Birliğin 2021 Yılı Olağan II. Toplantısı: Meclis Başkanı Hayrettin GÜNGÖR başkanlığında İbrahim Sadık EDİS ve Özdilek ÖZCAN’ın Kâtip üyeliğinde 23 Eylül 2021 Perşembe günü saat 11.00 da İstanbul’da yapıldı

Alınan Meclis Kararları :

Gündem Maddesi 1-

Birlik Meclisinin 26 Haziran 2021 tarihli İstanbul’daki toplantısına ait tutanak özeti kabul edildi

Gündem Maddesi 2-

Birliğe üye belediyelerin 2022 yılı için TÜİK tarafından en son yayınlan belediye nüfusu dikkate alınarak katılım payı (üye aidatı) ödemelerine karar verildi

Gündem Maddesi 3-

Denizli iline bağlı Bozkurt Belediyesi ile Beyağaç Belediyesi. Ordu iline bağlı Gülyalı Belediyesi, Sivas ili Gemerek ilçesine bağlı Çepni Belediyesi ile Karabük iline bağlı Eskipazar Belediyesi üyeliğe kabul edildi

Gündem Maddesi 4-

Birliğin 2022 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile Performans Programına ait Plan  Bütçe Komisyon raporu aynen kabul edildi

 

Dilek ve temennilerle toplantı sona erdi