2019 ALAN YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ

Alan Yönetimi: Deneyim ve Paylaşımlar Eğitim Programı (AYEP) 2019

ÇEKÜL Akademi öncülüğünde yürütülen Alan Yönetimi Eğitim Programı, alan yönetim planı hazırlama süreci ile ilgili ilkeleri, uygulamaları, sonuçları ve sorunları ortaya çıkarmaya yönelik profesyonel bir gelişim programıdır.

Program; kültürel miras kavramına ve yönetimine ilişkin evrensel normları, UNESCO Dünya Miras Listesi’nin kapsamını ve önemini, kültür varlıklarının korunması, yaşatılması ve tanıtılması amacıyla Liste’ye yazdırılması sürecinin yerel yönetimler tarafından planlanmasına yönelik yöntem ve uygulamaları içerir.

Dünya mirası sürecinde ve alan yönetiminde gerçek sorunlara gerçek çözümler üreten kentlerin deneyimlerinin paylaşıldığı eğitimler, bu çalışmalarda sorumluluk üstlenmiş uzmanlar ve uygulamacılar tarafından yürütülmektedir.

AYEP programıyla özellikle kentsel kültürel varlıklara ilişkin bu süreçlerde yetkili olan  belediyelerde, bu sorumluluğu yönetmek üzere görevlendirilecek personelin donanım ve becerilerinin arttırılması hedeflenmektedir.

 

Destek Verenler:

 • Dr. Aykut KARAMAN

Mimar  Sinan   Güzel  Sanatlar  Üniversitesi  (MSGSÜ)  Mimarlık Bölümünden mezun oldu (1973) . Doktorasını  University  of Pennsylvania da Mimarlık-Kentsel Tasarım  alanında yaptı  (1983) .  MSGSÜ Mimarlık Fakültesi   Şehir ve Bölge Planlama Bölüm  Başkanlığı, MSGSÜ Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörlüğü yapmıştır. Ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantılarda  Kentsel Tasarım ve Mimarlık , Miras Alanları  Yönetim Planları alanlarında sunulmuş  bildirileri ve yayınları  bulunmaktadır. Kentsel Tasarım Kuramları, Kentsel Estetik, Kentsel Yenileme ve Dönüşüm, Ekolojik Planlama ve Tasarım, Mimari Tasarım  alanlarında MSGSÜ de dersler vermiştir(1984-2014).

Halen Altınbaş Üniversitesi Mimarlık Bölümünde Mimari Tasarım ve Şehir Planlama ve Kentsel Tasarım dersleri vermektedir. Kıbrıs Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde doktora dersleri vermiştir ( 2015-2019)

UNESCO Türkiye Milli Komisyonunda Somut Miras Komitesi üyeliğinde bulunmuştur ( 2010-2014).

Aphrodisias Antik Kenti Sit Alanı Yönetim Planı Müellifidir (2014 -2018 ).İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planında eş yürütücü olarak görev yapmıştır  ( 2007-2010 ),

Londra LSE nin Cities Programında misafir öğretim üyeliği sürecinde Londra da Kentsel Projeler konulu araştırma yaptı  ( 2012 Kış yarıyılı )

Fatih-Zeyrek Koruma Amaçlı İmar Planı ve Kentsel Tasarım Rehberi  (1994) çalışmalarını gerçekleştirmiştir.

 

 • Betül BOZKURT

Kişisel, kurumsal ve toplumsal gelişim alanlarında çalışıyor. Gerek kurumsal gerekse toplumsal dönüşümün ancak bireyin dönüşümüyle mümkün olabileceği inancıyla tüm çalışmalarında eğitime özel önem veriyor. Bugüne dek beş bine yakın katılımcıyla buluşan Betül psikoloji birikimini, deneyimsel öğrenme tekniklerini, psikodrama ve sosyodrama gibi güçlü yöntemleri kullanarak kuruma, ekibe ve ihtiyaca özel eğitim programları geliştiriyor ve yürütüyor. İnteraktif ve yenilikçi tasarımlara sahip eğitimlerinde yaşayarak öğrenmeyi ve içselleştirerek değişimi hedefliyor.

Eğitmenliğin yansıra özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşlarına, uluslararası örgütlere sosyal sorumluluk ve toplumsal yatırım projelerinde danışmanlık yapıyor. Gönüllülüğün gücüne ve etkisine çokça inanan Betül, desteklediği çeşitli STK’lara ilaveten kurucularından olduğu Bir İZ Derneği ve Sürdürülebilir Kalkınma için Yenilikçi Çözümler Derneği ile toplumsal dönüşüme hizmet ediyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde tamamladığı psikoloji öğreniminin ardından pek çok uluslararası eğitim ve liderlik programına katıldı. Halen, varoluşçu analiz ve psikodrama eğitimlerine devam ediyor.

 

 • Doç.Dr. Nevra ERTÜRK

İstanbul Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümü’nden lisans, Yıldız Teknik Üniversitesi Müzecilik Programı’ndan yüksek lisans, aynı üniversitenin Mimarlık Tarihi ve Kuramı Programı’ndan ise doktora derecesine sahiptir. 2000-2011 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi, Müzecilik Yüksek Lisans Programı ve Sanat Yönetimi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi; 2011-2017 yılları arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev almıştır.  Halen Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü’nde Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir.

2014-2018 yılları arasında UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ile Somut Kültürel Miras İhtisas Komitesi Başkanlığı görevlerini yürütmüş olan Nevra Ertürk’ün Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) Risklere Hazırlık Komitesi (ICORP) Yönetim Kurulu üyeliği ile ICOMOS Türkiye üyeliği devam etmektedir.

 

 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Md., Kültür ve Turizm Uzmanı Evrim ULUSAN
 • İstanbul Tarihi Alanları Alan Başkanlığı
 • Bergama Alan Başkanlığı
 • Bursa Alan Başkanlığı

 

Kimler katılmalı: 

Belediyelerin alan yönetiminin koordinasyonundan sorumlu ve/ veya UNESCO Dünya Miras Listesine başvuru süreci birimlerinde görevli personel.

Program kendi içerisinde bir bütün oluşturduğu için katılacak olan personelin takvimde belirtilen 3 modüle de katılması, personel değişikliği yapılmaması katılım için ön koşuldur.

Aşağıda eğitim tarihlerine göre listelenen programlar ile ilgili açıklama için  başlıklara tıklayabilir, eğitime kayıt olmak için  “Başvuru Formu”nu doldurarak 0 212 277 41 64 numaralı faksa gönderebilirsiniz. Katılımcı Rehberi için buraya tıklayınız.

Başvuru Formu Katılımcı Rehberi

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı
Adres: Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul Tel: 0 212 323 31 32
Bilgi için: Figen Tokgöz – akademi@cekulvakfi.org.tr   Tel: 0542 298 90 91

AYEP Takvimi

Modül 1 – Kavramlar, İlkeler ve Kriterler / 9 Eylül Pazartesi – 11 Eylül Çarşamba

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı, İstanbul                  Eğitim süresi: 3 gün

Eğitim tarihleri: 9 Eylül Pazartesi – 11 Eylül Çarşamba  // 09.00 – 16.30

İçerik:

 • UNESCO Dünya Mirası Listesi: Süreç ve Uygulamalar
 • Dünya Miras Listesi:

Tarihçe, Temel Kavramlar, UNESCO Kriterleri ve Kazanımlar, Dünya Miras Listesi’nde Türkiye

 • Dünya Miras Listesine Başvuru Süreci, Evreleri, Yasal Çerçeve ve İç Mevzuat
 • Alan Yönetimi ve Yönetim Planının Felsefesi ve İlkeleri, Stratejik Planlama Yaklaşımı
 • Alan Yönetimi Planı Hazırlama Süreci

 

Modül 2 – Proje Yönetimi, Analiz ve Planlama / 16 Ekim Çarşamba – 18 Ekim Cuma

Eğitim yeri: İstanbul                   Eğitim süresi: 3 gün

Eğitim tarihleri: 16 Ekim Çarşamba – 18 Ekim Cuma  // 09.00 – 16.00

İçerik:

 • Alan Yönetimi İçin Proje Geliştirme – Proje Döngüsü Yönetimine Kavramsal Giriş
 • Proje Fikrinin Belirlenmesi & Sorun Tespiti
 • Proje Stratejisinin Belirlenmesi & Risk, Fırsat ve Paydaş Analizi
 • Proje Aktiviteleri, Zaman Planı ve Beklenen Sonuçlar
 • Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
 • Projelerde İzleme-Değerlendirme & Sürdürülebilirlik
 • Vaka Analizi ve Grup Çalışması

 

Modül 3 – Alanda Teknik İnceleme ve Vaka Analizi – Bergama / 20 Kasım Çarşamba – 22 Kasım Cuma

Eğitim yeri:  Bergama                 Eğitim süresi: 3 gün

Eğitim tarihleri: 20 Kasım Çarşamba – 22 Kasım Cuma  // 09.00 – 16.00

İçerik:

 • 2014 yılında UNESCO 38. Dünya Miras Komitesi Toplantısı’nda “Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı” kategorisinde, Türkiye’nin 13. ve dünyanın ise 999. Miras Alanı olarak Dünya Miras Listesi’ne giren Bergama ve Dünya Miras Listesi’ne giriş süreci
 • “Dünya Miras Listesi Kriterleri” doğrultusunda alan gezisi
 • Vaka Analizi ve Grup Çalışması
 • AYEP 2019 Genel Değerlendirme ve Sertifika Töreni

 

 

Taşınma sürecinde olduğumuz için 24 Ekim 2023 tarihinden başlayarak Tarihi Kentler Birliği Eğitimleri hakkında bilgi almak, eğitimlere kayıt olmak için 0 542 298 90 91 numaralı telefonu ve akademi@cekulvakfi.org.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz