Tarihi Kentler Birliği 2012 yılında alanda eğitim programlarını Türkiye Belediyeler Birliği işbirliği ile başlatıyor. Antalya- Side ve Bursa’da gerçekleştirilecek güz dönemi eğitim programlarının detaylarına aşağıdaki program başlıklarına tıklayarak  ulaşabilirsiniz.

Eğitime kayıt olmak için “Başvuru formu” nu doldurarak 0 212 277 41 64 numaralı faksa gönderebilirsiniz

17 – 19 Ekim 2012 / Tarihi Bir Kentin Yeniden Kurgulanması Deneyimi – Side Modeli

Programın amacı: Bu eğitim programı, kültürel ve kentsel koruma alanında başarı ile yürütülmüş bir model üzerinden; tarihi bir kentte bütüncül koruma anlayışının, çağdaş gelişim süreciyle uyumlu bir şekilde uygulanmasına ve kent kimliğinin algılanır kılınmasına yönelik yöntem, araç ve tekniklerin tanınmasını sağlamayı amaçlar.

Katılımcıya kazandırdıkları: Dünya ölçeğinde sayılı turizm destinasyonlarından biri olan tarihi bir kıyı kentinde, ülkemizde var etmeye çalıştığımız korumacı yaklaşımların yaşama dengesi ile uyumunu sağlama, bunun için kent kimliği ve kültürel desteğin, kültürel bakış açısının nasıl kurgulanması gerektiğini yerinde görme; kamu-yerel-sivil-özel kesimleri bir araya getirerek uzlaşma zemininde görüş birliği sağlama; koruma projelerini destekleyen etkili iletişim stratejilerini tanıma; kültürel organizasyonlar yapma becerileri kazanma.

İçerik:
• Side kentinin tarih içindeki gelişimi ve önemi
• Geçmişten bugüne ulaşan ve kenti benzerlerinden farklı kılan kent kimliği öğeleri
• Kent kimliği, tarihi miras, koruma ve kültür turizmi ilişkisi
• Bütüncül korumada; arkeolojik miras, kentsel tasarım, çağdaş hizmet ve iletişim stratejileri arasındaki sinerji
• Köklü değişim projelerinde sorunlar ve çözüm seçenekleri
• Alandaki uygulamaları yerinde inceleme gezileri

Süre: 3 gün

Eğitim tarihleri: 17 – 19 Ekim 2012 // 09:30 – 16:30

Eğitim yeri: Side/ Antalya

Otele giriş tarihi: 16 Ekim 2012

Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitim koordinatörü: Savaş GÜVEZNE
l948 yılında İstanbul’da doğdu. Yüksek öğretimini Teknik Öğretmen Okulu’nun Elektronik bölümünde yaptı (l965-l969). TRT Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun sınavlarını kazanarak Haber merkezinde 6 yıl kameraman olarak görev yaptı. Onbir yıl sarı basın kartı taşıyarak gazetelerde ve haber ajanslarında çalıştı. TRT’den ayrıldıktan sonra belgesel filmlerin yanısıra tanıtım ve reklam filmlerinde de yönetmenlik yaptı. Belgesel alanında Suha Arın’la çalıştı. Arın’ın 10 belgeselinde kameramanlık yaptı. Ulusal ve Uluslararası bir çok yarışma-gösteriye çalışmaları ile katıldı. 7 yıl İstanbul Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali Başkanı olarak görev yaptı.. Savaş Güvezne 38 yılı aşkın bir zamandır bu sektörde görev yapmakta. “Beşiktaş’ta Bir Tayyare Fabrikası” 13’üncü yönetmenlik yaptığı belgesel çalışması. M. Savaş Güvezne, Belgesel Sinamacılar Birliği’nin kurucu üyesi, Çekül Vakfı Yüksek Danışma Kurulu üyesi ve Side temsilcisi. Üç yıldır Side Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali’nin organizasyonunda genel koordinatör olarak görev yapmakta.

