Aşağıda eğitim tarihlerine göre listelenen programlar ile ilgili açıklama için başlıklara tıklayabilir, eğitime kayıt olmak için “Başvuru Formu”nu doldurarak 0 212 277 41 64 numaralı faksa gönderebilirsiniz.

Başvuru Formu

Katılımcı Rehberine ulaşmak için tıklayın.

Mesai saatleri içerisinde iletişim ve bilgi için: akademi@cekulvakfi.org.tr
Tel: 0212 323 31 32 / Fax: 0212 277 41 64 // 0542 298 90 91
İletişim sorumlusu: Figen Tokgöz

 

2021 GÜZ DÖNEMİ ALANDA EĞİTİMLER PROGRAMI İÇERİKLERİ

Bütüncül Koruma Uygulamasında Bir Karadeniz Kenti; Ordu Örneği // 13 – 15 Ekim 2021

Programın amacı: Anadolu uygarlık tarihi birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Ordu’da, doğal, kültürel mirası ve yerel kimliğin yaşatılması alanındaki deneyimlerin paylaşılması ve örnek alınmasını, bu birikimden dersler çıkarılmasını sağlamaktır.

Katılımcıya kazandırdıkları: Katılımcılar, yerel kimliği meydana getiren somut ve somut olmayan varlıklara yönelik koruma yöntemlerini, kültür mirasının kent bütününde iyileştirilmesine yönelik çözümleri ve koruma sürecinin aşamaları ve sonuçlarından oluşan modeli deneyimleyeceklerdir.

Program içeriği:

 • Kentin tarihsel derinlik, kimlik değerleri ve kültür mirası
 • Ordu’da bütüncül koruma süreci ve uygulamaları
 • İşlevlendirme çalışmaları
 • Alan gezisi

Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, KUDEB ekipleri, mimarlar, şehir bölge plancıları, sanat tarihçileri, arkeologlar, restoratörler

Eğitim yeri: Ordu

Eğitim süresi: 3 gün

Eğitim tarihleri:  13 – 15 Ekim 2021

Otele giriş tarihi: 12 Ekim 2021        Otelden çıkış tarihi: 15 Ekim 2021

 

 

Kültürel Mirasın Korunmasında ve Yaşatılmasında Çok Katmanlı Kent; Mardin // 25 – 27 Ekim 2021

Programın amacı: Anadolu ve Mezopotamya’nın birleştiği, M.Ö. 4500 yıllarına uzanan tarihiyle Arami, Süryani, Subari, Sümer, Akad, Babil, Mitanniler, Asur, Pers, Bizans, Araplar, Selçuklu, Artuklu, Osmanlı’nın izlerini bulduğumuz Mardin’de, kültürel mirasın ve yerel kimliğin yaşatılmasına ilişkin deneyimlerin paylaşılması ve bu birikimden dersler çıkarılmasını sağlamaktır.

Katılımcıya kazandırdıkları: Katılımcılar, Mardin’in köklü tarihsel birikimini yansıtmak ve yaşatmak üzere bugüne dek sürdürdüğü koruma ve yaşatma çalışmaları kapsamında; kimliğini bugüne taşımış bir kentte, yerel kimliği koruma sürecinin aşamaları ve sonuçlarından oluşan modeli deneyimleyeceklerdir.

Program içeriği:

 • Kentin tarihsel derinlik, kimlik değerleri ve kültür mirası
 • Mardin’de bütüncül koruma süreci ve uygulamaları
 • İşlevlendirme çalışmaları
 • Alan gezisi

Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, KUDEB ekipleri, mimarlar, şehir bölge plancıları, sanat tarihçileri, arkeologlar, restoratörler

Eğitim yeri: Mardin

Eğitim süresi: 3 gün

Eğitim tarihleri:  25 – 27 Ekim 2021

Otele giriş tarihi: 24 Ekim 2021        Otelden çıkış tarihi: 27 Ekim 2021

Bütüncül Koruma Sürecinde Kültürel Mirasın Yenilenmesi ve İşlevlendirme; Tarsus Örneği // 10 – 12 Kasım 2021

Programın amacı: İlk ve orta çağlardan günümüze kadar birçok inancı, kültürü, tarihi bir arada barındıran ve bütün birikimleriyle yaşamını devam ettiren, felsefeciler ve inançlar kenti olarak da anılan Tarsus’ta; Roma Yolu, Saint Paul Kilisesi, Gözlükule Höyüğü, Cleopatra Kapısı, Hz. Danyal Cami, Ulu Cami, Eski Hamam, Kırkkaşık Bedesteni gibi simge eserleri; tarihi sokak dokuları ve sivil mimarlık örneği teşkil eden evleri başta olmak üzere kültürel mirasın ve yerel kimliğin yaşatılmasına yönelik deneyimlerin paylaşılması ve bu birikimden günümüze dersler çıkarılması sağlamaktır.

Katılımcıya kazandırdıkları: Katılımcılar, yerel kimliği meydana getiren somut ve somut olmayan varlıklara yönelik koruma yöntemlerini, kültür mirasının kent bütününde iyileştirilmesine yönelik çözümleri ve koruma sürecinin aşamaları ve sonuçlarından oluşan modeli deneyimleyeceklerdir.

Program içeriği:

 • Geçmişten günümüze Tarsus kent tarihi ve coğrafyası, Tarihsel derinlik, kimlik değerleri ve kültürel mirası
 • Bütüncül koruma süreci ve uygulamaları
 • Farklı yapı ölçeklerinde restorasyon ve işlevlendirme örnekleri
 • Alan gezisi

Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, KUDEB ekipleri, mimarlar, şehir bölge plancıları, sanat tarihçileri, arkeologlar, restoratörler

Eğitim yeri: Tarsus (Mersin)

Eğitim süresi: 3 gün

Eğitim tarihleri:  10  –  12 Kasım 2021

Otele giriş tarihi: 9 Kasım 2021        Otelden çıkış tarihi: 12 Kasım 2021

 

Çok Katmanlı Kültürel Mirası ve Koruma Çalışmaları ile Manavgat Örneği // 22 – 24 Kasım 2021

Programın amacı: İlk çağlardan başlayarak birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Manavgat’ta, doğal, kültürel mirası ve yerel kimliğin yaşatılması alanındaki deneyimlerin paylaşılması ve örnek alınmasını, bu birikimden dersler çıkarılmasını sağlamaktır.

Katılımcıya kazandırdıkları: Katılımcılar, yerel kimliği meydana getiren somut ve somut olmayan varlıklara yönelik koruma yöntemlerini, kültür mirasının kent bütününde iyileştirilmesine yönelik çözümleri ve koruma sürecinin aşamaları ve sonuçlarından oluşan modeli deneyimleyeceklerdir.

Program içeriği:

 • Kentin tarihsel derinlik, kimlik değerleri ve kültür mirası
 • Manavgat’ta bütüncül koruma süreci ve uygulamaları
 • Side Antik Kentinin Kültürel ve Arkeolojik Değeri
 • Alan gezisi

Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, KUDEB ekipleri, mimarlar, şehir bölge plancıları, sanat tarihçileri, arkeologlar, restoratörler

Eğitim yeri: Manavgat (Antalya)

Eğitim süresi: 3 gün

Eğitim tarihleri:  22  –  24 Kasım 2021

Otele giriş tarihi: 21 Kasım 2021      Otelden çıkış tarihi: 24 Kasım 2021

 


Aşağıda eğitim tarihlerine göre listelenen programlar ile ilgili açıklama için başlıklara tıklayabilir, eğitime kayıt olmak için “Başvuru Formu”nu doldurarak 0 212 277 41 64 numaralı faksa gönderebilirsiniz.

Başvuru Formu

Katılımcı Rehberine ulaşmak için tıklayın.

Tarihi Yapılarda Onarım İlkeleri ve Yapım Önerileri // 4-5 Ekim 2021

Programın amacı: Tarihi yapıyı kavrama ve durumunu tespit etme esaslarının yanı sıra restorasyon süreçlerinde izlenecek koruma ilke ve yöntemleri ile malzeme bilgilerini pekiştirmek, restorasyon çalışmalarının niteliğini artırmak.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu program ile katılımcıların; tarihi yapılara farklı bir gözle bakmaları; restorasyonda “yenileme” değil, “yapının yaşanmışlığını muhafaza ederek koruma” yaklaşımını geliştirmeleri; restorasyon çalışmasının aşamalarını uygulamalı olarak değerlendirmeleri; yapının özelliklerine göre malzeme ve uygulama yöntemlerini görmeleri hedeflenir.

