Programlar ile ilgili açıklamalar için  başlıklara  tıklayınız.

10 – 12 Nisan 2012 / Kültürel Koruma Alanında Proje Yönetimi Deneyimi – Gaziantep Modeli

Bu eğitim programı, kültürel ve kentsel koruma alanında başarı ile yürütülmüş bir model üzerinden bir projeyi zamanında, bütçesi içerisinde ve belirlenmiş kalite seviyesine ulaşacak şekilde yönetebilmek için gerekli olan araç ve tekniklerin tanınmasını sağlamayı amaçlar.

İçerik:
• Koruma kavramı ve kültür öncellikli bakış açısı
• Kültürel koruma alanında proje yönetimi metodolojisi ve Gaziantep Modeli
• KUDEB, koruma mevzuatı ve kaynaklar
• Vaka analizi- Bey Mahallesi Sokak Sağlıklaştırma Uygulamalı Proje Çalışması
• Alan gezisi

Süre: 3 gün

Eğitim tarihleri: 10 – 12 Nisan 2012 // 09:30 – 16:30

Eğitim yeri: Gaziantep

Otele giriş tarihi: 9 Nisan 2012 Otelden çıkış tarihi: 12 Nisan 2012

Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmenler: Sezer Cihan

1968 Yılında Denizli’de doğan Sezer Cihan, ilk, orta ve lise öğrenimini Denizli’de tamamladıktan sonra, 1990 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Harita Mühendisi olarak mezun oldu.

Denizli Belediyesi’nde; 1990-1999 yıllarında mühendis, 1999-2003 yıllarında İmar Müdürü, 2003-2005 yılları arasında Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Cihan, Haziran 2005 tarihinden itibaren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığını yürütmektedir.

Sezer Cihan, 2006-2010 yıllarında Gaziantep, İsveç/Karlstad arasında İsveç Kalkınma Ajansı (SALAR) tarafından finanse edilen TUSENET projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesinde uygulanması ve koordinasyonunda Gaziantep koordinatörlüğü, 2005-2007 yıllarında AB tarafından Hibe yoluyla eş finans sağlanan Naib Hamamı Restorasyon projesinin, hibe başvurusunun hazırlanması, kontrat makamına sunulması ve projenin uygulanmasında proje koordinatörlüğü, 2005-2007 yıllarında AB tarafından hibe yoluyla eş finansman sağlanan Gaziantep Kalesi’ne bitişik “Butik Otel Restorasyon” ve “Tarihi Kır Kahvesi Restorasyon” projelerinin hibe başvurusunun hazırlanması, kontrat makamına sunulması ve projenin uygulanmasında proje koordinatörlüğü, 2008-2009 yıllarında Gaziantep, İsveç/Karlstad, İngiltere/Essex  işbirliği ile yapılan AB Hibe program CSD Kentler ve Belediyeler Projesine, başvuru formunun hazırlanması, sunulması  ve projenin yürütülmesinde  proje koordinatörlüğü, 2010 da başlayan Gaziantep ve Karlstad arasında yürütülen SIDA tarafından finansman sağlanan, “Cooperative-an opportunity” projesinin hazırlanması, sunulması ve uygulanmasında proje yöneticiliği, 2010 da başlayan Gaziantep ve Karlstad arasında yürütülen, SIDA tarafından finansman sağlanan “Good Governance and Relationship” projesinde proje koordinatörlüğü yaptı.

Cihan, halen Tarihi Kentler Birliği ve Çekül Vakfının düzenlemiş olduğu eğitimlerde Proje Yönetimi Eğitimi vermekte ve Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreterliği görevini de sürdürmektedir.

 Zafer Okuducu:
1982 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nden mimar olarak mezun olan Okuducu, 1982-1983 yıllarında şantiyelerde görev almış, 1985 yılından sonra kendi ofisi ile profesyonel olarak meslek hayatını devam ettirmiştir.

1990’lı yıllarda Mimarlar Odası Gaziantep Şube Yönetim Kurulu’nda görev aldığı sıralarda, Prof. Dr. Metin Sözen ile birlikte koruma konularında gerek Gaziantep gerekse bölge illerinde çalışmalar yapmış, 2000 yılında Tarihi Kentler Birliği’nin kurulması ile bu çalışmalara daha da ağırlık vermiştir.

1990’lı yıllarda başlayan ÇEKÜL gönüllülüğü ve ÇEKÜL Temsilciliği görevi günümüze kadar süre gelen Okuducu, Gaziantep Prof.Dr. Metin Sözen Eğitim ve Kültür Merkezi’nin açılması ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, KUDEB ve ÇEKÜL birlikteliği ile kentine, bölgeye ve ülkemize Gaziantep ölçeğinde edindiği tecrübe ve bilgi paylaşımını bu merkez üzerinden sürdürmeye devam etmektedir.

Muhittin Aslan
Lise eğitiminin ardından Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Fakültesi bölümünde lisans öğrenimini tamamlayan Muhittin Aslan, 2004 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığında İnşaat Mühendisi olarak göreve başlamış, 2005 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı bünyesinde Türkiye’de ilk olarak faaliyete geçen KUDEB şube müdürlüğünde görev almıştır.

Proje koordinatörlüğü, teknik koordinatörlük ve kontrolörlük gibi çeşitli görevlerde bulunduğu projeler şöyledir; Avrupa Birliği Hibe Programı “GAP Kültürel Mirasın Geliştirilmesi Projesi” kapsamında tescilli Naib Hamamı, Butik Otel ve Kır Kahvesi projeleri, finansmanı İsveç Yerel Yönetimler Birliği tarafından sağlanan Türkiye İsveç İşbirliği (TUSENET) projesi, Gaziantep Bakırcılar Çarşısı, Gaziantep Mutfak Müzesi, Kent Müzesi ve Kahramanlık Panorama Müzeleri restorasyon ve renovasyon projeleri ve uygulamaları, Avrupa Birliği Hibe programı “Diyalogun Arttırılması” kapsamında Türkiye, Gaziantep, İsveç Karlstad, İngiltere Essex yerel yönetimleri ile “Kentsel Tasarım Rehberi “ hazırlanması projesi, Bey Mahallesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi ve uygulaması, Ömer Ersoy Kültür Merkezi  (Aziz Bedros Kilisesi) restorasyonu proje ve uygulamaları, Hıdır Sokak sağlıklaştırma proje ve uygulamaları, Çamurcu sokak sağlıklaştırma ve kentsel tasarım proje ve uygulaması, Atatürk Anı Evi renovasyonu, Oyuncak müzesi renovasyonu ve Gaziantep Mutfak Akademisi Projesi ile 2011 Derekenarı Sokak sağlıklaştırma ve kentsel tasarım projesi ve uygulamaları.

2009 yılında KUDEB Şube Müdürlüğü görevine getirilen Aslan, Çekül Vakfı Gaziantep Prof.Dr. Metin Sözen Eğitim ve Kültür Merkezi ile koordinasyonlu çalışmalarına devam etmektedir.

 

9 – 11 Mayıs 2012 / Alan Yönetimi; Birlikte Yönetme Modeli

Programın amacı: Yerel yönetimlerde, özellikle kültür mirası koruma amaçlı kullanılan, alan yönetiminin yasal çerçevesi, uygulanmasının önündeki engeller ile uygulamaya ilişkin çözümler konusunda bilgi verilmesi.

Katılımcıya kazandırdıkları: Eğitime katılanların alan yönetimi konusunda kazandıkları bilgileri kendi görev alanlarında katılımcı bir model oluşturarak uygulayabilmesi ve bu yöntemle kültür mirasımıza daha etkin ve kalıcı koruma sağlanması

İçerik:
• Değişen dünya ve yeni aktörler
• Statükonun direnci
• Yasal çerçeve
• Katılım mı? Birlikte yönetim mi?
• Türkiye ve Dünya’dan örnekler
• Selimiye Camii ve Külliyesi UNESCO süreci
• Sorunlar ve çözüm önerileri
• Alan gezisi

Süre: 3 gün

Eğitim tarihleri: 9 – 11 Mayıs 2012 // 09:30 – 16:30 Eğitim yeri: Gaziantep

Otele giriş tarihi: 8 Mayıs 2012 Otelden çıkış tarihi: 11 Mayıs 2012

Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: Namık Kemal DÖLENEKEN
1950 İzmir/Buca doğumlu olan Namık Kemal Döleneken ilköğretimi İzmir’de bitirdi. 1961-1967 Yılları arasında İstanbul/ Zincirlikuyu Yapı Sanat Enstitüsü yapı bölümünde eğitim gören Döleneken 1967-1969 yıllarında İzmir’de teknik ressam olarak çalıştı ve sonrasında üniversite eğitimini ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde 1976 yılında tamamladı. 1980 yılına kadar Tüm Teknik Elemanlar Derneği’nde profesyonel yönetici olarak görev yaptı. 1982-1983 yıllarında Kırklareli/Kayalıköy Barajı yapımında görev alan Döleneken 1984-2004 yılları arasında Edirne’de serbest şehir plancısı olarak görev yaptı. Bu dönemde başta Edirne olmak üzere Trakya’da yerel yönetimlerde danışmanlık görevi yürüttü. 2004 -2008 Arasında Edirne Belediye Meclis üyesi, 2008 yılında Belediye Başkan Vekili, 2009 – 2011 yıllarında Belediye Başkan Yardımcısı görevlerinde bulundu.  Bu dönemlerde Balkan Tarihi Kentler Birliği Encümen üyeliğine seçildi. Selimiye Camii ve Külliyesi’nin UNESCO Dünya Mirası Listesine girmesi sürecini başından sonuna yönetti ve Alan Başkanlığı yaptı. Şu anda Edirne Belediyesi Meclis Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Bilgi için: Beyza KURT // beyza.kurt@cekulvakfi.org.tr // Tel: 212 249 64 64