Aşağıda eğitim tarihlerine göre listelenen programlar ile ilgili açıklama için başlıklara tıklayabilir, eğitime kayıt olmak için “Başvuru Formu”nu doldurarak 0 212 277 41 64 numaralı faksa gönderebilirsiniz.

Başvuru Formu

Katılımcı Rehberine ulaşmak için tıklayın.

2023 GÜZ DÖNEMİ ALANDA EĞİTİMLER TAKVİMİ

ALANDA EĞİTİMLER PROGRAMI

2023 Eğitim İçeriği

1.Doğu Karadeniz Havzasında Kültürel Mirasın Yönetimi; Giresun, Tirebolu, Şebinkarahisar

Programın amacı: Giresun’un ismi bilinen ilk sakinleri, Hititlerin çağdaşı olan Gaşkalardan başlayarak tarih boyunca birçok medeniyete ve siyasi yapılaşmaya ev sahipliği yapmış bölgede arkeolojik, kırsal ve kültürel mirası ve yerel kimliği yaşatma alanındaki deneyimlerin paylaşılmasını sağlamak.

Katılımcıya kazandırdıkları: Doğu Karadeniz Havzasının tarihsel birikimini yansıtmak ve yaşatmak üzere bugüne dek sürdürülen koruma ve yaşatma çalışmaları kapsamında;

 • Yerel kimliği meydana getiren somut ve somut olmayan varlıkları saptamak, koruma yöntemleri geliştirmek
 • Kültür mirasının kent bütününde iyileştirilmesine yönelik çözüm üretmek

Program içeriği

 • Giresun’un Tarihi, Kimlik Değerleri ve Kültürel Mirası
 • Kentte gerçekleşen bütüncül koruma süreci ve uygulamaları
 • İşlevlendirme çalışmaları
 • Alan gezisi

Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, KUDEB ekipleri, mimarlar, şehir bölge plancıları, sanat tarihçileri, arkeologlar, restoratörler

Eğitim yeri: Giresun

Eğitim süresi: 3 gün

Eğitim tarihleri: 20 – 22 Eylül 2023

Otele giriş tarihi: 19 Eylül 2023        Otelden çıkış tarihi: 22 Eylül 2023

2.Görkemli Bir Geçmişten Bugüne Tarihi Bir Kenti Kurgularken; Muğla Örneği

Programın amacı: Eski zamanlardan beri kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve her devirde önemini korumuş bir şehir olan Muğla’nın bütüncül bir bakış açısıyla sürdürdüğü koruma çalışmalarını yerinde incelemek.

Katılımcıya kazandırdıkları: Günümüzde kültürel ve doğal zenginliğiyle ön plana çıkan Muğla’da;

Konak, han, hamam ve arasta gibi tüm öğeleriyle geleneksel bir kent yapısını, çağdaş gelişme dinamikleriyle çelişmeden değerlendirme,

Bu mekânların algılanmasını ve koruma/kullanma dengesi içinde yaşamasını sağlayan uygulamalar yapma,

Kentin kültür birikimini kentsel kalkınmaya yönelik itici güç olarak harekete geçirme

 • Kentin çevresinde gelişen turizmin dinamizmi ile merkezin gerçekleri arasında üretken bir etkileşim sağlama.

Program İçeriği:

 • Geçmişten günümüze Muğla ve çevresinin tarihsel ve kültürel gelişimi
 • Tek yapı, çarşı ve sokak/mahalle ölçeğinde restorasyon ve canlandırma uygulamaları
 • Tarihsel geçmişinden beslenen çağdaş bir kent modeli ve yerel kalkınma olanakları
 • Muğla ve çevresinde tatil turizmi, tarihi miras ve koruma dengesi
 • Alan gezisi

Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, KUDEB ekipleri, mimarlar, şehir bölge plancıları, sanat tarihçileri, arkeologlar, restoratörler

Eğitim yeri: Muğla

Eğitim süresi: 3 gün

Eğitim tarihleri: 25 – 27 Ekim 2023

Otele giriş tarihi: 24 Ekim 2023        Otelden çıkış tarihi: 27 Ekim 2023

 


İletişim: Tarihi Kentler Birliği tel: 0212 323 31 32 // akademi@cekulvakfi.org.tr/ // 0 542 298 90 91// fax: 0212 277 41 64