Aşağıda eğitim tarihlerine göre listelenen programlar ile ilgili açıklama için başlıklara tıklayabilir, eğitime kayıt olmak için “Başvuru Formu”nu doldurarak 0 212 277 41 64 numaralı faksa gönderebilirsiniz. Katılımcı Rehberi için buraya tıklayınız.

Başvuru Formu Katılımcı Rehberi

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı
Adres: Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul Tel: 0 212 323 31 32
Bilgi için: Figen Tokgöz – akademi@cekulvakfi.org.tr Tel: 0 534 540 28 20

 

2016 BAHAR DÖNEMİ İSTANBUL EĞİTİM PROGRAMLARI TAKVİMİ

takvim

Bütüncül Koruma Anlayışında; Kavramlar, Yaklaşımlar, Yönetim, Planlama ve Uygulamalar // Yeşim DİZDAROĞLU ve Alp ARISOY 21 – 23 Eylül 2016

Bütüncül Koruma Anlayışında; Kavramlar, Yaklaşımlar, Yönetim, Planlama ve Uygulamalar

Programın amacı: Koruma kavramına giriş niteliği taşıyan bir eğitimdir. Söz konusu eğitimde, koruma kavramının tarihsel gelişim süreci, uluslararası tüzükler, koruma – gelişme dengesi, kimlik, aidiyet vb. gibi kavramlar tartışılmaktadır. Kültür mirası kavramı ile kent kimliğini oluşturan temel öğeler ve süreçleri, kültürel, sosyal, politik kavramları, kültür mirası ve turizm ilişkisi, arz-talep dengesi gibi konuların örnek çalışmalarla ve vaka analizleriyle aktarılması amaçlanmaktadır.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu programda katılımcıların; koruma kavramları, koruma ve gelişme dengesinin önemi, uluslararası tüzükler, turizm ve kültür mirası ilişkisi, bütüncül koruma anlayışı  ve kentsel korumada kent kimliğinin önemi hakkında bilgilerini arttırmak hedeflenmektedir.

İçerik:

 • Korumanın temel kavramları
 • Kültür mirası kullanım amaçları
 • Ekonomik model olarak kültür mirası
 • Turizm ve kültür mirası ilişkisi: Arz-talep dengesi
 • Kent kimliği ve kent kültürü
 • Kent kimliğini oluşturan öğeler
 • Kimlikli kentler.

Süre: 3 gün

Tarih: 21 – 23 Eylül 2016 // 09.30 – 16.30

Kimler katılmalı: Belediyelerin kentsel kültürel mirası koruma alanında çalışan uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmenler:  S.Yeşim DİZDAROĞLU – Alp ARISOY

Yeşim DİZDAROĞLU, Ressam, Alan Yönetim Uzmanı
1998 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun olan Yeşim Dizdaroğlu, çeşitli karma sergilere katıldı ve ilk kişisel sergisini 1999 yılında İstanbul’ da açtı. Resim çalışmalarının yanı sıra serbest tasarımcı olarak web ve grafik çalışmaları yaptı ve bilişim sektöründe görsel tasarım ve tanıtım alanında deneyim kazandı. 2004 yılında Brandenburg Teknik Üniversitesi UNESCO Kürsüsü tarafından yürütülen  “Dünya Mirası Çalışmaları Yüksek Lisans Programı’na katılan ve iki yıllık program kapsamında, Kültür Mirası Politikası ve Alan Yönetim Planlaması” konusunda uzmanlaşan Dizdaroğlu, Ürdün’de 4 ay geçirdi ve “Ürdün Kültürel Miras Politikaları ve Turizm” konulu tezini 2006 yılında tamamladı. 2006-2011 yılları arasında ÇEKÜL Vakfı’nda eğitim koordinatörü olarak görev yapan Dizdaroğlu, ÇEKÜL’ün yerelde yürüttüğü kültürel miras eğitim, tanıtım ve bilinçlendirme çalışmalarını, kültür mirası ve kent ilişkisinin işlendiği bütüncül eğitim programlarının uygulamalarını yürüttü.  2009 yılından itibaren ÇEKÜL Akademi eğitimlerinin içeriklerinin geliştirilmesinde yer aldı ve yaratıcılık ile kültür mirası algısı üzerine eğitim içerikleri hazırladı.  2015 yılında Middesex Üniversitesi ve MCT Türkiye işbirliğiyle yürütülen “Organizasyonlarda Koçluk, Danışmanlık ve Liderlik Master Programı”nı, “Sezgisel Liderlik Yolculuğu: Bir dil olarak Masal”  konulu teziyle ikinci yüksek lisansını tamamladı. Yeşim Dizdaroğlu 2014 yılından beri ÇEKÜL Vakfı’nın Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Alp ARISOY, Mimar
2004 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun olan Alp Arısoy, Milano Teknik Üniversitesi’nde “Kent ve Kent peyzajı” üzerine yüksek lisans yapmış, Şanghay, Kahire, İstanbul ve Milano’da çeşitli kentsel araştırma ve tasarım projelerinde yer almıştır. Başta Turgut Cansever olmak üzere çeşitli mimarların proje ofislerinde çalışmış, Faruk Göksu ile stratejik kentsel tasarım projelerinde görevler almıştır. Halen İTÜ’de kentsel sosyoloji ile ilgili doktora çalışması devam eden Arısoy, ÇEKÜL Vakfı Kent Çalışmaları Birimi’nde Koordinatörlük görevini yürütmektedir.

 

Kent Müzeleri, Yaklaşım, İşletme ve Uygulama // Ahmet ERDÖNMEZ – Nadir MUTLUER – Metin KESKİN 12 – 14 Ekim 2016

Kent Müzeleri, Yaklaşım, İşletme ve Uygulama

Programın amacı:  Kentte yaşayanların kentlilik bilinci kazanmalarını, yaşadıkları kenti sahiplenmelerini sağlayan, kenti, tarihi perspektif içinde tüm farklılıklarıyla algılanır kılabilen kent müzesi uygulamalarını, çağdaş bir anlayış ve metodoloji doğrultusunda yaygınlaştırmak.

Katılımcıya kazandırdıkları: Dünyada yeni bir müzecilik kavramı olan kent müzelerini tanımak; kentlilik bilincinin gelişmesinde kent müzelerinin öneminin farkına varmak; kent müzeciliğinin kuruluştan kurguya, projelendirmeden uygulamaya, obje toplamadan işletmeye, tüm aşamaları hakkında ve dünyada yeni müzecilik anlayışı ve teknolojileri hakkında bilgi edinmek.

İçerik: 

 • Kent müzelerinin kent ve kentli için önemi
 • Yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukları
 • Kent müzesi kurulum çalışmaları
 • Yapının müze olarak restorasyonu (fiziki süreç)
 • Müze konsepti ve müze içeriği
 • İç mekân düzenlemesi ve iç tasarım
 • Çağdaş müze teknolojileri
 • Kent müzelerinde işletme ve kentli ile ilişkiler
 • Alan ziyaret

Süre: 3 gün

Tarih: 12 – 14 Ekim 2016 // 09.30 – 16.30

Kimler katılmalı: Belediyelerin kültür ve/veya kültürel mirasın korunması alanında çalışan birimleri personeli ile diğer ilgili birimler çalışanları.

Eğitmenler: Ahmet ERDÖNMEZ – Nadir MUTLUER – Metin KESKİN

Ahmet ERDÖNMEZ, Bursa Kent Müzesi Koordinatörü
İstanbul İktisadi Siyasi Bilimler Fakültesi mezunu olan Erdönmez, Avrupa Müze Akademisi Türkiye Temsilcisi, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Genel Sekreteri, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Danışmanı, Bursa Kent Müzesi Koordinatörü’dür. Ayrıca ÇEKÜL Vakfı danışmanlığını yürütmektedir.

Nadir MUTLUER, Müze Tasarımcısı ve İletişim Uzmanı
Son yıllarda Anadolu’nun çeşitli kentlerinde birbiri ardından açılan birçok kent müzesinin kuruluş aşamasından iç mekân tasarım ve üretimine uzanan çalışmalar yürüttü. Çalışmaları arasında Bursa, Gaziantep, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Avanos, Havran Kent Müzeleri ile Kayseri Milli Mücadele, Gaziantep Hamam, Gaziantep Atatürk Anı, Gaziantep Ali İhsan Göğüş ve Kayseri Selçuklu Medeniyetleri Müzeleri bulunmaktadır.

Metin KESKİN, Y. Mimar
ÇEKÜL Vakfı’nın Sivas çalışmalarında Selçuklu Parkı Projesi, Buruciye Medresesi, İzzeddin Keykavus Şifahiye Medresesi, Sivas Hükümet Konağı, Ziya Bey Kütüphanesi projelerini gerçekleştirdi. Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi Projesi, Topkapı Sarayı Eski Karakol, Kars Aynalı Köşk’ün yanı sıra çok sayıda yeni yapı ve restorasyon projesi yaptı. Mimarlık yayınları için de Anadolu kentlerinin kültürel mirasını resimlemekte ve fotoğraflamaktadır. Akademi’de “Tarihi Yapılarda İşlevlendirme Sorunları ve Yöntemleri / Tarihi Yapı – Yeni Yapı İlişkisi” eğitimleri vermektedir.

 

Restorasyon İşlerinde Birim Fiyatlar ve Yaklaşık Maliyet // İsmail ÖNEL 26 – 28 Ekim

Restorasyon İşlerinde Birim Fiyatlar ve Yaklaşık Maliyet

Programın amacı: Restorasyon işlerinin vazgeçilmez öğelerinden olan yaklaşık maliyet ve birim fiyat uygulamalarında karşılaşılan zorlukların, yaklaşık maliyet hazırlanması ve iyi bir yaklaşık maliyette olması gereken özelliklerin katılımcılara aktarılması.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu program ile; katılımcıların restorasyon uygulamalarında yapılan keşif ve yaklaşık maliyet işlerinde karşılaşılan zorlukları,  uygulama hataları ve doğru uygulama teknikleri ile ilgili kişisel yaklaşımlarını geliştirmek ve keşif, yaklaşık maliyet uygulamaları ve teknikleri hakkında bilgilerini arttırmak hedeflenir.

İçerik:

 • Restorasyonu yapılacak eserin tanımlanması
 • Birim fiyatlar ve yeni fiyat analizlerinin tespit edilmesi
 • Metrajların hazırlanması ve pratik metraj uygulamaları
 • Restorasyon uygulaması öncesi yaklaşık maliyetin hazırlanması
 • Yaklaşık maliyet örnekleri
 • Hazırlık aşamasında karşılaşılan sorunlar ve çözümler
 • Katılımcıların konu ile ilgili soruları ve cevaplar

Süre: 3 gün

Tarih: 26 – 28 Ekim 2016 // 09.30 – 16.30

Kimler katılmalı: Belediyelerin kentsel kültürel mirası koruma alanında çalışan uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: İsmail ÖNEL, Restorasyon Uzmanı

İstanbul Yapı Meslek Lisesi Restorasyon Bölümü  ve Trakya Üniversitesi E.M.Y.O. Restorasyon Bölümü mezunu olan İsmail Önel,  Şehzade Mehmet Camisi, Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi, Rüstem Paşa Camisi, Kılıç Ali Paşa Camisi, Edirnekapı Mihrimah Sultan Camisi, Süleymaniye Camisi, Bursa Ulu Cami, Nuruosmaniye Camisi gibi 150 den fazla tarihi eserin restorasyon uygulamasında çalışmıştır. Halen birçok şantiyede uygulama işlerine devam etmektedir.

 

Tarihi Yapılarda Onarım İlkeleri ve Malzeme Bilgisi // A. Nüvit BAYAR 02 – 04 Kasım

Tarihi Yapılarda Onarım İlkeleri ve Malzeme Bilgisi

Programın amacı: Tarihi yapıyı kavrama ve durumunu tespit etme esaslarının yanı sıra restorasyon süreçlerinde izlenecek koruma ilke ve yöntemleri ile malzeme bilgilerini pekiştirmek, restorasyon çalışmalarının niteliğini artırmak.

Katılımcıya kazandırdıkları: Tarihi yapılara farklı bir gözle bakmak; restorasyonda “yenileme” değil, “yapının yaşanmışlığını muhafaza ederek koruma” yaklaşımını geliştirmek; restorasyon çalışmasının aşamalarını uygulamalı olarak değerlendirmek; yapının özelliklerine göre malzeme ve uygulama yöntemlerini görmek.

İçerik

 • Kâgir yapıların onarımında temel ilkeler
 • Ahşap yapıların onarımında temel ilkeler
 • Koruma projelerinde malzeme bilgisi
 • Koruma amaçlı malzeme sunumu ve uygulaması
 • Vaka analizi
 • Alan ziyareti
 • Katılımcıların kentlerinden örnekler üzerinden tartışma

Süre: 3 gün

Tarih:  02 – 04 Kasım 2016 // 09.30 – 16.30

Kimler katılmalı: Belediyelerin kentsel kültürel mirası koruma alanında çalışan teknik uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: A. Nüvit BAYAR, Y. Mimar, Restorasyon Uzmanı

Nüvit Bayar, Ağırnas Sinan Müze Evi, Harput evi, Malatya İstanbulluoğlu Konağı, Mardin Kent Müzesi, Sakarya Kaynarca Camisi, Sümela Manastırı, Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası gibi birçok yapının projelendirmesinde çalıştı. Kültür Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü destekli projelerde görev aldı. ÇEKÜL Akademi’de “Yapı Özelliklerine Göre Müdahale Teknikleri”, “Tarihi Yapılarda Koruma, Onarım”, “Kâgir ve Yapılarda Onarım ve Koruma”, “Koruma Projelerinde Uygulama Önerileri: Vaka Analizleri” ve “Restorasyon İlkeleri ve Mimari Mirasta Yapı Malzemeleri” programlarını yönetmektedir.

 

Sürdürülebilir Planlamada Ekoloji: Yeni Bir Planlama Anlayışına Giriş // Erden GÜVEN 09 – 11 Kasım

Sürdürülebilir Planlamada Ekoloji: Yeni Bir Planlama Anlayışına Giriş

Programın amacı: Küresel kentlerin planlama sürecinde temel gelişim stratejilerinden biri olan ve sürdürülebilir bir kent markasının yaratılmasında etkin bir rol üstlenen ekoloji kavramının mimari, hukuksal ve sosyo-ekonomik boyutlarıyla değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Katılımcıya kazandıracakları: Ekolojik yaklaşımlı planların oluşumunda, ekonomik ve sosyal vb. ara yüzlerle birleştirilmesini ve sürdürülebilirliğin güvence altına alınmasını irdelemek; mimarlık, kentsel tasarım ve stratejik bölgesel yaklaşımlarda mevcut yasal düzen ile olması gereken yasal uygulamalar arasındaki boşluğu ele almak; uygulama araçlarında çağdaş ve anlaşılabilir formatların gerekliliğini saptamak; bilinç ve vizyon geliştirmek.

İçerik;

 • Planlarda ekolojik yaklaşımın gerekliliği, sebepleri ve eksikliğinin sonuçları
 • Sürdürülebilir planlamanın mimari, mekânsal, kentsel ve bölgesel ölçekte ekonomik ve sosyal kazanımları
 • Kent kültürü, kültürel miras, kentlilik bilinci ve korumaya ekolojik ve sürdürülebilir yaklaşımların katkısı
 • Ekolojik yaklaşımlı kentsel planlarda bir uygulama aracı olarak Kentsel Tasarım Rehberleri, Gaziantep örneği
 • İmar planlarında ekolojik yaklaşımları kolaylaştıran ve zorlaştıran yasal düzenlemeler
 • Mimari ölçekte yeşil bina sertifikaları, Türkiye’deki uygulamalar ve yasal düzenekler
 • Ekolojinin bir kent marka stratejisi olması ve katılımcı planlamadaki rolü

Süre: 3 gün

Tarih: 09 – 11 Kasım 2016 // 09.30 – 16.30

Kimler katılmalı: Belediyelerin planlama, proje ve etüd ile çevre, kültür, fen ve sosyal işler birimlerinde görev yapan personeli ile diğer ilgili birimler çalışanları.

Eğitmen: Erden GÜVEN, Mimar

Gaziantep’te doğan Güven, 1982 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nü tamamladı. Türkiye’deki önemli anıtsal yapılardan Cizre Kalesi, İstanbul Rumeli Hisarı, Nizip Fevkani Kilisesi, Gaziantep Aziz Bedros Kilisesi, Gaziantep Şıh Fetullah Külliyesi gibi bir dizi kültür varlığı eserin rölöve ve restorasyon projelerini hazırladı. Bey mahallesi sokak sağlıklaştırma projesinin de mimarı olan Erden Güven, onlarca Antep evinden İstanbul Boğaziçi’ndeki yalılara uzanan farklı yapı tarzlarının farklı fonksiyonlarla restorasyon projelerinin hazırlanması işleri ve kentsel tasarım projeleri üretti ve üretmeye de devam etmektedir. Kendisi aynı zamanda Türkiye’nin ilk ekolojik yaklaşımlı yerleşme projesinin fikir sahibidir. Projenin yazım, yapım ve uygulama aşamalarında da bilfiil bulunmaktadır. Bu alandaki Türkiye’nin ve dünyanın alan olarak en büyük (3200ha) ve kapsamlı ekolojik projesinin uygulama imar planları da yapılmış ve yine bir ilk olan Ekolojik Tasarım Rehberi ile birlikte yürürlüğe girmiştir. Erden Güven, halen ÇEKÜL Vakfı’nın Yüksek Danışma Kurulu üyesidir.

 

Restorasyon İşlerinde İmalat ve Uygulama detayları // İsmail ÖNEL 23 – 25 Kasım

Restorasyon İşlerinde İmalat ve Uygulama detayları

Programın amacı: Taşınmaz kültürel mirasımızın korunması için yapılan restorasyon uygulamalarını ve bu uygulamalar sırasında karşılaşılan zorlukları öğrenmek,  uygulama hataları ve iyi bir restorasyon için gereken öğeleri tanımak.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu program ile katılımcıların, restorasyon uygulamalarında karşılaşılan zorluklar ve uygulama hataları konularında farkındalıklarını arttırmak; doğru uygulama teknikleri ile ilgili kişisel yaklaşımlarını geliştirmek ve restorasyon uygulamaları ile teknikleri hakkında bilgilerini arttırmak hedeflenmektedir.

İçerik

 • Restorasyon şantiyeciliği
 • Restorasyonda malzeme seçimi
 • Türk el sanatlarına ait uygulama teknikleri (Kündekâri, sedefkâri, kalemişi, alçı vitray vb. uygulama teknikleri)
 • Doğru uygulanmış restorasyon örnekleri
 • Yaşanmış tecrübeler ve karşılıklı soru ve sohbetler
 • Alan ziyareti

Süre: 3 gün

Tarih:  23 – 25 Kasım 2016 / 09.30 – 16.30

Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma ve kültür alanında çalışan uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: İsmail ÖNEL

İstanbul Yapı Meslek Lisesi Restorasyon Bölümü  ve Trakya Üniversitesi E.M.Y.O. Restorasyon Bölümü mezunu olan İsmail Önel,  Şehzade Mehmet Camisi, Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi, Rüstem Paşa Camisi, Kılıç Ali Paşa Camisi, Edirnekapı Mihrimah Sultan Camisi, Süleymaniye Camisi, Bursa Ulu Cami, Nuruosmaniye Camisi gibi 150 den fazla tarihi eserin restorasyon uygulamasında çalışmıştır. Halen birçok şantiyede uygulama işlerine devam etmektedir.

 

Tarihi Yapılarda İşlevlendirme Sorunları ve Yöntemleri Tarihi Yapı – Yeni Yapı İlişkisi // Y. Metin KESKİN 30 Kasım – 02 Aralık

Tarihi Yapılarda İşlevlendirme Sorunları ve Yöntemleri Tarihi Yapı – Yeni Yapı İlişkisi

Programın amacı: Kültürel miras niteliği taşıyan farklı ölçeklerdeki yapıların günümüz koşullarına göre yeniden değerlendirilmesini, işlevlendirilmesini, tarihsel çevrenin koruma/kullanım dengesi gözetilerek güncel kent yaşamına katılmasını sağlayacak yeni yaklaşımları belirlemek. Bu çerçevede tarihi yapılar yanında yapılacak yeni yapıların niteliklerini, tasarım sürecini ve çevresel etkilerini tartışmak.

Katılımcıya kazandırdıkları: Tarihsel – kültürel mirasın korunmasında ve geleceğe aktarılmasında yapıların işlevlendirilerek yaşatılmasının önemini kavramak; kentlerindeki koruma projelerini işlevlendirme ilke ve yöntemleri doğrultusunda değerlendirebilmek ve uygulayabilmek; tarihi çevrede eski ve yeni yapıların birlikteliğine dair tasarım anlayışı geliştirmek.

İçerik:

 • Örnek yapıların mevcut durum analizini oluşturma yöntemleri
 • Kültürel miras kapsamındaki yapıların ve çevrenin yeniden işlevlendirilmesi
 • Doğru işleve yönelik yöntemlerin belirlenmesi
 • Kültürel miras kapsamındaki yapıların yeni yapılarla veya yapısal eklemelerle ilişkisine yönelik tasarım yöntemleri
 • Türkiye ve dünyadan örnekler üzerinden değerlendirme
 • Koruma amaçlı imar planlarıyla uyumlu koruma ve işlevlendirme projeleri geliştirmek
 • Alan ziyareti

Süre: 3 gün

Tarih: 30 Kasım – 02 Aralık 2016 // 09.30 – 16.30

Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen Y. Metin KESKİN, Y. Mimar

 1. Metin Keskin, İstanbul Erkek Lisesi’ndeki ortaöğretiminin ardından Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu’nda lisans ve Yıldız Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Rölöve ve Restorasyon Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı.

ÇEKÜL önderliğinde Sivas’ta yürütülen çalışmalarda, Selçuklu Parkı Projesi, Buruciye Medresesi, İzzeddin Keykavus Şifahiye Medresesi, Sivas Hükümet Konağı, Ziya Bey Kütüphanesi projelerini gerçekleştirdi, bu kapsamda Sanat Okulu, Sivas Arkeoloji Müzesi’ne dönüştürüldü. Uygulamaya geçen projeleri arasında bulunan Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi Projesi (Eski Süvari Kışlası Binası), Topkapı Sarayı Eski Karakol, Kars Aynalı Köşk, gibi yapılarla birlikte, değişik ölçeklerde çok sayıda yeni yapı ve restorasyon projesini tamamladı.

ÇEKÜL Vakfı Yüksek Danışma Kurulu üyesi olan Keskin, kendi atölyesinde serbest mimar olarak çalışmalarını sürdürürken, mimarlıkla ilgili kitap ve dergiler için suluboya ve desenleriyle Anadolu kentlerinin kültürel mirasını resimlemekte ve fotoğraflamaktadır.

 

Kültürel Koruma Çalışmalarında İletişim ve İşbirliği // Betül BOZKURT 14 – 16 Aralık

Kültürel Koruma Çalışmalarında İletişim ve İşbirliği

Programın amacı: Kültürel koruma süreçleri birçok farklı paydaşı ilgilendirmekte ve bu paydaşlarla işbirliğini gerektirmektedir. Koruma çalışmalarının sonuca ulaşabilmesi paydaşların sürece katılımının doğru yönetilmesiyle mümkün olacaktır. Bu eğitimle, ilgili belediye çalışanlarının iletişim ve işbirliği konularında farkındalık, bilgi ve beceri kazanarak paydaş yönetimi yetkinliklerinin geliştirilmesi ve böylece kültürel koruma çalışmalarının desteklenmesi hedeflenmektedir.

Katılımcıya kazandırdıkları: Eğitim sonunda katılımcılar iletişim engellerinin farkına varacak, etkili iletişim tanımı yapabilecek, aktif dinleme yetkinliği kazanacak, şiddetsiz iletişim yöntemlerini öğrenecek, empati becerisi geliştirecek, koruma süreçlerinde paydaş yönetiminin önemini anlayacak, paydaşlarını analiz edebilecek ve paydaşların ihtiyaçlarını belirleyebilecek, işbirliği ve çatışma çözme becerileri geliştirecek, ekipler içinde aldıkları rollere dair farkındalık kazanacak, gelişime açık yönlerini tespit edecek ve kişisel farkındalıklarını artıracaklardır.

İçerik:

 1. Kültürel Koruma Alanında Paydaş Yönetiminin Önemi
 2. İletişim
  1. İletişim Engelleri
  2. İletişim Adımları
  3. Aktif Dinleme
  4. Şiddetsiz İletişim
 • İşbirliği
  1. Paydaş Analizi
  2. Etkili İşbirliği Unsurları
  3. Takımda Roller
  4. Ortak Hedef ve Motivasyon
  5. Çatışma Çözme

Süre: 3 gün

Tarih: 14 – 16 Aralık 2016 // 09:30 – 16:30

Kimler katılmalı: Belediyeler bünyesinde çalışan birim yöneticileri, uzmanlar ve KUDEB personelleri

Eğitmen: Betül BOZKURT, Yetişkin Eğitimi Uzmanı

Betül Bozkurt kişisel, kurumsal ve toplumsal gelişim alanlarında çalışıyor. Gerek kurumsal gerekse toplumsal gelişimin ancak bireyin gelişimiyle mümkün olabileceği inancıyla tüm çalışmalarında eğitime özel önem veriyor. Motivasyondan eğiticinin eğitimine, gönüllülükten proje yönetimine kadar farklı konularda; kuruma, ekibe ve ihtiyaca özel, interaktif ve yenilikçi eğitim içerikleri geliştiriyor ve uyguluyor.

Eğitmenliğin yanı sıra özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşlarına, UNDP ve IFC gibi uluslararası örgütlere danışmanlık yapan Bozkurt, toplumsal yatırım ve gönüllülük projeleri geliştiriyor. Şimdilerde, kurucularından olduğu “Sürdürülebilir Kalkınma için Yenilikçi Çözümler” ve “Birey İnsan ve Ruh Sağlığında İz” dernekleri ile toplumsal dönüşüme hizmet etmeyi sürdürüyor.

Betül Bozkurt, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde tamamladığı psikoloji öğreniminin ardından pek çok uluslararası eğitim ve liderlik programına katıldı. Halen, İstanbul Uluslararası Zerka Moreno Enstitüsü’nde psikodrama eğitimine devam ediyor.

 

Korumaya Yönelik Kentsel Canlandırma // Alp ARISOY 14 – 16 Aralık

Korumaya Yönelik Kentsel Canlandırma

Programın amacı: Bu eğitim programı, bir koruma stratejisi olarak kentsel canlandırma süreçlerini; kentsel canlandırmanın ana ilkelerini ve uygulamaya dönük örneklerini inceleyerek ele almayı amaçlar.

Katılımcıya kazandırdıkları: Eğitim sonunda, kentsel korumaya yönelik yeni bakış açıları kazanılması, ucuz ve yerinde müdahalelerle kentlerde sürdürülebilir canlanmanın yaratılabileceğine dair bir vizyon oluşturulması hedeflenir.

İçerik:

 • Kentsel müdahaleler ve “canlandırma” kavramı
  • Kentsel koruma – kentsel gelişim ve kentsel canlandırma ilişkileri
  • Sosyal sürdürülebilirlik
  • Entegre (bütüncül) kentsel canlandırma stratejileri
  • Kentsel canlandırmada çağdaş yaklaşımlar ve dünyadan örnekler
  • Canlandırmaya yönelik kentsel tasarım yaklaşımları
  • Kentsel canlandırmada katılımcı süreç
  • Alan çalışması

Süre: 3 gün

Tarih:  14 – 16 Aralık 2016 / 09.30 – 16.30

Kimler katılmalı: Yerel yönetimlerin kentsel tasarım, planlama, koruma ve strateji oluşturma üzerine çalışan uzmanları ile özellikle küçük ölçekli belediyelerin birim yöneticileri ve teknik uzmanları.

Eğitmen: Alp ARISOY, Mimar

2004 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun olan Alp Arısoy, Milano Teknik Üniversitesi’nde “Kent ve Kent peyzajı” üzerine yüksek lisans yapmış, Şanghay, Kahire, İstanbul ve Milano’da çeşitli kentsel araştırma ve tasarım projelerinde yer almıştır. Başta Turgut Cansever olmak üzere çeşitli mimarların proje ofislerinde çalışmış, Faruk Göksu ile stratejik kentsel tasarım projelerinde görevler almıştır. Halen İTÜ’de kentsel sosyoloji ile ilgili doktora çalışması devam eden Arısoy, ÇEKÜL Vakfı Kent Çalışmaları Birimi’nde Koordinatörlük görevini yürütmektedir.

 

Restorasyon İşlerinde Hakediş Uygulamaları // İsmail ÖNEL 21 – 23 Aralık

Restorasyon İşlerinde Hakediş Uygulamaları

Programın amacı: Restorasyon işlerinin vazgeçilmez öğelerinden olan hakediş uygulamalarında hazırlanma süreci ve karşılaşılan zorluklar ile iyi bir hakedişte olması gereken özelliklerin katılımcılara aktarılması.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu program ile; katılımcıların restorasyon uygulaması sırasında yapılan hakedişlerde karşılaşılan zorluklar, uygulama hataları ve doğru uygulama teknikleri ile ilgili kişisel yaklaşımlarını geliştirmek ve hakediş uygulamaları hakkında bilgilerini arttırmak hedeflenir.

İçerik:

 • Yapılan işe göre birim fiyatların ve yeni fiyat analizlerinin tespit edilmesi
 • Metrajların hazırlanması ve pratik metraj uygulamaları
 • Hakediş yapılması
 • Hakediş örnekleri
 • Hakediş hazırlığında karşılaşılan sorunlar ve çözümler
 • Katılımcıların konu ile ilgili soruları ve cevaplar

Süre: 3 gün

Tarih: 21 – 23.12.2016 // 09.30 – 16.30

Kimler katılmalı: Belediyelerin kentsel kültürel mirası koruma alanında çalışan uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: İsmail ÖNEL, Restorasyon Uzmanı

İstanbul Yapı Meslek Lisesi Restorasyon Bölümü  ve Trakya Üniversitesi E.M.Y.O. Restorasyon Bölümü mezunu olan İsmail Önel,  Şehzade Mehmet Camisi, Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi, Rüstem Paşa Camisi, Kılıç Ali Paşa Camisi, Edirnekapı Mihrimah Sultan Camisi, Süleymaniye Camisi, Bursa Ulu Cami, Nuruosmaniye Camisi gibi 150 den fazla tarihi eserin restorasyon uygulamasında çalışmıştır. Halen birçok şantiyede uygulama işlerine devam etmektedir.

 

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı 

Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul  Tel: 0 212 323 31 32 

Bilgi için: Figen Tokgöz – akademi@cekulvakfi.org.tr  Tel: 0 534 540 28 20

 

 

Taşınma sürecinde olduğumuz için 24 Ekim 2023 tarihinden başlayarak Tarihi Kentler Birliği Eğitimleri hakkında bilgi almak, eğitimlere kayıt olmak için 0 542 298 90 91 numaralı telefonu ve akademi@cekulvakfi.org.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz