27 Eylül 2003, Cumartesi

İzmir Forumu 
Oktay Ekinci forumu yönetti…

Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu

Prof. Abbasoğlu, TKB’nin açtığı çığırı bir “Seferberlik Türküsü”ne benzetti ve ören yerlerinin ve müze gelirlerinin bulundukları yerlere harcanması gerektiğinin altını çizdi. Abbasoğlu, yerel yönetimlere düşen başlıca görevlerin; “Doğru ve uygulanabilir planlarla, yasal prosedürleri yerine getirerek, doğru uzmanlarla işbirliği yaparak, devletin katkısından ayrı olarak sürekliliği sağlayacak bir fon yaratılması” olduğunu söyledi.

Nadir Avcı, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü

“Neyin korunacağı hala iyi tesbit edilemiyorsa, hala ne yapacağımız belli değil demektir. Ören yerleri gelirleri sorunu bir yasal düzenleme ile ancak çözülebilir.”

Ekinci, 3. gün İzmir’den ayrılmak zorunda olan Prof.Dr. Zekai Görgülü’nün mesajlarını şöyle iletti:
· Önce kent merkezi değerlendirilmeli, merkez terkedilmemeli, sonra uydu kentler planlamasına yönelinmeli,
· Kentlerin kentsel karakteri, yeni gelişme bölgelerinde de sürdürülmeli,
· Tarihi çarşıların korunması ve yaşatılması için fiziksel müdahale yetmemektedir, bu nedenle planlamada süper market vb gibi rakip yoğunluklar yaratılmamalı,
· Ulaşımda toplu raylı taşıma sistemlerine mutlaka yer verilmelidir…”

Sonra tartışmaya geçildi:

Mithat Kırayoğlu, Zekai Görgülü’nün mesajının birinci maddesi ile ilgili olarak, kaygılarını ifade etti: “Tarihi kent merkezinin zaten taşıyamayacağı büyüklükler, ancak tarihi kent merkezinin biraz dışına çıkıldıktan ve oradaki rant baskısının azalmasından sonra dışarıdaki yerini alabilir…”

Prof. Dr. Cevat Geray:

“Kent bütünü içinde tarihi kent alanlarında toplu konut ile ilgili bir yönetmelik konusu vardı. Toplu konut için bir fon sözkonusu idi. Artık bu fon sözkonusu değil, bu bir ödenek. Bunun için kültür mirasını da kapsar hale gelmeli bu ödenek. Bunun kullanılması da yenilenmesi demektir. Bugünkü iktidarın programında kentsel dönüşümden de sözediliyor. Bunun için bütçeye tarihi kentlerin de korunması için madde koydurmalıyız.”

Mehmet Ata Tansuğ:

“İnsan unsurunu hiç unutmamız gerekir. Tarihsel dokunun içindeki insan unsuru çok önemli. Koruma O’nun için de cazip olursa terkedilmişlikten kurtulunur. Aynı zaman da en büyük dert göçün bir dalga olduğu kabulünden hareketle tersine döneceğine inanmamız da gerekmekte.”

Ömer Koçaklar, Mardin Valisi:

“Mardin’de gönüllülerle birlikte ‘Kent Konseyi’ni oluşturduk ve halka kültür ve tabiat varlıklarının korunması kanununu öğrettik. ‘Mardin Sevdalıları’ onlara katıldı. Taş yeniden aslına döndü. Sokaklarda çekiç sesleri duyuluyor. Vatandaş artık bizim yanımızda. Sorumluluk üstlendi. Dalga dalga turizm de büyüyor. Süryani manastırını binlerce kişi ziyaret ediyor… Basına çok teşekkür ediyorum. Sayın Ekinci’nin de bir yazıya ‘Restoratör Askerler’ başlığını attığı gibi…”

Muğla Belediye Başkanı 

Bazı çekincelerim var:
1. madde- Yeni yerleşimi daha dikkatli planlamalı, ama bunu asla geriye atmamalı…
4. madde- Toplu taşıma da zaten yeni yerleşim bölgelerine öncelik verilmesini gerektiren bir husus…”

Oktay Ekinci:

“Kent halkının planlardan olduğu kadar arkeolojik geçmişten de haberdar olması çok önemli. Halkın bundan haberdar olmaması, aslında yerel yönetimlerin de haberdar olmaması demek. O yüzden bu tür kentlerin her birinde, uygun bir yerde bir kazı başlatılmalı ve halk kentinin arkeolojisi ile tanıştırılmalı. Bu tanışma müzelerde olmuyor…”

Selami Öztürk, Kadıköy Belediye Başkanı:

“Biz ‘Khalkhedon’ ile Kadıköy’lüleri tanıştırmak için Altıyol’da bir kazı başlatacağız!.”

Prof. Dr. Levent Zoroğlu: 

“Koruyamayacaksanız hiç açmayın!’ ilkesini unutmamak gerek. Yerin üstündekini koruyamazken, bir kere açtıktan sonra yerin altındakileri korumak daha zor olmaz mı?é

Prof. Dr. Numan Tuna:

“TKB’nin misyonu elbette çok önemli. Bundan sonraki toplantılarda bu konuya yani ‘Sonuç Bildirgesi’ yazımına daha fazla zaman ayrılmalı. Çünkü bu bölüm TKB toplantılarının en önemli bölümü ve bu aşamada kelimelerdeki nüanslar çok farklı sonuçlara götürür bizi. Kaldı ki bu bölümde yani Sonuç Bildirgesi’nin yazımında konunu uzmanları da hazır bulunmalı. Bu mesajların, alıcısı olan kesimlere –mimar, arkeolog, v.d)- doğru gitmesi gerek. ‘Kazalım bakalım ne varmış’ diye algılanmamalı burada konuşulan şeyler şimdi… Stratejik konuları tartışmaya daha çok zaman ayırmalı. “

Nazan…..
Urla Kent Senatosu Bşk.

“Takas konusu hasım yaratıyor. Toplu Konut Fonu’nun kullanış biçimi TKB’nin Birlik statüsü bağlamında çözümlenebilir.”

Seyhan Duru, Avanos Belediye Başkanı

“Ören yeri gelirleri şimdi DÖSİM’de toplanıyor. Böyle olmasın…”

Nadir Avcı:

“Koruma tek başına yapılamaz, ama bir başka TKB toplantısında nerede durduğumuzu bir saptayıp, durum değerlendirmesi yapalım lütfen. Hep beraber bakalım.”

Oktay Ekinci:

“Safranbolu’da yapılacak TKB toplantısında bu başlığa da herhalde yer verilir…
Bu toplantının bildirgesi de Sayın Cumhurbaşkanının yine ders verici nitelik taşıyan konuşma metninde işaret ettiği hususları içerecek, onlara bazı katkılarda bulunacak…”

Daha sonra TKB Meclis Toplantısı’na geçildi…

Erdoğan Bilenser başkanlığındaki Meclis’te karar alınması bekleyen gündem maddeleri oylandı. Bunlar arasında “TKB Büyük Ödülü”nün bundan böyle Prof. Dr. Metin Sözen adına verilmesi de vardı.

Sonra yeni üye olan belediyelerin sunumlarına geçildi.

Eski Gediz (Ekrem Taşkestik) , Kemerhisar, Konak Blediye Başkanları sunumlarını yaptılar. Şişli (İstanbul) Belediyesi adına Mimar Erhan İşözen kısa bir konuşma yaptı.

Sonra bütçe komisyon raporu teker teker oylandı.

Daha sonra İzmir Büyük Şehir Belediye Başkanı Ahmet Priştina bir kapanış konuşması yaptı.