Aşağıda eğitim tarihlerine göre listelenen programlar ile ilgili açıklama için  başlıklara tıklayabilir, eğitime kayıt olmak için  “Başvuru Formu”nu doldurarak 0 212 277 41 64 numaralı faksa gönderebilirsiniz. Katılımcı Rehberi için buraya tıklayınız.

Başvuru Formu Katılımcı Rehberi

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı
Adres: Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul Tel: 0 212 323 31 32
Bilgi için: Figen Tokgöz – akademi@cekulvakfi.org.tr   Tel: 0 534 540 28 20

 

[toggle title_open=”Dünya Miras Listesine Başvuru Sürecinde Alan Yönetimi: Kavramlar, İlkeler ve Kriterler / 4–6 Mart 2015″ title_closed=”Dünya Miras Listesine Başvuru Sürecinde Alan Yönetimi: Kavramlar, İlkeler ve Kriterler / 4–6 Mart 2015″ hide=”yes” border=”yes” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]

Programın amacı: UNESCO Dünya Miras Listesi, Alan Yönetimi ve Yönetim Planı ile ilgili bilgi aktarmak; ilkeler, kazanımlar, kriterler hakkında bilgileri açıklığa kavuşturmak.

Katılımcıya kazandırdıkları: Dünya Miras Listesi ile Alan Yönetimi arasındaki ilişkiyi kurmak; UNESCO başvuru süreciyle ilgili bilgi edinmek; korumada alan yönetimi yaklaşımının felsefesi, ilkeleri, planlama anlayışı, birlikte yönetme yaklaşımı kavramlarıyla tanışmak; yönetim planının bileşenlerini tanımak.

Program içeriği:

 Doğal ve kültürel mirasın korunmasında sürdürülebilirlik ve yeni yaklaşımlar

 Alan Yönetimi ve Yönetim Planının felsefesi ve ilkeleri, stratejik planlama yaklaşımı

 Dünya Miras Listesi: Tarihçe, temel kavramlar, UNESCO kriterleri ve kazanımlar

 Dünya Miras Listesine Başvuru Süreci, evreleri, yasal çerçeve ve iç mevzuat

 Alan Yönetiminde işbirlikleri ve birlikte yönetim

 Belediyeye düşen görevler, belediye içinde örgütlenme, Sekretaryanın rolü ve görevleri

 Alan Yönetim Planı hazırlama sürecinin aşamaları

 Alan Yönetiminde yetkili kuruluşlar ve taraflar, eşgüdüm

 Alan Yönetiminde organlar ve görevleri

 Ekip kurma, kaynak geliştirme, iş çözümleri, finansal süreç yönetimi, işletme ve işlevsellik

 Katılım araçları ve yöntemleri, çalıştaylar

 Süreç yönetimi, sorun ve çözümler; Stratejik Plan, Eylem Planları

 

Kimler katılmalı: Belediyelerin UNESCO Dünya Miras Listesine başvuru süreci ve alan yönetiminin koordinasyonundan sorumlu birimlerinde görevli personel.

Eğitmen ekibi: Namık Kemal DÖLENEKEN, ÇEKÜL Akademi AYEP Danışmanı, Edirne Selimiye

Camisi ve Külliyesi eski Alan Başkanı

Prof. Dr. İclal DİNÇER, YTÜ Mimarlık Fak. Şehir ve Bölge Planlama Böl. Öğretim

üyesi, ICOMOS Türkiye Milli Komitesi Genel Sekreteri

Evrim ULUSAN, Kültür Varlıkları ve Müzeler Gnl. Md. Kültür ve Turizm uzmanı

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı Eğitim süresi: 3 gün Eğitim tarihleri: 4 – 6 Mart 2014 //09:30 – 16:30

[/toggle]

[toggle title_open=”Alan Yönetim Planı Hazırlama: Proje Yönetimi, Analiz ve Planlama / 1–3 Nisan 2015″ title_closed=”Alan Yönetim Planı Hazırlama: Proje Yönetimi, Analiz ve Planlama / 1–3 Nisan 2015″ hide=”yes” border=”yes” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]

Programın amacı: Alan yönetimi ve yönetim planının hazırlanması sürecini belediye adına koordine etmekten sorumlu görevlilerin süreci planlama ve yönetme becerilerini geliştirmek.

Katılımcıya kazandırdıkları: Adaylık dosyası hazırlama ve alan yönetimi ilişkisi hakkında bilgilenmek;

yönetim planı hazırlama sürecinin aşama ve bileşenlerini öğrenmek; süreci planlama ve uygulama sürecini koordine etmek amacıyla proje döngüsü yönetimi becerisini geliştirmek.

Program içeriği

 Miras Listesi için Adaylık Dosyası hazırlama, alan yönetimi ve hedefleri

 Kültür varlığını tanıma, önem belirleme, ön çalışmalar ve yönetim politikaları, arkeolojik sit ve kentsel sit yönetimi ve planlaması

 Alan Yönetimi Planı hazırlama süreci: Temel ilkeler, vizyon ve hedefler

 Alan Yönetim Planının içeriği ve bileşenleri

 Alan Yönetimi Planı hazırlama süreci: Eylem planları ve bileşenleri, yetki ve yöntem, sürdürülebilirlik

 Başarılı Proje Hazırlama Teknikleri: Proje Döngüsü Yönetimi, başarılı projenin özellikleri

o Proje fikrinin belirlenmesi

o Sorun tespiti, sorun ağacı

o Hedef belirleme, hedef ağacı

o Proje fikrinin gözden geçirilmesi

o Hedef kitle, paydaşlar ve ilgili sahipleri

o Riskler ve fırsatlar

o Proje aktiviteleri ve zaman planı

o Beklenen sonuçlar

o İzleme-Değerlendirme

o Bütçe

 

Kimler katılmalı: Belediyelerin UNESCO Dünya Miras Listesine başvuru süreci ve alan yönetiminin koordinasyonundan sorumlu birimlerinde görevli personel.

Eğitmen ekibi: Yaşagül Ekinci DANIŞAN, Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı Alan Başkanı

Betül BOZKURT, Psikolog ve Yetişkin Eğitimi Uzmanı

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı Eğitim süresi: 3 gün Eğitim tarihleri: 01 – 03 Nisan 2015 //09:30 – 16:30

[/toggle]

[toggle title_open=”Alanda Teknik İnceleme Gezisi ve Vaka Analiz I / 16–17 Nisan 2015″ title_closed=”Alanda Teknik İnceleme Gezisi ve Vaka Analiz I / 16–17 Nisan 2015″ hide=”yes” border=”yes” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]

Programın amacı: Alan yönetim planını hazırlama sürecini başarıyla gerçekleştiren ve UNESCO Dünya Miras Listesi’ne dahil olan bir kentte, süreci yerinde gözlemlemeyi ve deneyim paylaşımını sağlamak.

Katılımcıya kazandırdıkları: UNESCO adaylık dosyası ve yönetim planı hazırlık sürecini, yerel ekiple tartışmak; yapılan uygulamaları, karşılaşılan sorunları ve geliştirilen çözümleri yerinde görmek ve deneyimleri paylaşmak.

Program içeriği

    “Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı”nın ve Dünya Miras Listesi’ne giriş sürecinin sunumu

   Alan Gezisi

   Proje Yönetimi uygulama çalışması, yerel ekiple interaktif eğitim ve atölye çalışması

 Vaka Analizi – Grup Çalışması

 

Kimler katılmalı: Belediyelerin UNESCO Dünya Miras Listesine başvuru süreci ve alan yönetiminin koordinasyonundan sorumlu birimlerinde görevli personel.

Eğitmen ekibi: Yaşagül Ekinci DANIŞAN, Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı Alan Başkanı

Betül BOZKURT, Psikolog ve Yetişkin Eğitimi Uzmanı

Eğitim yeri: Bergama/ İzmir Eğitim süresi: 2 gün Eğitim tarihleri: 16 – 17 Nisan 2015 //09:30 – 16:30 Otele giriş tarihi: 15 Nisan 2015 Otelden çıkış tarihi: 17 Nisan 2015

Bilgi için: Melike Turunç – info@tarihikentlerbirligi.org // Tel: 0 212 323 31 32 Faks: 0 212 277 41 64

Figen Tokgöz – akademi@cekulvakfi.org.tr // Tel: 0 534 540 28 20

[/toggle]

 

GÜZ DÖNEMİ EĞİTİMLERİ

 

 

güz

 

 

Taşınma sürecinde olduğumuz için 24 Ekim 2023 tarihinden başlayarak Tarihi Kentler Birliği Eğitimleri hakkında bilgi almak, eğitimlere kayıt olmak için 0 542 298 90 91 numaralı telefonu ve akademi@cekulvakfi.org.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz