Aşağıda eğitim tarihlerine göre listelenen programlar ile ilgili açıklama için başlıklara tıklayabilir, eğitime kayıt olmak için “Başvuru Formu”nu doldurarak 0 212 277 41 64 numaralı faksa gönderebilirsiniz. Katılımcı Rehberi için buraya tıklayınız.

Başvuru Formu Katılımcı Rehberi

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı
Adres: Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul Tel: 0 212 323 31 32
Bilgi için: Figen Tokgöz – akademi@cekulvakfi.org.tr Tel: 0 534 540 28 20

Alandaegitimler

 

Kültürel Birikimin Korunması ve İşlevlendirilmesinde Melikgazi Örneği / 28 – 30 Eylül 2016 / Melikgazi / Kayseri

Kültürel Birikimin Korunması ve İşlevlendirilmesinde Melikgazi Örneği

 Programın amacı:

Kültepe gibi tarihin en önemli medeniyetlerinden birine sahip olan ve bu topraklarda ürettiği ticaret kültürünü 5000 yıldır geliştirerek yaşatan Kayseri,  dünya tarihinde iz bırakan medeniyetlerin her dönem önemli merkezlerinden biri olmayı başarmıştır. Anadolu Selçukluları döneminde Anadolu’nun en önemli ticaret ve eğitim merkezlerinden bir olmuştur. Osmanlı Dönemi’nde ise bir anıt insan olarak Mimar Sinan’ı dünya tarihine armağan etmiştir.

Bütün bu birikimleriyle yaşamını devam ettiren bu kadim kentten; tarihi sokak dokuları, yeraltı şehirleri, tarihi kamu yapıları, müzeleri ve sivil mimarlık örnekleriyle kültürel mirasın ve yerel kimliğin yaşatılmasına yönelik deneyimlerin paylaşılması ve bu birikimden günümüze dersler çıkarılması hedeflenmektedir.

Katılımcıya kazandırdıkları:

Selçuklu ve Osmanlı’nın köklü tarihsel birikimini yansıtan ve yaşatan bir odak olarak Melikgazi ve çevresinin, bugüne dek sürdürdüğü koruma ve yaşatma çalışmaları kapsamında;

 • Yerel kimliği meydana getiren somut ve somut olmayan varlıkları saptamak, koruma yöntemleri geliştirmek
 • Kültür mirasının kent bütününde iyileştirilmesine yönelik çözüm üretmek
 • Selçuklu ve Osmanlı kimliğini bugüne taşımış bir kentte, yerel kimliği koruma sürecinin aşamaları ve sonuçlarından oluşan modeli deneyimlemek
 • Tematik müze çalışmalarını yerinde deneyimlemek
 • Yerel yönetimlerin görev dağılımı yaparak ortaya koyduğu bütünleşik çalışmaları değerlendirmek

Program içeriği

 • Tarihsel derinlik, kimlik değerleri ve Selçuklu-Osmanlı kültür mirası
 • Bütüncül koruma süreci ve uygulamaları
 • Kültür mirasının korunmasında sokak sağlıklaştırma çalışmaları
 • Tematik müzelerin kurulum süreçleri
 • Farklı yapı ölçeklerinde işlevlendirme örnekleri
 • Alan gezisi

Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, KUDEB ekipleri, mimarlar, şehir bölge plancıları, sanat tarihçileri, arkeologlar, restoratörler

Eğitim yeri: Melikgazi/ Kayseri

Eğitim süresi: 3 gün

Eğitim tarihleri:  28 – 30 Eylül 2016 //09.30 – 16.30

Otele giriş tarihi:  27 Eylül 2016

Otelden çıkış tarihi:  30 Eylül 2016

 

Kültür Odaklı Koruma Yaklaşımında Merzifon Örneği / 19 – 21 Ekim 2016 / Merzifon / Amasya

Kültür Odaklı Koruma Yaklaşımında Merzifon Örneği

Programın amacı:

Programda; kentsel canlandırma süreçlerinde kültür odaklı yaklaşımların irdelenmesi hedeflenmektedir. Kültürün, sosyal ve ekonomik bir canlandırma aracı olarak kullanıldığı örneklerin yerinde incelenmesi ve atölye çalışmalarıyla pekiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Katılımcıya kazandırdıkları:

Bu eğitim kültürel planlamaya giriş niteliğinde bir eğitim olup; katılımcılara, kültür planlaması, kentsel tasarım ve koruma konularında bütüncül bir bakış açısı kazandırmayı amaçlanmaktadır.

İçerik:

 • Kent ve kültür ilişkisi
 • Kültürel planlama
 • Atölye çalışması
 • Alan gezisi

Eğitim süresi: 3 gün

Eğitim yeri: Merzifon/ Amasya

Eğitim tarihleri: 19 – 21 Ekim 2016 // 09.30 – 16.30

Otele giriş tarihi:  18 Ekim 2016

Otelden çıkış tarihi:  21 Ekim 2016

Kimler katılmalı: Belediyelerin kentsel strateji, koruma, yenileme, kültür yönetimi ve etkinlik planlaması alanlarında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları.

Eğitmen:  Alp ARISOY, Mimar

2004 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun olan Alp Arısoy, Milano Teknik Üniversitesi’nde “Kent ve Kent peyzajı” üzerine yüksek lisans yapmış, Shanghai, Kahire, İstanbul ve Milano’da çeşitli kentsel araştırma ve tasarım projelerinde yer almıştır. Başta Turgut Cansever olmak üzere çeşitli mimarların proje ofislerinde çalışmış, Faruk Göksu ile stratejik kentsel tasarım projelerinde görevler almıştır. ÇEKÜL vakfı adına Tarihi Yeldeğirmeni Mahallesi Yenileme Projesi’ni yürütmüştür. Halen ÇEKÜL Vakfı’nda “Kent Çalışmaları ve Örgütlenmesi Koordinatörü” olarak Anadolu kentlerinde canlandırma projeleri yürütmektedir.