Tarihi Kentler Birliği Birlik Meclisi 2018 Yılı Olağan II. Toplantısı Karar Özeti

Birlik Meclisi 2018 Yılı Olağan II. Toplantısı, 22 Eylül 2018 Cumartesi günü Şanlıurfa’da gerçekleştirildi.
Bu toplantıda alınan kararları, kamuoyunun bilgilerine sunarız:

  • – KARAR  1 : Birlik meclisinin 12 Mayıs 2018 tarihli toplantısına ait tutanak özeti kabul edildi.
  • – KARAR 2 : Birliğin 2019 mali yılı analitik bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.
  • – KARAR 3 : Üye belediyelerin 2019 yılı için ödeyeceği katılım payı (Aidat) miktarı belirlendi.
  • – KARAR 4: Tarihi Kentler Birliği olarak 2019 yılında yurtdışı teknik inceleme programı gerçekleştirilmesi ile diğer organizasyonlar için birlik encümenine yetki verildi.
  • – KARAR 5: Tarihi Kentler Birliği’nde 2019 yılında 5393 sayılı Belediye Kanunu 49. madde kapsamında çalıştırılacak sözleşmeli personele ödenecek net ücret belirlendi.
  • – KARAR 6: Tarihi Kentler Birliği’nin 2019 Mali Yılı Analitik Bütçesi kabul edildi.

Dilek ve temennilerle toplantı sona erdi.


TARİH: 28.Eylül.2018

Başa Dön