Aşağıda eğitim tarihlerine göre listelenen programlar ile ilgili açıklama için başlıklara tıklayabilir, eğitime kayıt olmak için “Başvuru Formu”nu doldurarak 0 212 277 41 64 numaralı faksa gönderebilirsiniz.

Başvuru Formu

Katılımcı Rehberine ulaşmak için tıklayın.

 

 

 

 

 

 

 

Bilgi için: Figen Tokgöz – akademi@cekulvakfi.org.tr Tel: 0 534 540 28 20

 

Tarihi ve Kültürel Kimliği ile Gelişen Kent; Çanakkale Örneği // 19 – 21 Eylül 2018 // ÇANAKKALE

Eski çağlarda HELLESPONTOS ve DARDANEL olarak anılan ve önemli bir yerleşim merkezi olan Çanakkale; Çanakkale Boğazı sayesinde Anadolu ile Avrupa ve Akdeniz ile Karadeniz arasındaki bağlantıyı sağlayan iki geçit bölgesinden biridir.

Tarih öncesi çağlardan itibaren pek çok kültüre ev sahipliği yapan Çanakkale, Tunç Çağı’nda (M.Ö 3000-1200) Troia kentiyle ön plana çıkmaktadır. Stratejik öneminden dolayı çağlar boyu sayısız savaşın yaşandığı bölgede boğazın önemi Çanakkale Savaşları’nda (1. Dünya Savaşı’nda) bir kez daha gündeme gelmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2018 yılı, “Troia Yılı” olarak ilan edilmiştir.

Programın amacı:

Günümüze kadar birçok inancı, kültürü, tarihi bir arada barındıran ve bütün birikimleriyle yaşamını devam ettiren Çanakkale’de Çimenlik Kalesi, Saat Kulesi, Aynalı Çarşı, Arap İbrahim Paşa Camii, Tıflı Cami, Korfmann Kütüphanesi, Yalı Hamamı, Surp Kevork Ermeni Kilisesi gibi simge eserleri; tarihi sokak dokuları ve sivil mimarlık örneği teşkil eden evleri de dâhil olmak üzere kültürel mirasın ve yerel kimliğin yaşatılmasına yönelik koruma çalışmalarında deneyimlerin paylaşılması ve bu birikimden günümüze dersler çıkarılması amaçlanmaktadır.

Program içeriği:

 • Geçmişten günümüze Çanakkale tarihi ve coğrafyası, kimlik değerleri ve kültürel mirası
 • Bütüncül koruma süreci ve uygulamaları
 • Farklı yapı ölçeklerinde restorasyon ve işlevlendirme örnekleri
 • Alan gezisi

 

Kimler katılmalı:

Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, KUDEB ekipleri, mimarlar, restoratörler, şehir bölge plancıları

Süre                           : 3 gün

Eğitim tarihleri         : 19 – 21 Eylül 2018 // 09.30 – 16.30

Eğitim saatleri           : 09.30 – 16.30

Eğitim yeri                 : Çanakkale

Otele giriş tarihi        : 18 Eylül 2018
Otelden çıkış tarihi:
21 Eylül 2018

 

Görkemli Bir Geçmişten Bugüne Tarihi Bir Kenti Kurgularken; Muğla Örneği// 28 – 30 Kasım 2018 // MUĞLA

Programın amacı: Eski zamanlardan beri kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve her devirde önemini korumuş bir şehir olan Muğla’nın bütüncül bir bakış açısıyla sürdürdüğü koruma çalışmalarını yerinde incelemek.

Katılımcıya kazandırdıkları: Günümüzde kültürel ve doğal zenginliğiyle ön plana çıkan Muğla’da;

 • Konak, han, hamam ve arasta gibi tüm öğeleriyle geleneksel bir kent yapısını, çağdaş gelişme dinamikleriyle çelişmeden değerlendirme,
 • Bu mekânların algılanmasını ve koruma/kullanma dengesi içinde yaşamasını sağlayan uygulamalar yapma,
 • Kentin kültür birikimini kentsel kalkınmaya yönelik itici güç olarak harekete geçirme,
 • Kentin çevresinde gelişen turizmin dinamizmi ile merkezin gerçekleri arasında üretken bir etkileşim sağlama.

Program İçeriği:

 • Geçmişten günümüze Muğla ve çevresinin tarihsel ve kültürel gelişimi
 • Tek yapı, çarşı ve sokak/mahalle ölçeğinde restorasyon ve canlandırma uygulamaları
 • Tarihsel geçmişinden beslenen çağdaş bir kent modeli ve yerel kalkınma olanakları
 • Muğla ve çevresinde tatil turizmi, tarihi miras ve koruma dengesi
 • Alan gezisi

 

Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, KUDEB ekip üyeleri, belediye kültür ve sosyal işler birimi çalışanları.

Eğitim yeri: Muğla

Eğitim süresi: 3 gün

Eğitim tarihleri: 28 – 30 Kasım 2018// 09.30 – 16.30

Otele giriş tarihi: 27 Kasım 2018
Otelden çıkış tarihi: 30 Kasım 2018

 

 

 

Taşınma sürecinde olduğumuz için 24 Ekim 2023 tarihinden başlayarak Tarihi Kentler Birliği Eğitimleri hakkında bilgi almak, eğitimlere kayıt olmak için 0 542 298 90 91 numaralı telefonu ve akademi@cekulvakfi.org.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz