

Katılımcıya kazandırdıkları: Dünyada yeni bir müzecilik kavramı olan kent müzelerini tanımak; kentlilik bilincinin gelişmesinde kent müzelerinin öneminin farkına varmak; kent müzeciliğinin işletmeden, eğitime, sergileme tekniklerinden pazarlamaya kadar çeşitli aşamaları hakkında bilgi edinmek.

İçerik: 

 • Kent müzelerinin kent ve kentli için önemi
 • Yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukları
 • Müze yönetimi ideal yapılanması
 • Müzelerin işletme modelleri ve sürdürülebilirlik
 • Çağdaş müze iletişimi ve iletişim teknikleri
 • Kent müzelerinde kentli ile ilişkiler (eğitimler, söyleşiler, sergiler)
 • Uygulama örnekleri

Süre: 3 gün

Tarih:  25 – 27 Ekim 2017 // 09.30 – 16.30

Kimler katılmalı: Belediyelerin kültür ve/veya kültürel mirasın korunması alanında, kent müzelerinde çalışan personeli ile diğer ilgili birimler çalışanları.

Eğitmenler: Hakan ELBİR ve Mine KÜÇÜK

Hakan ELBİR

İstanbul Social Enterprise (ISE)’nin kurucu ortağı ve genel müdürü olan Hakan Elbir, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde aldığı mühendislik eğitiminin ardından (1989-1994), İstanbul Üniversitesi’nde Uluslararası İşletmecilik (1996-1998) bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Profesyonel iş yaşamında kar amacı gütmeyen kurumlarda yöneticilik yapan Elbir, yöneticilik yaşamının ilk deneyimini Zeynep Mutlu Eğitim Vakfı’nda Genel Koordinatör ve İşletme Müdürü olarak 1998-2004 yılları arasında edindi. Devamında ise Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kültür ve Sanat İşletmesi’nde, 2005-2011 yılları arasında Pazarlama Müdürü olarak çalıştı. Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün kuruluşundan itibaren özellikle pazarlama eksenli çalışmalara ciddi katkılarda bulundu. Birçoğu uluslararası olmak üzere 40’ın üzerinde sergide aktif rol aldı.

Elbir, 2011 yılında, kendi inisiyatifi ile Amerikan Doğal Tarih Müzesi’nin geliştirdiği İklim Değişikliği Sergisi’ni Santralistanbul’da, Türkiye’nin ilk interaktif sanat sergisi olan The Great Masters Sergisi’ni ise 2012’de Tophane-i Amire’de gerçekleştirdi.

Her iki sergi projesi 100binlerce insana ulaştı ve 40binin üzerinde öğrenci ücretsiz atölye çalışmalarından yararlandı. Hakan Elbir, 2013 yılında ise Türkiye’nin en önemli sosyal girişimcilik projelerinden bir tanesi olan Karanlıkta Diyalog projesini hayata geçirerek 20 kadar görme engelliye istihdam yarattı.

Elbir, müzecilik alanında dünyanın en önde gelen konferanslarından bir tanesi olan ‘Communicating the Museum’ konferansının İstanbul’da gerçekleştirilmesini sağladı. Dünyadan 300’ün üzerinde müze profesyonelinin katıldığı söz konusu konferans, Kültür ve Turizm Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşti.

Elbir 2016 yılı Şubat ayında Karanlıkta Diyalog’un bulunduğu Gayrettepe’deki metro istasyonunun içindeki özel alanda Karanlıkta Diyalog’a ilave olarak projenin bir sonraki versiyonu olan Sessizlikte Diyalog Deneyimsel Sergisini de hayata geçirdi ve söz konusu alanı bir Diyalog Müzesi’ne dönüştürdü. Diyalog Müzesi bugüne kadar 120bin ziyaretçi tarafından ziyaret edildi.

Elbir, Sosyal Girişimciliğin yasal olarak tanınmasına dair ilgili kurumlarla görüşmelerine ve projenin 3.versiyonu olan Zamanda Diyalog’un Diyalog Müzesi içinde hayata geçmesine yönelik çalışmalarına devam etmektedir.

Mine KÜÇÜK

İstanbul Üniversitesi, Prehistorya Arkeolojisi bölümünü bitirdikten sonra Amerika Birleşik Devletlerine giderek Minnesota Üniversitesi’nde Disiplinler arası Arkeoloji ve Müze bilimi okudu. Mezun olduktan sonra Minnesota Bilim Müzesi’nde sergi Uzmanı ve müzenin Türkiye’de yaptığı bir proje için (Çatal Höyük kazı alanı ziyaretçi programı) proje danışmanı olarak çalıştı.

İstanbul’a döndüğünden beri serbest danışmanlık, arkeoloji ve müze bilimi konuşmaları, atölye çalışmaları yapıyor ve çeşitli konularda eğitimler düzenliyor. Bu bağlamda ilkokul seviyesinde bir müze dersi hazırladı, Avrupa birliği projelerinde içerik hazırlayıcı ve koordinatör olarak görev aldı, Yeditepe Üniversitesi ve Işık Üniversitesinde Müze bilimi dersi verdi, çeşitli dergilere ve gazetelere müze yazıları yazdı. Halen müze ve arkeoloji projelerine danışmanlık ve küratörlük yapıyor.

Tüm bunlara ek olarak 2009 senesinden beri İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’nın Bienal rehberlerinin eğitimini yapmaktadır.

 

TARİHİ YAPILARDA ONARIM İLKELERİ VE MALZEME BİLGİSİ // A. Nüvit BAYAR 1 – 3 Kasım 2017

Programın amacı: Tarihi yapıyı kavrama ve durumunu tespit etme esaslarının yanı sıra restorasyon süreçlerinde izlenecek koruma ilke ve yöntemleri ile malzeme bilgilerini pekiştirmek, restorasyon çalışmalarının niteliğini artırmak.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu program ile katılımcıların; tarihi yapılara farklı bir gözle bakmaları; restorasyonda “yenileme” değil, “yapının yaşanmışlığını muhafaza ederek koruma” yaklaşımını geliştirmeleri; restorasyon çalışmasının aşamalarını uygulamalı olarak değerlendirmeleri; yapının özelliklerine göre malzeme ve uygulama yöntemlerini görmeleri hedeflenir.

İçerik:

 • Kâgir yapıların onarımında temel ilkeler
 • Ahşap yapıların onarımında temel ilkeler
 • Koruma projelerinde malzeme bilgisi
 • Vaka analizi
 • Alan ziyareti
 • Katılımcıların kentlerinden örnekler üzerinden tartışma

 Süre: 3 gün

Tarih:  1 – 3 Kasım 2017 // 09.30 – 16.30

Kimler katılmalı: Belediyelerin kentsel kültürel mirası koruma alanında çalışan teknik uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: A. Nüvit BAYAR, Y. Mimar, Restorasyon Uzmanı

Ağırnas Sinan Müze Evi, Harput evi, Malatya İstanbulluoğlu Konağı, Mardin Kent Müzesi, Sakarya Kaynarca Camisi, Sümela Manastırı, Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası gibi birçok yapının projelendirmesinde çalıştı. Kültür Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü destekli projelerde görev aldı. ÇEKÜL Akademi’de “Yapı Özelliklerine Göre Müdahale Teknikleri”, “Tarihi Yapılarda Koruma, Onarım”, “Kâgir Yapılarda Onarım ve Koruma”, “Koruma Projelerinde Uygulama Önerileri: Vaka Analizleri” ve “Restorasyon İlkeleri ve Mimari Mirasta Yapı Malzemeleri” programlarını yönetmektedir.

 

DOĞA DOSTU KENTLER VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ // Ayşe Ceren SARI – Deniz DİNÇEL 08 – 10 Kasım 2017

Programın amacı: İklim değişikliği, fosil yakıtlara olan bağlılık, gıda güvenliği gibi konuları merkeze alarak kent yönetimi ve planlamasında doğal varlıklarımızı koruyan, kentlerin dayanıklılığını artıran politika uygulamaları için gerekli olan politika araçları, prensipler ve uygulama örnekleri hakkında bilgi kazandırmak.

Katılımcıya kazandırdıkları: İklim değişikliği, enerji, arazi kullanımı gibi meselelerle tanışma; insan çağında kentlerin ve kentlerdeki uygulamaların önemini kavrama; doğa dostu kent yaklaşımlarıyla tanışma; kent yönetiminde ekoloji ve sürdürülebilirlik odaklı bir bakış açısı kazanma; kır ve kent ölçekli uygulamaları inceleme; dayanıklı kentlere geçiş önerileri geliştirme.

İçerik:

 • Gezegenin eşikleri ve iklim değişikliği
 • İnsan çağında kentler
 • Doğa dostu kent yaklaşımları
 • Doğa dostu kentlere geçiş prensipleri
 • Gezegenin eşiklerine dair politika araçları
 • Döngüsel yönetim
 • Ekolojik Ayak İzi
 • Ekolojik Yerleşkeler (farklı ölçeklerde)
 • Vaka çalışmaları

Süre: 3 gün

Tarih: 08 – 10 Kasım 2017// 09.30 – 17.00

Kimler katılmalı: Belediyelerin planlama, proje ve etüd, çevre, kültür, fen ve sosyal işler birimlerinde görev yapan personeli ile diğer ilgili birimler çalışanları.

Eğitmenler: Ayşe Ceren SARI ve Deniz DİNÇEL

Ayşe Ceren SARI, İklim Değişikliği ve Enerji Politikaları Uzmanı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi “İktisat” bölümünde Lisans, Norveç Ekonomi Üniversitesi “Ekonomi ve İşletme” bölümünde “Enerji, Çevre ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi” ana dalında ve CEMS “Uluslararası İşletme” bölümünde Yüksek Lisans eğitimini aldı. Şu anda İstanbul Bilgi Üniversitesi “Sivil Toplum Çalışmaları” bölümünde akademik çalışmalarına devam ediyor.

İstanbul, Ankara, Viyana, Bergen ve Tunus merkezli araştırma ve uygulama projelerinde çalıştı. Şu anda ÇEKÜL Vakfı Kent Çalışmaları Birimi bünyesinde İklim ve Enerji Politikaları Uzmanı olarak görev yapıyor.  Boğaziçi Üniversitesi, Barselona Otonom Üniversitesi ve İsveç Kraliyet Teknoloji Enstitüsü merkezli araştırma projelerinde çalışmaya devam ediyor. “birbuçuk: Ekoloji ve Sanat Çalışmaları” platformunun kurucularından, Yeşil Gazete editörlerinden. Çalışmalarının merkezine dayanıklı kentler, sosyoekonomik metabolizma, iklim değişikliği ve enerji politikaları, enerji dönüşümü, çevre adaleti, ekonomik coğrafya ve dijitalleşme konularını alıyor.

Deniz DİNÇEL, Biyolog, Eğitmen

Deniz Dinçel, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümünden mezun olduktan sonra Türkiye’de doğa koruma ve sürdürülebilir kalkınma için çalışan çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında proje koordinatörü ve eğitmen olarak çalışmıştır. 2004-2006 yılları arasında İngiltere’de sürdürülebilir yaşam, sürdürülebilirlik için eğitim, bütünsel tasarım, ekolojik ayak izi gibi konularda eğitim almış ve Findhorn Ekoköyü’nün Ekolojik Ayak İzi Analizi çalışmasında proje koordinatörlüğü yapmıştır. 2007-2014 yılları arasında Türkiye’de, farklı kamu, sivil toplum, özel sektör ve uluslararası organizasyonlarla işbirliği içerisinde bağımsız eğitmen ve danışman olarak çalışmış, yetişkinlere yönelik eğitim programları geliştirerek, uygulamıştır. Dinçel, 2008-2012 yılları arasında Küresel Ekoköyler Ağı-Avrupa’nın konsey üyesi olarak görev yapmıştır. Dinçel, bir yandan Ankara Üniversitesi, Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi bölümünde doktora çalışmasına devam ederken, diğer yandan ÇEKÜL Vakfı’nda Bilgi Ağacı Eğitim Birimi Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.

 

KORUMA ALANLARI İÇİN KENTSEL TASARIM REHBERLERİ // Alp ARISOY – Audrey AYDIN 22 – 24 Kasım 2017

Programın amacı: Kentsel tasarım rehberleri, koruma alanlarının kullanım ve tasarım ilkelerini hazırlayarak, süreç odaklı bir koruma yaklaşımı getirmeyi amaçlayan kaynak planlardır. Ülkemizde de yakın zamanda koruma imar planlarını tamamlayan ve hukuki bağlayıcılığı olacak metinler haline getirilmesi gündemde olan tasarım rehberleri, yerel yönetimler için yeni bir çalışma alanı açmaktadır. Eğitimde koruma alanları için tasarım rehberlerinin hazırlanma sürecine altlık oluşturacak, yaklaşım, uygulama ve teorik arka planın tartışılması amaçlanmaktadır.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu program ile katılımcıların; koruma alanlarında ilkesel/ normatif süreç planlama disiplinlerini tanımaları ve tasarım rehberlerinin stratejik, mekansal ve teorik hazırlanma aşamalarını incelemeleri hedeflenmektedir. Eğitimde, tasarım rehberleri hazırlayacak ekiplere kavramsal alt yapı ve uygulama örnekleri gösterilerek, bu konudaki yetkinlikleri arttırılacaktır.

İçerik:

 • Tasarım rehberi nedir?
 • Planlamada ilkesel yaklaşımlar ve örnekleri
 • Tasarım rehberlerinin içeriği
 • Tasarım rehberlerinin hazırlanma aşamaları
 • Dünya’dan ve Türkiye’den tasarım rehberi örneklerinin incelenmesi
 • Tasarım rehberi hazırlanması sürecinde kullanılacak yöntemler
 • Atölye çalışması

Süre: 3 gün

Tarih:  22 – 24 Kasım 2017 / 09.30 – 16.30

Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, tasarım rehberi hazırlamakla yükümlü teknik personel, imar müdürlüğü uzmanları, kentsel tasarım müdürlüğü uzmanları.

Eğitmenler:  Alp ARISOY ve  Audrey AYDIN

Alp ARISOY, ÇEKÜL Kent Çalışmaları Koordinatörü

2004 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun olan Alp Arısoy, Milano Teknik Üniversitesi’nde “Kent ve Kent peyzajı” üzerine yüksek lisans yapmış, Şanghay, Kahire, İstanbul ve Milano’da çeşitli kentsel araştırma ve tasarım projelerinde yer almıştır. Başta Turgut Cansever olmak üzere çeşitli mimarların proje ofislerinde stratejik kentsel tasarım projelerinde görevler almıştır. Halen İTÜ’de doktora çalışması devam eden Arısoy, ÇEKÜL Vakfı Kent Çalışmaları Biriminin ve vakfın Anadolu’daki uygulama projelerinin Koordinatörlüğünü yürütmektedir.

Audrey AYDIN, ÇEKÜL Kent Çalışmaları

2012 yılında ENSA Toulouse Mimarlık okulundan mezun olan Audrey Aydın aynı okulda yüksek lisansını tamamlamıştır. Bordeaux’da ve Tallinn’de tarihi dokuda canlandırma ve yenileme projeleri üzerine çalışmalarda görev almıştır. Grand Parc bölgesi kentsel tasarım projesinde alan analizi faaliyetlerinde rol almıştır. 2016 yılından beri ÇEKÜL’ün Kent Çalışmaları biriminde kentsel tasarım rehberleri hazırlanması üzerine çalışmaktadır.

 

RESTORASYON İŞLERİNDE HAKEDİŞ UYGULAMALARI // İsmail ÖNEL 29 Kasım – 1 Aralık 2017

Programın amacı: Restorasyon işlerinin vazgeçilmez öğelerinden olan hakediş uygulamalarında hazırlanma süreci ve karşılaşılan zorluklar ile iyi bir hakedişte olması gereken özelliklerin katılımcılara aktarılması.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu program ile; katılımcıların restorasyon uygulaması sırasında yapılan hakedişlerde karşılaşılan zorluklar, uygulama hataları ve doğru uygulama teknikleri ile ilgili kişisel yaklaşımlarını geliştirmek ve hakediş uygulamaları hakkında bilgilerini arttırmak hedeflenir.

İçerik:

 • Yapılan işe göre birim fiyatların ve yeni fiyat analizlerinin tespit edilmesi
 • Metrajların hazırlanması ve pratik metraj uygulamaları
 • Hakediş yapılması
 • Hakediş örnekleri
 • Hakediş hazırlığında karşılaşılan sorunlar ve çözümler

Süre: 3 gün

Tarih:  29 Kasım – 1 Aralık 2017 // 09.30 – 16.30

Kimler katılmalı: Belediyelerin kentsel kültürel mirası koruma alanında çalışan uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: İsmail ÖNEL, Restorasyon Uzmanı

1970 Silivri – İstanbul doğumlu olan İsmail ÖNEL, İstanbul Yapı Meslek Lisesi Restorasyon Bölümü  ve Trakya Üniversitesi E.M.Y.O. Restorasyon Bölümü mezunudur.  Şehzade Mehmet Camii, Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi, Rüstem Paşa Camii, Kılıç Ali Paşa Camii, Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii, Süleymaniye Camii, Bursa Ulu Cami, Nuruosmaniye Camii, Mısır Çarşısı gibi 150 den fazla tarihi eserin restorasyon uygulamasında çalışmıştır. Halen Eminönü Yeni Cami başta olmak üzere birçok şantiyede uygulama işlerine devam etmektedir.

 

UYGULAMA PROJELERİNDE PROJE HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ // A. Nüvit BAYAR 6 – 8 Aralık 2017

Programın amacı: Koruma uygulamalarında her yapının farklı özellikler ve sorunlar içermesi nedeniyle farklı çözümler geliştirilmesi ve farklı teknikler uygulanması gerekliliği göz önüne alınarak, katılımcıların beraberlerinde getirecekleri, kentlerinde ele alınması planlanan ya da yatırım programına alınmış olan yapıların, henüz uygulama aşamasına gelmemiş onarım projeleri üzerinden, genel esasların tartışıldığı ve projelerin değerlendirildiği vaka analiz programı ile destek verilmesi amaçlanmaktadır.

Katılımcıya kazandırdıkları: 

Yerel yönetimler tarafından hazırlanan restorasyon projelerinde karşılaşılan sorunların önceden saptanması ve önlem geliştirilmesi; olası hatalarla ilgili bilgi ve farkındalık kazanılması; uygulama aşamasında yüklenicinin ve ustaların yönlendirilmesinde dikkat edilecek konulara karşı donanımlı ve hazırlıklı olunması; eğitimcinin ülke genelinde üstlendiği çeşitli restorasyon projelerinden kazandığı deneyimin ışığında yapacağı değerlendirme ve danışmanlık katkılarından somut projeler ölçeğinde yararlanılması hedeflenmektedir.

İçerik:

 • Birebir proje üzerinden;
 • Proje hazırlama sürecinde göz ününde bulundurulması gereken ilkeler, kriterler,
 • Restorasyon projelerinde sık karşılaşılan ya da gözden kaçan hatalar, sorunlar,
 • Uygulama aşamasında karşılaşılan, çözümü maliyeti artıran sorunlara karşı alınacak önlemler,
 • Restorasyonu belirleyen sivil mimarlık, anıtsal yapı, kamu yapısı, yöresel özellikler, malzeme özellikleri gibi etkenlerin analizi.

Süre: 3 gün

Tarih: 6 – 8 Aralık 2017 / 09.30 – 16.30

Kimler katılmalı: Belediyelerin kentsel kültürel mirası koruma alanında çalışan teknik uzmanları, KUDEB ekip üyeleri (mimarlar, inşaat mühendisleri, teknikerler…)

Eğitime gelirken getirilmesi gerekenler: Kentte tek yapı ya da yapı topluluğu ile ilgili yapılması planlanan ancak henüz uygulanmamış restorasyon vb. bakım onarım projeleriyle ilgili fotoğraf (eski-yeni), siluet, çizim, render, halihazır haritalar, proje, rölöve, restitüsyon, restorasyon raporları, diğer raporlar (tarih araştırması, işlevlendirme, malzeme analizi gibi), mevcut her türlü malzeme.

Dikkat!!! Uygulanmış projelerin getirilmemesi rica olunur.

Eğitmen: A. Nüvit BAYAR, Y. Mimar, Restorasyon Uzmanı

Nüvit BAYAR, Ağırnas Sinan Müze Evi, Harput evi, Malatya İstanbulluoğlu Konağı, Mardin Kent Müzesi, Sakarya Kaynarca Camisi, Sümela Manastırı, Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası gibi birçok yapının projelendirmesinde çalıştı. Kültür Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü destekli projelerde görev aldı. ÇEKÜL Akademi’de “Yapı Özelliklerine Göre Müdahale Teknikleri”, “Tarihi Yapılarda Koruma, Onarım”, “Kâgir Yapılarda Onarım ve Koruma”, “Koruma Projelerinde Uygulama Önerileri: Vaka Analizleri” ve “Restorasyon İlkeleri ve Mimari Mirasta Yapı Malzemeleri” programlarını yönetmektedir.

 

KENTLERDE ARKEOPARK UYGULAMALARI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK // Doç. Dr. Necmi KARUL 13 – 15 Aralık 2017

Programın amacı: Kültürel mirasın toplumsal kimliğe katacağı zenginliği vurgulayarak, arkeolojik ve tarihi alanların korunmasını teşvik etmek, bu alanların çevresinde yaşayan insanlara koruma bilincinin kazandırılması konusunda yerel yönetimlerin üstlenebileceği role açıklık getirmek.

Katılımcıya kazandırdıkları: Görev alanlarındaki arkeolojik ve tarihi kültürel miras ürünlerini değerlendirme; yerel ve toplumsal kimliğe yapacağı katkıyı belirleme ve pekiştirme; yerel yönetimler olarak kentlilere ve ziyaretçilere arkeolojik alanlarla ilgili bilgi ve bilinç kazandırmak üzere çeşitli uygulama ve yöntemler hakkında görüşler aktarılacaktır.

İçerik:

 • Arkeolojiyle ilgili genel bilgiler
 • Türkiye’de Arkeolojik Sit ve Mevzuat
 • Arkeolojik sitler ve yönetimi
 • Türkiye’deki arkopark uygulamaları/Bursa Aktopraklık Arkeopark Örneği
 • Dünyadan arkeopark uygulamaları
 • Koruma sürecinde toplumsal katılım ve sürdürülebilirlik
 • Alan ziyareti

Süre: 3 gün

Tarih: 13 – 15 Aralık 2017 / 09.30 – 16.30

Kimler katılmalı: Belediyelerinde arkeopark uygulamaları olan, proje hazırlığında olan koruma ve kültür alanında çalışan uzmanlar, KUDEB ekip üyeleri.

Katılımcılar beraberlerinde arkeopark projelerini getirebilirler.

Eğitmen: Doç. Dr. Necmi KARUL

İstanbul Üniversitesi Prehistorya Anabilim Dalı’nda lisan ve yüksek lisansını tamamlayan Karul, DAAD bursu ile doktorasını 2000 yılında Berlin Frei Universität’de tamamladı. Doktoranın ardından Atlas Dergisi arkeoloji editörlüğü yapan Karul 2002 yılında Prehistorya Anabilim Dalı’nda asistan olarak göreve başladı; 2006 yılında doçent unvanı aldı. 2005 yılında Harvard Üniversitesi’nde araştırma bursu alan Karul, 2009-2012 yılları arasında Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi (TÜBA-AR) Editörler Kurulu üyeliği yaptı. 2013-2016 yılları arasında EJA (Journal of European Archaeology) Dergisi, ve 2014 yılından bu yana Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Colloquium Anatolicum ve Studia Prrehistorica Dergisi  Editörler Kurulu üyeliklerini ile Magma Dergisi arkeoloji editörlüğünü sürdüren Karul aynı zamanda Alman Arkeoloji Enstitüsü, Avusturya Arkeoloji Enstitüsü, Türk Eskiçağ Enstitülerinin muhabir üyesi ve ICOMOS Türkiye Milli Komitesi üyesi Karul 2007-2015 yılları arasında Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi’nin başkanlığını yaptı. Karul, 2004 yılından itibaren Bursa Aktopraklık Höyük kazı başkanlığı ve 2010 yılında başlayan Siirt Gusir Höyük kazılarının bilimsel danışmanlığını yürütmektedir.

 

TARİHİ YAPILARDA İŞLEVLENDİRME SORUNLARI VE YÖNTEMLERİ; TARİHİ YAPI – YENİ YAPI İLİŞKİSİ // Y. Metin KESKİN 20 – 22 Aralık 2017

Programın amacı: Kültürel miras niteliği taşıyan farklı ölçeklerdeki yapıların günümüz koşullarına göre yeniden değerlendirilmesini, işlevlendirilmesini ve tarihsel çevrenin koruma/kullanım dengesi gözetilerek güncel kent yaşamına katılmasını sağlayacak yeni yaklaşımları belirlemek. Bu çerçevede tarihi yapıların yanında yapılacak yeni yapıların niteliklerini, tasarım sürecini ve çevresel etkilerini tartışmak.

Katılımcıya kazandırdıkları:  Bu program ile katılımcıların; tarihsel – kültürel mirasın korunmasında ve geleceğe aktarılmasında yapıların işlevlendirilerek yaşatılmasının önemini kavramaları; kentlerindeki koruma projelerini işlevlendirme ilke ve yöntemleri doğrultusunda değerlendirebilmeleri ve uygulayabilmeleri; tarihi çevrede eski ve yeni yapıların birlikteliğine dair tasarım anlayışı geliştirebilmeleri hedeflenir.

İçerik:

 • Örnek yapıların mevcut durum analizini oluşturma yöntemleri
 • Kültürel miras kapsamındaki yapıların ve çevrenin yeniden işlevlendirilmesi
 • Doğru işleve yönelik yöntemlerin belirlenmesi
 • Kültürel miras kapsamındaki yapıların yeni yapılarla veya yapısal eklemelerle ilişkisine yönelik tasarım yöntemleri
 • Türkiye ve dünyadan örnekler üzerinden değerlendirme
 • Koruma amaçlı imar planlarıyla uyumlu koruma ve işlevlendirme projeleri geliştirmek
 • Alan ziyareti

Süre: 3 gün

Tarih:  20 – 22 Aralık 2017 // 09.30 – 16.30

Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen:  Y. Metin KESKİN, Y. Mimar

1958 yılında İstanbul’da doğan Y. Metin Keskin, İstanbul Erkek Lisesi’ndeki ortaöğretiminin ardından Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu’nda lisans ve Yıldız Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Rölöve ve Restorasyon Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı.

ÇEKÜL önderliğinde Sivas’ta yürütülen çalışmalarda, Selçuklu Parkı Projesi, Buruciye Medresesi, İzzeddin Keykavus Şifahiye Medresesi, Sivas Hükümet Konağı, Ziya Bey Kütüphanesi projelerini gerçekleştirdi, bu kapsamda Sanat Okulu, Sivas Arkeoloji Müzesi’ne dönüştürüldü. Uygulamaya geçen projeleri arasında bulunan Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi Projesi (Eski Süvari Kışlası Binası), Topkapı Sarayı Eski Karakol, Kars Aynalı Köşk, gibi yapılarla birlikte, değişik ölçeklerde çok sayıda yeni yapı ve restorasyon projesini tamamladı.

ÇEKÜL Vakfı Yüksek Danışma Kurulu üyesi olan Keskin, kendi atölyesinde serbest mimar olarak çalışmalarını sürdürürken, mimarlıkla ilgili kitap ve dergiler için suluboya ve desenleriyle Anadolu kentlerinin kültürel mirasını resimlemekte ve fotoğraflamaktadır.

 

 

 

Taşınma sürecinde olduğumuz için 24 Ekim 2023 tarihinden başlayarak Tarihi Kentler Birliği Eğitimleri hakkında bilgi almak, eğitimlere kayıt olmak için 0 542 298 90 91 numaralı telefonu ve akademi@cekulvakfi.org.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz