Aşağıda eğitim tarihlerine göre listelenen programlar ile ilgili açıklama için başlıklara tıklayabilir, eğitime kayıt olmak için “Başvuru Formu”nu doldurarak 0 212 277 41 64 numaralı faksa gönderebilirsiniz.

Başvuru Formu

Katılımcı Rehberine ulaşmak için tıklayın.

2022 GÜZ DÖNEMİ ALANDA EĞİTİMLER TAKVİMİ

Geçmişten Bugüne Kültürel Birikimiyle Trabzon

Programın amacı: Milattan Önceki dönemlerden Cumhuriyet Dönemine uzanan tarihi geçmişi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Trabzon’da, kültürel mirası ve yerel kimliğin yaşatma alanındaki deneyimlerin paylaşılması ve örnek alınmasını, bu birikimden dersler çıkarılmasını sağlamaktır.

Katılımcıya kazandırdıkları: Trabzon’un köklü tarihsel birikimini yansıtmak ve yaşatmak üzere bugüne dek sürdürdüğü koruma ve yaşatma çalışmaları kapsamında;

 • Yerel kimliği meydana getiren somut ve somut olmayan varlıkları saptamak, koruma yöntemleri geliştirmek
 • Kültür mirasının kent bütününde iyileştirilmesine yönelik çözüm üretmek
 • Kimliğini bugüne taşımış bir kentte, yerel kimliği koruma sürecinin aşamaları ve sonuçlarından oluşan modeli deneyimlemek

Program içeriği

 • Kentin tarihsel derinlik, kimlik değerleri ve kültür mirası
 • Trabzon’da bütüncül koruma süreci ve uygulamaları
 • İşlevlendirme çalışmaları
 • Alan gezisi

Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, KUDEB ekipleri, mimarlar, şehir bölge plancıları, sanat tarihçileri, arkeologlar, restoratörler

Eğitim yeri: Trabzon

Eğitim süresi: 3 gün

Eğitim tarihleri: 5 – 7 Ekim 2022

Otele giriş tarihi: 4 Ekim 2022         Otelden çıkış tarihi: 7 Ekim 2022

Kent Bütününde Kültürel Mirasın Yenilenmesi – Konya Örneği

Programın amacı: Anadolu Selçuklu şehirleri arasında öne çıkan zengin kültür birikimiyle Konya’nın, kültürel mirası ve yerel kimliği yaşatma alanındaki deneyimlerin paylaşılması ve örnek alınmasını, bu birikimden dersler çıkarılmasını sağlamaktır.

Katılımcıya kazandırdıkları: Konya’nın ve Selçuklu uygarlığının köklü tarihsel birikimini yansıtan ve yaşatan bir odak olarak bugüne dek sürdürdürülen koruma ve yaşatma çalışmaları kapsamında;

Yerel kimliği meydana getiren somut ve somut olmayan varlıkları saptamak, koruma yöntemleri geliştirmek

Kültür mirasının kent bütününde iyileştirilmesine yönelik çözüm üretmek

Selçuklu uygarlığı kimliğini bugüne taşımış bir kentte, yerel kimliği koruma sürecinin aşamaları ve sonuçlarından oluşan modeli deneyimlemek

Program içeriği

 • Konya Havzası’nda tarihsel derinlik, kimlik değerleri ve Selçuklu uygarlığının kültür mirası
 • Selçuklu kentinde bütüncül koruma süreci ve uygulamaları
 • Somut olmayan kültür mirasını yaşatma çalışmaları
 • Alan gezisi

Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, KUDEB ekipleri, mimarlar, şehir bölge plancıları, sanat tarihçileri, arkeologlar, restoratörler

Eğitim yeri: Konya

Eğitim süresi: 3 gün

Eğitim tarihleri:  19 – 21 Ekim 2022

Otele giriş tarihi: 18 Ekim 2022        Otelden çıkış tarihi: 21 Ekim 2022

Bütüncül Koruma Sürecinde Arkeolojik, Doğal ve Kentsel Mirasın Yönetimi; Mersin Örneği

Programın amacı: Anadolu’daki en eski yerleşim alanlarından biri olan Mersin’in bir liman kenti olmasının da getirdiği zengin kültür birikimiyle farklı medeniyetlerden gelen mirası yaşatma alanındaki deneyimlerin paylaşılması ve örnek alınmasını, bu birikimden dersler çıkarılmasını sağlamaktır.

Katılımcıya kazandırdıkları: Mersin’de sürdürülen koruma ve yaşatma çalışmaları kapsamında;

Yerel kimliği meydana getiren somut ve somut olmayan varlıkları saptamak, koruma yöntemleri geliştirmek

Kültür mirasının kent bütününde iyileştirilmesine yönelik çözüm üretmek

Kentsel tasarım projelerini uygulayan kentte, yerel kimliği koruma sürecinin aşamaları ve sonuçlarından oluşan modeli deneyimlemek

Program içeriği

 • Mersin kentinde bütüncül koruma süreci ve uygulamaları
 • Kültür mirasının korunmasında arkeolojik çalışmalar
 • Somut olmayan kültür mirasını yaşatma çalışmaları
 • Alan gezisi

Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, KUDEB ekipleri, mimarlar, şehir bölge plancıları, sanat tarihçileri, arkeologlar, restoratörler

Eğitim yeri: Mersin

Eğitim süresi: 3 gün

Eğitim tarihleri: 16 – 18 Kasım 2022

Otele giriş tarihi: 15 Kasım 2022      Otelden çıkış tarihi: 18 Kasım 2022


Mesai saatleri içerisinde iletişim ve bilgi için: akademi@cekulvakfi.org.tr
Tel: 0212 323 31 32 / Fax: 0212 277 41 64 // 0542 298 90 91
İletişim sorumlusu: Figen Tokgöz


2022 BÖLGESEL KENTSEL KORUMA EĞİTİMLERİ GÜZ TAKVİMİ

Aşağıda eğitim tarihlerine göre listelenen programlar ile ilgili açıklama için başlıklara tıklayabilir, eğitime kayıt olmak için “Başvuru Formu”nu doldurarak 0 212 277 41 64 numaralı faksa gönderebilirsiniz.

Başvuru Formu

Katılımcı Rehberine ulaşmak için tıklayın.

Tarihi Yapılarda İşlevlendirmeye Yönelik Yaklaşımlar ve Tarihi Dokularda Yeni Yapı Tasarımı

Programın amacı: Kültürel miras niteliği taşıyan farklı ölçeklerdeki yapıların günümüz koşullarına göre yeniden değerlendirilmesini, işlevlendirilmesini ve tarihsel çevrenin koruma/kullanım dengesi gözetilerek güncel kent yaşamına katılmasını sağlayacak yeni yaklaşımları belirlemek. Bu çerçevede tarihi yapıların yanında yapılacak yeni yapıların niteliklerini, tasarım sürecini ve çevresel etkilerini tartışmak.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu program ile katılımcıların; tarihsel – kültürel mirasın korunmasında ve geleceğe aktarılmasında yapıların işlevlendirilerek yaşatılmasının önemini kavramaları; kentlerindeki koruma projelerini işlevlendirme ilke ve yöntemleri doğrultusunda değerlendirebilmeleri ve uygulayabilmeleri; tarihi çevrede eski ve yeni yapıların birlikteliğine dair tasarım anlayışı geliştirebilmeleri hedeflenir.

İçerik:

 • Örnek yapıların mevcut durum analizini oluşturma yöntemleri
 • Kültürel miras kapsamındaki yapıların ve çevrenin yeniden işlevlendirilmesi
 • Doğru işleve yönelik yöntemlerin belirlenmesi
 • Kültürel miras kapsamındaki yapıların yeni yapılarla veya yapısal eklemelerle ilişkisine

yönelik tasarım yöntemleri

 • Türkiye ve dünyadan örnekler üzerinden değerlendirme
 • Koruma amaçlı imar planlarıyla uyumlu koruma ve işlevlendirme projeleri geliştirmek

Süre: 2 gün

Tarih: 12 – 13 Eylül 2022 / 09:30 – 16:00

Eğitim Yeri: Kayseri – Hunad Hatun Medresesi

Kimler katılmalı: İç Anadolu Bölgesi belediyelerin kentsel tasarım, planlama, koruma ve strateji oluşturma üzerine çalışan uzmanları ile özellikle küçük ölçekli belediyelerin birim yöneticileri ve teknik uzmanları.

Eğitmen: Metin KESKİN, Y. Mimar

1958 yılında İstanbul’da doğan Y. Metin Keskin, İstanbul Erkek Lisesi’ndeki ortaöğretiminin ardından Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu’nda lisans ve Yıldız Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Rölöve ve Restorasyon Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı.

ÇEKÜL önderliğinde Sivas’ta yürütülen çalışmalarda, Selçuklu Parkı Projesi, Buruciye Medresesi, İzzeddin Keykavus Şifahiye Medresesi, Sivas Hükümet Konağı, Ziya Bey Kütüphanesi projelerini gerçekleştirdi, bu kapsamda Sanat Okulu, Sivas Arkeoloji Müzesi’ne dönüştürüldü. Uygulamaya geçen projeleri arasında bulunan Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi Projesi (Eski Süvari Kışlası Binası), Topkapı Sarayı Eski Karakol, Kars Aynalı Köşk, gibi yapılarla birlikte, değişik ölçeklerde çok sayıda yeni yapı ve restorasyon projesini tamamladı.

ÇEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu üyesi olan Keskin, kendi atölyesinde serbest mimar olarak çalışmalarını sürdürürken, mimarlıkla ilgili kitap ve dergiler için suluboya ve desenleriyle Anadolu kentlerinin kültürel mirasını resimlemekte ve fotoğraflamaktadır.

Kültür Odaklı Koruma ve Kentsel Gelişim Stratejileri

Programın amacı: Bu eğitim programı, bir koruma stratejisi olarak kentsel canlandırma süreçlerini; kentsel canlandırmanın ana ilkelerini ve uygulamaya dönük örneklerini inceleyerek ele almayı amaçlar.

Katılımcıya kazandırdıkları: Eğitim sonunda, kentsel korumaya yönelik yeni bakış açıları kazanılması, ucuz ve yerinde müdahalelerle kentlerde sürdürülebilir canlanmanın yaratılabileceğine dair bir vizyon oluşturulması hedeflenir.

İçerik:

 • Kentsel müdahaleler ve “canlandırma” kavramı
 • Kentsel koruma – kentsel gelişim ve kentsel canlandırma ilişkileri
 • Sosyal sürdürülebilirlik
 • Entegre (bütüncül) kentsel canlandırma stratejileri
 • Kentsel canlandırmada çağdaş yaklaşımlar ve dünyadan örnekler
 • Canlandırmaya yönelik kentsel tasarım yaklaşımları
 • Kentsel canlandırmada katılımcı süreç

Süre: 2 gün

Tarih: 15 – 16 Eylül 2022 / 09:30 – 16:00

Eğitim Yeri: Ankara – Ulucanlar Cezaevi Kültür ve Sanat Merkezi

Kimler katılmalı: Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi belediyelerin kentsel tasarım, planlama, koruma ve strateji oluşturma üzerine çalışan uzmanları ile özellikle küçük ölçekli belediyelerin birim yöneticileri ve teknik uzmanları.

Eğitmen: Alp ARISOY, Mimar

2004 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun olan Alp Arısoy, yüksek lisansını Milano Teknik Üniversitesi’nde, doktora çalışmasını İTÜ’de tamamlamıştır. Araştırmaları ve çalışmaları kent politikaları, kentsel koruma ve canlandırma pratikleri üzerine devam etmektedir. 2010- 2020 yılları arasında ÇEKÜL Vakfı kent çalışmaları biriminin koordinatörlüğünü yapmış ve vakfın Anadolu kentlerindeki stratejik planlama projelerini yürütmüştür.

KUDEB’ler, Koruma Kurulları ve Koruma Mevzuatı

Programın amacı: Tarihi çevrede yapılan bakım, onarım ve restorasyon proje ve uygulamalarında, kentsel kültürel korumadan sorumlu belediye ekiplerinin koruma kurulları ile ilişkilerinde etkili sonuç alma yetkinliğini geliştirmek.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu program ile katılımcıların; koruma mevzuatı hakkında bilgilenmelerini ve koruma kuruluna sunulan projelerde aranan nitelikleri öğrenmelerini sağlamak; koruma kurullarıyla iletişim kurma ve işbirliği geliştirme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak; kurul onay sürecini tanıma ve anlamalarını kolaylaştırmak hedeflenmektedir.

İçerik:

 • Tarihi çevrede koruma mevzuatı
 • Mevzuatla ilgili yaşanan sorunlar ve çözümler
 • Yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukları
 • Koruma kurullarına sunulan projelerde aranan nitelikler
 • Koruma kuruluyla iletişim ve işbirliği

Eğitim yeri: Adana

Kimler katılmalı: Belediyelerin eski eser koruma restorasyon proje ve uygulama alanlarında çalışan uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitim süresi: 2 gün

Eğitim tarihleri: 14 – 15 Kasım 2022// 09.30 – 16.30

Eğitmen: Bülent BAYKAL, Mimar

Türkiye’de kuruluş günlerinden bu yana kurullarda yer alan Mimar Bülent Baykal, Gaziantep Kurulu üyeliği, Antalya Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Başkanlığı yapmıştır. Halen Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı Komisyon üyesidir. Koruma mevzuatı ile ilgili birikimi ve alandaki engin deneyimini ÇEKÜL Akademi katılımcılarıyla paylaşacaktır.

Restorasyon İşlerinde İhale Süreci ve Hakediş Uygulamaları

Programın amacı: Restorasyon işlerinin vazgeçilmez öğelerinden olan hakediş uygulamalarında hazırlanma süreci ve karşılaşılan zorluklar ile iyi bir hakedişte olması gereken özelliklerin katılımcılara aktarılması.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu program ile; katılımcıların restorasyon uygulama sürecinde yaptıkları hakedişlerde karşılaştıkları zorluklar, uygulama teknikleri ile ilgili kişisel yaklaşımlarını geliştirmek ve hakediş uygulamaları hakkında bilgilerini arttırmaları hedeflenir.

İçerik:

 • Yapılan işe göre birim fiyatların ve yeni fiyat analizlerinin tespit edilmesi
 • Metrajların hazırlanması ve pratik metraj uygulamaları
 • Hakediş yapılması
 • Hakediş örnekleri
 • Hakediş hazırlığında karşılaşılan sorunlar ve çözümler

Süre: 2 gün

Tarih: 24 – 25 Kasım 2022 / 09:30 – 16:00

Eğitim Yeri: Urla/İzmir

Kimler katılmalı: Belediyelerin eski eser koruma restorasyon proje ve uygulama alanlarında çalışan uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: İsmail ÖNEL, Restorasyon Uzmanı

İstanbul Yapı Meslek Lisesi Restorasyon Bölümü ve Trakya Üniversitesi E.M.Y.O. Restorasyon Bölümü mezunudur.  Şehzade Mehmet Camii, Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi, Rüstem Paşa Camii, Kılıç Ali Paşa Camii, Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii, Süleymaniye Camii, Bursa Ulu Cami, Nuruosmaniye Camii, Mısır Çarşısı gibi 150’den fazla tarihi eserin restorasyon uygulamasında çalışmıştır. Halen Eminönü Yeni Camii ve İstanbul Su Bent ve Kemerleri başta olmak üzere birçok şantiyede uygulama işlerine devam etmektedir.

 

 

Taşınma sürecinde olduğumuz için 24 Ekim 2023 tarihinden başlayarak Tarihi Kentler Birliği Eğitimleri hakkında bilgi almak, eğitimlere kayıt olmak için 0 542 298 90 91 numaralı telefonu ve akademi@cekulvakfi.org.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz