Birlik Meclisi 2019 Yılı Olağan II. Toplantısı, 23 Eylül 2019 Pazartesi günü İstanbul’da gerçekleştirildi.

Toplantıda alınan kararlar:
KARAR No 1: Birlik Meclisi’nin 18 Haziran 2019 tarihinde yaptığı toplantıya ait tutanak
özeti kabul edildi.
KARAR No 2: Birliğin 2020 Mali Yılı Analitik Bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale
edildi.
KARAR No 3: Üye belediyelerin 2020 yılı için ödeyeceği katılım payı (Aidat) miktarı
belirlendi.
KARAR No 4: Birliğe üye olmak için başvuran; Avcılar Belediyesi, Bozyazı Belediyesi ile
Erciş Belediyesi’nin üyelik başvuruları kabul edildi.
KARAR No 5: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. madde kapsamında 2020 yılında Tarihi
Kentler Birliği’nde çalıştırtılacak sözleşmeli personele ödenecek net ücret belirlendi
KARAR No 6: Tarihi Kentler Birliği’nin 2020 Mali Yılı Analitik Bütçesi kabul edildi.
Dilek ve temennilerle toplantı sona erdi
Kamuoyunun bilgilerine sunulu