Aşağıda eğitim tarihlerine göre listelenen programlar ile ilgili açıklama için başlıklara tıklayabilir, eğitime kayıt olmak için “Başvuru Formu”nu doldurarak 0 212 277 41 64 numaralı faksa gönderebilirsiniz. Katılımcı Rehberi için buraya tıklayınız.

Başvuru Formu Katılımcı Rehberi

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı
Adres: Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul Tel: 0 212 323 31 32
Bilgi için: Figen Tokgöz – akademi@cekulvakfi.org.tr Tel: 0 534 540 28 20

EK 1 - 2016 Alanda Eğitim Takvimi - Bahar dönemi

 

Kültür Öncelikli Değişimde Seyhan / 30 Mart – 01 Nisan / Seyhan / Adana

Programın amacı: Seyhan’ın kültürel mirası ve yerel kimliği yaşatma alanındaki deneyimlerinin paylaşılmasını, örnek alınmasını ve bu birikimden dersler çıkarılmasını sağlamak.

Katılımcıya kazandırdıkları: Seyhan’ın köklü tarihsel birikimi, bugüne dek sürdürdüğü koruma ve yaşatma çalışmaları kapsamında;

– Yerel kimliği meydana getiren somut ve somut olmayan varlıkları saptamak ve koruma yöntemleri geliştirmek,
Kültür mirasının kent bütününde korunmasına yönelik çözüm üretmek,
– Yerel kimliği koruma sürecinin aşamaları ve sonuçlarından oluşan modeli deneyimlemek,
– Tarihi kentten sanayi kentine, sanayi kentinden tarihi kente dönüşüm sürecini gözlemlemek.

Program içeriği
– Kentin, tarihi dokusunun korunarak canlandırılması
– Tarihsel doku analizi
– Yerel kimliğin belirginleştirilmesi
– Alan gezisi

Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, KUDEB ekipleri, mimarlar, şehir bölge plancıları, sanat tarihçileri, arkeologlar, restoratörler.

Eğitim Koordinatörü:

Alp ARISOY, Mimar

2004 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun olan Alp Arısoy, Milano Teknik Üniversitesi’nde “Kent ve Kent peyzajı” üzerine yüksek lisans yapmış, Shanghai, Kahire, İstanbul ve Milano’da çeşitli kentsel araştırma ve tasarım projelerinde yer almıştır. Başta Turgut Cansever olmak üzere çeşitli mimarların proje ofislerinde çalışmış, Faruk Göksu ile stratejik kentsel tasarım projelerinde görevler almıştır. ÇEKÜL Vakfı adına Tarihi Yeldeğirmeni Mahallesi Yenileme Projesi’ni yürütmüştür. Halen ÇEKÜL Vakfı’nda “Kent Çalışmaları ve Örgütlenmesi Koordinatörü” olarak Anadolu kentlerinde canlandırma projeleri yürütmektedir.

Eğitim yeri: Seyhan /Adana 

Eğitim süresi: 3 gün

Eğitim tarihleri:  30 Mart – 01 Nisan 2016 // 09.30 – 16.30

Otele giriş tarihi:  29 Mart 2016

Otelden çıkış tarihi:  01 Nisan 2016

 

Küçük Menderes Havzası’nda Çok Boyutlu Koruma ve İşlevlendirme: Ödemiş – Tire – Birgi / 11 – 13 Mayıs / Ödemiş / İzmir

Programın amacı: Küçük Menderes Havzası’ndaki öncü rolüyle yerel kimliğini yaşatan ve koruma çalışmalarıyla bir model haline gelen Ödemiş, Tire ve Birgi’nin bu alandaki zengin deneyimlerinin paylaşılması, örnek alınması ve bu birikimden dersler çıkarılması.

Katılımcıya kazandırdıkları:

Küçük Menderes Havzası’nın kırsal odaklarından Birgi, Aydınoğulları Beyliği’ne başkentlik yapmıştır. Yerleşim özelliklerinin çevresindeki doğaya göre nasıl şekillendiğini bugün de anlatan bir kent olan Birgi’de koruma çalışmaları 90’lı yılların ortalarından günümüze dek sürmektedir. Bu kapsamda eğitim programı katılımcılara aşağıdaki konularda deneyim kazandırmayı hedeflemektedir:

– Havza ölçeğinde kırsal mirasın niteliğini saptamak, koruma ve yaşatma çözümleri üretmek,
– Kırsal ve özgün niteliklerini bugüne ulaştırabilmiş bir yerleşim ölçeğinde, uzun soluklu bir koruma serüveninin aşamaları ve sonuçlarından oluşan modeli deneyimlemek,
– Kırsal çevrede kültürel mirasın korumasını, insan ve doğa ilişkileri temelinde şekillendirmek, ekolojik yaklaşım ve çözümleri tanımak, sürdürülebilirliği sağlamak,
– Özgün kültürel değerleri, doğa ve ekoloji temelli sektörel gelişme ile yaşatmak

Program içeriği
– Küçük Menderes Havzası’nın özgün coğrafyası, tarihsel derinliği ve kimlik değerleri
– Alan gezisi
– Birgi Deneyimi: Koruma ve sonrası atölye çalışması

Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, KUDEB ekipleri, mimarlar, şehir bölge plancıları, çevre mühendisleri

Eğitmenler:

Alp ARISOY, Mimar

2004 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun olan Alp Arısoy, Milano Teknik Üniversitesi’nde “Kent ve Kent peyzajı” üzerine yüksek lisans yapmış, Shanghai, Kahire, İstanbul ve Milano’da çeşitli kentsel araştırma ve tasarım projelerinde yer almıştır. Başta Turgut Cansever olmak üzere çeşitli mimarların proje ofislerinde çalışmış, Faruk Göksu ile stratejik kentsel tasarım projelerinde görevler almıştır. ÇEKÜL Vakfı adına Tarihi Yeldeğirmeni Mahallesi Yenileme Projesi’ni yürütmüştür. Halen ÇEKÜL Vakfı’nda “Kent Çalışmaları ve Örgütlenmesi Koordinatörü” olarak Anadolu kentlerinde canlandırma projeleri yürütmektedir.

Esra KARATAŞ, Şehir Plancısı

2008 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun olan Esra Karataş, lisans döneminde Koruma Yandal Programı’nı tamamladı. 2011 yılında aynı üniversitenin Restorasyon ve Tarihi Çevre Koruma Ana Bilim Dalı’nda sürdürdüğü yüksek lisansını, “kültür rotaları planlaması” konusunda çalışarak, tamamladı. Burgaz ve Gordion arkeolojik kazılarının alan yönetim çalışmalarında saha görevleri yürüttü; sonrasında ise özel çevre koruma alanlarında kırsal mimari envanter çalışmalarında yer aldı. 2012-15 yılları arasında ÇEKÜL Vakfı’nda Bölgesel Yol Haritaları ve ROTA programları koordinatörü olarak çalıştı.

Süre: 3 gün

Eğitim tarihleri: 11 – 13 Mayıs 2016 // 09.30 – 16.30

Eğitim yeri: Ödemiş / İzmir 

Otele giriş tarihi: 10 Mayıs 2016

Otelden çıkış tarihi: 13 Mayıs 2016

 

 

Taşınma sürecinde olduğumuz için 24 Ekim 2023 tarihinden başlayarak Tarihi Kentler Birliği Eğitimleri hakkında bilgi almak, eğitimlere kayıt olmak için 0 542 298 90 91 numaralı telefonu ve akademi@cekulvakfi.org.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz