Birleşmiş Milletler 2002 yılı Kültürel Miras Yılı etkinlikleri çerçevesinde 16-17 Eylül 2002’de İstanbul’da gerçekleştirilen Kültür Bakanları 3. Yuvarlak Masa Toplantısı’nın teması: “Somut Olmayan Kültürel Miras-Kültürel Çeşitliliğin Aynası” olarak belirlenmişti.

Toplantı sonunda ilan edilen “İstanbul Bildirgesi”nde ; UNESCO’nun da insanlığın “sözel ve somut olmayan mirasının başyapıtlarının ilan edilmesi” girişimi anımsatıldı ve “küreselleşme sürecinin, bu mirasın tekdüzeleşmesini ciddi tehdit ettiği” vurgulanarak; “somut olmayan mirasın sürdürülebilir kılınmasında tüm ilgili tarafların katılımıyla gerekli çalışmaların yapılması” çağrısında bulunuldu…

Bu çağrıyı “görev” kabul eden Tarihi Kentler Birliği, yaşamın tarihsel birikimlerini içeren geleneklerden, beslenme kültürüne, müzikten sosyal dayanışma ve inançlara kadar, somut olmayan mirasın da tarihi kentleri yaratan temel girdiler arasında olduklarının bilinci içinde, 11-13 Temmuz 2003’de düzenlenen “Van Buluşması”nın genel temasını bu konuya ayırdı…

Tarihi Kentler Birliği’ne üye belediyelerin Başkanlarınca yurdun farklı bölgelerinden somut olmayan mirasın anlatılıp, değerlendirildiği oturumlarda, konunun değişik açılardan uzmanları da bilimsel katkılarda bulundu ve somut olmayan mirasın anlamı ile korunması ve yaşatılması yönündeki çabalara ışık tutacak ilke ve hedefler belirlendi…

Van Buluşması, Tarihi Kentler Birliği etkinlikleri gelenekleri doğrultusunda; ev sahibi kent ve yöresinin tarihsel ve doğal mirasının ele alındığı; “Van Gölü Havzası’nda Kültür ve Çevre Değerleri” konusundaki tespitler ve durum değerlendirmesiyle başladı; havzadaki gözlem gezileriyle sürdü…

I. Gün, yurdun dört bir tarafından gelen üyeler ve ilgililerden, Vana ilk kez gelenlerin Van Gölü şokunu atlatmaya çalışmasıyla geçti! Gerçekten de haritadaki Van Gölü ile uçaktan ya da yakından görülen Van Gölü arasındaki algı farkı etkileyiciydi… TKB delegasyonu, Belediye Başkanı Şehabettin Özarslaner ve Vali Hikmet Tanın da Hoşgeldiniz katılımıyla akşam Şahmaran Merit otelinde bir araya geldiler…