İçerik:

 • Onarımda temel ilkeler
 • Koruma projelerinde malzeme bilgisi
 • Vaka analizi
 • Alan ziyareti
 • Katılımcıların kentlerinden örnekler üzerinden tartışma

Eğitim yeri: Balıkesir

Kimler katılmalı: Marmara bölgesindeki belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, KUDEB ekipleri, mimarlar, şehir bölge plancıları, sanat tarihçileri, arkeologlar, restoratörler.

Eğitim süresi: 2 gün

Eğitim tarihleri: 4 – 5 Ekim 2021 // 09.30 – 16.30

Otele giriş tarihi: 3 Ekim 2021                    Otelden çıkış tarihi: 5 Ekim 2021

 Eğitmen: A. Nüvit BAYAR, Y. Mimar, Restorasyon Uzmanı

Ağırnas Sinan Müze Evi, Harput evi, Malatya İstanbulluoğlu Konağı, Mardin Kent Müzesi, Sakarya Kaynarca Camisi, Sümela Manastırı, Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası gibi birçok yapının projelendirmesinde çalıştı. Kültür Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü destekli projelerde görev aldı. ÇEKÜL Akademi’de “Yapı Özelliklerine Göre Müdahale Teknikleri”, “Tarihi Yapılarda Koruma, Onarım”, “Kâgir Yapılarda Onarım ve Koruma”, “Koruma Projelerinde Uygulama Önerileri: Vaka Analizleri” ve “Restorasyon İlkeleri ve Mimari Mirasta Yapı Malzemeleri” programlarını yönetmektedir. Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve ÇEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu Üyesidir.

 

KUDEB’ler, Koruma Kurulları ve Koruma Mevzuatı // 25 – 26 Kasım 2021

Programın amacı: Tarihi çevrede yapılan bakım, onarım ve restorasyon proje ve uygulamalarında, kentsel kültürel korumadan sorumlu belediye ekiplerinin koruma kurulları ile ilişkilerinde etkili sonuç alma yetkinliğini geliştirmek.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu program ile katılımcıların; koruma mevzuatı hakkında bilgilenmelerini ve koruma kuruluna sunulan projelerde aranan nitelikleri öğrenmelerini sağlamak; koruma kurullarıyla iletişim kurma ve işbirliği geliştirme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak; kurul onay sürecini tanıma ve anlamalarını kolaylaştırmak hedeflenmektedir.

İçerik:

 • Tarihi çevrede koruma mevzuatı
 • Mevzuatla ilgili yaşanan sorunlar ve çözümler
 • Yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukları
 • Koruma kurullarına sunulan projelerde aranan nitelikler
 • Koruma kuruluyla iletişim ve işbirliği

Eğitim yeri: Muratpaşa ( Antalya)

Kimler katılmalı: Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, KUDEB ekipleri, mimarlar, şehir bölge plancıları, sanat tarihçileri, arkeologlar, restoratörler

Eğitim süresi: 2 gün

Eğitim tarihleri: 25 – 26 Kasım 2021 // 09.30 – 16.30

Otele giriş tarihi: 24 Kasım 2021

Otelden çıkış tarihi: 26 Kasım 2021

Eğitmen: Bülent BAYKAL, Mimar

Türkiye’de kuruluş günlerinden bu yana kurullarda yer alan Mimar Bülent Baykal,  Gaziantep Kurulu üyeliği, Antalya Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Başkanlığı yapmıştır. Halen Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı Komisyon üyesidir. Koruma mevzuatı ile ilgili birikimi ve alandaki engin deneyimini ÇEKÜL Akademi katılımcılarıyla paylaşacaktır.

 

 

Taşınma sürecinde olduğumuz için 24 Ekim 2023 tarihinden başlayarak Tarihi Kentler Birliği Eğitimleri hakkında bilgi almak, eğitimlere kayıt olmak için 0 542 298 90 91 numaralı telefonu ve akademi@cekulvakfi.org.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz