2022 Kültürel Miras ve Turizm Birlikteliği Eğitim Programı (KÜMTEP)

Programın amacı:

İnsan merkezli ve kültür odaklı turizmin kentsel ortamda ekonomik fırsatlar sağladığı, yerelde kalkınma modelinin ayrılmaz bir parçası olduğu anlayışıyla, yerel yönetimler tarafından yapılacak planlamalarda sürdürülebilir turizm, tanıtım, kültürel miras, kültür rotaları ve turizm sürecinin ilgili program aracılığıyla katılımcılarla paylaşılması hedeflenmektedir.

Katılımcıya kazandırdıkları:

Belediyelerin kültür, turizm ve/veya kültürel mirasın korunması alanında çalışan birimleri ile diğer ilgili birimler çalışanlarının konuya belirli bir metodoloji ile yaklaşılmasını sağlamak üzere vaka analizleri, pratik uygulamalar ve alanında uzman kişilerin deneyimlerinin paylaşılması ve yereldeki uzmanların birbirleriyle iletişiminin güçlenmesi, farklı bakış açıları kazanmaları amaçlanmaktadır.

Kimler katılmalı:

Belediyelerin kültür ve/veya kültürel mirasın korunması alanında çalışan birimleri ile diğer ilgili birimler çalışanları.

Kimler katılmalı: Belediyelerin kültür, turizm ve/veya kültürel mirasın korunması alanında çalışan birimleri ile diğer ilgili birimler çalışanları.

Programa Katkı Sunan Uzmanlar:

Ahmet Onur ALTUN, Esra KARATAŞ BÜKE, Kibele EREN

ÇEKÜL Akademi gerektiğinde uzman ve konuşmacı değişikliği yapma hakkını sahiptir.

 • Ahmet Onur ALTUN, ÇEKÜL Vakfı Kent Çalışmaları, Şehir Plancısı

2012 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun olan Ahmet Onur Altun, mezun olduktan sonra çeşitli koruma amaçlı imar planı çalışmaları ve sokak sağlıklaştırma

projelerinde görev aldı. 2014-2015 yılları arasında bir sosyal proje ajansında enerji ve kültürel miras projeleri üzerine çalıştıktan sonra 2015 yılından bu yana ÇEKÜL Vakfı Kent Çalışmaları biriminde Şehir Plancısı olarak kültür öncelikli stratejik planlama, kentsel tasarım rehberleri ve kırsal miras alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

 • Esra KARATAŞ BÜKE, Şehir Plancısı

2008 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun olan Esra Karataş, lisans döneminde Koruma Yandal Programı’nı tamamladı. 2011 yılında aynı üniversitenin Restorasyon ve Tarihi Çevre Koruma Ana Bilim Dalı’nda sürdürdüğü yüksek lisansını, “kültür rotaları planlaması” konusunda çalışarak, tamamladı. Burgaz ve Gordion arkeolojik kazılarının alan yönetim çalışmalarında saha görevleri yürüttü; sonrasında ise özel çevre koruma alanlarında kırsal mimari envanter çalışmalarında yer aldı. 2012-15 yılları arasında ÇEKÜL Vakfı’nda Bölgesel Yol Haritaları ve ROTA Programları Koordinatörü olarak, 2015-2018 yılları arasında ise Kent Çalışmaları biriminde çalışmıştır.

 • Kibele EREN, ÇEKÜL Akademi Koordinatörü

Boğaziçi Üniversitesi Yöneticilik Bölümünden mezun olduktan sonra Ram Dış Ticaret A.Ş, The Marmara Otelleri, Divan Grubu başta olmak üzere çeşitli kurumlarda satış ve pazarlama alanlarında çalışmış; hizmet sektöründe uzun yıllar üst düzey yöneticilik yapmıştır. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın işbirliği ile yönetilen “Müze Giriş Sistemlerinin Modernizasyonu ve Yönetimi İşi” nde satış ve pazarlamasında, Müzekart markasının yönetiminde çalışmıştır. 2015 yılından bu yana ÇEKÜL Akademi’nin koordinatörlüğü görevinde bulunmaktadır.

Kayıt formunu doldurmak için tıklayın.

Önemli Notlar:

 1. Kültürel Miras ve Turizm Birlikteliği Eğitim Programı (KÜMTEP) modülleri kendi içlerinde bir bütün oluşturdukları için katılacak olan personelin her bir eğitimin takviminde belirtilen 3 modüle de katılması, personel değişikliği yapılmaması katılım için ön koşuldur.
 2. İstanbul’da yapılacak eğitimlerde ulaşım, konaklama ve yemek giderleri katılımcıya aittir.
 3. KÜMTEP’in İstanbul dışında yapılacak bölümlerinde eğitim günlerinde konaklama ve yemek giderleri ÇEKÜL Akademi tarafından karşılanacaktır.

KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM BİRLİKTELİĞİ EĞİTİM PROGRAMI (KÜMTEP)İÇERİĞİ

 • Modül 1 Kültürel ( Kentsel ve Kırsal ) Miras Kavramı, Sürdürülebilir Turizm ve Kültür Rotaları

Eğitim yeri: İstanbul              Eğitim süresi: 3 gün

Eğitim tarihleri: 28 – 30 Eylül 2022 // 09.30 – 16.00

 • Kentsel ve Kırsal/ Kültürel Miras Kavramı
 • Kentlerde ve Kırsalda Kültür Odaklı Dönüşüm
 • Kültürel Miras ve Yerelde Kalkınma
 • Turizm ve Sürdürülebilir Turizm Kavramları
 • Kültür Rotaları: Kavram ve Tarihsel Gelişim
 • Kültür Rotalarının Türleri

 

 • Modül 2 Kültür Rotları, Turizmde Tanıtım ve Yerel Yönetimler

Eğitim yeri: Adana                Eğitim süresi: 3 gün

Eğitim tarihleri: 31 Ekim – 2 Kasım 2022 // 09.30 – 16.00

 • Kent rotaları: Kavram ve Örnekler
 • Kültür Rotaları Planlama Modeli
 • Türkiye’de Rota Planlama: Neden ve Nasıl?
 • Sürdürülebilir Turizm Aracı Olarak Rotalar
 • Koruma – Kullanma Dengesi ve Ziyaretçi Yönetimi
 • Turizmde Tanıtım ve Yerel Yönetimler
 • Dünyada ve Türkiye’de Turizm; Güncel Eğilimler

 

 • Modül 3 Alanda Teknik İnceleme Gezisi ve Vaka Analizi

Eğitim yeri: İzmir       Eğitim süresi: 3 gün

Eğitim tarihleri: 28 – 30 Kasım 2022 // 09.30 – 16.00

 • Alanda Uygulama Örneği, Süreç Yönetimi