Bilgi için: Melike Turunç – info@tarihikentlerbirligi.org // Tel: 212 323 31 32 Faks: 212 277 41 64
Figen Tokgöz – akademikayit@cekulvakfi.org.tr // Tel: 212 249 64 64

21 – 23 Kasım 2012 / Tarihi Mirası Olan Bir Eski Başkentin ve Kültürel Mirasının Yeniden Tasarlanması Deneyimi – Bursa Modeli

 

Programın amacı: Bu eğitim programı, kültürel ve kentsel koruma alanında başarı ile yürütülmüş bir model üzerinden; tarihi bir kentte tarihi ve kültürel kimliğin bütüncül koruma anlayışıyla görünür ve algılanır kılınması, çağdaş gelişim süreciyle uyumlu bir şekilde uygulanması için gerekli yöntem, araç ve tekniklerin tanınmasını sağlamayı amaçlar.

Katılımcıya kazandırdıkları: Tarihi bir yerleşmede, çağdaş kentsel gelişme dinamikleriyle çelişmeden, kentin tarihi ve kültürel mirasını bütüncül bir yaklaşımla değerlendirme, kamu-yerel-sivil-özel kesimleri bir araya getirme, kamu yararı ve evrensel koruma ilkeleri doğrultusunda koruma ve yaşatma uygulamaları yapma, halkın katılımını sağlama, somut kültür mirasının yanı sıra kentin ve çevre köylerin yaşam kültürünü yaşatma çalışmaları yapma becerileri.

İçerik:
• Bursa’nın tarih içindeki gelişimi ve önemi
• Geçmişten bugüne ulaşan ve kenti benzerlerinden farklı kılan kent kimliği öğeleri
• Kentin somut kültür mirası ve kimlik öğelerini görünür ve algılanır kılmak için planlama yapma, koruma ve yaşatma projeleri uygulama
• Somut kimlik öğelerinin yanı sıra kentin yaşam kültürünü ve folklorik öğelerini de araştırma, koruma ve yaşatma etkinlikleri
• Kentlilerle etkili iletişim, kent kimliğini, kentte dayanışma ve sahiplenme duygusunu pekiştirme yöntemleri
• Temel kavramların alandaki uygulamalarını yerinde inceleme gezileri

Süre: 3 gün

Eğitim tarihleri: 21 – 23 Kasım 2012 // 09:30 – 16:30

Eğitim yeri: Bursa

Otele giriş tarihi: 20 Kasım 2012

Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitim koordinatörü: Ahmet ERDÖNMEZ
Ahmet Erdönmez, Avrupa Müze Akademisi Türkiye Temsilcisi, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Genel Sekreteri, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Danışmanı, Bursa Kent Müzesi Koordinatörüdür. Ayrıca Çekül Vakfı müzeler birimi danışmanlığını yürütmektedir. 1949 Konya doğumlu olan Erdönmez, İstanbul İktisadi Siyasi Bilimler Fakültesi mezunudur

Bilgi için: Melike Turunç – info@tarihikentlerbirligi.org // Tel: 212 323 31 32 Faks: 212 277 41 64
Figen Tokgöz – akademikayit@cekulvakfi.org.tr // Tel: 212 249 64 64

 

KAYIT ŞARTLARI

1. Kayıtlar başvuru önceliğine göre yapılacaktır.
2. Kayıt Formu’nu gönderdikten sonra ilgililere ulaşıp ulaşmadığını telefonla teyit ediniz.
3. Alanda eğitim programlarına katılım 50 kişi ile sınırlıdır.
4. Eğitim programına her belediyeden en fazla 2 kişi kayıt yaptırabilir.
5. Eğitimlere katılmak için kayıt yaptıran personelin değişmesi veya eğitime katılamaması gibi durumlarda eğitime yedek listeden kayıt yaptıranların katılabilmesi için programın başlayacağı tarihten en az 10 gün öncesinden birliğimize yazılı olarak bildirmeleri hususunda gerekli hassasiyet ve duyarlılığın gösterilmesini rica ederiz.
6. Kayıt yaptıran fakat eğitime katılamayanlar söz konusu bildirimi 5. maddede belirtilen sürede birliğimize göndermediği takdirde, her bir personel için harcanan eğitim bedelinin ilgili personel veya çalıştığı kurumdan tahsil edilmesi için gerekli yazışmalar yapılacaktır.

EĞİTİM PROGRAMLARI KATILIMCI REHBERİ (EĞİTİM YERİ, ULAŞIM, KONAKLAMA VB.)
Antalya-Side ve Bursa’da katılacağınız eğitim programları süresince ve özellikle de eğitim öncesi seyahatinizin organizasyonu sırasında gerekebilecek bilgileri sunmak üzere hazırlanan rehber dokümana ulaşmak için tıklayınız.