Aşağıda eğitim tarihlerine göre listelenen programlar ile ilgili açıklama için başlıklara tıklayabilir, eğitime kayıt olmak için “Başvuru Formu”nu doldurarak 0 212 277 41 64 numaralı faksa gönderebilirsiniz.

Başvuru Formu

Katılımcı Rehberine ulaşmak için tıklayın.

Mesai saatleri içerisinde iletişim ve bilgi için:  akademi@cekulvakfi.org.tr
Tel: 0212 323 31 32  / Fax: 0212 277 41 64 // 0542 298 90 91
İletişim sorumlusu: Figen Tokgöz

 

2020 BAHAR DÖNEMİ ALANDA EĞİTİMLER PROGRAMI İÇERİKLERİ

Kent Bütününde Çok Boyutlu Koruma ve İşlevlendirme: Kahramanmaraş Örneği // 2-4 Mart 2020 // Kahramanmaraş

Programın amacı: Anadolu uygarlık tarihinin en önemli duraklarından biri olan İpekyolu ve Baharat Yolu üzerinde kurulmuş ve 16.000 yıllık geçmişi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Kahramanmaraş’ta, kültürel mirası ve yerel kimliğin yaşatma alanındaki deneyimlerin paylaşılması ve örnek alınmasını, bu birikimden dersler çıkarılmasını sağlamaktır.

Katılımcıya kazandırdıkları: Kahramanmaraş’ın köklü tarihsel birikimini yansıtmak ve yaşatmak üzere bugüne dek sürdürdüğü koruma ve yaşatma çalışmaları kapsamında;

 • • Yerel kimliği meydana getiren somut ve somut olmayan varlıkları saptamak, koruma yöntemleri geliştirmek
 • • Kültür mirasının kent bütününde iyileştirilmesine yönelik çözüm üretmek
 • • Kimliğini bugüne taşımış bir kentte, yerel kimliği koruma sürecinin aşamaları ve sonuçlarından oluşan modeli deneyimlemek

Program içeriği

 • • Kentin tarihsel derinlik, kimlik değerleri ve kültür mirası
 • • Kahramanmaraş’da bütüncül koruma süreci ve uygulamaları
 • • İşlevlendirme çalışmaları
 • • Alan gezisi

Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, KUDEB ekipleri, mimarlar, şehir bölge plancıları, sanat tarihçileri, arkeologlar, restoratörler

Eğitim yeri: Kahramanmaraş

Eğitim süresi: 3 gün

Eğitim tarihleri:  2-4 Mart 2020

Otele giriş tarihi: 1 Mart 2020           Otelden çıkış tarihi: 4 Mart 2020

 

Tarihi Kent Kimliğinin Korunması ve Kentsel Dokunun Yeniden Canlandırılmasına Yönelik Koruma-Yaşatma Çalışmaları: Tarsus Örneği // 16 – 18 Mart 2020 // Tarsus

Programın amacı: 

İlk ve orta çağlardan günümüze kadar birçok inancı, kültürü, tarihi bir arada barındıran ve bütün birikimleriyle yaşamını devam ettiren, felsefeciler ve inançlar kenti olarak da anılan Tarsus’ta; Roma Yolu, Saint Paul Kilisesi, Gözlükule Höyüğü, Cleopatra Kapısı, Hz. Danyal Cami, Ulu Cami, Eski Hamam, Kırkkaşık Bedesteni gibi simge eserleri; tarihi sokak dokuları ve sivil mimarlık örneği teşkil eden evleri başta olmak üzere kültürel mirasın ve yerel kimliğin yaşatılmasına yönelik deneyimlerin paylaşılması ve bu birikimden günümüze dersler çıkarılması amaçlanmaktadır.

Katılımcıya kazandırdıkları:

Köklü tarihsel birikimi yansıtan ve yaşatan Tarsus’un, bugüne dek sürdürdüğü koruma ve yaşatma çalışmaları kapsamında;

 • Yerel kimliği meydana getiren somut ve somut olmayan varlıkları saptamak, koruma yöntemleri geliştirmek
 • Kültür mirasın kent bütününde iyileştirilmesine yönelik çözümler üretmek
 • Yerel yönetimlerin görev dağılımı yaparak ortaya koyduğu bütünleşik çalışmaları değerlendirmek.

Program içeriği:

 • • Geçmişten günümüze Tarsus kent tarihi ve coğrafyası, Tarihsel derinlik, kimlik değerleri ve kültürel mirası
 • • Bütüncül koruma süreci ve uygulamaları
 • • Farklı yapı ölçeklerinde restorasyon ve işlevlendirme örnekleri
 • • Alan gezisi

Kimler katılmalı:

Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, KUDEB ekipleri, mimarlar, restoratörler, şehir bölge plancıları

Süre: 3 gün

Eğitim tarihleri:  16 – 18 Mart 2020 // 09.30 – 16.30

Eğitim yeri:  Tarsus

Otele giriş tarihi: 15 Mart 2020   Otelden çıkış tarihi: 18 Mart 2020

 

 

2020 BAHAR DÖNEMİ BÖLGESEL KENTSEL KORUMA EĞİTİMLER PROGRAMI İÇERİKLERİ

Tarihi Yapılarda Onarım İlkeleri ve Yapım Önerileri // 5 – 6 Mart 2020 // Kayseri

Programın amacı: Tarihi yapıyı kavrama ve durumunu tespit etme esaslarının yanı sıra restorasyon süreçlerinde izlenecek koruma ilke ve yöntemleri ile malzeme bilgilerini pekiştirmek, restorasyon çalışmalarının niteliğini artırmak.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu program ile katılımcıların; tarihi yapılara farklı bir gözle bakmaları; restorasyonda “yenileme” değil, “yapının yaşanmışlığını muhafaza ederek koruma” yaklaşımını geliştirmeleri; restorasyon çalışmasının aşamalarını uygulamalı olarak değerlendirmeleri; yapının özelliklerine göre malzeme ve uygulama yöntemlerini görmeleri hedeflenir.

İçerik:

 • • Onarımda temel ilkeler
 • • Koruma projelerinde malzeme bilgisi
 • • Vaka analizi
 • • Alan ziyareti
 • • Katılımcıların kentlerinden örnekler üzerinden tartışma

Eğitmen: A. Nüvit BAYAR, Y. Mimar, Restorasyon Uzmanı

Ağırnas Sinan Müze Evi, Harput evi, Malatya İstanbulluoğlu Konağı, Mardin Kent Müzesi, Sakarya Kaynarca Camisi, Sümela Manastırı, Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası gibi birçok yapının projelendirmesinde çalıştı. Kültür Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü destekli projelerde görev aldı. ÇEKÜL Akademi’de “Yapı Özelliklerine Göre Müdahale Teknikleri”, “Tarihi Yapılarda Koruma, Onarım”, “Kâgir Yapılarda Onarım ve Koruma”, “Koruma Projelerinde Uygulama Önerileri: Vaka Analizleri” ve “Restorasyon İlkeleri ve Mimari Mirasta Yapı Malzemeleri” programlarını yönetmektedir. Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve ÇEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu Üyesidir.

Süre: 3 gün

Tarih:  5 – 6 Mart 2020// 09.30 – 16.30

Eğitim yeri:  Kayseri

Otele giriş tarihi: 4 Mart 2020           Otelden çıkış tarihi: 6 Mart 2020

Kimler katılmalı: Belediyelerin kentsel kültürel mirası koruma alanında çalışan teknik uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

 

KUDEB’ler, Koruma Kurulları ve Koruma Mevzuatı // 19 – 20 Mart 2020 // Adana

Programın amacı: Tarihi çevrede yapılan bakım, onarım ve restorasyon proje ve uygulamalarında, kentsel kültürel korumadan sorumlu belediye ekiplerinin koruma kurulları ile ilişkilerinde etkili sonuç alma yetkinliğini geliştirmek.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu program ile katılımcıların; koruma mevzuatı hakkında bilgilenmelerini ve koruma kuruluna sunulan projelerde aranan nitelikleri öğrenmelerini sağlamak; koruma kurullarıyla iletişim kurma ve işbirliği geliştirme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak; kurul onay sürecini tanıma ve anlamalarını kolaylaştırmak hedeflenmektedir.

İçerik:

 • • Tarihi çevrede koruma mevzuatı
 • • Mevzuatla ilgili yaşanan sorunlar ve çözümler
 • • Yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukları
 • • Koruma kurullarına sunulan projelerde aranan nitelikler
 • • Koruma kuruluyla iletişim ve işbirliği

Eğitmen:  Bülent BAYKAL, Mimar

Türkiye’de kuruluş günlerinden bu yana kurullarda yer alan Mimar Bülent Baykal,  Antalya Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Başkanlığı yapmıştır. Halen Gaziantep Kurulu ve Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı Komisyon üyesidir. Koruma mevzuatı ile ilgili birikimi ve alandaki engin deneyimini ÇEKÜL Akademi katılımcılarıyla paylaşacaktır.

Süre: 2 gün

Eğitim tarihleri:  19 – 20 Mart 2020 // 09.30 – 16.30

Eğitim yeri:  Adana

Otele giriş tarihi: 18 Mart 2020         Otelden çıkış tarihi: 20 Mart 2020

Kimler katılmalı:

Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, KUDEB ekipleri, mimarlar, restoratörler, şehir bölge plancıları

 

 

Taşınma sürecinde olduğumuz için 24 Ekim 2023 tarihinden başlayarak Tarihi Kentler Birliği Eğitimleri hakkında bilgi almak, eğitimlere kayıt olmak için 0 542 298 90 91 numaralı telefonu ve akademi@cekulvakfi.org.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz