Tarihi Kentler Birliği’nin dönem sonu meclis toplantısı Hayrettin GÜNGÖR başkanlığında, Kâtip üyelerin divandaki yerlerini almalarıyla 01 Ekim 2022 Cumartesi günü İstanbul’da yapıldı. Gündeme alınan konular görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda Alınan Kararlar

Gündemin 1. Maddesi:
11 Haziran 2022 tarihinde Kahramanmaraş’ta yapılan meclis toplantısına ait tutanak özeti kabul edildi.
Gündemin 2. Maddesi:
Tarihi Kentler Birliği tüzüğünde belirtilen birliğin amacı, görevleri ve yetkileri ile diğer mevzuatlara uygun ortak projelerin yürütülmesi için hizmet binası olarak kullanılmak üzere birlik tüzüğünde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarından, özel ve tüzel kişilerden taşınmaz satın almak, bağış kabul etmek, kiralamak ve kullanma hakkı tesis etmek için birlik encümeni’ne yetki verildi.
Gündemin 3. Maddesi:
Birliğe üye belediyelerin 2023 yılı için ödeyeceği katılım payı (üye aidatı) miktarı birlik tüzüğünün 26. maddesine istinaden TÜİK tarafından en son yayınlanan belediye nüfusu dikkate alınarak tahakkuk ve tahsil edilmesine karar verildi.
Gündemin 4. Maddesi:
Bigadiç Belediyesi meclis kararı ile üyelikden ayrıldı. Tarihi Kentler Birliği’ne üye olmak için meclis kararı alan Atakum Belediyesi, Küçükçekmece Belediyesi ile Bayburt Belediyesi’nin üyelik talepleri kabul edildi.
Gündemin 5. Maddesi:
Tarihi Kentler Birliği’nin 2023 Mali Yılı Analitik Bütçesi ve Performans Programına ait Plan Bütçe Komisyon Raporu kabul edildi.

Dilek ve temennilerle toplantı sona erdi.