Tarihi Kentler Birliği’nde Yeni Yönetim

2000 yılı Temmuz’unda 54 üye ile kurulan Tarihi Kentler Birliği büyüyerek gelişmesini sürdürüyor. Avrupa Birliği’nin “koruma” ile “kalkınma” arasındaki bağlantıyı öne çıkaran “koruma politikaları” ve herkesin katıldığı, farklı kimliklerin kendini ifade...