Tarihi Kentler Birliği’nin dönem sonu meclis toplantısı Meclis Başkanı Hayrettin GÜNGÖR başkanlığında 14 Ekim 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta yapıldı. Gündeme alınan konular görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda Alınan Kararlar:

Karar No 1

10 Haziran 2023 tarihinde İstanbul’da  yapılan birlik meclisinin toplantısına ait meclis kararı tutanak özeti okunarak kabul edildi.

Karar No 2: Birlik Tüzüğünde değişiklik yapıldı.

Karar No 3: Tarihi Kentler Birliği’nin düzenleyeceği  meclis toplantısı, buluşma, seminer, çalıştay vb. organizasyonlar  ile tarihi ve kültürel mirasın koruması ve yaşatılmasına yönelik tüm projeler için organizasyona ev sahipliği yapan belediyelerin yazılı talepleri doğrultusunda maddi destek sağlanması konusunda birlik encümenine yetki verildi.

Karar No 4: Birlik tüzüğü 26. madde kapsamında TÜİK tarafından en son yayınlanan belediye nüfusuna göre üye belediyelerin 2024 yılı için ödeyeceği katılım payı (üye aidatı) tutarları belirlendi.

Karar No 5: Birlik üyeliğinden ayrılmak için belediye meclis kararı alan: Çorum iline bağlı Bayat Belediyesi ile İzmir iline bağlı Karşıyaka Belediyesi ile Aksaray ili Gülağaç ilçesine bağlı Demirci Belediyesi’nin üyelikleri Birlik Tüzüğü 37. Madde gereğince sona erdi.

Birliğe üye olmak için belediye meclis kararı alan Konya iline bağlı Karatay Belediyesi’nin üyelik talebi kabul edildi.

Karar No 6: Birliğin 2024 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile Performans Programına ait   Plan  Bütçe Komisyon raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.