Aşağıda eğitim tarihlerine göre listelenen programlar ile ilgili açıklama için başlıklara tıklayabilir, eğitime kayıt olmak için “Başvuru Formu”nu doldurarak 0 212 277 41 64 numaralı faksa gönderebilirsiniz.

Başvuru Formu

Bilgi için: Figen Tokgöz – akademi@cekulvakfi.org.tr Tel: 0 534 540 28 20

Tarihi Kent Kimliğinin Korunması ve Kentsel Dokunun Yeniden Canlandırılmasına Yönelik  Koruma-Yaşatma Çalışmaları: Tarsus Örneği // 28 – 30 Mart 2018 // TARSUS

Programın amacı: 

Dünyanın adı değişmeden günümüze kadar gelen en eski kentlerinden biri olan Tarsus,  Antik Çağlar’dan günümüze süreklilik göstermiş bir yerleşme olup, tarih ve coğrafyası ile çeşitli kültürlere ev sahipliği yapmış ve kent tarihi açısından önemli eserleri günümüze kadar koruyabilmiş en önemli kentlerden biridir.

İlk ve orta çağlardan günümüze kadar birçok inancı, kültürü, tarihi bir arada barındıran ve bütün birikimleriyle yaşamını devam ettiren, felsefeciler ve inançlar kenti olarak da anılan Tarsus’ta; Roma Yolu, Saint Paul Kilisesi, Gözlükule Höyüğü, Cleopatra Kapısı, Hz. Danyal Cami, Ulu Cami, Eski Hamam, Kırkkaşık Bedesteni gibi simge eserleri; tarihi sokak dokuları ve sivil mimarlık örneği teşkil eden evleri başta olmak üzere kültürel mirasın ve yerel kimliğin yaşatılmasına yönelik deneyimlerin paylaşılması ve bu birikimden günümüze dersler çıkarılması amaçlanmaktadır.

Katılımcıya kazandırdıkları:

Köklü tarihsel birikimi yansıtan ve yaşatan Tarsus’un, bugüne dek sürdürdüğü koruma ve yaşatma çalışmaları kapsamında;

 • Yerel kimliği meydana getiren somut ve somut olmayan varlıkları saptamak, koruma yöntemleri geliştirmek
 • Kültür mirasın kent bütününde iyileştirilmesine yönelik çözümler üretmek
 • Yerel yönetimlerin görev dağılımı yaparak ortaya koyduğu bütünleşik çalışmaları değerlendirmek.

Program içeriği:

 • Geçmişten günümüze Tarsus kent tarihi ve coğrafyası, Tarihsel derinlik, kimlik değerleri ve kültürel mirası
 • Bütüncül koruma süreci ve uygulamaları
 • Farklı yapı ölçeklerinde restorasyon ve işlevlendirme örnekleri
 • Alan gezisi

Kimler katılmalı:

Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, KUDEB ekipleri, mimarlar, restoratörler, şehir bölge plancıları

Süre: 3 gün

Eğitim tarihleri:  28 – 30 Mart 2018 // 09.30 – 16.30

Eğitim yeri:  Tarsus

Otele giriş tarihi: 27 Mart 2018

Otelden çıkış tarihi: 30 Mart 2018

 

Geçmişten Bugüne Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma; Elazığ ve Harput Örneği // 25 – 27 Nisan 2018 // ELAZIĞ

Programın amacı: 

Elazığ-Harput hem stratejik hem de doğal kaynakları nedeniyle Paleolotik dönemden beri yerleşmeye sahne olmuştur.

Kalesi, mektep ve medreseleriyle, camileri, hanları hamamları, çarşıları gibi eserleri başta olmak üzere kültürel mirasın ve yerel kimliğin yaşatılmasına yönelik deneyimlerin paylaşılması ve bu birikimden günümüze dersler çıkarılması amaçlanmaktadır.

Katılımcıya kazandırdıkları: 

Harput’un köklü tarihsel ve kültürel birikimi yansıtan ve yaşatan Elazığ’ın, bugüne dek sürdürdüğü koruma ve yaşatma çalışmaları kapsamında;

 • Geleneksel kent yapısını, çağdaş gelişme dinamikleriyle çelişmeden değerlendirme,
 • Koruma/kullanma dengesi içinde yaşamasını sağlayan uygulamaları gözlemleme,
 • Kentin somut olmayan kültürel mirasının sürdürülebilirliği incelenecektir.

İçerik:

 • Geçmişten günümüze Elazığ ve çevresinin tarihsel ve kültürel gelişimi
 • Kale, çarşı, hamam, tek yapı ve sokak/mahalle ölçeğinde restorasyon ve canlandırma uygulamaları
 • Cami ve türbe gibi dini yapılar ve koruma stratejileri
 • Elazığ ve çevresinde doğal miras ve koruma dengesi
 • Alan gezisi

Kimler katılmalı:

Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, KUDEB ekipleri, mimarlar, restoratörler, şehir bölge plancıları

Süre: 3 gün

Eğitim tarihleri: 25 – 27 Nisan 2018 // 09.30 – 16.30

Eğitim yeri: Elazığ

Otele giriş tarihi: 24 Nisan 2018

Otelden çıkış tarihi: 27 Nisan 2018

 

 

 

Taşınma sürecinde olduğumuz için 24 Ekim 2023 tarihinden başlayarak Tarihi Kentler Birliği Eğitimleri hakkında bilgi almak, eğitimlere kayıt olmak için 0 542 298 90 91 numaralı telefonu ve akademi@cekulvakfi.org.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz