Alan Yönetimi: Deneyim ve Paylaşımlar Eğitim Programı (AYEP) 2017

 ÇEKÜL Akademi öncülüğünde yürütülen Alan Yönetimi Eğitim Programı, alan yönetim planı hazırlama süreci ile ilgili ilkeleri, uygulamaları, sonuçları ve sorunları ortaya çıkarmaya yönelik profesyonel bir gelişim programıdır.

Program; kültürel miras kavramına ve yönetimine ilişkin evrensel normları, UNESCO Dünya Miras Listesi’nin kapsamını ve önemini, kültür varlıklarının korunması, yaşatılması ve tanıtılması amacıyla Liste’ye yazdırılması sürecinin yerel yönetimler tarafından planlanmasına yönelik yöntem ve uygulamaları içerir.

Dünya mirası sürecinde ve alan yönetiminde gerçek sorunlara gerçek çözümler üreten kentlerin deneyimlerinin paylaşıldığı eğitimler, bu çalışmalarda sorumluluk üstlenmiş uzmanlar ve uygulamacılar tarafından yürütülmektedir.

AYEP programıyla özellikle kentsel kültürel varlıklara ilişkin bu süreçlerde yetkili olan  belediyelerde, bu sorumluluğu yönetmek üzere görevlendirilecek personelin donanım ve becerilerinin arttırılması hedeflenmektedir.

Kimler katılmalı: 

Belediyelerin alan yönetiminin koordinasyonundan sorumlu ve/ veya UNESCO Dünya Miras Listesine başvuru süreci birimlerinde görevli personel.

 Program kendi içerisinde bir bütün oluşturduğu için katılacak olan personelin takvimde belirtilen 6 modüle de katılması, personel değişikliği yapılmaması katılım için ön koşuldur.

Eğitmen ekibi: 

Betül BOZKURT, Toplumsal Projeler Danışmanı ve Yetişkin Eğitimi Uzmanı

Esra KARATAŞ, ÇEKÜL Vakfı Kent Çalışmaları Birimi, Şehir Plancısı

Evrim ULUSAN, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Md., Kültür ve Turizm Uzmanı

Namık Kemal DÖLENEKEN,  ÇEKÜL Yüksek Danışma Kurulu Üyesi, Alan Yönetimi Uzmanı

Yaşagül Ekinci DANIŞAN, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Görevlisi, Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı Alan Başkanı

 

Aşağıda eğitim tarihlerine göre listelenen programlar ile ilgili açıklama için  başlıklara tıklayabilir, eğitime kayıt olmak için  “Başvuru Formu”nu doldurarak 0 212 277 41 64 numaralı faksa gönderebilirsiniz. Katılımcı Rehberi için buraya tıklayınız.

Başvuru Formu Katılımcı Rehberi

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı
Adres: Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul Tel: 0 212 323 31 32
Bilgi için: Figen Tokgöz – akademi@cekulvakfi.org.tr   Tel: 0 534 540 28 20

 

 

Kavramlar, İlkeler ve Kriterler / 15 – 17 Mart 2017

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı, İstanbul                  Eğitim süresi: 3 gün

Eğitim tarihleri: 15 Mart 2017 Çarşamba – 17 Mart 2017 Cuma // 09.00 – 16.30

İçerik:

 • Doğal ve Kültürel Mirasın Korunmasında Sürdürülebilirlik ve Yeni Yaklaşımlar
 • Alan Yönetimi ve Yönetim Planının Felsefesi ve İlkeleri, Stratejik Planlama Yaklaşımı
 • Dünya Miras Listesi: Tarihçe, Temel Kavramlar, UNESCO Kriterleri ve Kazanımlar
 • Dünya Miras Listesine Başvuru Süreci, Evreleri, Yasal Çerçeve ve İç Mevzuat
 • Alan Yönetiminde İşbirlikleri ve Birlikte Yönetim
 • Belediyeye Düşen Görevler, Belediye İçinde Örgütlenme, Sekretaryanın Rolü ve Görevleri
 • Alan Yönetim Planı Hazırlama Sürecinin Aşamaları
 • Alan Yönetiminde Yetkili Kuruluşlar ve Taraflar, Eşgüdüm
 • Alan Yönetiminde Organlar ve Görevleri
 • Ekip Kurma, Kaynak Geliştirme, İş Çözümleri, Finansal Süreç Yönetimi, İşletme ve İşlevsellik
 • Katılım Araçları ve Yöntemleri, Çalıştaylar
 • Süreç Yönetimi, Sorun ve Çözümler; Stratejik Plan, Eylem Planları

 

 

Alan Yönetim Planı Hazırlama: Proje Yönetimi, Analiz ve Planlama / 20 – 22 Nisan 2017

Eğitim yeri: Mimarlar Odası, Edirne                  Eğitim süresi: 3 gün

Eğitim tarihleri: 20 Nisan 2017 Perşembe – 22 Nisan 2017 Cumartesi  // 09.00 – 16.30

İçerik:

 • Evrensel Değerlerin Korunması: Dünya Miras Listesi Adaylık Dosyası ve Alan Yönetim Planı birlikteliği
 • Dünya Miras Listesi Adaylık Dosyalarında İçerik: Kültür Varlığını Tanıma, Evrensel Değerlerin Belirlenmesi, Mirasların Yönetiminde Politikaların Belirlenmesi, Farklı Sit Alanlarında ve Farklı Miras Türlerinde Yönetim ve Planlama Öncelikleri
 • Alan Yönetimi Planı Hazırlama Süreci
 • Adaylık Dosyalarında ve Alan Yönetimi Planlarında İzleme
 • Vaka Çalışması: Edirne Örneği
 • Alan Yönetimi İçin Proje Geliştirme – Proje Döngüsü Yönetimine Kavramsal Giriş
 • Proje Fikrinin Belirlenmesi & Sorun Tespiti
 • Proje Stratejisinin Belirlenmesi & Risk, Fırsat ve Paydaş Analizi
 • Projelerde İzleme-Değerlendirme & Sürdürülebilirlik
 • Grup Çalışması

 

 

Alanda Teknik İnceleme ve Vaka Analizi I – Edirne / 10 – 12 Mayıs 2017

Eğitim yeri: Mimarlar Odası, Edirne                  Eğitim süresi: 3 gün

Eğitim tarihleri: 10 Mayıs 2017 Çarşamba – 12 Mayıs 2017 Cuma  // 09.00 – 16.30

İçerik:

 • Alan Yönetimi ve Planlarında Eylemlerin Yönetimi ve Gerçekleşmelerin Takibi
 • Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi Alan Yönetimi Planı 2011-2015’in Eylemlerinin Değerlendirilmesi ve 2016-2020 Yıllarına Ait Plan Hazırlıklarında Yönetsel Politikaların Belirlenmesi, Hedeflerin ve Yeni Nesil Eylemlerin Tartışılması
 • Vaka Analizi
 • Alan İnceleme Gezisi
 • Grup Çalışması

 

 

Süreç / İletişim / İşbirliği / 13 – 15 Eylül 2017

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı, İstanbul                  Eğitim süresi: 3 gün

Eğitim tarihleri: 13 Eylül 2017 Çarşamba – 15 Eylül 2017 Cuma // 09.00 – 16.30

İçerik:

 • Alan Yönetiminde İletişim, İşbirliği ve Paydaş Yönetiminin Önemi
 • İletişim Engelleri
 • Aktif Dinleme
 • Şiddetsiz İletişim – Ben Dili & Empati
 • Etkin İşbirliği – Takım Oyunları
 • Paydaş Analizi
 • Ortak Hedef ve Motivasyon
 • Simülasyon Çalışmaları

 

 

Alanda Teknik İnceleme ve Vaka Analizi II  (Birgi) / 11 – 13 Ekim 2017 Cuma

Eğitim yeri: ÇEKÜL Evi, Birgi             Eğitim süresi: 3 gün

Eğitim tarihleri: 11 Ekim 2017 Çarşamba – 13 Ekim 2017 Cuma // 09.00 – 16.30

İçerik:

 • Birgi’nin Kültürel Mirasına Yönelik Kriterlerin ve Evrensel Değerlerin, Özgünlük, Doku, Tarihçe, Kırsal Miras, Doğal Miras vb. Öncelikler Açısından İrdelenmesi
 • Alan Yönetim Planlaması Kapsamında, Birgi’deki Evrensel Değerlerin ve Miras Kriterlerinin Belirlenmesi, Evrensel Değerlerin Korunması ve Yaşatılmasına Yönelik “Proje Yönetimi” Önerilerinin Geliştirilmesi
 • Alan İnceleme Gezisi
 • Grup Çalışması

 

 

Dünyadan Alan Yönetim Sistemi Örnekleri ve Farklı Plansal Yaklaşımlar / 15 – 17 Kasım 2017 Cuma

Eğitim yeri: YAPEX – Antalya              Eğitim süresi: 3 gün

Eğitim tarihleri: 15 Kasım 2017 Çarşamba – 17 Kasım 2017 Cuma // 09.00 – 16.30

İçerik:

 • Dünyadan Örnekler İle Farklı Miras Koruma Sistemleri ve Farklı Alan Yönetimi Planları
 • Farklı Sistemlerde Alan Yönetimi Planlarında Önceliklerin, Politikaların ve Hedeflerin Belirlenmesi
 • Farklı Sistemlerde Alan Yönetimi Planlarında Eylemlerin Belirlenmesi ve Uygulamada İşbirlikleri, Katılım
 • AYEP 2017 Proje Ödevi Sunumları ve Değerlendirilmesi
 • AYEP 2017 Genel Değerlendirme ve Sertifika Töreni

 

 

Taşınma sürecinde olduğumuz için 24 Ekim 2023 tarihinden başlayarak Tarihi Kentler Birliği Eğitimleri hakkında bilgi almak, eğitimlere kayıt olmak için 0 542 298 90 91 numaralı telefonu ve akademi@cekulvakfi.org.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz