Tarihi Kentler Birliği 2013 yılında alanda eğitim programlarını Türkiye Belediyeler Birliği işbirliği ile başlatıyor. Muğla ve Bursa’da  gerçekleştirilecek güz dönemi eğitim programlarının detaylarına aşağıdaki program başlıklarına tıklayarak  ulaşabilirsiniz.

Eğitime kayıt olmak için “Başvuru formu” nu doldurarak 0 212 277 41 64 numaralı faksa gönderebilirsiniz

Başvuru Formu Katılımcı Rehberi

Bilgi için:
Melike Turunç – info@tarihikentlerbirligi.org
Figen Tokgöz – akademikayit@cekulvakfi.org.tr
Tel: 0 212 323 31 32 Faks: 0 212 277 41 64

GÖRKEMLİ BİR GEÇMİŞTEN BUGÜNE TARİHİ BİR KENTİ KURGULARKEN: MUĞLA ÖRNEĞİ / 9-11 Ekim 2013

Programın amacı: Antik çağdan bu yana doğu ile batı dünyası arasında bir köprü oluşturmuş bir uygarlıklar çanağı ve bereket coğrafyası olan güneybatı Ege’nin merkezindeki Muğla’yı geleceğe taşımayı hedefleyen çalışmaları tanıtmak.

Katılımcıya kazandırdıkları: Tarih boyunca farklı uygarlıkların özlem duyduğu, bereketli coğrafyasında bugün de bin bir renkli kültürlerden izler taşıyan, tatil turizminin en gözde kıyılarıyla çevrili görgülü mirasını yaşatmaya çalışan Muğla’da;

• Konak, han, hamam ve arasta gibi tüm öğeleriyle geleneksel bir kent yapısını, çağdaş gelişme dinamikleriyle çelişmeden değerlendirme,
• Bu mekânların algılanmasını ve koruma/kullanma dengesi içinde yaşamasını sağlayan uygulamalar yapma,
• Kentin kültür birikimini kentsel kalkınmaya yönelik itici güç olarak harekete geçirme,
• Kentin çevresinde gelişen turizmin dinamizmi ile merkezin gerçekleri arasında üretken bir etkileşim sağlama.

İçerik:
• Geçmişten günümüze Muğla ve çevresinin tarihsel ve kültürel gelişimi
• Tek yapı, çarşı ve sokak/mahalle ölçeğinde restorasyon ve canlandırma uygulamaları
• Tarihsel geçmişinden beslenen çağdaş bir kent modeli ve yerel kalkınma olanakları
• Örnek olay: Kentsel sit alanı Saburhane bölgesine bütüncül bakış; bu bölgede planlanan çalışmalarda temel ilke ve yöntemler
• Muğla kırsalında somut olmayan kültür mirası: Yerel halk kültürü ve Yörükler
• Muğla ve çevresinde tatil turizmi, tarihi miras ve koruma dengesi
• Alan gezisi

Eğitim yeri: Muğla
Eğitim süresi: 3 gün
Eğitim tarihleri: 9 – 11 Ekim 2013
Eğitim saatleri: 09:30 – 16:30

Otele giriş tarihi: 8 Ekim 2013
Otelden çıkış tarihi: 11 Ekim 2013

Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, KUDEB ekip üyeleri, belediye kültür ve sosyal işler birimi çalışanları.

3.BİN YILDA YAŞAYAN OSMANLI KÖYÜ – CUMALIKIZIK KORUMA ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA KENTSEL TASARIM- KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI VE RESTORASYON UYGULAMALARINI KURGULAMAK VE YÖNETMEK : CUMALIKIZIK KÖYÜ DENEYİMİ / 13-15 Kasım 2013

Programın amacı: Bu eğitim programı; 2014 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girmeyi hedefleyen Bursa ve Cumalıkızık : Osmanlı İmparatorluğunun doğuşu başlıklı dosyaya katkı sağlayarak kırsal sivil mimarlık örneği yapıların gelecek kuşaklara güvenle akatarılabilmesi için uygulama çalışmalarını yönetebilmek için gerekli olan yöntem, araç ve tekniklerin tanınmasını sağlamayı amaçlar.

Katılımcıya kazandırdıkları: Osmanlı Kırsal Sivil Mimarisinin en güzel örnekleri oluşturan ve içlerinde hala yaşamlarını sürdürebildikleri evlerin olduğu özgün yapısıyla günümüze bir açık hava müzesi gibi ulaşabilmiş tarihi, doğal ve kültürel değerleri ile koruma altına alınan Unesco Dünya Tarihi Miras listesine aday olan Cumalıkızık Köyünde;

• Kırsal Sivil Mimarlık örneği olan yapıların kültürel mirasını çağdaş gelişme dinamikleriyle çelişmeden, bütüncül bir yaklaşımla değerlendirme,
• Kırsal Sivil Mimarlık örneği olan yapıların okunmasını sağlayan kentsel tasarım ve düzenleme uygulamaları yapma,
• Kentsel Tasarım, koruma amaçlı imar planı ve restorasyon uygulama koruma çalışmalarını birbirine bağlama yaklaşımı,

İçerik:
• Koruma kavramı ve kültür öncellikli bakış açısı
• Kültürel koruma alanında proje yönetimi metodolojisi ve Cumalıkızık Köyü Modeli
• Vaka analizi- Restorasyon ve Rekonstrüksiyon Uygulamaları Proje Çalışmas
• Tarihi miras, koruma ve kültür turizmi ilişkisi
• Bütüncül korumada; kentsel tasarım, çağdaş hizmet ve iletişim stratejileri arasında sinerji oluşturma
• Alan gezisi

Eğitim yeri: Cumalıkızık Köyü / Bursa
Eğitim süresi: 3 gün
Eğitim tarihleri: 13 – 15 Kasım 2013
Eğitim saatleri: 09:30 – 16:30

Otele giriş tarihi: 12 Kasım 2013
Otelden çıkış tarihi: 15 Kasım 2013

Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, KUDEB ekip üyeleri, belediye kültür ve sosyal işler birimi çalışanları.

 

 

Taşınma sürecinde olduğumuz için 24 Ekim 2023 tarihinden başlayarak Tarihi Kentler Birliği Eğitimleri hakkında bilgi almak, eğitimlere kayıt olmak için 0 542 298 90 91 numaralı telefonu ve akademi@cekulvakfi.org.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz