Birlik Meclisi 2018 Yılı Olağan II. Toplantısı, 22 Eylül 2018 Cumartesi günü Şanlıurfa’da gerçekleştirildi.
Bu toplantıda alınan kararları, kamuoyunun bilgilerine sunarız:

  • – KARAR  1 : Birlik meclisinin 12 Mayıs 2018 tarihli toplantısına ait tutanak özeti kabul edildi.
  • – KARAR 2 : Birliğin 2019 mali yılı analitik bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.
  • – KARAR 3 : Üye belediyelerin 2019 yılı için ödeyeceği katılım payı (Aidat) miktarı belirlendi.
  • – KARAR 4: Tarihi Kentler Birliği olarak 2019 yılında yurtdışı teknik inceleme programı gerçekleştirilmesi ile diğer organizasyonlar için birlik encümenine yetki verildi.
  • – KARAR 5: Tarihi Kentler Birliği’nde 2019 yılında 5393 sayılı Belediye Kanunu 49. madde kapsamında çalıştırılacak sözleşmeli personele ödenecek net ücret belirlendi.
  • – KARAR 6: Tarihi Kentler Birliği’nin 2019 Mali Yılı Analitik Bütçesi kabul edildi.

Dilek ve temennilerle toplantı sona erdi.