Tarihi Kentler Birliği 2013 yılında alanda eğitim programlarını Türkiye Belediyeler Birliği işbirliği ile başlatıyor. Gaziantep, Samsun ve İzmir’de gerçekleştirilecek bahar dönemi eğitim programlarının detaylarına aşağıdaki program başlıklarına tıklayarak  ulaşabilirsiniz.

Eğitime kayıt olmak için “Başvuru formu” nu doldurarak 0 212 277 41 64 numaralı faksa gönderebilirsiniz

Başvuru Formu Katılımcı Rehberi

TARİHİ BİR KENTİN KİMLİK DEĞERLERİNİ KORUMA VE KURGULAMA UYGULAMALARINI YÖNETMEK: GAZİANTEP DENEYİMİ / 13 – 15 Mart 2013

Programın amacı: Bu eğitim programı, kültürel ve kentsel koruma alanında başarı ile yürütülmüş bir model üzerinden, kentin tarihi derinliğinden beslenen kimlik değerlerini çağdaş bir kent ortamında görünür kılmak için yapılan uygulama çalışmalarını yönetebilmek için gerekli olan yöntem, araç ve tekniklerin tanınmasını sağlamayı amaçlar.

Katılımcıya kazandırdıkları: Son yıllarda tarihsel derinliği ve zengin kültür mirasını çağdaş bir kentsel gelişim ivmesiyle bağdaştırmayı başarmış olan Gaziantep’te;

∙ kentin arkeolojik ve kültürel mirasını çağdaş gelişme dinamikleriyle çelişmeden, bütüncül bir yaklaşımla değerlendirme,
∙ kent kimliğinin okunmasını sağlayan kentsel tasarım ve düzenleme uygulamaları yapma,
∙ çok katmanlı bir tarihsel birikimin görünürlüğünü sağlamak amacıyla koruma çalışmalarını birbirine bağlama yaklaşımı,

İçerik:
∙ Koruma kavramı ve kültür öncellikli bakış açısı
∙ Kültürel koruma alanında proje yönetimi metodolojisi ve Gaziantep Modeli
∙ Vaka analizi- Bey Mahallesi Sokak Sağlıklaştırma Uygulamalı Proje Çalışması
∙ Kent kimliği, tarihi miras, koruma ve kültür turizmi ilişkisi
∙ Bütüncül korumada; arkeolojik miras, kentsel tasarım, çağdaş hizmet ve iletişim stratejileri arasında sinerji oluşturma
∙ Alan gezisi

Eğitim yeri: Gaziantep
Eğitim süresi: 3 gün
Eğitim tarihleri: 13 – 15 Mart 2013
Eğitim saatleri: 09:30 – 16:30
Otele giriş tarihi: 12 Mart 2013
Otelden çıkış tarihi: 15 Mart 2013

Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, KUDEB ekip üyeleri, belediye kültür ve sosyal işler birimi çalışanları.

TARİHİ BİR LİMAN KENTİNİN KÜLTÜREL KİMLİĞİNİ, ÇAĞDAŞ GELİŞME DİNAMİKLERİYLE UYUM İÇİNDE KURGULAMAK ve KORUMAK: SAMSUN DENEYİMİ / 17 – 19 Nisan 2013

Programın amacı: Bu eğitim programı, kültürel ve kentsel koruma alanında başarı ile yürütülmüş bir model üzerinden, bir yandan tarihi bir liman kentinin çağdaş kentsel dinamikler doğrultusunda gelişmesine ivme kazandırırken, bir yandan da çok boyutlu kültürel kimlik öğelerinin korunmasına yönelik planlama ve uygulamaları gözlemlenmesi, bu süreci yönetebilmek için gerekli olan yöntem, araç ve tekniklerin tanınmasını sağlamayı amaçlar.

Katılımcıya kazandırdıkları: Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın simgesi, Anadolu yarımadasını Karadeniz’e bağlayan tarihi bir liman ve ticaret kentinde,

∙ kentin arkeolojik ve kültürel mirasını çağdaş gelişme dinamikleriyle çelişmeden, bütüncül bir yaklaşımla değerlendirme,
∙ kent kimliğinin okunmasını sağlayan kentsel tasarım ve düzenleme uygulamaları yapma,
∙ çok katmanlı bir tarihsel birikimin okunabilirliğini sağlayan, yapılan koruma çalışmalarını birbirine eklemleyen bir kent müzesi oluşturma,
∙ koruma projelerini destekleyen etkili iletişim stratejileri ve kültürel organizasyonlar yapma örneklerini bire bir deneyimleme

İçerik:
∙ Samsun kentinin tarih içindeki gelişimi ve önemi
∙ Geçmişten bugüne ulaşan ve kenti benzerlerinden farklı kılan kent kimliği öğeleri
∙ Kent kimliği, tarihi miras, koruma ve kültür turizmi ilişkisi
∙ Bütüncül korumada; arkeolojik miras, kentsel tasarım, çağdaş hizmet ve iletişim stratejileri arasında sinerji oluşturma
∙ Alandaki uygulamaları yerinde inceleme gezileri

Eğitim yeri: Samsun
Eğitim süresi: 3 gün
Eğitim tarihleri: 17 – 19 Nisan 2013
Eğitim saatleri: 09:30 – 16:30
Otele giriş tarihi: 16 Nisan 2013
Otelden çıkış tarihi: 19 Nisan 2013

Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, KUDEB ekip üyeleri, belediye kültür ve sosyal işler birimi çalışanları

DOĞAL VE KÜLTÜREL MİRASINA SAHİP ÇIKAN KENT: SELÇUK / 15 – 17 Mayıs 2013

Programın amacı: Çok katmanlı tarihi birikimini bütünlük içinde değerlendiren Selçuk’ta kültürel ve kentsel koruma alanında başarıyla yürütülen bir model üzerinden, kentin kimlik değerlerini görünür kılmak için yapılan uygulama çalışmalarını, yöntem, araç ve teknikleri tanıtmayı amaçlar.

Katılımcıya kazandırdıkları: Çok katmanlı tarihi birikimini bütünlük içinde değerlendiren Selçuk’ta;

∙ kentin arkeolojik ve kültürel mirasını bütüncül bir yaklaşımla değerlendirme,
∙ kent kimliğinin okunmasını sağlayan tasarım ve düzenlemeler yapma,
∙ çok katmanlı tarihsel birikimin yönetilmesini ve sürdürülmesini sağlama
∙ kimlik değerlerini görünür kılmak için yapılan uygulamaları tanıma

İçerik:
∙ Kültürel koruma alanında proje yönetimi metodolojisi ve Selçuk Modeli
∙ Vaka analizi – Selçuk Kent Belleği
∙ Kent kimliği, tarihi miras, koruma ve kültür turizmi ilişkisi
∙ Arkeolojik alanlarda alan yönetimi deneyimi
∙ Alan gezisi

Eğitim yeri: Selçuk – İzmir
Eğitim süresi: 3 gün
Eğitim tarihleri: 15 – 17 Mayıs 2013
Eğitim saatleri: 09:30 – 16:30
Otele giriş tarihi: 14 Mayıs 2013
Otelden çıkış tarihi: 17 Mayıs 2013

Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, KUDEB ekip üyeleri, belediye kültür ve sosyal işler birimi çalışanları

 

Bilgi için:
Melike Turunç – info@tarihikentlerbirligi.org
Figen Tokgöz – akademikayit@cekulvakfi.org.tr
Tel: 212 323 31 32 Faks: 212 277 41 64

 

 

 

Taşınma sürecinde olduğumuz için 24 Ekim 2023 tarihinden başlayarak Tarihi Kentler Birliği Eğitimleri hakkında bilgi almak, eğitimlere kayıt olmak için 0 542 298 90 91 numaralı telefonu ve akademi@cekulvakfi.org.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz