Aşağıda eğitim tarihlerine göre listelenen programlar ile ilgili açıklama için başlıklara tıklayabilir, eğitime kayıt olmak için “Başvuru Formu”nu doldurarak 0 212 277 41 64 numaralı faksa gönderebilirsiniz. Katılımcı Rehberi için buraya tıklayınız.

Başvuru Formu Katılımcı Rehberi

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı
Adres: Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul Tel: 0 212 323 31 32
Bilgi için: Figen Tokgöz – akademi@cekulvakfi.org.tr Tel: 0 534 540 28 20

2017 BAHAR DÖNEMİ İSTANBUL EĞİTİM PROGRAMLARI TAKVİMİ

BÜTÜNCÜL KORUMA ANLAYIŞINDA; KAVRAMLAR, YAKLAŞIMLAR, YÖNETİM, PLANLAMA VE UYGULAMALAR // S. Yeşim DİZDAROĞLU – Alp ARISOY 22 – 24 Şubat 2017

Bütüncül Koruma Anlayışında; Kavramlar, Yaklaşımlar, Yönetim, Planlama ve Uygulamalar

Programın amacı: Koruma kavramına giriş niteliği taşıyan bir eğitimdir. Söz konusu eğitimde, koruma kavramının tarihsel gelişim süreci, uluslararası tüzükler, koruma – gelişme dengesi, kimlik, aidiyet vb. kavramlar tartışılmaktadır. Kültür mirası kavramı ile kent kimliğini oluşturan temel öğeler ve süreçleri; kültürel, sosyal, politik kavramları; kültür mirası ve turizm ilişkisi, arz-talep dengesi  gibi konuların örnek çalışmalarla ve vaka analizleriyle aktarılması amaçlanmaktadır.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu programda katılımcıların; koruma kavramları, koruma ve gelişme dengesinin önemi, uluslararası tüzükler, turizm ve kültür mirası ilişkisi, bütüncül koruma anlayışı ve kentsel korumada kent kimliğinin önemi hakkında bilgilerini arttırmak hedeflenmektedir.

İçerik:
·        Korumanın temel kavramları

·        Kültür mirası kullanım amaçları

·        Ekonomik model olarak kültür mirası

·        Turizm ve kültür mirası ilişkisi: Arz-talep dengesi

·        Kent kimliği ve kent kültürü

·        Kent kimliğini oluşturan öğeler

·        Kimlikli kentler

Süre: 3 gün

Tarih: 22 – 24 Şubat 2017 // 09.00 – 16.30

Kimler katılmalı: Belediyelerin kentsel – kültürel mirası koruma alanında çalışan uzmanları, KUDEB çalışanları.

Eğitmenler:  S. Yeşim DİZDAROĞLU – Alp ARISOY

S. Yeşim DİZDAROĞLU, ÇEKÜL Vakfı Genel Müdürü

1998 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun olan Yeşim Dizdaroğlu, çeşitli karma sergilere katıldı ve ilk kişisel sergisini 1999 yılında İstanbul’ da açtı. Resim çalışmalarının  yanı sıra serbest tasarımcı olarak  web ve  grafik çalışmaları  yaptı ve    bilişim

sektöründe görsel tasarım ve tanıtım alanında deneyim kazandı. 2004 yılında Brandenburg Teknik Üniversitesi UNESCO Kürsüsü tarafından yürütülen “Dünya Mirası Çalışmaları Yüksek Lisans Programı’na katılan ve iki yıllık program kapsamında, Kültür Mirası Politikası ve Alan Yönetim Planlaması” konusunda uzmanlaşan Dizdaroğlu, Ürdün’de 4 ay geçirdi ve “Ürdün Kültürel Miras Politikaları ve Turizm” konulu tezini 2006 yılında tamamladı. 2006-2011 yılları arasında ÇEKÜL Vakfı’nda eğitim koordinatörü olarak görev yapan Dizdaroğlu, ÇEKÜL’ün yerelde yürüttüğü  kültürel miras eğitim, tanıtım ve bilinçlendirme çalışmalarını, kültür mirası ve kent ilişkisinin işlendiği bütüncül eğitim programlarının uygulamalarını yürüttü. 2009 yılından itibaren ÇEKÜL Akademi eğitimlerinin içeriklerinin geliştirilmesinde yer aldı ve yaratıcılık ile kültür mirası algısı üzerine eğitim içerikleri hazırladı. 2015 yılında Middesex Üniversitesi ve MCT Türkiye işbirliğiyle yürütülen “Organizasyonlarda Koçluk, Danışmanlık ve Liderlik Master Programı”nı, “Sezgisel Liderlik Yolculuğu: Bir dil olarak Masal” konulu teziyle ikinci yüksek lisansını tamamladı. Yeşim Dizdaroğlu 2014 yılından beri ÇEKÜL Vakfı’nın Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Alp ARISOY, Mimar, ÇEKÜL Vakfı Kent Çalışmaları Koordinatörü

2004 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun olan Alp Arısoy, Milano Teknik Üniversitesi’nde “Kent ve Kent peyzajı” üzerine yüksek lisans yapmış, Şanghay, Kahire, İstanbul ve Milano’da çeşitli kentsel araştırma ve tasarım projelerinde yer almıştır. Başta Turgut Cansever olmak üzere çeşitli mimarların proje ofislerinde çalışmış, Faruk Göksu ile stratejik kentsel tasarım projelerinde görevler almıştır. Halen İTÜ’de kentsel sosyoloji ile ilgili doktora çalışması devam eden Arısoy, ÇEKÜL Vakfı Kent Çalışmaları Birimi’nde Koordinatörlük görevini yürütmektedir.

 

RESTORASYON İŞLERİNDE BİRİM FİYATLAR VE YAKLAŞIK MALİYET // İsmail ÖNEL 1 – 3 Mart 2017

Restorasyon İşlerinde Birim Fiyatlar ve Yaklaşık Maliyet

Programın amacı: Restorasyon işlerinin vazgeçilmez öğelerinden olan yaklaşık maliyet ve birim fiyat uygulamalarında karşılaşılan zorlukların, yaklaşık maliyet hazırlanması ve iyi bir yaklaşık maliyette olması gereken özelliklerin katılımcılara aktarılması.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu program ile katılımcıların restorasyon uygulamalarında yapılan keşif ve yaklaşık maliyet işlerinde karşılaşılan zorlukları tanımalarını sağlamak, uygulama hataları ve doğru uygulama teknikleri ile ilgili kişisel yaklaşımlarını geliştirmek, keşif, yaklaşık maliyet uygulamaları ve teknikleri hakkında bilgilerini arttırmak hedeflenir.

İçerik:
·        Restorasyonu yapılacak eserin tanımlanması

·        Birim fiyatlar ve yeni fiyat analizlerinin tespit edilmesi

·        Metrajların hazırlanması ve pratik metraj uygulamaları

·        Restorasyon uygulaması öncesi yaklaşık maliyetin hazırlanması

·        Yaklaşık maliyet örnekleri

·        Hazırlık aşamasında karşılaşılan sorunlar ve çözümler

·        Katılımcıların konu ile ilgili soruları ve cevaplar

Süre: 3 gün

Tarih:  1 – 3 Mart 2017 // 09.00 – 16.30

Kimler katılmalı: Belediyelerin kentsel kültürel mirası koruma alanında çalışan uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: İsmail ÖNEL, Restorasyon Uzmanı

1970 Silivri – İstanbul doğumlu olan İsmail ÖNEL, İstanbul Yapı Meslek Lisesi Restorasyon  Bölümü ve Trakya Üniversitesi E.M.Y.O. Restorasyon Bölümü mezunudur. Şehzade  Mehmet Camii, Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi, Rüstem Paşa Camii, Kılıç Ali Paşa Camii, Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii, Süleymaniye Camii, Bursa Ulu Cami, Nuruosmaniye Camii, Mısır Çarşısı gibi 150 den fazla tarihi eserin restorasyon uygulamasında çalışmıştır. Halen Eminönü Yeni Camii başta olmak üzere birçok şantiyede uygulama işlerine devam etmektedir.

 

TARİHİ YAPILARDA ONARIM İLKELERİ VE MALZEME BİLGİSİ // ZUHAL KESKİN 8 – 10 Mart 2017

Tarihi Yapılarda Onarım İlkeleri ve Malzeme Bilgisi

Programın amacı: Tarihi yapıyı kavrama ve durumunu tespit etme esaslarının yanı sıra restorasyon süreçlerinde izlenecek koruma ilke ve yöntemleri ile malzeme bilgilerini pekiştirmek, restorasyon çalışmalarının niteliğini artırmak.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu program ile katılımcıların; tarihi yapılara farklı bir gözle bakmaları; restorasyonda “yenileme” değil, “yapının yaşanmışlığını muhafaza ederek koruma” yaklaşımını geliştirmeleri; restorasyon çalışmasının aşamalarını uygulamalı olarak değerlendirmeleri; yapının özelliklerine göre malzeme ve uygulama yöntemlerini görmeleri hedeflenir.

İçerik:

·         Kâgir yapıların onarımında temel ilkeler

·         Ahşap yapıların onarımında temel ilkeler

·         Koruma projelerinde malzeme bilgisi

·         Katılımcıların kentlerinden örnekler üzerinden tartışma

·         Alan ziyareti

Süre: 3 gün

Tarih:  8 – 10 Mart 2017 // 09.00 – 16.30

Kimler katılmalı: Belediyelerin kentsel – kültürel mirası koruma alanında çalışan teknik uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: Zuhal Keskin, Y. Mimar, Restorasyon Uzmanı

Nüvit BAYAR, Ağırnas Sinan Müze Evi, Harput evi, Malatya İstanbulluoğlu Konağı, Mardin Kent Müzesi, Sakarya Kaynarca Camisi, Sümela Manastırı, Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası gibi birçok yapının projelendirmesinde çalıştı. Kültür Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü destekli  projelerde görev aldı. ÇEKÜL Akademi’de Tarihi Yapılarda Onarım İlkeleri ve Malzeme Bilgisi ve Restorasyon Uygulama Projelerinde; Proje Hazırlama ve Değerlendirme Kriterleri programlarını yönetmektedir.

 

KORUMA KURULLARI İLE ETKİLİ İLİŞKİLER VE KORUMA MEVZUATI // Bülent BAYKAL 22 – 24 Mart 2017

Koruma Kurulları İle Etkili İlişkiler ve Koruma Mevzuatı

Programın amacı: Tarihi çevrede yapılan bakım, onarım ve restorasyon proje ve uygulamalarında, kentsel – kültürel korumadan sorumlu belediye ekiplerinin koruma kurulları ile ilişkilerde etkili sonuç alma yetkinliğini geliştirmek.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu program ile katılımcıların; koruma mevzuatı hakkında bilgilenmelerini ve koruma kuruluna sunulan projelerde aranan nitelikleri öğrenmelerini sağlamak; koruma uygulamalarında ilke ve standartları gözden geçirmek; koruma kurullarıyla iletişim kurma ve işbirliği geliştirme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak; kurul onay sürecini tanıma ve anlamalarını kolaylaştırmak hedeflenmektedir.

İçerik:

·         Tarihi çevrede koruma mevzuatı

·         Mevzuatla ilgili yaşanan sorunlar ve çözümler

·         Yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukları

·         Koruma kurullarına sunulan projelerde aranan nitelikler

·         Koruma kuruluyla iletişim ve işbirliği

·         Vaka çalışması

Süre: 3 gün

Tarih:  22 – 24 Mart 2017 // 09.00 – 16.30

Kimler katılmalı: Belediyelerin kentsel kültürel mirasın korunmasında görevli birimler ve KUDEB çalışanları

Eğitmen:  Bülent BAYKAL, Mimar

Türkiye’de kuruluş günlerinden bu yana kurullarda yer alan Mimar Bülent Baykal, Antalya Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Başkanlığı yapmıştır. Halen Gaziantep Kurulu ve Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı Komisyon üyesidir. Koruma mevzuatı ile ilgili birikimi ve alandaki engin deneyimini ÇEKÜL Akademi katılımcılarıyla paylaşacaktır.

 

TARİHİ YAPILARDA İŞLEVLENDİRMEYE YÖNELİK YAKLAŞIMLAR VE
TARİHİ DOKUDA YENİ YAPI TASARIMI // Y. Metin KESKİN 29 – 31 Mart 2017

Tarihi Yapılarda İşlevlendirmeye Yönelik Yaklaşımlar ve Tarihi Dokuda Yeni Yapı Tasarımı

Programın amacı: Kültürel miras niteliği taşıyan farklı ölçeklerdeki yapıların günümüz koşullarına göre yeniden değerlendirilmesini, işlevlendirilmesini ve tarihsel çevrenin koruma/kullanım dengesi gözetilerek güncel kent yaşamına katılmasını sağlayacak yeni yaklaşımları belirlemek. Bu çerçevede tarihi yapıların yanında yapılacak yeni yapıların niteliklerini, tasarım sürecini ve çevresel etkilerini tartışmak.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu program ile katılımcıların; tarihsel – kültürel mirasın korunmasında ve geleceğe aktarılmasında yapıların işlevlendirilerek yaşatılmasının önemini kavramaları;  kentlerindeki  koruma  projelerini  işlevlendirme  ilke  ve  yöntemleri doğrultusunda değerlendirebilmeleri ve uygulayabilmeleri; tarihi çevrede eski ve yeni yapıların birlikteliğine dair tasarım anlayışı geliştirebilmeleri hedeflenir.

İçerik:
·        Örnek yapıların mevcut durum analizini oluşturma yöntemleri

·        Kültürel miras kapsamındaki yapıların ve çevrenin yeniden işlevlendirilmesi

·        Doğru işleve yönelik yöntemlerin belirlenmesi

·        Kültürel miras kapsamındaki yapıların yeni yapılarla veya yapısal eklemelerle ilişkisine yönelik tasarım yöntemleri

·        Türkiye ve dünyadan örnekler üzerinden değerlendirme

·        Koruma amaçlı imar planlarıyla uyumlu koruma ve işlevlendirme projeleri geliştirmek

·        Alan ziyareti

Süre: 3 gün

Tarih:  29 – 31 Mart 2017 // 09.00 – 16.30

Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen:  Y. Metin KESKİN, Y. Mimar, Restorasyon Uzmanı

1958 yılında İstanbul’da doğan Y. Metin Keskin, İstanbul Erkek Lisesi’ndeki ortaöğretiminin ardından Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu’nda lisans ve Yıldız Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Rölöve ve Restorasyon Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı.

ÇEKÜL önderliğinde Sivas’ta yürütülen çalışmalarda, Selçuklu Parkı Projesi, Buruciye Medresesi, İzzeddin Keykavus Şifahiye Medresesi, Sivas Hükümet Konağı, Ziya Bey Kütüphanesi projelerini gerçekleştirdi, bu kapsamda Sanat Okulu, Sivas Arkeoloji Müzesi’ne dönüştürüldü. Uygulamaya geçen projeleri arasında bulunan Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi Projesi (Eski Süvari Kışlası Binası), Topkapı Sarayı Eski Karakol, Kars Aynalı Köşk, gibi yapılarla birlikte, değişik ölçeklerde çok sayıda yeni yapı ve restorasyon projesini tamamladı.

ÇEKÜL Vakfı Yüksek Danışma Kurulu üyesi olan Keskin, kendi atölyesinde serbest mimar olarak çalışmalarını sürdürürken, mimarlıkla ilgili kitap ve dergiler için suluboya ve desenleriyle Anadolu kentlerinin kültürel mirasını resimlemekte ve fotoğraflamaktadır.

 

HER KENTE KENT MÜZESİ- I” İŞLEVLENDİRME VE KURULUMA YÖNELİK YAKLAŞIMLAR // Y. Metin KESKİN – Nadir MUTLUER 5 – 7 Nisan 2017

“Her Kente Kent Müzesi – I” İşlevlendirme ve Kuruluma Yönelik Yaklaşımlar

Programın amacı: Kentte yaşayanların kentlilik bilinci kazanmalarını, yaşadıkları kenti sahiplenmelerini sağlayan, kenti, tarihi perspektif içinde tüm farklılıklarıyla algılanır kılabilen kent müzesi uygulamalarını, çağdaş bir anlayış ve metodoloji doğrultusunda yaygınlaştırmak.

Katılımcıya kazandırdıkları: Dünyada yeni bir müzecilik kavramı olan kent müzelerini tanımak; kentlilik  bilincinin  gelişmesinde  kent  müzelerinin  öneminin  farkına  varmak;  kent  müzeciliğinin

kuruluştan kurguya, projelendirmeden uygulamaya, obje toplamadan işletmeye, tüm aşamaları hakkında ve dünyada yeni müzecilik anlayışı ve teknolojileri hakkında bilgi edinmek.

İçerik:
·        Kent müzelerinin kent ve kentli için önemi

·        Yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukları

·        Tarihi yapıların kent müzesi olarak kullanımına uygun işlevlendirme ve

·        restorasyon ilişkisi

·        Kent müzesi kurulum çalışmaları

·        Müze konsepti ve müze içeriği

·        İç mekân düzenlemesi ve iç tasarım

·        Çağdaş müze teknolojileri

·        Grup Çalışması

·        Alan ziyareti

Süre: 3 gün

Tarih: 5 – 7 Nisan 2017 // 09.00 – 16.30

Kimler katılmalı: Belediyelerin kültür ve/veya kültürel mirasın korunması alanında çalışan birimleri personeli ile diğer ilgili birimler çalışanları.

Eğitmenler: Metin KESKİN – Nadir MUTLUER Metin KESKİN, Y. Mimar, Restorasyon Uzmanı

Metin Keskin, Y. Mimar, Restorasyon Uzmanı

ÇEKÜL  Vakfı’nın  Sivas  çalışmalarında  Selçuklu  Parkı  Projesi,  Buruciye  Medresesi,    İzzeddin Keykavus Şifahiye Medresesi, Sivas Hükümet Konağı, Ziya Bey Kütüphanesi projelerini gerçekleştirdi. Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi Projesi, Topkapı Sarayı Eski Karakol,  Kars Aynalı Köşk’ün yanı sıra çok sayıda yeni yapı ve restorasyon projesi yaptı. Mimarlık yayınları için de Anadolu kentlerinin kültürel mirasını resimlemekte ve fotoğraflamaktadır. Akademi’de “Tarihi Yapılarda İşlevlendirme Sorunları ve Yöntemleri / Tarihi Yapı – Yeni Yapı İlişkisi” eğitimleri vermektedir.

Nadir MUTLUER, Müze Tasarımcısı ve İletişim Uzmanı

Son yıllarda Anadolu’nun çeşitli kentlerinde birbiri ardından açılan birçok kent müzesinin kuruluş aşamasından iç mekân tasarım ve üretimine uzanan çalışmalar yürüttü. Çalışmaları arasında Bursa, Gaziantep, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Avanos, Havran Kent Müzeleri ile Kayseri Milli Mücadele, Gaziantep Hamam, Gaziantep Atatürk Anı, Gaziantep Ali İhsan Göğüş ve Kayseri Selçuklu Medeniyetleri Müzeleri bulunmaktadır.

 

RESTORASYON UYGULAMA PROJELERİNDE; PROJE HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ // A. Nüvit BAYAR 26 – 28 Nisan 2017

Restorasyon Uygulama Projelerinde; Proje Hazırlama ve Değerlendirme Kriterleri

Programın amacı: Koruma uygulamalarında her yapının farklı özellikler ve sorunlar içermesi nedeniyle  farklı  çözümler  geliştirilmesi  ve  farklı  teknikler  uygulanması  gerekliliği  göz önüne alınarak, katılımcıların beraberlerinde getirecekleri, kentlerinde ele alınması planlanan ya da yatırım programına alınmış olan yapıların, henüz uygulama aşamasına gelmemiş onarım projeleri üzerinden, genel esasların tartışıldığı ve projelerin değerlendirildiği vaka analiz programı ile destek verilmesi amaçlanmaktadır.

Katılımcıya kazandırdıkları:
Yerel yönetimler tarafından hazırlanan restorasyon projelerinde karşılaşılan sorunların önceden saptanması ve önlem geliştirilmesi; olası hatalarla ilgili bilgi ve farkındalık kazanılması; uygulama aşamasında yüklenicinin ve ustaların yönlendirilmesinde dikkat edilecek konulara karşı donanımlı ve hazırlıklı olunması; eğitimcinin ülke genelinde üstlendiği çeşitli restorasyon projelerinden kazandığı deneyimin ışığında yapacağı değerlendirme ve danışmanlık katkılarından somut projeler ölçeğinde yararlanılması hedeflenmektedir.

İçerik:
Birebir proje üzerinden;

·         Proje hazırlama sürecinde göz ününde bulundurulması gereken ilkeler, kriterler,

·         Restorasyon projelerinde sık karşılaşılan ya da gözden kaçan hatalar, sorunlar,

·         Uygulama aşamasında karşılaşılan, çözümü maliyeti artıran sorunlara karşı alınacak önlemler,

·         Restorasyonu belirleyen sivil mimarlık, anıtsal yapı, kamu yapısı, yöresel özellikler, malzeme özellikleri gibi etkenlerin analizi.

Süre: 3 gün

Tarih: 26 – 28 Nisan 2017 // 09.00 – 16.30

 Katılımcıların dikkatine!
Eğitim; ilk  gün  İstanbul  Şerifler Yalısı’nda, son  iki  gün ise 2017  Heritage İstanbul  Fuarı’nda gerçekleşecektir.     Fuarda     yapılacak     eğitimler,     dışarıdan     izleyicilere     açık     olacaktır.

Kimler katılmalı: Belediyelerin kentsel kültürel mirası koruma alanında çalışan teknik uzmanları, KUDEB ekip üyeleri (mimarlar, inşaat mühendisleri, teknikerler…)

Eğitime gelirken getirilmesi gerekenler: Kentte tek yapı ya da yapı topluluğu ile ilgili yapılması planlanan ancak henüz uygulanmamış restorasyon vb. bakım onarım projeleriyle ilgili fotoğraf (eski- yeni), siluet, çizim, render, halihazır haritalar, proje, rölöve, restitüsyon, restorasyon raporları, diğer raporlar (tarih araştırması, işlevlendirme, malzeme analizi gibi), mevcut her türlü malzeme.

Dikkat!!! Uygulanmış projelerin getirilmemesi rica olunur.

Eğitmen: A. Nüvit BAYAR, Y. Mimar, Restorasyon Uzmanı

Nüvit BAYAR, Ağırnas Sinan Müze Evi, Harput evi, Malatya    İstanbulluoğlu Konağı, Mardin Kent

Müzesi, Sakarya Kaynarca Camisi, Sümela Manastırı, Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası gibi birçok yapının projelendirmesinde çalıştı. Kültür Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü destekli  projelerde görev aldı. ÇEKÜL Akademi’de  Tarihi Yapılarda Onarım İlkeleri ve Malzeme Bilgisi  ve Restorasyon Uygulama Projelerinde; Proje Hazırlama ve Değerlendirme Kriterleri programlarını yönetmektedir.

 

KÜLTÜR ROTALARI VE PLANLAMA SÜRECİ // Esra KARATAŞ 3 – 5 Mayıs 2017

Kültür Rotaları ve Planlama Süreci

Programın amacı: Türkiye’de yeni gelişen bir kavram olarak kültür rotalarının planlama yöntemini geliştirmek, yerele özgü araştırma ve değerlendirme tekniklerinin uygulanmasını sağlamak, yerel yönetimlerin “işbirliklerine dayalı bölgesel koruma yaklaşımı”nı kültür rotaları aracılığıyla yaygınlaştırmak; bu doğrultuda koruma ve planlama çalışmalarından sorumlu kadroların, bölgesel özellikler üzerinden kültürel rota çerçevesi geliştirmelerini sağlamak.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu program ile; bölgesel planlamada miras temelli yaklaşım geliştirmek; kültür rotası programı oluşturmak; uygulama süreci tasarlamak ve işbirliği modelleri geliştirmek hedeflenir.

İçerik:
·        Bir kavram olarak “kültür rotası”

·        Kültürel rota planlaması

·        Türkiye’de kültür rotaları ve yaklaşım örnekleri

·        Planlama modeli: araçlar, başlıklar ve sonuçlar

·        Konuk konuşmacı: “Bir Kültür Rotası Üzerinde Nasıl Bir Turizm?”

·        Dünyadan örnekler

·        Kültür rotası planlama atölyesi

Süre: 3 gün

Tarih:  3 – 5 Mayıs 2017 // 09.00 – 16.30

Kimler katılmalı: Belediyelerin kentsel kültürel mirası koruma, tanıtma, kültür ve turizm alanında çalışan teknik uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: Esra KARATAŞ, Şehir Plancısı, ÇEKÜL Vakfı Kent Çalışmaları Birimi

2008 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun olan Esra Karataş, lisans döneminde Koruma Yandal Programı’nı tamamladı. 2011 yılında aynı üniversitenin Restorasyon ve Tarihi Çevre Koruma Ana Bilim Dalı’nda sürdürdüğü yüksek lisansını, “kültür rotaları planlaması” konusunda çalışarak, tamamladı. Burgaz ve Gordion arkeolojik kazılarının alan yönetim çalışmalarında saha görevleri yürüttü; sonrasında ise özel çevre koruma alanlarında kırsal mimari envanter çalışmalarında yer aldı. 2012-15 yılları arasında ÇEKÜL Vakfı’nda Bölgesel Yol Haritaları ve ROTA Programları Koordinatörü olarak çalıştı. Halen ÇEKÜL Vakfı Kent Çalışmaları Birimi’nde çalışmaktadır.

 

KÜLTÜR ODAKLI KORUMA VE KENTSEL GELİŞİM STRATEJİLERİ // Alp ARISOY 3 – 5 Mayıs 2017

Kültür Odaklı Koruma ve Kentsel Gelişim Stratejileri

Programın amacı: Bu eğitim programı, bir koruma stratejisi olarak kentsel canlandırma süreçlerini; kentsel canlandırmanın ana ilkelerini ve uygulamaya dönük örneklerini inceleyerek ele almayı amaçlar.

Katılımcıya kazandırdıkları: Eğitim sonunda, kentsel korumaya yönelik yeni bakış açıları kazanılması, ucuz ve yerinde müdahalelerle kentlerde sürdürülebilir canlanmanın yaratılabileceğine dair bir vizyon oluşturulması hedeflenir.

İçerik:

•   Kentsel müdahaleler ve “canlandırma” kavramı

•   Kentsel koruma – kentsel gelişim ve kentsel canlandırma ilişkileri

•   Sosyal sürdürülebilirlik

•   Entegre (bütüncül) kentsel canlandırma stratejileri

•   Kentsel canlandırmada çağdaş yaklaşımlar ve dünyadan örnekler

•   Canlandırmaya yönelik kentsel tasarım yaklaşımları

•   Kentsel canlandırmada katılımcı süreç

•   Grup çalışması

Süre: 3 gün

Tarih:  3 – 5 Mayıs 2017 // 09.00 – 16.30

Kimler katılmalı: Yerel yönetimlerin kentsel tasarım, planlama, koruma ve strateji oluşturma üzerine çalışan uzmanları ile özellikle küçük ölçekli belediyelerin birim yöneticileri ve teknik uzmanları.

Eğitmen: Alp ARISOY, Mimar, ÇEKÜL Vakfı Kent Çalışmaları Koordinatörü

2004 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun olan Alp Arısoy, Milano Teknik Üniversitesi’nde “Kent ve Kent peyzajı” üzerine yüksek lisans yapmış, Şanghay, Kahire, İstanbul ve Milano’da çeşitli kentsel araştırma ve tasarım projelerinde yer almıştır. Başta Turgut Cansever olmak üzere çeşitli mimarların proje ofislerinde çalışmış, Faruk Göksu ile stratejik kentsel tasarım projelerinde görevler almıştır. Halen İTÜ’de kentsel sosyoloji ile ilgili doktora çalışması devam eden Arısoy, ÇEKÜL Vakfı Kent Çalışmaları Birimi’nde Koordinatörlük görevini yürütmektedir.

 

RESTORASYON İŞLERİNDE HAKEDİŞ UYGULAMALARI // İsmail ÖNEL 24 – 26 Mayıs 2017

Restorasyon İşlerinde Hakediş Uygulamaları

Programın amacı: Restorasyon işlerinin vazgeçilmez öğelerinden olan hakediş uygulamalarında hazırlanma süreci ve karşılaşılan zorluklar ile iyi bir hakedişte olması gereken özelliklerin katılımcılara aktarılması.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu program ile; katılımcıların restorasyon uygulaması sırasında yapılan hakedişlerde karşılaşılan zorluklar, uygulama hataları ve doğru uygulama teknikleri ile ilgili kişisel yaklaşımlarını geliştirmek ve hakediş uygulamaları hakkında bilgilerini arttırmak hedeflenir.

İçerik:

·         Yapılan işe göre birim fiyatların ve yeni fiyat analizlerinin tespit edilmesi

·         Metrajların hazırlanması ve pratik metraj uygulamaları

·         Hakediş yapılması

·         Hakediş örnekleri

·         Hakediş hazırlığında karşılaşılan sorunlar ve çözümler

·         Katılımcıların konu ile ilgili soruları ve cevaplar

Süre: 3 gün

Tarih:  24 – 26 Mayıs 2017 // 09.00 – 16.30

Kimler katılmalı: Belediyelerin kentsel kültürel mirası koruma alanında çalışan uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: İsmail ÖNEL, Restorasyon Uzmanı

1970 Silivri – İstanbul doğumlu olan İsmail ÖNEL, İstanbul Yapı Meslek Lisesi Restorasyon  Bölümü ve Trakya Üniversitesi E.M.Y.O. Restorasyon Bölümü mezunudur. Şehzade  Mehmet Camii, Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi, Rüstem Paşa Camii, Kılıç Ali Paşa Camii, Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii, Süleymaniye Camii, Bursa Ulu Cami, Nuruosmaniye Camii, Mısır Çarşısı gibi 150 den fazla tarihi eserin restorasyon uygulamasında çalışmıştır. Halen Eminönü Yeni Camii başta olmak üzere birçok şantiyede uygulama işlerine devam etmektedir.

 

 

Taşınma sürecinde olduğumuz için 24 Ekim 2023 tarihinden başlayarak Tarihi Kentler Birliği Eğitimleri hakkında bilgi almak, eğitimlere kayıt olmak için 0 542 298 90 91 numaralı telefonu ve akademi@cekulvakfi.org.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz