TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ

BİRLİK MECLİSİ 2015 YILI II. OLAĞAN TOPLANTISI

 KARAR ÖZETİ

Birlik Meclisi 2015 Yılı II. Olağan Toplantısı, 13 Eylül 2015 tarihinde Çanakkale’de yapıldı.

ALINAN KARARLAR:

KARAR_ 1: Birlik meclisinin 16 Mayıs 2015 tarihli toplantısına ait tutanak özeti kabul edildi.

KARAR _2: Birliğin 2016 mali yılı analitik bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

KARAR _3: Üye belediyelerin 2016 yılı için ödeyeceği (Katılım Payı) aidat miktarı belirlendi:

BELEDİYE NÜFUSU AİDAT ₺ BELEDİYE NÜFUSU AİDAT  ₺
             01 –    5.000 Arası 1.250 100.001 –  200.000 11.000
  5.001 – 15.000 2.500  200.001 –  500.000 18.000
15.001  –50.000 3.700   500.001 –1.000.000 60.000
 50.001 –100.000 7.500    1.000-001– 2.500.000 75.000
     2.500.000’nin üzeri 90.000

 

KARAR_4: Meclislerinden karar alarak birliğimize üye olmak için başvuran: Aksaray iline bağlı Taşpınar Belediyesi, Aydın iline bağlı Bozdoğan ve İncirliova Belediyesi, Malatya iline bağlı Yeşilyurt Belediyesi, Rize iline bağlı İkizdere Belediyesi, Samsun iline bağlı Tekkeköy Belediyesi ile Zonguldak iline bağlı Çaycuma Belediyesi’nin üyelik başvuruları kabul edildi. Buna bağlı olarak birlik tüzüğü Dördüncü madde “Ekli listede isimleri bulunan 405 belediye birliğin üyeleridir” ibaresi “Ekli listede isimleri bulunan 412 belediye birliğin üyeleridir” olarak değiştirildi.

KARAR_5: Tarihi, doğal ve kültürel dokunun korunması, yaşatılması çalışmaları ile öne çıkmış ve örnek teşkil edebilecek yurtdışındaki çeşitli kentlere, Tarihi Kentler Birliği olarak 2016 yılında yurtdışı teknik inceleme programı gerçekleştirilmesi ile konferans, seminer, sempozyum, panel, kongre ve eğitim gibi organizasyonlar konusunda encümene yetki verildi.

KARAR_6: 2016 yılında Tarihi Kentler Birliği’nde 5393 sayılı belediye kanunu 49. madde kapsamında çalıştırılacak olan sözleşmeli personele ödenecek ücret belirlendi.

KARAR_7: Ülkemizin sahip olduğu kültürel zenginliklerinin korunması, yaşatılması amacıyla kültürel miras, kırsal miras ve sanayi mirası ile bunlara bağlı olarak her geçen gün sayıları katlanarak artan kent müzeleri ile ilgili eğitimlerin kentlere ve bölgelere yayılması ile maddi ve manevi desteklenmesi konusunda encümene yetki verildi.

KARAR_8: Tarihi Kentler Birliği’nin 2016 Mali Yılı Bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyon raporu doğrultusunda kabul edildi.

 

Dilek ve temennilerle meclis toplantısı sona erdi.