TKB Danışma Kurulu 3 Şubat 2006 Cuma günü ÇEKÜL Vakfı merkez binasında yaptığı toplantıda 14 belediyenin sunmuş olduğu proje ve çalışmaları, ilgili ödül yönetmeliği uyarınca değerlendirmiş ve aşağıda gerekçeleri ile, belirlenen TKB Koruma Ödüleri’nin dağılımını, 11 Nisan 2006 günü toplanan TKB Encümeni’ne önermiştir.

Alınan encümen kararı doğrultusunda, üye belediyelerin kültürel miras ve tarihi kent dokularını koruma ve yaşatma amaçlı proje ve uygulamalarıyla aday oldukları ödüllendirmede, 4 “başarı ödülü” MALAZGİRT, MUSTAFAPAŞA, TARSUS ve ÜRGÜP belediyelerine, 4 “özendirme ödülü” de BİLECİK, KAYMAKLI, NİKSAR ve ŞİŞLİ belediyelerine verilmiştir. ANTAKYA Belediyesi’nin çalışmaları ise “Tarihi Kentler Birliği Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü”ne uygun görülmüştür. ALTINDAĞ, ÇANKIRI, EYÜP, ODUNPAZARI ve OSMANGAZİbelediyeleri ise umut ve heyecan verici çalışmaları nedeniyle övgüye değer görülmüştür.

11 Nisan 2006 Salı günü Fatih Belediyesi ev sahipliğinde Topkapı Eresin Otel’de yapılan ödül töreni ve serginin yanı sıra geçen yıllarda da olduğu gibi, tüm projelerin, TKB’nin 2006 yılındaki ilk buluşması olan, 12-14 Mayıs 2006 tarihleri arasında gerçekleştirilecek TKB Trabzon Buluşması’nda da sergilenmesi düşünülmektedir.

2005 yılı ödülleri için Danışma Kurulu ve Birlik Encümeni toplantıları sonucu alınan karar ise özetle şöyle:

TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ METİN SÖZEN KORUMA BÜYÜK ÖDÜLÜ

  • ANTAKYA BELEDİYESİ

Uygulaması sonlanma aşamasına yaklaşan “Belediye Kültür Evi Restorasyonu”, gerek kent adına işlevi, gerek detaylandırılmış projeleri, gerekse eldeki fotoğraflardan özenli olduğu kanısını uyandıran restorasyonu ile ciddi olumluluklar sergilemesi ve kamunun kentine olan duyarlılığı nedenlerinden ötürü Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü’ne önerilmektedir.

TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ BAŞARI ÖDÜLÜ

  • MALAZGİRT BELEDİYESİ / MUŞ

Malazgirt kenti için oldukça önemli bir alanı Kale’nin surları ile birlikte yaşama katan “Malazgirt Kale Parkı Düzenleme Projesi”, Belediye’nin sınırlı kaynaklarının böylesine kamusal bir işlev için kullanılması, olası arkeolojik bir kazının gerçekleşmesini engellemeyecek önlemlerin alınarak uygulamanın yapılmış olması gibi tarihi ve kültürel varlıkların korunmasındaki duyarlı yaklaşımı nedenleriyle Başarı Ödülü’ne önerilmektedir.

  • MUSTAFAPAŞA BELEDİYESİ / ÜRGÜP-NEVŞEHİR

Yerleşmenin ölçeği itibariyle parçacıl olmayan, tersine bütüncül bir yaklaşımı anlatan “Koruma Amaçlı İmar Planı”, gerek korumayla kentsel tasarım ilkelerini bütünleştirmesi, gerekse yeni yapılaşma alanları için getirdiği öneriler ile eskiyi bütünlüyor olması, ayrıca, oldukça iddialı ve güç olan kütleli bir plan çalışmasındaki tutarlılığı nedenleriyle Başarı Ödülü’ne uygun görülmüştür.

  • TARSUS BELEDİYESİ / MERSİN

Tarsus’un tarihi kent merkezinde, bütüncül bir anlamda başlamış olan çalışmaların bir devamı niteliğinde yorumlanabilecek “Kırkkaşık Bedesteni Koruma ve Onarım Çalışmaları”, projesi, uygulaması ve Geleneksel Küçük El Sanatları Üretim ve Satış Yeri işleviyle koruma/restorasyon ilkeleri açısından belirli bir duyarlılığı yansıtması nedenleriyle Başarı Ödülü’ne uygun görülmüştür.

  • ÜRGÜP BELEDİYESİ / NEVŞEHİR

Çalışmaları 1997 yılında başlatılan, çok önemli yeraltı kiliselerinden olan ve 2004 yılı içinde iki kez ödül alan “Ürgüp Sarıca Kilisesi”, kiliseler geleneğini temsil eden bir yapı-müze olarak işlevlendirilmesi, proje ve uygulama teknolojisi ile doğrudan bir bilimselliği anlatması ve arkeolojik restorasyonun önemli örneklerinden biri olması nedenleriyle Başarı Ödülü’ne uygun görülmüştür.
TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ ÖZENDİRME ÖDÜLÜ

  • BİLECİK BELEDİYESİ

Kamu adına Bilecik’te önemsenecek boyutta ve %90’ın üzerinde tamamlanmış olan “Bilecik Rüştiye ve İdadisi Restorasyonu’nun (Bilecik Belediye Sarayı)”; yapımının 1905 tarihinde olduğu belirtilen yapının özgün özelliklerine olabildiğince uymuş olduğu, çevre düzenlemesiyle yapının ve kamusal alanın yaşanılabilirliğinin arttırılmış olması nedenleriyle Özendirme Ödülü’ne uygun görülmüştür.

  • KAYMAKLI BELEDİYESİ / NEVŞEHİR

Kaymaklı İlçesi ve Yeraltı Şehri adına sorun oluşturan bir alana çözüm aranması açısından önemli bir proje olan “Kaymaklı Yeraltı Şehri Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenleme Projesi”, bu alanın bir programa dayalı olarak kazanılmak istenmesi, bunun da oldukça emek içeren ve 3. boyutu anlatan bir maketle sunulması ve yüksekliklerin yakın çevresiyle uyumlu olması nedenleriyle Özendirme Ödülü’ne uygun görülmüştür.

  • NİKSAR BELEDİYESİ / TOKAT

İlçe Belediye Konuk Evi olarak kullanılacak Softuoğlu Konağı’nın oldukça özenli bir restorasyonu ve dolayısıyla uygulamayı anlatması, ele alış ve bitirme sürecinin gerçekten bilimsel ve duyarlı yaklaşımları içermesi; sürdürülebilir-çoğaltılabilir-tekrarlanabilir çevre gelişim projesi olarak isimlendirilen trafo kaplamasının, trafo yapılarının kent bütünündeki istenmeyen görüntülerini kaldırmanın yine kent bütününe ait bir karar olmasının gerekliliğine rağmen kültür varlıklarının korunması ve yaşatılması adına olumlu bulunması nedenleriyle “Niksar Sosyo-Kültürel Çevre Gelişim Projesi ve Softuoğlu Konağı Restorasyonu” Özendirme Ödülü’ne uygun görülmüştür.

  • ŞİŞLİ BELEDİYESİ / İSTANBUL

Bir yönüyle geçmişe dönük belgesel nitelik taşıyan, bir yönüyle de noktasal proje ve uygulamaları kapsayan “Şişli Kentsel Tasarım Projesi”, sokak ve cephe sağlıklaştırma çalışmaları, reklam panoları ve tabelalarını belirli bir düzene alması, rölöve ve restorasyonlar gerçekleştirmesi nedenleriyle Özendirme Ödülü’ne uygun görülmüştür.

Bu değerlendirmeler dışında kalan ancak herbiri umut ve heyecan verici olan Altındağ/Ankara, Çankırı, Eyüp/İstanbul, Odunpazarı/Eskişehir ve Osmangazi/Bursa belediyelerinin çalışmaları için, katılımları, duyarlılıkları, kültürel değerlerinin korunup yaşatılması konusundaki uğraşları ve bu anlamda yarattıklar, yaratacakları bilinç için teşekkür edilmesi ve bunu anlatan bir belgenin kendilerine takdim edilmesi uygun görülmüştür.

Üye belediyelere, ilgili kişilere, kurumlara, basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.